| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Tommas Jørgensen f. 1753 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Marthe Margrethe Larsdatter f. 1756 og 2. gang med Maria Dorthea Elisabeth Weidenauer f. 1756)

 

 

 

Tommas Jørgensen, f. 1753 i Eidanger,[1] døpt 29.07.1753 i Eidanger kirke,1 konfirmert 07.05.1769 i Østre Porsgrunn kirke,[2] død 06.02.1824 i Østre Porsgrunn,[3] gravlagt 13.02.1824 i Østre Porsgrunn.[4]

Han var sønn av Jørgen Henrich Godtfredsen og Martha Bolette Christensdatter i Østre Porsgrunn.

 

Jørgen Gotfridsens barn navnl. Tommes                                           

Faddere: baaren af Tommes Strømtangens enke, Anna Nielsdatter Juul, mandfaddere: Michel Siglmager, Knud Laugesen, Anders Hansen.

 

Konfirmert som "3. Thomas Jørgensen 16 aar".

 

Han giftet seg 1. gang i 1779.

 

Østre Porsgrun: trolovet 25.10.1779, at copuleres 07.11.1779 i huuset:

Matros Thomas Jørgensen med pigen Marthe Margrethe Larsdatter.

Forlovere Jørgen Gotfriedsen og Lars Ledvorsen.

Kongebrev av 09.09.1779.

 

Han giftet seg 2. gang i 1792.

 

Østre Porsgrunn 29.01.1792:

Cop. hiæmme i huuset enkemand Thomas Jørgensen med enken Maria Dorthe Weidenauer.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 43

Thomas Jørgensen – Huusejer – 51 aar - I 2det ægteskab - Skibstømmermand

Maria Dorth Wejdenauer - Hans kone - 46 aar - Givt 1ste gang

Anne Gurine - Hans børn – 15 aar - Ugivt

Lars - Hans børn - 17 aar – Ugivt - Enroll. matros

Jørgen - Hans børn – 12aar

Olene Hansdtr - Logerende - 48 aar – Ugivt – Haandarbejde

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.100

Avskrift 1

Skibstømmermand Thomas Jørgensen 70 aar

Kone Maria Dorothea 60 aar

Logerende enke Anne Maria 50 aar

 

Avskrift 2

Husejer Skibstømmermand Tomas Jørgensen 53 aar

Kone Maria Dorthe Johannesdatter 61 aar

Logerende

Almisselem enke Anne Maria Kalsdatter 50 aar

Sønn Carl Nilsen 23 aar

Matros Gotfred Uldrichsen 24 aar

 

F.C. Knudsen:

Han var skibstømmermand.

Storgaden 110, L.matr.no. 34. Bendixens gaard - Aktiebageriet

Den sælges til sønnen, Jens Kiill, for 200 Rdl. Samtidig sælges engløkken under Borge til Jens Kiill for 200 Rdl. Gaarden sælges straks videre til Thomas Jørgensen for 298 Rdl. 1804 sælger Jørgensen den til Peder J. Damm.

 

Han var søn af Jørgen Gotfriedsen Hill og hans anden hustru var datter af parykmager Wittus Weidenauer, og enke efter Ole Christophersen, Jørgensen eiede gaarden i 29 aar, og kjøbte saa L.matr.no. 100 paa Kirkehaugen, hvor han boede til 1822.

 

Han står i skifte etter sin bror Torsten Jørgensen som "Halvbroderen Thomas Jørgensen, 55 aar".

 

Gravlagt som "Thomas Jørgensen, Skibstømmermand i østre Porsgrund, 80 aar".

 

 

(1) Gift 07.11.1779 i Østre Porsgrunn kirke,[5] med Marthe Margrethe Larsdatter, f. 1756 i Porsgrund,[6] (datter av Lars Levordsen og Maren Magdalene Godtfredsdatter), døpt 14.03.1756 i Eidanger kirke,5 konfirmert 11.10.1772 i Østre Porsgrunn kirke,[7] d. 1790 i Østre Porsgrunn, gravlagt 25.01.1790 på Østre Porsgrunn kirkegård.[8]

 

Marthe:

Lars Ledvorsens barn fra Porsgrund navnl. Marthe Margethe                                  

Faddere: baaren af Halvor Larsens kone, Guri Ledvorsdatter, mandfaddere: Hans Christian Arveskoug, Michel Sejlmager, Knud Laugesen.

 

Konfirmert som "11. Marthe Margrethe Larsdatter 16 aar".

 

Gravlagt som "Thomas Jørgensens kone Marthe Larsdatter 34 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 467b

Skifte 5. Februar 1790 i Porsgrund. Påfølgende skiftebehandling 30. juni 1790.

Magrethe Larsdatter, død - enkemand Thomas Jørgensen.

Barn.

1. Lars Ledvor Thomesen, 8 aar.

2. Jørgen Gotfred Thomesen, 2 aar.

3. Marthe Thomesdatter, 10 aar.

4. Anne Turine Thomesdatter, 3 aar.

Faderen Thomes Jørgensen formynder for sine Børn.

Brutto: 370-0-0

Netto: 179-0-8

Sterboehuuserne, takst 250 rdlr.

Udestaaende tilgodehavende enkemandens anmeldt at have til gode hos sin værmoder Maria Strømtangen, hans salig kones fader arv, 60 rdlr.

 

 

(2) Gift 29.01.1792 i Østre Porsgrunn kirke,[9] med Maria Dorthea Elisabeth Weidenauer, f. 1756 i Porsgrund,[10],5 (datter av Johan Wittus Weidenauer og Christina Marina Andersdatter Spinchen), døpt 07.03.1756 i Eidanger kirke.5

 

Maria:

Johan Vejdenauers barn fra Porsgrund Maria Dorthea Elisabeth                  

Faddere: baaren af Michel Sejlmagers kone, Mette (Ikke noe mer. JO), mandfaddere: Hans Christian Arveskoug, Jørgen Gotfridsen, Anders Larsen hos Deichmændene.

 

Konfirmert 1. mars 1772 i Vestre Porsgrunn.

 

Hun var enke og hadde vært gift med Ole Christophersen Østre Porsgrunn.

 

Se under hennes far

 

 

 

I.    Marthe Tommasdatter, (datter av Tommas Jørgensen og Marthe Margrethe Larsdatter) f. 1780 i Østre Porsgrunn, døpt 06.08.1780 i Østre Porsgrunn kirke.[11]

      

       Døbt Thomas Jørgensen og Marthe Larsdatters barn Marthe.

       Test: Torber Tostensdatter, pigen Marthe Bolette Jørgensdatter, Lars Ledvorsen, Halvor Christensen, Henrich Vejdenauer, Lars Lorenzen, Arne Thomesen.

      

       Bosatt hos Eilert Hagerup i Østre Porsgrunn 1801 "Marthe Thomasdtr., Tienestefolk, 20 aar, Ugivt".

 

       Han giftet seg i 1802.

 

       Porsgrunn Cop. 4/9-1802.

       Uk. Jens Ul. Bøyesen og p. Marthe Thomasd.

       Forl: Bøye Larsen, Thomas Jørgensen.

 

       Hun nevnes i folketelling for 1815 i Vestre Porsgrunn hos Boje Larsen som "Svigerdatter, Ænke, ind Logerende Martha Tomasdatter 35 aar".

 

       Hun giftet seg på nytt i 1819.

 

       Østre Porsgrunn viet 12.11.1819

       Enkemand og Mestersmed Jens Sørensen 30 aar fra Osebachen,

       og Enke Marthe Thomasdatter 30 aar af østre Porsgrund.

       Forlovere Christopher Condrup og Niels Sørensen.

 

      

       Gift 04.09.1802 i Porsgrunn,[12] med Jens Ulrich Bojesen, f. 1780 i Østre Porsgrunn (sønn av Boje Petter Larsen og Johanne Jensdatter), døpt 22.10.1780 i Østre Porsgrunn kirke.[13]

      

       Jens:

       Døbt Bøye Larsen og Johanne Jensdatters barn Jens Ulrich.

       Test: Else Jensdatter, pigen Birthe Christine Iversdatter, Christopher Anundsen, Henrich Arnesen, Lars Hansen Glose, Peder Olsen Blyberg, Gunder Tollefsen Ejland.

 

      

       (2) Gift 12.11.1819 i Østre Porsgrunn, med Jens Sørensen, født omkring 1780.[14]

      

       Jens

       Hans første kone var:Marthe Margrethe Hansdatter f. 1782. Hun var datter av Hans Andersen f. ca 1734 som nevnes i Østre Porsgrunn i 1762-1801.

 

 

      

II.   Lars Ledvor Tommasen, (sønn av Tommas Jørgensen og Marthe Margrethe Larsdatter) f. 1783 i Østre Porsgrunn, døpt 03.08.1783 i Østre Porsgrunn kirke.[15]

      

       Døbt Thomas Jørgensen og Marthe Margrethe Larsdatters barn Lars Ledvorsen.

       Test: Arne Thomsens kone Margrethe Halvorsdatter, pigen Guri Larsdatter, Jørgen Gotfriedsen, Henrich Weidenauer, Søren Knudsen, Halvor Michelsen, Lars Lorensen, Ole Jørgensen.

 

       Han giftet seg i 1808.      

 

       Cop. 10/5-1808. Ø. P.

       Uk. Kiøbmand Lars Thommesen og p. Anne Engelbrechtsd. af Østre Porsgrund.

       Forl: Lars Glose, Peter Damm.

 

      

       Gift 10.05.1808 i Østre Porsgrunn kirke,11 med Anne Ingebretsdatter, f. 1784 på Osebakken i Gjerpen (datter av Ingebret Vetlesen og Marthe Christiansdatter), døpt 25.01.1784 i Gjerpen,[16] konfirmert 06.10.1799 i Østre Porsgrunn kirke.[17]

      

       Anne:

       Engebret Vetlesens pigebarn Anne fra Osebachen.

       Test: Jon Larsens kone, Gunnil Larsdatter, Christian Højset, Vetle, Isach og Ole Larssønner

      

       Konfirmert som "fra ØP 5. Anne Engelbrethsdatter 16 aar".

      

       Hun har nok blitt enke da hun gifter seg igjen i 1813. Hennes far var trolover.

      

       Cop. 28/3-1813. Ø. P.

       Uk. og Snedker Jørgen Christian Nauer fra Sjelland og enken Anne Engebrethsd.

       Cav: Engebreth Sande, Ole Borge.

 

 

       (2) Gift 28.03.1813 i Østre Porsgrunn kirke,13 med Jørgen Christian Nauer, f. omkring 1785.1

 

       Jørgen Christian:

       I følge vielsen var han Dansk og kom fra Skjelland.

 

 

       Barn:

 

 

       A.   NN Larsen, f. 1808 i Østre Porsgrunn, d. 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.12.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.[18]

            

             Gravlagt som "Lars Thommesens dødfødte dræng, moderen nedkom i 9de maaned".

 

 

 

       B.   Lars Engelbreth Larsen, f. 03.06.1810 i Østre Porsgrunn, døpt 17.06.1810 i Østre Porsgrunn kirke.[19]

            

             Afdøde styrmand Lars Thomesen og Anne Engelbrethsdatters barn Lars Engelbreth født 3de Juni.

             Faddere: Jens Bøyesens kone Marthe Thomasdatter, Marthe Maria Engelbrethsdatter, Niels Sørensen Ole Borge, Hans Nielsen, Valentin Bommen.

 

 

      

III. Anne Gurine Tommasdatter, (datter av Tommas Jørgensen og Marthe Margrethe Larsdatter) f. 1786 i Østre Porsgrunn, døpt 04.05.1786 i Østre Porsgrunn kirke,[20] konfirmert 11.04.1802 i Østre Porsgrunn kirke.[21]

      

       Døbt Thomas Jørgensen og Marthe Larsdatters barn Ane Gurine.

       Test: Henrich Weidenauers kone Maria Hansdatter, pigen Malene Larsdatter, Jørgen Gotfriedsen, Søren Knudsen, Ole Jørgensen, Lars Jørgensen. Barnet som hiemmedøbt confirmered.

      

       Konfirmert som "Anne Torine Thomasdatter 15".

 

       Hun giftet seg i 1809.

      

       Cop. 1/10-1809. Ø. Porsgr.

       Uk., Blokmager, Hans Nielsen med p. Anne Gurine Thomesd.

       Forl: Jens Kiill, Job Kiill.

 

      

       Gift 01.10.1809 i Østre Porsgrunn kirke,11 med Hans Nilsen, f. 1781 på Osebakken i Gjerpen,[22] (sønn av Nils Larsen og Anne Vetlesdatter).

      

       Hans:

       Det var nok Hans Nilsen Li som giftet seg med Anne Gurine.

 

       Hennes far var bosatt i Storgaden 203 på Osebakken (Ø. Borge) i 1801. Nils Larsen Lie kjøpte Storgata 203 i 1778. Eier fra 1796 var hans enke Anne Vetlesdatter.

 

       Hans foreldre: Se gamlegjerpen.no (fam.18)

      

       Borgerbrev i Skien:

       Hans Nielsen av Porsgrunn. Hadde lærebrev i blokkmakerprofesjonen dat. Kbh. 26/5 1805.

       B. som blokkmaker 30/4 1810.

      

 

      

IV. Jørgen Godtfred Tommasen, (sønn av Tommas Jørgensen og Marthe Margrethe Larsdatter) f. 1788 i Østre Porsgrunn, døpt 12.07.1788 i Østre Porsgrunn kirke,[23] konfirmert 20.04.1806 i Østre Porsgrunn kirke.17

      

       Døbt Thomas Jørgensen og Marthe Margrethe Larsdatters barn Jørgen Gotfried.

       Test: Knud Ulrichsens kone Marthe Bolette Jørgensdatter, Guri Larsdatter, Jørgen Gotfriedsen, Hans Taule, Søren Knudsen, Halvor Michelsen, Henrich Weidenauer, Ole Jørgensen.

      

       Konfirmert som "Jørgen Gotfried Thomasen 18".

 

 

 

V.   Marthe Kirstine Tommasdatter, (datter av Tommas Jørgensen og Maria Dorthea Elisabeth Weidenauer) f. 1792 i Østre Porsgrunn, døpt 14.10.1792 i Østre Porsgrunn kirke,[24] d. 1796 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.12.1796 på Østre Porsgrunn kirkegård.[25]

      

       Døbt Thomas Jørgensen og Maria Dorthea Weidenauers barn Marthe Kirstine.

       Test: Jørgen Gotfriedsens kone Torber Tostensdatter, pigen Henricha Weidenauer, Albright Willumsen, Henrich Weidenauer, Wilhelm Weidenauer, Arne Thomesen, Gullich Christensen, Lars Jørgensen.

      

       Gravlagt som "Thomas Jørgensens datter Marthe Kirstine 4 aar 2 maaneder".

 

 

 

VI. Johanne Tommasdatter, (datter av Tommas Jørgensen og Maria Dorthea Elisabeth Weidenauer) f. 1794 i Østre Porsgrunn, døpt 01.04.1794 i Østre Porsgrunn kirke,[26] d. 1795 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.06.1795 på Østre Porsgrunn kirkegård.[27]

      

       Døbt Thomas Jørgensen og Maria Dorthea Weidenauers barn Johanne.

       Test: Arne Thomesens kone Margrethe Halvorsdatter, pigen Malene Larsdatter, Henrich Weidenauer, Lars Glose, Engelbricht Sanne, Hans Christian Weidenauer, Tosten Jørgensen.

      

       Gravlagt som "Thomas Jørgensens barn Johanne 1 aar 1 maaned".

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 171.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 30-31.

[3]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[4]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 84-85.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 46-47.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 156-157.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 172-173.

[10]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 84.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 88-89.

[12]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 90-91.

[14]  Stipulert.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 104-105.

[16]  Solumslekt.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 297.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 288-289.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 122-123.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 298-299.

[22]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[23]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 142-143.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 178-179.

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 214.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 192-193.

[27]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 202-203.