| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

 

Anne Maria Pedersdatter f. 1720 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Simen Pedersen f. ca 1709 og 2. gang med Martinius Christiansen f. 1736)

 

 

Anne Maria Pedersdatter, f. 1720 på Osebakken i Eidanger,[1],[2] døpt 20.07.1720 i Eidanger kirke,2 d. 1775 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.02.1775 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

Hun er datter av Peder Eriksen og Kirsten Andersdatter i Østre Porsgrunn.

 

Peder Errichsen og Kirsten Andersdatter fra Osebachen - Anna Maria

Faddere: baaren af Madamme Malling, Mademeselle Sophie Jensdatter, Capitaien Øren, Even Rolfsen.

 

Hun giftet seg 1. gang i Eidanger i 1739.

 

Trol. 22/1-1739 hos Peder Erichsøn i Porsgrund. Copul. 18/2-1739.

Simon Pedersøn Klevstrand og Anne Maria Pedersd.

Caut: Rolf Larsøn Herøen, H. J. Qvist.

 

Bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 67

Mand og hustru: Simen Persen og kone

Børn over 12 aar: Per Simensen

Piiger over 12 aar: Inger Joensdatter

Andre hos sig havende folk: 1. Per Erichsens Enke, 2. Sivert Sørensen

 

Hun giftet seg 2. gang i 1767.

 

Østre Porsgrunn 04.06.1767:

Cop. Matros og enkemand Martinus Christensen med enken Ane Marie Pedersdatter.

 

Cop. 4/7-1767 hiemme i Huuset.

Enkem. Martinius Christiansen af Gierpen med enken Ane Marie Pedersd.

Cav: Jørgen Gotfridsen, Anders Hansen.

(Osebakken-folk. Han var tidligere g. i Gjerpen krk.)

 

Gravlagt som "Marthinus Tins kone Ane Maria 57 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5689 - 21.2.1775 - 1772-1776 - Skifteprotokoller 7b - 509a

Skiftet sluttet 22.10.1776 (forts. fol. 660b-669a og 689a-689b). Se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 1b og 114b

arvelater Anne Maria Pedersdtr Østre Porsgrund død 'sidste 19de: hujus om Natten'. Nevnt felles uskiftebevilling for senere å skifte med samfrender, dat. 08.08.1766

Arvinger og andre:

ektefelle Martinus Christensen borger til Scheen 'Søefahrende Mand'. tok borgerskap 17.08.1768. 'er bortreist og forloed denne sin Hustrue i Levende Live og icke viides hvor opholder sig'. også, trolig feilaktig, nevnt som Christiansen

avdød ektefelle Simon Pedersen samfrendeskiftebrevet dat. 30.03.1767

sønn Peder Simonsen Aboe myndig. nevnt 30.03.1767, som 18 år gammel

bror Anders Simonsen 16 år

datter Kirsten Simonsdtr ugift. nevnt 30.03.1767, som 11 år gammel

datter Karen Martinusdtr., 11 år

andre svoger Ole Pedersen, den avdøde ektefellens bror. Nevnt 30.03.1767.

 

 

 

(1) Gift 18.02.1739 i Eidanger kirke,[4] med[5] Simen Pedersen, f. ca 1709,1 (sønn av Peder Nilsen og Birthe Olsdatter), d. 1766 i Østre Porsgrunn, gravlagt 17.07.1766 i Østre Porsgrunn kirkegård.[6]

 

Simen:

Han kom fra Kleven i Eidanger.

 

Gravlagt som "Simon Pedersen 59½ aar".

 

 

(2) Gift 04.06.1767 i Østre Porsgrunn kirke,[7],[8] med Martinius Christiansen, f. 1736 på Osebakken i Gjerpen,[9] (sønn av Christian Andersen), døpt 04.03.1736 i Gjerpen.[10]

 

Martinius:

Christian Andersen fra Osebachens Martinus.

Christen Anderssøns qde Margrete, Birte Ellingsdatter, Abraham, Stephen og Andreas Osebachen.

 

Østre Borge i Gjerpen 1762:

Mand og Kone: Søren Rollefsen og Kone. Børn over 12 aar: Else Kistine Sørensdatter.

Andre hos sig havende Folch: Christian Andersens Enche, fattig, Søn: Martinius Christiansen.

 

Han var enkemann etter Barbara Jensdatter da han giftet seg med Anne Marie i 1767.

 

Borgerskap i Skien:

Martinus Christiansen av Porsgrunn. B. på husnæring 17/8 1768.

 

Østre Porsgrunn 1770:

8.

Martinius Christensen, 31 aar, født i Porsgrund, 2 stie sønner, har taget bo

Peder Simonsen 20 aar, født i Porsgrunnd har været i København,

Anders Simonsen, 11 aar, født i Porsgrunnd, er i Flensburg

 

Han var 'Søefahrende Mand' og i skifte etter hans hunstru i 1775 stå det om han "bortreist og forloed denne sin Hustrue i Levende Live og icke viides hvor opholder sig".

 

 

Martinius var 1. gang gift 11.02.1763 i Gjerpen,[11] med Barbara Jensdatter, f. ca 1731,[12] d. 1766 i Gjerpen, gravlagt 06.03.1766 i Gjerpen.[13]

 

 

Martinius Christensen sine barn med sin 1. kone Barbara Jensdatter:

 

 

I.    Karen Martinusdatter, (datter av Martinius Christensen og Barbara Jensdatter) f. 1763 på Osebakken i Gjerpen,[14] døpt 27.11.1763 i Gjerpen.[15]

      

       Martini Christiansens pb. Karen fra Osebachen.

       Test: Andreas Hansens kone, Mette Andreædatter, Gulbrand Stephensen, Ole Pedersen, Johannes Larsen.

 

 

II.   Bodil Kirstine Martinusdatter, (datter av Martinius Christensen og Barbara Jensdatter) f. 1765 på Osebakken i Gjerpen, døpt 14.07.1765 i Gjerpen,11 d. 1769 i Østre Porsgrunn, gravlagt 04.08.1769 i Østre Porsgrunn.[16]

      

       Martini Christiansens pb. Bodel Kistine fra Osbachen.

       Test: Hans Andersens kone, Mette Maria Andreasdtr., Gulbrand Stephensen, Halvor Christensen, Christian Olsen.

      

       Gravlagt som "Bodel Martinisdatter 4 aar".

 

 

 

Anne Marie Pedersdatter sine barn:

 

 

I.    Erik Simensen, (sønn av Simen Pedersen og Anne Maria Pedersdatter) f. 1739 på Klevstrand i Eidanger,[17] døpt 24.05.1739 i Eidanger kirke,10 d. 1742 på Klevstrand i Eidanger,[18] gravlagt 09.05.1742 på Eidanger kirkegård.11

      

       Simen Klevstrand og Anne Maria Pedersdatters ægte søn Nom. Erich                                                 

       Faddere: baaren af Peder Erichsens kone, Kirsten Hansdatter Tveten, mandfaddere: Hans Tobiasen, Johannes Nielsen.

      

       Han gravlegges som "Simon Klefstrands liden søn Eric 3 aar".

 

 

 

II.   Berthe Kirstine Simensdatter, (datter av Simen Pedersen og Anne Maria Pedersdatter) f. 1741 i Porsgrunn,[19] døpt 07.06.1741 i Eidanger kirke,12 d. 1741 på Klevstrand i Eidanger,11 gravlagt 06.08.1741 på Eidanger kirkegård.11

      

       Simon Pedersen og Anne Maria Pedersdatters ægte datter fra Porsgrund - Berte Kirstine

       Faddere: baaren af Madame Niels Aals Benedicta Henrica Berg, Jomfrue Maria Søfrensdatter Kierulf, mandfaddere: Tolder Frisenberg, Visiteur Aalborg.

      

       Gravlagt som "Simon Klevstrands liden Datter Berte Kirstine 9 uger". Litt ussikrt om de bodde på Klevstrand da hun døde eller om faren bare ble kaldt Simon Klevstrand.

 

 

 

III. Berthe Kirstine Simensdatter, (datter av Simen Pedersen og Anne Maria Pedersdatter) f. 1743 i Porsgrunn,[20] døpt 07.08.1743 i Eidanger kirke,13 d. 1748 i Eidanger,11 gravlagt 06.10.1748 på Eidanger kirkegård.11

      

       Simon Pedersens og Anna Maria Pedersdatters ægte datter fra Porsgrund Nom. Berte Kirstine                       

       Faddere: baaren af Monsieur Søfren Nielsen kiæriste Constance Berg, Capit. Lieut. Peter Carstensens Frues Syster datter, mandfaddere: Tolder Frisenberg, Controleur Biner, Jørgen Petersen fra Arendal.

      

       Gravlagt som "Simon Pedersøns liden Datter Birthe Kirstine 5 aar".

 

 

 

IV. Pernille Simensdatter, (datter av Simen Pedersen og Anne Maria Pedersdatter) f. 1745 i Eidanger,[21] døpt 05.11.1745 i Eidanger kirke,14 d. 1746 i Eidanger,11 gravlagt 22.09.1746 på Eidanger kirkegård.11

      

       Simon Pedersen og Anne Maria Pedersdatters datter Pernille                                       

       Faddere: baaren af Hans Sadelmagers kone Maren Mortensdatter, Else Giertsdatter, mandfaddere: Johan Weidenauer, Børge Offersen?, Morten Ørn.

      

       Gravlagt som "Simon Pedersøns og Anna Maria Pedersdatters ægte datter Pernille 10 maaneder".

 

 

 

V.   Pernille Simensdatter, (datter av Simen Pedersen og Anne Maria Pedersdatter) f. 1748 i Eidanger,[22] døpt 14.01.1748 i Eidanger kirke,15 d. 1748 i Eidanger,11 gravlagt 12.02.1748 på Eidanger kirkegård.11

      

       Simon Pedersen og Anna Maria Pedersdatters datter Pernille                                       

       Faddere: baaren af Abraham Ingvoldsens kone Marthe Larsdatter, Hans Boyesens datter Sara, mandfaddere: Hans Tobiassen Sadelmager, Søfren Baner, Evert Joensen.

      

       Gravlegges som "Simon Pedersøns liden datter Pernillle 3 uger".

 

 

 

VI. Peder Simonsen, (sønn av Simen Pedersen og Anne Maria Pedersdatter) f. 1749 i Eidanger,[23] døpt 05.08.1749 i Eidanger kirke,16 konfirmert 17.03.1765 i Vestre Porsgrunn kirke,[24] d. 1780 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 28.06.1780 i Gjerpen.17

      

       Simon Pedersen og Anna Maria Pedersdatters søn Peder                                                          

       Faddere: baaren af Peder Erichsens enke, Elen Hansdatter Sadelmager, mandfaddere: Michel Olsen Seylmager, Rasmus Davidsen i Porsgrund.

      

       Konfirmert 17. mars 1765 i Vestre Porsgrunn kirke som "confirmeret (5) Peder Simonsen af østre side 17 aar".

 

       Han giftet seg i 1775.

      

       Trol. 15/9-1774.

       Matros og uk. Peder Simensen med p. Ane Halvorsd.

       Cav: Hans Christian, Rasmus Nielsen.

      

       Østre Porsgrunn 08.01.1775:

       Cop. matros og ungkarl Peder Simonsen med pigen Ane Halvorsdatter.

 

       Gravlagt som "Peder Simensen fra Osebachen 32 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 453b

       Skifte 14. Juli 1780 paa Aasebachen i østre Porsgrund under Gjerpen Præstegield

       Skiftebehandling 22. November 1782 og avsluttet 23. November 1782.

       Peder Simonsen, død - enke Anne Halvorsdatter

       Afdødes arvinger:

       1. Broder Anders Halvorsen, 21 aar, faren udenlands i 4 aar.

       2. Søster Kirsten Simonsdatter, g.m. Bundtmager Fircher i Schien.

       Enken Anne Halvorsdatter tok til verge Hr. Lassen i Schien.

       Til curator for den mindreaarige Anders Simonsen ble innsatt Anders Sadelmager af Porsgrund.

       Brutto: 491-0-0

       Netto: 0-0-0

       Stervboehuuserne, takst 260 rdlr.

       Jordegods: en rødningsplads under østre Borge, takst 138 rdlr.

 

 

       Gift 08.01.1775 i Østre Porsgrunn kirke,[25] med Anne Halvorsdatter, f. 1751 i Eidanger,[26] (datter av Halvor Abrahamsen og Kirsten Nilsdatter Juul), døpt 29.11.1752 i Eidanger kirke.19

      

       Anne:

       Halvor Abrahamsen Smeds barn i Porsgrund navnl. Anne                                                        

       Faddere: baaren af Antoni Smeds kone paa Solum siden, Elsebeth Olsdatter, mandfaddere: Christen Arveskoug, Aasmund Olsen, Rasmus Poulsen.

      

 

 

      

VII. Birthe Maria Simensdatter, (datter av Simen Pedersen og Anne Maria Pedersdatter) f. 1753 i Porsgrund,[27] døpt 31.05.1753 i Eidanger kirke,20 d. 1755 i Porsgrund,11 gravlagt 22.06.1755 på Eidanger kirkegård.11

      

       Simen Persens barn i Porsgrund navnl. Birthe Maria                                         

       Faddere: baaren af Michel Sejlmagers kone, Elen Hansdatter, mandfaddere: Hans Sadelmager, Christen Joensen, Gullik Stephensen.

      

       Gravlagt som "Simen Persens barn fra Porsgrund, Birthe Maria 2 aar".

 

 

 

VIII. Kirsten Simensdatter, (datter av Simen Pedersen og Anne Maria Pedersdatter) f. 1756 i Porsgrund,[28] døpt 05.05.1756 i Eidanger kirke.21

      

       Simen Persens barn fra Porsgrund navnl. Kisten                                               

       Faddere: baaren af Christen Olsen kone, Elen Hansdatter, mandfaddere: Michel Sejlmager, Ole Corporal, Anders Hansen Salmager.

 

       Hun giftet seg i 1777.

      

       Østre Porsgrunn 19.05.1777:

       Cop. hiæmme i huuset bundtmager og ungkarl Johan David Fischer af Scheen med pigen Kirsten Simonsdatter.

      

       Han nevnes i skifte etter sin bror Peder Simonsen i 1780 "Søster Kirsten Simonsdatter, g.m. Bundtmager Fircher i Schien".

      

       Se gamleskien.no

      

       Forlovet i Skien   01.11.1792 - Cop. 29/1-1793

       Christoffer Christen Kart og Bundtmager Fiskers Enke

       Forlovere J. F. Stelter og Hans Thomasen.

      

       Ifølge gamleskien.no fikk de  to barn i Skien som døde små. Skiftet etter henne ble ført i behandlingsprotokollen for 1816, folio 194, 199, 206 og 211

 

        

       (1) Gift 19.05.1777 i Østre Porsgrunn kirke,[29] med Johan David Fischer, født omkring 1750,[30] død før 1782.

      

       Johan:

       Han var buntmaker i Skien.

 

      

       (2) Gift 29.01.1793 i Skien,23 med Christopher Christensen Arveskov, født 1755 i Skien (sønn av Christen Christophersen Arveschoug og Johanne Andersdatter Carth), døpt 01.03.1755 i Skien,23 død 10.12.1823 i Skien, gravlagt 16.12.1823 i Skien.23

      

       Christopher:

       Faddere var Petronelle Jull, Chatarine Wulff, Rector Winter, Hans Arnesøn, Diderich von Caplen.

      

       Han var sjømann og ble også skrevet seg som "Christopher Karth".

 

 

      

        A.    Johan David Fischer, (sønn av Johan David Fischer og Kirsten Simensdatter) født 1779 i Skien, døpt 12.09.1779 i Skien.23

              

               Faddere var Helene Felbereder, Sophie Isachsdatter, Isach Hanssøn, Hans Nielssøn, Isach Mæla.

               

               Fra gamleskien.no:

               I 1801 bor han sammen med sin mor og stefar Christopher Karth i Hjellegaten. Han er ugift sjømann.

 

               Ifølge gamlskien.no fikk han en sønn Jørgen Johansen Fischer i Nykirke i Bergen i Hordaland i 1802.

 

              

               Han giftet seg med Berthe Olsdatter, født omkring 1780.

 

      

      

      

IX. Anders Simensen, (sønn av Simen Pedersen og Anne Maria Pedersdatter) f. 1758 i Eidanger,[31] døpt 28.05.1758 i Eidanger kirke,23 konfirmert 16.10.1774 i Østre Porsgrunn kirke.18

      

       Simen Persens barn navnl. Anders                                 

       Faddere: baaren af Christen Joensens kone, Anne Olsdatter, mandfaddere: Rasmus Davidsen, Sivert Hansen, Lars Olsen.

      

       Konfirmert som "5. Anders Simonsen 16 aar".

      

       Han nevnes i skifte etter sin bror Peder Simonsen i 1780 "broder Anders Halvorsen (feilskrevet JO), 21 aar, faren udenlands i 4 aar".

 

 

 

X.   Michel Simensen, (sønn av Simen Pedersen og Anne Maria Pedersdatter) f. 1760 i Porsgrund,[32] d. 1760 i Porsgrund,[33] gravlagt 02.08.1760 på Eidanger kirkegård.25

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 12. mars 1760 finnes blant introduserte kvinner "Simen Persens kone fra Porsgr." etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Simen Pers. barn fra Porsgr. Michel ½ aar".

 

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 60-61.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 199.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 16-17.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 22-23.

[8]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Mannskapsrulller 1770.

[10]  Gjerpenavskrifter på gamlegjerpen.no.

[11]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[12]  Alder ved død.

[13]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[14]  Skifte etter moren.

[15]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 32-33.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 53.

[18]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 67.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 83.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 111.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 128.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 141.

[24]  Solumslekt, Solumslekt.

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 58-59.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 171.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 182.

[29]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 72-73.

[30]  Stipulert.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 189.

[32]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[33]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.