| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725-1762 |      


 

 

 

Maren Rolfsdatter f. ca 1702 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Sivert Larsen f. ca 1700 og 2. gang med Nils Hansen Rue f. ca 1695)

 

 

 

Maren Rolfsdatter, f. ca 1702,[1] d. 1783 på Osebakken i Eidanger,[2] gravlagt 10.03.1783 på Eidanger kirkegård.2

Hun var datter av Rolf Evensen og Karen Christensdatter i Østre Porsgrunn.

 

Hun bodde hos sin bror, Even Rolfsen, i Østre Porsgrunn i 1725.

 

Hun giftet seg 1. gang i 1728.

 

Trol. 16/6-1728 i Eid. Præstegaard. Copul. 5/11-1728.

Siergiandt Sivert Laerssøn Bache fra Osebachen med Maren Rolfsd. Tvedt.

Caut: Axell Gram og Hans Jenssøn Tvetten.

Seddel fra Oberstlejntnant Tynd(?).

 

Hun giftet seg 2. gang i 1743.

 

Copul. 3/10-1743 i hendis eget huus i Porsgrund.

Engemand Niels Hansøn, Skredder fra Schien og Enken Maren Rolfsd.

Hafde Kongebrev og Consupmtions Seddel fra Lange.

Caut: Monsr. Christian Balling og Joen Jacobsøn fra Schien.

 

Hun var i 1762 bosatt i Gjerpen hos sin datter Ellen.

 

Gravlagt som "Maren Rolfsd. Bacche af Porsgrund Osebakken 81 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10B (1781-1784) side 585a

Skifte 3. Marti 1783 paa Osebachen i østre Porsgrund under Gierpen præstegield

Påfølgende skiftebehandlinger og avsluttet 13. december 1783

Maren Bache, død

Afdødes arvinger/søskende:

1. Datteren Helvig Bache, g.m. Abraham Eeg, bosatt i Porsgrund.

2. Datteren Elen Bache, g.m. Anders Tvett Regiments Bølssemager, bosatt i Christiansand.

Datteren Mad. Helvig Eeg tilstede ved skifte da hennes mand Abraham Eeg "der nogen Tiid har været fraværende Udenlands paa Søe Rejse uden at have minste efterretning fra ham, hvad enten han var i live eller ikke."

Sr. Johan David Werner møtte på vegne av ekteparet fra Christiansand.

Brutto. 242-3-20

Netto: 30-3-9.

 

 

(1) Gift 05.11.1728 i Eidanger kirke,[3] med Sivert Larsen, f. ca 1700,1 (sønn av Lars Sigurdsen og Lisbeth Jensdatter), d. 1742 i Eidanger,[4] gravlagt 01.06.1742 på Eidanger kirkegård.4

 

Sivert:

Han stod oppført som "Sivert Larsøn er Sergiant gl. 25 aar" hos moren i 1725.

 

Finn C. Knudsen

Storgaden no. 208

Sersjant Sivert Larsen Bakke d.1762

i 1728 g. m. Maren Rollefsdtr. Tvedt f. 1783

er omtalt i E. P. side 107. Efter senere fremkomne opplysninger har nok Sivert Bakke i 1742 flyttet fra Floodeløkken til Tolleskoven, som Maren Bakke ca. 1762 solgte til Lars Bowmann, og hun har derefter kjøbt nærværende hus. Maren var datter af Rollef Evensen som i 1720 fik grundbrev paa Storgaden no. 143 - nu Creditbankens tomt. De havde børnene:

 

Ellen f. 1730 g. m. børsemager Anders Tvedt.

Lars Bakke f. 1736 d. før 1771.

Hedvig Bakke f. 1732 d. 1783 paa Herre g. m. skipper Abraham Eeg.

Ved skifte efter Maren Bakke i 1783 blev fremlagt saadan skrivse fra børsemager Tvedt.

 

«At søster Hedvig Backe har berobt sig paa et bevis udstedt af mig 18/4-1762 fra København om 70 Rdl., som jeg skulde skylde stervboet - er saa usandferdig, jeg sendte det ikke - nu er opspundet efter afgangne Lars Backe, min kones broder, at give mig som en duceur formedelst jeg vilde bragt ham til tugthus for hans behandling af hans moder, som desverre er altfor meget bekjendt, blev tilslut dømt derfor».

 

I 1742 eiede Sivert Backe hus beliggende ved Lispet Bentsdatters hus (paa Floodeløkken), som Niels Aall da kjøbte. Backe blev gift i 1728, og ved datteren Ellens barndaab i 1730 var følgende faddere: Madame Pastor Friedrich Meier, Seigneur Errenst Schweder, Monsieur Friedrich Proph, Seigneur Pastor Volf.

Efter 1742 boede de paa Osebakken, paa Borgestad grund, og deres hus blev i 1784, efter Maren Backes død, solgt til Sr. Werner for 180 Rdl, I 1750 førte Eeg skibet "Mette Cathrine" paa 33 c.l.

 

Gravlagt som "Capitain Des armecs Sigvardt Larsøn Bache 42 aar".

 

 

Ps. Deres barn nevnes lenger ned på siden.

 

 

(2) Gift 03.10.1743 i Eidanger kirke,3 med Nils Hansen Rue, f. ca 1695,[5] d. 1753 i Skien, gravlagt 22.03.1763 i Skien.

 

Nils:

Han ble nevnt i sjeleregisteret for Vestre Porsgrunn i 1729:

Brynild Andersen qvinde Martha ingen børn dag arbeider, til huuse Niels Hansen og qvinde bøigdeskredder.

 

Borgerskap i Skien:

Nils Hansen Rue skredder, og Karen Malene Jakobsdtr. ble viet i Skien 29/6 1734. I skattemanntallet for 1743 er han oppført som bosatt i Skien. 3/10 s. å. ble enkemann, skredder Niels Hansøn fra Skien viet til enken Maren Rolfsdtr. i hennes hus i Porsgrunn (Eidanger). 22/3 1763 ble Niels Hanssen skredder begr. i Skien, 58 år gl.

 

Han var enkemann og skredder da han giftet seg med Maren Rolfsdatter i Eidanger i 1743. Se gamleskien.no

 

F.C. Knudsen:

Storgaden 131, L.matr.no. 29. Gasmanngaarden - Victoria Hotel

I 1750- 60 eies gaarden af Niels Hansen skrædder.

Om ham vides kun, at han var skredder, og at hans hustru, Maren Bakke, leiede pladsen Toldskougen for 6 Rdl. aarlig leie, til Lars Bowmann overtog den i 1763.

 

 

Nils Hansen Rue hadde vært gift med Karen Malene Jacobsdatter:

 

 

Nils Hansen Rue giftet seg 29.06.1734 i Skien,3 Karen Malene Jacobsdatter, født ca 1708,[6] (datter av Jacob Vetlesen og Maren Aslaksdatter), død 1742 i Skien,[7] gravlagt 11.11.1742 i Skien.[8]

 

Hennes far, Jacob vetlesen, kom fra Søli i Gjerpen og som igjen var sønn av Vetle Ingebretsen fra Høgset i Siljan.

 

Gravlagt som "eftter sin barsel Seng Döde same Dag hendes datter var til Daaben i Kierchen og hun igient? Blef op Kalt begr med alle Klocher med forud Ringet og liig Prædichen i Kierchen i alders 34 Aar 2 Moneder 2 Ugger og nogle dage".

 

Følge gamleskien.no så bodde de "paa den Østre siide af Snibetorp gaden."

 

 

 

Nils Hansen Rue og Karen Malene Jacobsdatter sine barn:

 

 

I.    Karen Nilsdatter Rue, (datter av Nils Hansen Rue og Karen Malene Jacobsdatter) født 1734 i Skien, døpt 06.10.1734 i Skien,3 død 1801 i Skien, gravlagt 05.10.1801 i Skien.2

      

       Nils Hansen Skræders datter Karen.

       Fadd: Jacob Wetlesens kone, Torsten Schomagers søsterdatter, Jacob Wetlesen, Torsten Schomager, Jon Jacobsen Sneckersven.

      

       Skien - Trol. 17/3-1760. Cop. 24/4-1760.

       Mads Pedersøn Rosenberg og Karen Malene Nielsdaatter.

       Cav: Joen Jacobsen (sign. Jon Jacobsen) og Hans Olesen (sign. Hans Olsen Brattaas).

 

      

       Gift 24.04.1760 i Skien,5,2 med Mads Pedersen Rosenberg, født ca 1733, død 1805 i Skien,3 gravlagt 16.95.1805 i Skien.2

      

       Mads:

       Han var skreddermester i Skien.

 

       De fikk 7 barn sammen. Se gamleskien.no

 

 

       En av barna finner vi igjen i Porsgrunn:

 

      

        A.    Jens Petter Rosenberg, født 1773 i Skien,[9] døpt 03.01.1733 i Skien,3 død 28.01.1831 i Østre Porsgrunn.9,3

              

               Han giftet seg i 1798.

              

               Trol. 1/5-1798. Cop. 24/8-1798.

               Uk. Mest. Jens Petter Rosenberg og Pigen Magrethe Jacobsd.

              

              

               Gift 24.08.1798 i Skien,9,3 med Margrethe Jacobsdatter, født ca 1769,1 død 29.02.1824 i Østre Porsgrunn, gravlagt 05.03.1824 i Østre Porsgrunn.[10]

              

               Se Østre Porsgrunn etter 1801

 

 

              

II.   Hans Nilsen, (sønn av Nils Hansen Rue og Karen Malene Jacobsdatter) født 1736 i Skien, døpt 21.10.1736 i Skien,2 død 1737 i Skien, gravlagt 19.09.1737 i Skien.2

      

       Nils Hansen Schræders søn Hans.

       Fadd: Aslach Mogensens kone, Karen Levorsdatter, Jacob Wetlesen, Ole Andersen.

      

       Gravlagt som "Nils Hansen Schræders Søn begr. Kl. 12, gl. ¾ aar".

      

 

 

 

III. Maren Nilsdatter, (datter av Nils Hansen Rue og Karen Malene Jacobsdatter) født 1738 i Skien, døpt 20.06.1738 i Skien,2 død ca 1775 i Skien.[11]

      

       Nils Hansen Schræders datter Maren.

       Fadd: Ole Andersen Schomagers kone, Aslack Mogensens datter, Ole Andersen, Jacob Snecker, Christopfer Larsen Schrædersven.

      

       Skien - Trol. 6/7-1763. Cop. 7/7-1763.

       Jens Rasmusen Hiorth og Maren Nielsdaatter.

       Med Kongel. Tilladelse.

       Cav: Jørgen Müllerz (sign.), Jon Jacobsen (sign.).

 

      

       Gift 07.07.1763 i Skien,5,2 med Jens Rasmussen Hjort, født ca 1729, død 25.12.1775 i Skien.11

      

       Jens:

       Han var skomakermester.

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       5740 - 25.12.1775 - 1772-1776 - Skifteprotokoller 7b - 669a 

       Skiftet sluttet 07.11.1776. se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 7b ff, 14a, 76b, 117b ff

       arvelater Jens Rasmusen Hiorth Schien skomakermester død 25.12.1775, 'mellem Klokken 5 eller 6 Morgenen'. Nevnt felles kongel. uskiftebevilling, dat. 15.12.1775. det ble også holdt skifte etter hans avdøde kone, men hennes navn er ikke nevnt

       Arvinger og andre:

       datter Sidsel Marie Jensdtr Hiorth hos Christen Skoemager i Porsgrund 5 år

       sønn Hans Hendrich Hiorth ved Grinaae Bye udj Dannemark 10 år bostedet nevnt 18.01.1776

       datter Karen Malene Jensdtr Hiorth 9 år

       datter Anne Magrethe Jensdtr Hiorth 3 år

       datter Ellen Jensdtr Hiorth 1 år

       verge svoger Mads Pedersen Rosenberg skreddermester den avdøde konas bror (Han var gift med hennes søster. JO)

       andre brorsønn Peder Jensen skomakersvenn.

      

 

 

              

IV. Jacob Nilsen, (sønn av Nils Hansen Rue og Karen Malene Jacobsdatter) født 1740 i Skien, døpt 17.08.1740 i Skien,2 død 1742 i Skien, gravlagt 19.03.1742 i Skien.2

      

       Nils Hansen Schræders søn Jacob.

       Fadd: Hartvig Sneckers kone, Dorte Larsdatter, Jon Jacobsen, Anders Jacobsen, Nils Jacobsen Sneckerer.

      

 

 

V.   Karen Malene Nilsdatter, (datter av Nils Hansen Rue og Karen Malene Jacobsdatter) født 1742 i Skien, døpt 11.11.1742 i Skien,2 død 1743 i Skien, gravlagt 31.08.1743 i Skien.2

      

       Niels Hansen Schræders datter blef kaldet eftter moderen Karen Malene., som samme dag eftter barnet var døbt i Herren hensofnede, og bar det til daaben Torsten Iversen Schomagers kone, Ole Andersens datter, Jon Jacobsen Snecker, Torsten Schomager, Mads Jensen Trost Schrædersven.

 

 

 

 

 

Sivert Larsen og Karen Maren Rolfsdatter sine barn:

 

 

 

I.    Ellen Sivertsdatter, (datter av Sivert Larsen og Maren Rolfsdatter) f. 1730 i Eidanger,[12] døpt 11.10.1730 i Eidanger kirke.6

      

       Siergiant Sifvert Laersen Bachiis og Maren Rolfsdatters ægte barn ved nafn Ellen

       Faddere: baaren af Madamme Hr. Friderich Mejers, datteren Medemeselle Ingeborg Catrine Mejer, mandfaddere: Hr. Errenthvendt? Schreder, Monsiur Friderich Prowh, Monsiur Casper Mejer.

 

       Hun giftet seg i Eidanger i 1754.

      

       Eid. Copul. 6/8-1754 hiemme i Huuset:

       Anders Levorsen Tved, Bøssemager ved Hr. Oberste Deichmands Regimente og Elen Sivertsd. Bakke.

       Hafde Kongebrev og Bevillings Seddel fra Hyphof.

       Caut: Even Rolfsen og Jørgen Gotfriedsen.

 

       De bodde en tid på Osebakken i Gjerpen, men flyttet siden til Kristiansand.

 

       Hun nevnes i skiftet etter moren i 1783 som "Datteren Elen Bache, g.m. Anders Tvett Regiments Bølssemager, bosatt i Christiansand".

 

      

       Gift 06.08.1754 i Eidanger kirke,3 med Anders Levorsen, f. ca 1729,[13] (sønn av Levor Olsen og Aaste Nielsen).

      

       Anders:

       Hans foreldre bodde på Tveit i Holla.

 

      Han nevnes i skifte etter sin var på Tveit i Holla.

Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1727 - 1736, side 189b - 190a.
Sted: Tved westre i Holden præstgield - 1731.
Aaste Nielsdtr, død.
Enkemanden Levor Olssen og Søn
Anders Levorssen 2 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

 

       Bosatt på Osebakken i Gjerpen i 1762.

       Mand og Kone: Anders Ledvorsens Kone. Andre hos sig havende Folch: Moder Niels Hansens Kone, Søn Lars Sivertsen.

      

 

       Barn:

 

 

       A.   Sivert Andersen Bakke, f. 1756 i Eidanger,[14] døpt 17.08.1756 i Eidanger kirke.8

            

             Børsemager Anders Tveds barn navnl. Sivert Bakke          

             Faddere: baaren af Maren Bakke, Elen Andersdatter hos CancellieR. Snell, mandfaddere: Hans Christian Arveskoug, Lars Bakke.

 

 

       B.   Levor Andersen, f. 1758 på Osebakken i Gjerpen, døpt 25.08.1758 i Gjerpen,[15] d. 1758 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 30.10.1758 i Gjerpen.[16]

            

             Anders Ledvorsens db. Ledvor.

             Test: Elen Kylle, Karen Nielsdtr., Jørgen Eeg, Jens Ancher Bloch, Lars Bache.

            

             Gravlagt som "Anders Ledvorsens s. Ledvor 9 uger".

 

 

       C.   Karen Elisabeth Andersdatter, f. 1759 på Osebakken i Gjerpen, døpt 20.10.1759 i Gjerpen,9 d. 1759 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 03.11.1759 i Gjerpen.10

            

             Anders Ledvorsens pb. Karen Elisabeth.

             Test: Niels Hansens kone, Abraham Eeges kone, Johan David Kalmer, Jens Ancher Bloch, Friderich Bruun.

            

             Gravlagt som "Anders Ledvorsens dtr. Karen Elisabeth 14 dage".

 

 

       D.   Karen Marie Andersdatter, f. 1761 på Osebakken i Gjerpen, døpt 05.03.1761 i Gjerpen.9

            

             Anders Ledvorsens pb. Karen Maria fra Osebachen.

             Test: Hr. Regim: qv: Holms frue, Kistine Bindrup, Christen Morland, Jørgen Møller, Joachim Adtzlef.

 

 

       E.   NN Andersdatter, f. 1762 på Osebakken i Gjerpen, d. 1762 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 06.09.1762 i Gjerpen.10

            

             Gravlagt som "Anders Ledvorsens dødf. pb".

 

 

       F.   Levor Andersen, f. 1764 på Osebakken i Gjerpen, d. 1764 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 13.10.1764 i Gjerpen.10

            

             Gravlagt som "Anders Ledvorsen s. Ledvor 7 dage".

 

 

       G.   Åste Margrethe Andersdatter, f. 1767 på Osebakken i Gjerpen, døpt 16.07.1767 i Gjerpen.[17]

            

             Anders Ledvorsens pb. Aaste Margrethe fra Osebachen

             Ole Bradsbergs kone, Malene Mortensdatter, Abraham Eeg, Bent Schudts, Carl Schuman.

 

      

 

II.   Helvig Christine Sivertsdatter, (datter av Sivert Larsen og Maren Rolfsdatter) f. 1732 på Osebakken i Eidanger,6 døpt 29.02.1732 i Eidanger kirke,6 d. 1732 i Eidanger,[18] gravlagt 06.05.1732 på Eidanger kirkegård.8

      

       Siergiant Sivert Larsen Bache og Maren Rolfsdatter fra Ossebachen - Helvig Christine

       Faddere: baaren af Madamme Hattsons, Medemeselle Kirsten Rasmusdatter Malling, mandfaddere: Mons. Niels Aall, Halfvardus Borse, Mons. Christian Faber.

      

       Gravlagt som " Siergiant Sifvert Larsen Baches barn Cisten Helvig 18 uger".

 

 

 

III. Helvig Sivertsdatter, (datter av Sivert Larsen og Maren Rolfsdatter) f. 1733 i Eidanger,[19] døpt 28.02.1733 i Eidanger kirke,9 d. 1816 på Herre i Bamble.[20]

      

       Civert Larsen Bache og Maren Rolfsdatter - Helvig

       Faddere: baaren af Madam Aal, mademoiselle Anna Jensdatter Biørntvedt, mandfaddere: mons. Thomas Bugge, Styrmand paa Cancellie Raad Leopoldis Skib kaldet Claus Bertel, monsieur Peter Lorets, monsieur Niels Bugge.

      

      

       Gift 05.02.1756 i Eidanger,15,3 med Abraham Arnoldsen Eeg, født 1721 på Grasmyr i Bamble,[21] (sønn av Arnold Larsen og Jøran Christensdatter), døpt 01.11.1721 i Bamble,[22] død før 1801.

      

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

      

IV. Laurentsia Sivertsdatter, (datter av Sivert Larsen og Maren Rolfsdatter) f. 1735 i Eidanger,[23] døpt 14.06.1735 i Eidanger kirke,11 d. 1735 i Eidanger,4 gravlagt 22.08.1735 på Eidanger kirkegård.4

      

       Capitain Desarmes Sigvert Larsen Bache og Maren Rolfsdatter - Laurentia                                         

       Faddere: baaren af Madam Else Sørensdatter Brinch, Jomfrue Bergh, mandfaddere: Monsieur Iver Viel, Monsieur Daniel Heltman.

      

       Gravlegges som "Sivert Baches liden datter Laurensia 10 uger".

 

 

 

V.   Lars Sivertsen, (sønn av Sivert Larsen og Maren Rolfsdatter) f. 1736 i Eidanger,[24] døpt 29.06.1736 i Eidanger kirke,12 d. 1736 i Eidanger,4 gravlagt 06.07.1736 på Eidanger kirkegård.4

      

       Sivert Bache og Maren Rolfsdatter - Lars

       Faddere: baaren af Madame Bugges Anne Povelsdatter, Mademoiselle hos Bugge, mandfaddere: Studiosus Søfren Bowmand, Peder Frisenberg.

      

       Gravlegges som"Sivert Baches liden søn Lars 14 dager".

 

 

 

VI. Lars Sivertsen, (sønn av Sivert Larsen og Maren Rolfsdatter) f. 1737 i Eidanger,[25] døpt 26.11.1737 i Eidanger kirke,13 konfirmert 21.04.1754 i Brevik kirke.[26]

      

       Sivert Bache og Maren Rolfsdatter - Lars

       Faddere: baaren af Ingeborg Cathrine Mejer, Jomfrue Susanne Aal, mandfaddere: Lorentz Ancherman, Controleur Biener, Jens Andersen Mørch.

      

       Konfirmert som "2. Lars Sivertsen Bakke".

      

       Hun var i 1762 bosatt i Gjerpen med sin mor hos søster Ellen sin familie.

      

      

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Alder ved død.

[6]  Skifte etter moren.

[7]  Skifte etter Lars Jacob Andersen i Skien i 1769.

[8]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[9]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[10]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[11]  Skifte etter han.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[13]  Stipulert, Stipulert.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[15]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[16]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[17]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[18]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 2.

[20]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 107.

[21]  Mannskapsrulller 1770.

[22]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen, WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 26.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 34.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 41.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.