| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

Lars Halvorsen Næs f. ca 1701 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Maria Hansdatter f. omkring 1695 og 2. gang med Karen Larsdatter f. ca 1683)

 

 

 

Lars Halvorsen Næs, f. ca 1701.[1]

 

Han giftet seg 1. gang i 1725.

 

Trol. 15/4-1725 i Eid. Copul. 21/5-1725.

Laers Halvorssøn Sættret med Maria Hansd. paa Osebachen.

Caut: Niels Alberdtsøn og Laers Torgersøn Oseb.

Consumtions Seddel fra Haggedorn i Scheen.

 

Bosatt i Østre Porsgrunn i Eidanger i 1725:

Lars Halvorsøn Næs gl. 24 aar, har iche tient Kongen er frisk, gift med Marie Hansdatter gl. 35 aar. Hans Stifsøn, Peder Larsøn gl. 2 aar. Haver een liden pige hos sig nafnlig Karen Nielsdatter gl. 12 aar, tiener uden løn.

 

Ekstraskatten 1762 på Vestsida, Porsgrunn: 50. Lars Næs, 1 Datter Karen, Inderst en Jomfrue Malene Skousgaard

 

 

(1) Gift 31.05.1725 i Eidanger kirke,[2] med Maria Hansdatter, f. omkring 1695.[3]

 

Maria:

Hun var enke etter Lars Pedersen i Østre Porsgrunn.

 

 

(2) Gift 31.12.1743 i Solum,[4] med Karen Larsdatter, f. ca 1683,[5] d. 1757 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 01.12.1757 i Solum.4

 

Karen:

Hun var enke etter Tor Johansen i vestre Porsgrunn da hun giftet seg i 1743.

 

Gravlagt som "Karen Larsdatter 74 aar".

 

Skifte 9. oktober 1757 på Vestsida, Porsgrunn:

Karen Larsdatter død, enkemannen Lars Halvorsen Næss og hennes barn i første ekteskap med Thord Johannesen: Ellev Thordsen myndig, Lars Thordsen 24 år, Johanne Thordsdatter gift med Peder Larsen Porsgrunn. Johanne Thordsdatter fortalte at hennes mann gikk herfra for 5 år siden på seilas til Holland og siden den tid har han ikke innfunnet seg, men skal visstnok oppholde seg i Amsterdam. Etter et brev fra Peder Larsen for 3 uker siden skal de 2 sønnene være døde, den ene i Vest- og den andre Ostindien. Den eldste har vært til sjøs i 15 år, den yngste i 5 år, og ingen har hørt fra dem på flere år. (Solumslekt).

 

 

 

Karen Larsdatter var 1. gang gifte 07.06.1714 i Solum,2 med Tor Johansen, f. ca 1683,[6] d. ca 1743.[7]

 

Tor:

Karen Larsdatter og Tor Johansens giftet seg i 1713.

 

Solum - Forlovet 26.12.1713

Thor Johansen og Karen Larsdatter.

Forlover for ham Jens Clausen, for hende Bendix Olsen.

 

Tor nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Thoer Johansen Lug 39 aar", født i Hitterøen, gift og bosatt i Porgrund, innrullert 28. juni 1723.

 

Han fikk flere barn med Karen Larsdatter som døde små.

 

Skifte 12. mars 1743 på Vestsida, Porsgrunn: Thoer Johansen død, enka Karen Larsdatter og deres barn: Johannes Tordsen myndig og utenlands, Ellef 21 år, Lars 9 år, Johanne 17 år. Verge for enka lensmannen Hans Olsen. (Solumslekt).

 

 

 

Lars Halvorsen og Marie Hansdatter sine barn:

 

 

I.    Lars Larsen, (sønn av Lars Halvorsen Næs og Maria Hansdatter) f. 1726 på Osebakken i Eidanger,[8] døpt 02.07.1726 i Eidanger kirke.6

      

       Laers Halfvorsen Næsset fra Osebachen og Maria Hansdatters første ægte barn - Laers

       Faddere: baaren af Mademeselle Margrette Pedersdatter, Anne Andersdatter, mandfaddere: Siergeant Sivert Laersen, Corpural Christen Pedersen Wendelboe.

      

 

II.   Karen Larsdatter, (datter av Lars Halvorsen Næs og Maria Hansdatter) f. 1728 på Osebakken i Eidanger,6 døpt 07.03.1728 i Eidanger kirke.6

      

       Laers Halfvorsen Næset og Mari Hansdatter fra Ossebachen - Karen

       Faddere: baaren af Maren Knudtsdatter Osabachen, Gunnille Arniesdatter, mandfaddere: Isaach Pedersen Skiælsvig, Laers Laersen Osebachen.

 

 

 

 

Tor Johansen og Karen Larsdatter sine barn:

 

 

I.    Johannes Torsen, født 1715 i Vestre Porsgrunn, døpt 24.02.1715 i Solum,[9] død 1715 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 15.09.1715 i Solum.5

      

       Thor Johansøns barn kaldet Johannes.

       Faddere: Bendix Olsøn, Brynild Andersøn, Jens Andersøn, Anne Matsdatter, Anne Jensdatter.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Johannes Thorsøn 29 uger 3 dage".

      

 

II.   Johannes Torsen, født 1719 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 06.01.1719 i Solum,3 død ca 1754.3

      

       Thor Johansøns barn kaldet Johannes.

       Faddere: Gunder Solvesøn, Jens Christophersøn, Knud Pedersøn, Madame Leth, Dorthe Jensdatter.

      

       Han døde før 1755 for da giftet hans kone seg på nytt i Solum som enke med en Hans Olsen f. 1723 fra Ørvik.

 

      

       Gift 07.01.1752 i Solum,3 med Else Marie Abrahamsdatter, født ca 1725,3 død 1765 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 02.06.1765 i Vestre Porsgrunn.5

      

       Else:

       Gravlagt som "begravet Enken Else Marie Abrahamsdatter 40 aar".

 

 

       Barn:

      

        A.    Johanne Hansdatter, født 1755 i Vestre Porsgrunn, døpt 31.08.1755 i Solum.5

              

               Hans Olsens og Else Marias barn Johanne.

               Faddere: Halvor Ørstvet, Ole Eltvet, Marthe Jacobsdatter Klyve, Anne Catharina Moschouen.

 

 

      

III. Anne Torsdatter, født 1721 i Vestre Porsgrunn, døpt 12.03.1721 i Solum,5 død 1724 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 19.05.1724 i Solum.5

      

       Thor Johansøns barn kaldet Anne.

       Faddere: Jacob van Deurs, Jens Christophersøn, Erich Jørgensøn, Margrete Svensdatter, Sophie Jan Jacobsdatter

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Anne Torsdatter 2 aar 1 maaned".

      

 

IV. Ellef Torsen, født 1723 i Solum, døpt 11.03.1723 i Solum.3

      

       Thor Johansøns barn kaldet Ellev.

       Faddere: Brynild Andersøn, Lars Jytte, Peder Jonsøn, Anne Christophersdatter, Maren Michelsdatter.

      

       I skifte etter hans mor i 1757 nevnes det at Ellef resite på sjøen for 15 år siden og at han trolig døde i Vest Indien.

 

 

 

V.   Lars Torsen, født 1725 i Vestre Porsgrunn, døpt 08.04.1725 i Solum,5 død 1725 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 23.07.1725 i Solum.5

      

       Thor Johanssøns barn, hiemmedøbt, kaldet Lars.

       Faddere: Capit: Leut: Styr, Mads Bech, Svend Heboe, Mad: Lembachs, Anne Lisbeth van Deurs.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Lars Torsøn 15 uger".

 

 

 

VI. Johanne Torsdatter, (datter av Tor Johansen og Karen Larsdatter) f. 1726 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 16.11.1726 i Solum,2 d. 1784 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 29.12.1784 i Vestre Porsgrunn.2

      

       Thor Johannessøns barn Johanne.

       Faddere: Isach Gregerssøn, Claus Anundssøn, Jens Torgiussøn, Anne Arnesdatter, Marthe Christensdatter.

      

       Gravlagt som "begravet Peder Larsens k. Johanne Maria Thorsdatter 60 aar".

 

      

       Gift 29.12.1745 i Solum,2 med Peder Larsen, f. 1724 på Osebakken i Eidanger,[10] (sønn av Lars Iversen og Johanne Bentsdatter), døpt 17.04.1724 i Eidanger kirke,6 d. 1787 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 02.09.1787 i Vestre Porsgrunn.2

      

       Peder:

       Laers Iversen og Johanne Bendtsdatter fra Ossebachen - Peder

       Faddere: baaren af Berthe Svendsdatter, Anna Andersdatter, mandfaddere: Rasmus Due, Brede Bredesen, Tomas Budde.

      

       Nevnt i skifte etter Karen Larsdatter 9. oktober 1757 på Vestre Porsgrunn:

       Gikk herfra for 5 år siden på seilas til Holland og siden den tid har han ikke innfunnet seg, men skal visstnok oppholde seg i Amsterdam

      

       Gravlagt som "begravet Peder Larsen 70 aar".

 

 

      

VII. Anne Maria Torsdatter, født 1728 i Vestre Porsgrunn, døpt 22.11.1728 i Solum,5 død 1729 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 01.12.1729 i Solum.5

      

       Thor Johanssøns barn kaldet Anne Maria.

       Faddere: Isach Gregerssøn, Hans Asher, Marthe Christensdatter, Maren Christensdatter.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Anne Marie Thorsdatter 1 aar 18 dage".

      

 

 

VIII. Johanne Maria Torsdatter, født 1731 i Vestre Porsgrunn, døpt 27.05.1731 i Solum,5 død 1734 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 10.09.1734 i Solum.5

      

       Thor Johanssøns barn kaldet Johanne Maria.

       Faddere: Peder Gunnerssøn, Augustinus Johannessøn, Marthe Johansdatter, Maren Isachsdatter.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Johanne Maria Thorsdatter 3 aar 3 maaneder 13 dage".

      

 

 

IX. Lars Torsen, født 1733 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 30.08.1733 i Solum.3

      

       Thor Johannessøns og Karen Larsdatters barn kaldet Lars.

       Faddere: Niels Thomassøn, Iver Pederssøn, Birgitte Jensdatter, Anne Bendixdatter.

      

       I skifte etter hans mor i 1757 nevnes det at Ellef resite på sjøen for 5 år siden og at han trolig døde i Ostindien.

      

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Stipulert,

[4]  Solumslekt

[5]  Alder ved død.

[6]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[7]  Skifte etter han.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[9]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.