| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

 

 

Christen Hansen f. 1695 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Karen Hansdatter Lindrup f. 1692 og 2. gang i Rønnaug Nirisdatter f. omkring 1710)

 

 

 

 

Christen Hansen, f. 1695 på Søndre Ås i Gjerpen, døpt 02.02.1695 i Gjerpen kirke,[1] d. 1762 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.03.1762 i Østre Porsgrunn kirkegård.[2]

Han var sønn av Hans Haraldsen og Helvig Berulfsdatter Søndre Ås i Gjerpen.

 

Hans Hanssens (Skal være Haraldsen) søn fra Aas, Christen:

Faddere: Erik Hoppestad, Hans Iversen Aas, Isak Moe, Karen Michel Isaksens, Nils Aases q: Pernelle, Anne Michelsd.

 

Han giftet seg 1. gang i 1718-

 

Gift 23.10. 1718 i Gjerpen:

Christen Hanssøn og Karen Hansdatter fra Sr. Aas.

Forlovet i Gjerpen i 1718: Fest:Mich:

Christen Hansøn Aas og Karen Hansdatter fra Hytten.

 

De bodde på Engelrønningen under Søndre Ås i Gjerpen og kom siden til Søli nedre. Se gamlegjerpen.no

 

Gamle Gjerpen har denne innføringen angående at han var skomaker:

Kilde: Bamble tingbok nr 15, 15. okt 1751:

Under en grensegang mellom Kleven og Haugerød er nevnt som vitne en Christen Hansen skomaker, født på Aas i Gjerpen, 59 år gammel.

 

Han giftet seg 2. gang i 1758.

 

Trol. 12/10-1758 i Eid. Vielse i Eid. 9/11-1758.*

Enkem. Christen Hansen fra Gjerpen og Enken Rønnov Nirisd. i Porsgrund.

Caut: Gunder Søli og Harald Søli.

Begge havde giort Skifte.

 

Han gravlegges i Eidanger bosatt i Porsgrund i 1762 som "Christen Hansen skomager 70 aar".

 

 

(1) Gift 23.10.1718 i Gjerpen kirke,[3] med Karen Hansdatter Lindrup, f. 1692 på Hytten u/Fossum i Gjerpen (datter av Hans Lauritzen Lindrup og Anne Andersdatter), døpt 06.11.1692 i Gjerpen,1 d. 1756 på Søli Nedre i Gjerpen, gravlagt 30.03.1756 i Gjerpen.[4]

 

Karen:

Hans Lauritzen Lindrop fra Hytten, hans datter Karen

Faddere: Mons Hammersmed, Jacob Møller, Baltzer Hieron. Morthe(n) Formers qvinde, Erik Hammersmeds qvinde, Anne Michelsdatter.

 

Hun kom fra Hytten under Fossum og tok navnet Lindrup etter sin far. Ifølge gamlegjerpen.no var hennes far av dansk avstamning.

 

Gravlagt som "Christen Hansens kone fra Sølie 63 aar".

 

29/8/1756 KAREN HANSDATTER SØELIE Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 484a.

Nedre Arvinger:

Søelie Enkem. Christen Hanssen og barna:

1. Hans Christian Lindrup, myndig.

2. Bærulf Christenssen, død, etterlatt seg:

a. Halvor Bærulfssen 5 år

b. Dorthe Helvig Bærulfsdtr. 7 ”

Farbroren Hans Chr. Lindrup verge.

3. Anne Christensdtr. g.m. Ole Anderssen på Kleven v/Skien.

Brt: 95 - 3 - 19

Net: 69 - 3 - 19

Jordegods: pladsen ”Engelrødningen u. S. Aas.”

 

 

(2) Gift 09.11.1758 i Eidanger kirke,[5] med Rønnaug Nirisdatter, f. omkring 1710.[6]

 

Rønnaug:

Ifølge Solumslekt hadde hun trolig søsken i Bamble.

 

Hun var enke etter Lars Iversen Østre Porsgrunn da hun giftet seg med Christen.

 

Se Østre Porsgrunn 1725

 

Hun var i 1762 bosatt i Østre Porsgrunn som enke.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 69

Mand og hustru: Christen Hansens Enke

Andre hos sig havende folk: Jørgen Engebrethsen og kone.

 

 

Barn:

 

 

I.    Hans Christensen, (sønn av Christen Hansen og Karen Hansdatter Lindrup) født 1719 på Engelrønningen u/Søndre Ås i Gjerpen, døpt 07.05.1719 i Gjerpen,[7] død 1719 på Engelrønningen u/Søndre Ås i Gjerpen, gravlagt 21.05.1719 i Gjerpen.7

      

       Christen Hanssøns tvillingssønner Hans og Berulf fra Aas

       Faddere: Gunder Berreberg, Lars Aas, Christopher Grinj, Hans Formers Claus, Ole Aas, Lensmds qde. , Dorte Hansd:, Mogens Hoppestad qde., Ingeborg Aas.

      

       Gravlagt som "Christen Aasejes tvillingsøn Hans 13 dager".

      

 

 

II.   Bærulf Christensen, (sønn av Christen Hansen og Karen Hansdatter Lindrup) født 1719 på Engelrønningen u/Søndre Ås i Gjerpen, døpt 07.05.1719 i Gjerpen,7 død 1719 på Engelrønningen u/Søndre Ås i Gjerpen, gravlagt 21.05.1719 i Gjerpen.7

      

       Christen Hanssøns tvillingssønner Hans og Berulf fra Aas

       Faddere: Gunder Berreberg, Lars Aas, Christopher Grinj, Hans Formers Claus, Ole Aas, Lensmds qde. , Dorte Hansd:, Mogens Hoppestad qde., Ingeborg Aas.

      

       Gravlagt som "Christen Aasejes tvillingsøn Berulf 18 dager".

      

 

 

III. Hans Christensen Lindrup, (sønn av Christen Hansen og Karen Hansdatter Lindrup) født 1720 på Engelrønningen u/Søndre Ås i Gjerpen, døpt 07.07.1720 i Gjerpen,7 død 1764 på Søli i Gjerpen, gravlagt 12.05.1764 i Gjerpen.7

      

       Christen Aases søn Hans

       Faddere: Aslak Kise, Solve Bø, Halvor Aas, Dorte former, Hans Aases datter Anne.

      

       Bosatt på Søli i Gjerpen. Han tok navnet Lindrup.

      

       Gravlagt som "Hans Christensen Sølie 49 aar".

 

      

       Gift 23.06.1747 i Gjerpen,7 med Inger Isaksdatter, født 1723 på Herre i Bamble (datter av Isak Knudsen og Karen Christensdatter), døpt 10.02.1723 i Bamble,7 død 1790 på Nærum i Gjerpen, gravlagt 03.07.1790 i Gjerpen.7

      

       Inger:

       Isack Knutsens datter Inger.

       Faddere: Aase Lisbet Schurmand, Pernille Jensdatter, Lars Knutsen, Niels Justensen, Mathias Andersen.

      

       Hun giftet seg 2. gang med Jacob Johannessen Nærum.

      

       Gravlagt som "Jacob Nærums enke Inger 74 aar".

      

 

 

IV. Kirsten Christensdatter, (datter av Christen Hansen og Karen Hansdatter Lindrup) født 1723 på Engelrønningen u/Søndre Ås i Gjerpen, døpt 25.03.1723 i Gjerpen,7 død 1731 i Engelrønningen u/Søndre Ås i Gjerpen, gravlagt 21.04.1731 i Gjerpen.7

      

       Christen Aasejes datter Kirsten

       Faddere: Per Lænsmd., Gunder Bereberg, Hans Aases søn, Ole Vragns(?) qde., Kirsten Aas.

      

       Gravlagt som "Christen Aasejes Kirsten 8 aar".

      

 

 

V.   Bærulf Christensen, (sønn av Christen Hansen og Karen Hansdatter Lindrup) født 1726 på Engelrønningen u/Søndre Ås i Gjerpen, døpt 24.03.1726 i Gjerpen,7 død 1754 i Engelrønningen u/Søndre Ås i Gjerpen, gravlagt 18.05.1754 i Gjerpen.7

      

       Christen Aasejes Berulf

       Faddere: Lensmanden, Halvor Hanssøn, Hans Larssøn, Gudmund Moes qde., Ingeborg Aas

      

       Han ble bosett på Engelrønningen under Ås etter sine foreldre.

 

        Gravlagt som "Berulf Christensen f. Aas 28 aar".

       23/7-1755 BÆRULF CHRISTENSSEN Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 467b.

       u/Nordre Aas Arvinger:

       Enka Sara Andersdatter og barna:

       1. Halvor Bærulfssen 4 år

       2. Dorthe Helvig Bærulfsdtr. 6 ”.

       Farbroren Hans Christenssen er verge.

       Brt: 72 - 2 - 18

       Net: 60 - 2 - 18.

 

      

       Gift 07.01.1749 i Gjerpen,7 med Sara Andersdatter, født 1728 i Gjerpen (datter av Anders Olsen Lang og Pernille Isaksdatter), døpt 11.12.1728 i Gjerpen,7 død 1761 på Foss lille i Gjerpen, gravlagt 02.07.1761 i Gjerpen.7

      

       Sara:

       Anders skræders Sara

       Faddere: Nils Isakssøn, Sigfred Jonassøn, Per Janssøns qde, Johanne Danielsdatter.

      

       Hennes far kom fra Sverige og hennes mor fra Gulset i Gjerpen.

      

       Hun giftet seg 2. gang med enkemannen Jacob Larsen på Foss lille.

      

       Gravlagt som "Jacob Fosses kone 34 1/2 aar".

 

 

      

VI. Kirsten Christensdatter, (datter av Christen Hansen og Karen Hansdatter Lindrup) født 1733 på Engelrønningen u/Søndre Ås i Gjerpen, døpt 15.01.1733 i Gjerpen,7 død 1733 på Engelrønningen u/Søndre Ås i Gjerpen, gravlagt 28.12.1733 i Gjerpen.7

      

       Christen Aasejes Kirsten

       Faddere: Rasmus Aas, Halvor Kise, Rasmus Aases qde., Malene Eriksrø.

      

       Gravlagt som "Christen Aasejes Kirsten 1 aar. Døde i Barnekopper".

      

 

 

VII. Anne Christensdatter, (datter av Christen Hansen og Karen Hansdatter Lindrup) født 1734 på Engelrønningen u/Søndre Ås i Gjerpen, døpt 14.11.1734 i Gjerpen,7 død 1760 på Bratsbergkleiva i Gjerpen, gravlagt 23.12.1760 i Gjerepn.7

      

       Christen Aases Anne

       Faddere: Anders Venstøb, Hans Aas, Ole Aas og qde., Maren Aas.

      

       Gravlagt som "Ole Andersens kone 36 aar".

      

       12/2/1761      ANNE CHRISTENSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 6a, s. 192b.

       Bratsberg-     Arvinger:

       kleiva         Enkem. Ole Anderssen og barna:

                      1. Bærulf Olssen 6 år

                      2. Anne(!) Karen Olsdtr. 3 år

                      Faren er verge.

       Brt: 62 - 3 - 6

       Net: 50 - 0 - 0.

 

      

       Gift 25.06.1750 i Gjerpen,7 med Ole Andersen, født ca 1714, død 1770 på Bratsbergkleiva i Gjerpen, død 10.01.1770 i Gjerpen.7

      

       Ole:

       Bosatt på Kleiva i 1762.

      

       Gravlagt som "Ole Andersen f. BradsbergKl. 55 aar".

 

 

 

 

 [1]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[2]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[4]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Stipulert 

[7]  gamlegjerpen.no