| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |     


 

 

Abraham Eeg f. 1721 og Helvig Sivertsdatter f. 1733 sin familie

 

 

 

Abraham Arnoldsen Eeg, født 1721 på Grasmyr i Bamble,[1] døpt 01.11.1721 i Bamble,[2] død før 1801.

Han var sønn av Arnold Larsen og Jøran Christensdatter.

 

Arnold Grasmyrs 2de børn Abraham og Isack.

Faddere: Karen Nenset, Else Truelsdatter, Kisten Larsdatter, Anne Tangevald, Hans Høen, Ole Høen, Hans Rasmusen, Arne Torbiørnsen, Amund Skauen.

 

Han nevnes i skifte etter sin far i 1749.

 

1749 15/9    Arnold Larsen +  Protokoll 4 s. 398

Rørholt

            Barn:

            1.  Søren Arnoldsen, er i utlandet

            2.  Abraham Arnoldsen

            3.  Jacob Arnoldsen, har vært i utlandet i 3-4 år, ikke blitt hørt fra.

            4.  Christopher Arnoldsen, bosatt på Rørholt

            5.  Anne Arnoldsdtr. g.m. Arnold Larsen

            6.  Inger Arnoldsdtr. g.m. Anders Høst

            7.  Mari Arnoldsdtr g.m. Erich Eeg i Bamble, etterlatt seg en sønn Erich Erichsen 3 aar

Brt. 315 - 3 - 6

Nt. 74 - 2 - 12

Jordegods i Nordre Rørholt, ½ hud m.b.  Takst 200 rdl.

 

Abraham var skipper og giftet seg i 1756.

 

Copul. 5/2-1756 hjemme i Huuset:

Skipper Abraham Eeg og Helvig Zivertsd. Bakke.

Caut: Jørgen Gotfriedsen og Anders Ledvorsen Tveed.

Hafde Kongebrev og Consumptions Sæddel.

 

Borgerskap i Skien:

Abraham Eeg. Bosatt i Porsgrunn. B. som skipper 17/2 1757.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 33

Mand og hustru: Abraham Eeg og kone

Piiger over 12 aar: Maren Andersdatter

 

Østre Porsgrund 1770:
38.
Abraham Eeg, 34 aar, født i Bamble, 1 sønn, styrmand med Simon Qvist
Sivert Abrahamsen, 11 aar, født i Porsgrund

 

F.C. Knudsen:

Storgaden 131, L.matr.no. 29. Gasmanngaarden - Victoria Hotel

I 1701 eier Abraham Eeg gaarden.

Hun var datter af sergeant Sivert Larsen Backe og Maren Rolfsdatter Tvedt, som var datter af Rolf Evensen, der eiede L.m.no. 19. I 1742 eiede Sivert Backe hus beliggende ved Lispet Bentsdatters hus (paa Floodeløkken), som Niels Aall da kjøbte. Backe blev gift i 1728, og ved datteren Ellens barndaab i 1730 var følgende faddere: Madame Pastor Friedrich Meier, Seigneur Errenst Schweder, Monsieur Friedrich Proph, Seigneur Pastor Volf.

Efter 1742 boede de paa Osebakken, paa Borgestad grund, og deres hus blev i 1784, efter Maren Backes død, solgt til Sr. Werner for 180 Rdl, I 1750 førte Eeg skibet «Mette Cathrine» paa 33 c.l.

 

Ifølge skifte etter sin svigermor forsvant han på en sjøreise.

 

 

Gift 05.02.1756 i Eidanger,[3],[4] med Helvig Sivertsdatter, f. 1733 i Eidanger,[5] (datter av Sivert Larsen og Maren Rolfsdatter), døpt 28.02.1733 i Eidanger kirke,4 død 21.10.1816 på Herre i Bamble,3 gravlagt 26.10.1816 i Porsgrunn.[6]

 

 

Helvig:

Civert Larsen Bache og Maren Rolfsdatter - Helvig

Faddere: baaren af Madam Aal, mademoiselle Anna Jensdatter Biørntvedt, mandfaddere: mons. Thomas Bugge, Styrmand paa Cancellie Raad Leopoldis Skib kaldet Claus Bertel, monsieur Peter Lorets, monsieur Niels Bugge.

 

Hun nevnes i skiftet etter moren i 1783 som "Datteren Helvig Bache, g.m. Abraham Eeg, bosatt i Porsgrund. Datteren Mad. Helvig Eeg til stede ved skifte da hennes mand Abraham Eeg 'der nogen Tiid har været fraværende Udenlands paa Søe Rejse uden at have minste efterretning fra ham, hvad enten han var i live eller ikke'."

 

Under folketelling i 1801 i Østre Porsgrunn finner vi under sønnen Sivert den 68 år gamle Helvig Eeg ”fød Bacha” ført som ”Mandens Moder” og enke etter første ekteskap.

 

Gravlagt som "Hedevig Sivertsdatter Eeg fød Backa, enke efter Søemand Abraham Arnoldsen Eeg ved Herre, 84 aar".

 

 

 

 

I.    Sivert Abrahamsen Bacha, f. 21.05.1757 i Porsgrund,[7] døpt 05.06.1757 i Eidanger kirke,5 d. 1814 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 07.01.1814 i Vestre Porsgrunn.[8]

      

       Abraham Eegs barn fra Porsgrund navnl. Sivert Bakke                                     

       Faddere: baaren af Maren Bakke, Elen Kielle hos Snell, mandfaddere: Even Rolvsen, Lars Bakke.

      

      

       (1) Gift 30.01.1787 i Østre Porsgrunn kirke,[9] med Ellen Marie Christensdatter Berg, f. 1766 i Vestre Porsgrunn (datter av Christen Bergh og Pernille Jacobsdatter Post), døpt 02.10.1766 i Vestre Porsgrunn kirke,6 d. 24.12.1793 i Østre Porsgrunn,[10] gravlagt 31.12.1793 på Østre Porsgrunn kirkegård.[11]

      

 

       (2) Gift 25.11.1794 i Østre Porsgrunn,[12] med Karen Petronelle Christensdatter Berg, født 1770 i Gjerpen (datter av Christen Bergh og Pernille Jacobsdatter Post), døpt 22.11.1770 i Gjerpen,2 død 05.07.1829 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 10.07.1829 i Vestre Porsgrunn.2

      

       Se Jønholt i Eidanger

 

 

 

II.   Jørgine Abrahamsdatter, f. 1759 i Eidanger,[13] døpt 20.01.1759 i Eidanger kirke,11 død 25.12.1814 i Østre Porsgrunn, gravlagt 31.12.1814 i Østre Porsgrunn.6

 

       Abraham Eegs barn navnl. Jørgine                                             

       Faddere: baaren af Mad. Lars Bovmans, Jomfr. Anna Barbara Lange, mandfaddere: Mers. Ybervasser, Hendrik Bergreen, Ole Thue.

      

      

       Gift 03.12.1786 i Østre Porsgrunn kirke,9 med Christen Severin Bastholm, født 1749 i Skindergade i København i Danmark (sønn av Nicolai Abraham Christensen Bastholm og Kristine Hansdatter Falk), døpt 07.06.1749 på Vår Frues kirke i København,[14] død 1797 i Skien, gravlagt 24.04.1797 i Skien.[15]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762-1801

 

 

      

III. Karen Abrahamsdatter, født 1760 i Porsgrund,[16] død 06.03.1821 på Herre i Bamble, gravlagt 14.03.1821 i Porsgrund.6

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 14. desember 1760 finnes blant introduserte kvinner "Abraham Eegs kone" etter å ha fått et barn.

      

       Har ikke funnet henne konfirmert.

      

       Bamble viet 6 Nov 1783:

       Enkemand hr. forvalter Jens Brun ved Herre og jomfr. Karen Eeg efter kongl. tilladelse. Caut. (ikke ført).

      

       Gravlagt som "Karen Bruun født Eeg, enke efter Forvalter ved Herre Hammerverk Jens Gustav Bruun, 60 aar".

 

      

       Gift 06.11.1783 i Bamble,8 med Jens Gustav Sørensen Bruun, født ca 1744,[17] død 26.09.1816 på Herre, gravlagt 03.10.1816 i Porsgrunn.6

      

       Jens:

       Bamble viede 06.11.1783:

       Enkemand hr. forvalter Jens Brun ved Herre og jomfr. Karen Eeg efter kongl. tilladelse. Caut. (ikke ført).

 

Han var enkemann etter Elisabeth Marie Jonsdatter f. omkring 1750 d. 1781 på Herre. De hadde giftet seg i Solum i 1779 og hadde datteren Ellen Margrethe Jensdatter Bruun f. 1771 sammen. Hun giftet seg i Østre Porsgrunn i 1795 med Iver Gunder Henrichsen Førre f. 1766.

 

       Under folketelling 1801 på Herre i Bamble var den 57 år gamle Jens Gustav Bruun ført som huseier og «Forvalter ved hamrene og saugbruget under Bolvigs jærnverk» i annet ekteskap med Karen Abrahamsdatter Eeg 41 år.

      

       Gravlagt som "Jens Bruun, Forvalter ved Herre Hammerværk,72 aar".

 

 

      

        A.    Anne Karine Bruun, født ca 1779, død 08.11.1815 på Herre, gravlagt 15.11.1815 i Porsgrunn.6

              

               Gravlagt som "Anne Karine Bruun, Datter af Forvalter Jens Bruun og hustrue Mad. Karen Bruun ved Herre, 36 aar".

              

 

 

        B.    Søren Bruun, født 1784 på Herre i Bamble, døpt 19.03.1784 i Bamble.2

              

               Søren, foreldre hr. forvalter Jens Brun og Karen Abrahamsdatter ved Herre.

               Faddere: Skipper Christen Traags kiæreste Aase Jonsdatter, jomfru Maren Isaksdatter Giønge fra Wold, Sr. Giert Isaksen Giønge fra Wold, Sr. Fischier fra Porsgrund, Sr. Ole Berg fra Wold.

              

 

 

        C.    Abraham Bruun, født 1785 på Herre i Bamble, døpt 25.07.1785 i Bamble.

              

               Abraham, foreldre hr. forvalter Jens Bruun og kiæreste Karen Abrahamsdatter fra Verket Herre.

                Faddere: Jomfrue Jørgine Abrahamsdatter Bache fra Herre, jomfrue Elen Maria Abrahamsdatter Bache fra Wold, Sr. Giert Jønge fra Wold, Styrmand Jens Bucha, Monsr. Antonie Samuelsen Skriverkarl hos hr. Bruun begge fra Herre.

              

              

               Viet 28.12.1812 fra Herre:

               Efter kgl. bevilling hjemme i huset Værksfuldmægtig Abraham Bruun og Judite Catarine Høst.

               Forlovere Jacob Lucasen og Knud Thorsen.

 

              

               Gift 28.12.1812 i Porsgrunn,15 med Judite Catarine Høst, født omkring 1785 (datter av Jens Høst og Christine Smith).

              

               Judite:

               Angående hennes far Jens Udesen Høst (Inge Susanne Hansen presentert skifte på Geni)

               Forvalter ved baroniet Løvenborg på Sjælland.

              

               Kilde:

               Skifte efter hans søster Karen Høst, Hattebæk Mølle den 10. dec. 1822:

               Karen Høst på Hattebæk Mølle den 10,december 1822 side 741, 746, 749 p1. Enkemand, Claus Møller

               Arvinger; testamente af, 1september 1819, refi; 20,november 1819.I testamentet nævnes enkemandens søn fra tidliger ægteskab Christen Clausen, enkemandens broder Erich Pedersen Møller, Skiftet fortsat den 1,april 1823 side 746.

               Den afdødes søskende; 1) Pastor Høst i Scheby død, hans 4 sønner;Ude Jens Høst30 år gl,( Contorist hos byskriveren) hos politire? Herredsfoged Bluhfeldt i Skanderborg 30 år gl, Knud Høst contorist hos byskriveren i Odense, Peder Høst hos moderen i Odense 19 år gl, Georg Høst hos moderen 17 år gl, på de umyndiges vejne Sogne Degn Møller i Nørre Broby, 2) afgangen forvalter Jens Høst ved baroniet Løvenborg på Sjælland, hans 7 børn; Margrethe Marie Thomasine Høst 41 år, ugift, hos moderen i Vongsrup, på sjælland, Frederich Høst Kaptajn ved Holstenske infantariregiment 39 år, Judit Høst 36 år, gift med Abraham Brunn forvalter ved Herre Jernverk i Norge, Ude Jacob Høst 34 år forvalter ved Valø Saltværki Norge, Johan Henrich Høst 32 år, snedker boer ved Mos søe, Mathias Ludvig Høst 30 år, fuldmægtig hos Groser Hvidt i Sandefjord i Norge, Jens Høst 28 år regnskabsføre ved Fritsøe Jernværk ved Laurvig.

              

 

 

        D.    Jens Gustav Bruun, født 1787 i Herre i Bamble, døpt 10.12.1787 i Porsgrunn.2

              

               Døbt forvalter ved Herre Jens Bruun og Karen Eegs barn Jens Gustav.

               Test: skibscapit. Sivert Baches kone Elen Maria Berg, jomfr. Edel Margrethe Bruun, control. Christen Bastholm, chirurg. Christian Rædisch, skibscapit. Christen Berg, Frantz Bergreen.

              

               Han døde ung.

              

 

 

        E.    Anders Mørch Bruun, født 1790 på Herre i Bamble, døpt 18.06.1790 i Porsgrunn.2

              

               Døbt forvalter Jens Bruun og Karen Eegs barn Anders Mørch.

               Test: forvalter Giert Jynges kone Inger Manal, jomfr. Elisabeth Eeg, skibscap. Christen Traag, Knud Aas, styrmand Christen Traag, Christian Aarup.

              

 

 

        F.    Carl Fredrik Bruun, født 1792 på Herre i Bamble,23 døpt 07.09.1792 i Porsgrunn.2

              

               Døbt forvalter Jens Bruun ved Herre og Karen Eegs barn Carl Friderich.

               Test: Abraham Eegs enke Helvig Bacha, jomf. Karen Berg, capit. Michel Kruuse, Sivert Bacha, Christian Jynge.

 

              

               Gift 1830,23 med Carolina Maria Hedevig Sivertsdatter, født 24.09.1806 i Østre Porsgrunn (datter av Sivert Abrahamsen Bacha og Karen Petronelle Christensdatter Berg), døpt 23.11.1806 i Østre Porsgrunn kirke,33 konfirmert 05.10.1823 i Vestre Porsgrunn.17

              

               Carolina:

               Bekræftet hr. Sivert Bacha og mad. Karen Petronelle Bergs barn Carolina Maria Hedevig.

               Faddere: Hr. Jørgen Aalls kone mad. Birgitha Weyer, hr. Nic. Benj. Aalls kone Anne Cathrine Iversen, jomfru Birgitha Wright, capt. Hageman, inspect. Hammond, Christen Berg, Niels Aall Løvenskiold, William Stanier, Christian Ektorm. Født 24de Sept.

              

               Konfirmert som "Jomfrue Caroline Marie Hedevig Backa vestre Porsgrund, foreldre hr. Kiøbmand Sivert Backa og Mad. Karen Petronelle Backa født Berg VB, døbt 25.11.1806 vestre Porsgrund".

              

 

 

        G.    Benedicta Henrikka Bruun, født 1800 i Østre Porsgrunn,16 døpt 03.06.1800 i Østre Porsgrunn, konfirmert 01.10.1815 i Østre Porsgrunn.17

              

               forvalter Jens Bruun og Karen Bachas barn Benedicta Hendrica.

               Faddere: Sivert Bachas kone Karen Petronelle Berg, hr. Aases kone Anne Elisabeth Bacha, jomf. Anne Karine Bruun, forvalter Michael Møldrup, skibscap. Christen Berg, Iver Førre, Christen Kraft, Jørgen Traag.

              

               Konfirmert som "Benedicta Henrica Bruun Herre, foreldre hr. Forvalter Jens Bruun og Mad. Karen Baca Herre, døbt 03.06.1800 østre Porsgrund".

 

               Porsgrunn viet 04.11.1823:

               Skibscapitain Abraham Backa 35 aar af vestre Porsgrund,

               og Jomfrue Benedicte Henriette Bruun 23 aar fra Herre.

               Forlovere Forvalter Abraham Bruun og Contoirist Jacob Nyegaard.

       

 

               Gift 04.11.1823 i Porsgrunn,14,15 med Abraham Sivertsen Bacha, født 1788 i Østre Porsgrunn (sønn av Sivert Abrahamsen Bacha og Ellen Marie Christensdatter Berg), døpt 25.07.1788 i Østre Porsgrunn kirke.13

              

               Abraham:

               Døbt capitain Sivert Bache og Elen Maria Bergs barn Abraham.

               Test: Christen Bergs kone Petronille Post, madselle Elen Maria Eeg, forvalter Jens Bruun, Christen Berg, controleur Christen Bastohm, Giert Hyll Jynge.

              

               Borgerbrev i Skien:

               Abraham Baclca av Porsgrunn. F. der. Sønn av borger Sivert Backa. Skulle føre skip for faren. Hadde attest om navigasjonseksamen dat. Grimstad 7/7 1810 (var da 22 år.) Skippersertifikat av 3/5 1811.

               B. som skipper 6/5 1811.

 

 

      

IV. Ellen Marie Abrahamsdatter, født 1762 i Porsgrund,36 død 1791 i Helgeroa i Brunlanes.[18] .

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 10. oktober 1762 finnes blant introduserte kvinner "Abraham Eegs kone" etter å ha fått et barn.

      

       Hun ble konfirmert i Porsgrunn 02.02.1780 som "Elen Maria Eeg 17 aar".

      

       Østre Porsgrunn 09.03.1789:

       Cop. hiæmme i huuset gastgiver Gunder Ingstad med jomfr. Ellen Maria Bache.

      

       Cop. 9/4-1789. hiemme i Huuset.

       Gæstgiver Gunder Ingstad af Ellinggaard med Jomfr. Ellen Maria Abrahamsd. Bache.

       Cav: J. Bruun (sign), Christen Berg (sign).

 

       Hun døde alt i 1791.

 

      

       Gift 09.03.1789 i Østre Porsgrunn kirke,[19] med Gunder Andersen Ingstad, født 1754 på Ingstad i Spydeberg (sønn av Anders Gundersen og Marie Nilsdatter).

      

       Gunder:

       Lokalhistoriker og førstebibliotekar Gunnar Christie Wasberg (1923–2015) anmeldte Slekten Ingstad i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1977–78:

       Den Ingstad-slekt som på 1600-tallet var bosatt i Enebakk, spredte seg siden til andre deler av Østlandet. Gunder Ingstad, Helgeroa, Brunlanes, ble vertshusholder og kjent fra den berømte engelskmann, Edy’s[4] tegninger i 1800. Han var en av stedets ledende personligheter, hvis virke har markert seg i stedsnavn som er bevart til vår tid.

      

       Han nevnes i denne dåpen i Eidanger i 1799:

      

       Døpt 21.06.1799 Eidanger: Nicolay Clausen og Elisabeth Sophia Wiborgs pigebarn Karen Jacobine, hjemmedøbt af Anders Olsen Lønnebakke. Faddere: Madame Bertel Hansen fra Laurvig, Jomfrue Qvist, Casserer Møller fra Laurvig, Bogholder Lembach ibid, Hans Norss, Gunder Ingstad paa Helgeroen.

      

       Han og hans 2. kone, Anne Jørgensdatter, nevnes i Helgeroa i 1801 som gjestgivere. De har da sønnen Andreas på 7 år.

      

       Han nevnes i Brunlanes bind 2 side 628 (Det står mer enn dette om han):

       Gunder Anderssøn Ingstad hadde tidligere vært forvalter på herregården Ellinggård ved Onsøy, fikk så bevilling som gjerstgiver i Hegeroa omkr. 1790 og kjøpte straks hus (vel etter Hans Haaø) somn han betalte med 910 daler. Huset som lå ved stranden, bygde han på og utvidet så det ble en rommelig, rent flott bygning.

      

       Gunder Ingstad giftet seg på nytt i Brunlanes i 1792 med Anne Christine Jørgensdatter Dahl f. 1776. Hun var datter av Jørgen Andersen Dahl som nevnes i Brevik.

 

 

      

V.   Maren Kirstine Abrahamsdatter, f. 1763 i Porsgrund,12 konfirmert 03.10.1779 i Østre Porsgrunn kirke.[20]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 27. desember 1763 finnes blant introduserte kvinner "Abraham Eegs kone" etter å ha fått et barn.

      

       Hun ble konfirmert som "7. Maren Kirstine Eeg 16 aar".

 

      

       Hun fikk uekte tvillinger med Hans Erentsen, f. omkring 1765.1

 

 

              Uekte barn:

 

 

              A.   Hans Erents Hansen, f. 1801 i Østre Porsgrunn, døpt 15.11.1801 i Østre Porsgrunn,[21] d. 1802 i Østre Porsgrunn, gravlagt 28.02.1802 på Østre Porsgrunn kirkegård.14

            

             Maren Kirstine Eegs tvende hiemmedøbte og uægte børn Hans Erentz og Maren Kirstine, faderen Hans Erentzen.

             Faddere: Jacob Nielsens kone Ellen Kirstine Engelsdatter, Ingebreth Isaachsens kone Dorthe Haraldsdatter, pigen Kirsten Maria Andersdatter, Tosten Halvorsen, Niels Halvorsen, John Engelsen, Michel Larsen, Erich Hansen, Johannes Halvorsen.

            

             Gravlagt som "Maren Kirstine Eegs uægte barn Hans Erentz 14 uger".

 

 

       B.   Maren Kirstine Hansdatter, f. 1801 i Østre Porsgrunn, døpt 15.11.1801 i Østre Porsgrunn,34 d. 1802 i Østre Porsgrunn, gravlagt 11.02.1802 på Østre Porsgrunn kirkegård.14

            

             Maren Kirstine Eegs tvende hiemmedøbte og uægte børn Hans Erentz og Maren Kirstine, faderen Hans Erentzen.

             Faddere: Jacob Nielsens kone Ellen Kirstine Engelsdatter, Ingebreth Isaachsens kone Dorthe Haraldsdatter, pigen Kirsten Maria Andersdatter, Tosten Halvorsen, Niels Halvorsen, John Engelsen, Michel Larsen, Erich Hansen, Johannes Halvorsen.

            

             Gravlagt som "Maren Kirstine Eegs uægte barn Maren Kirstine 12 uger".

 

 

 

      

VI. Anne Elisabeth Abrahamsdatter, f. 1767 i Østre Porsgrunn,14 døpt 17.09.1767 i Østre Porsgrunn kirke,[22] konfirmert 05.10.1783 i Østre Porsgrunn kirke.[23]

      

       Døbt Abraham Eegs og Helvig Baches barn Ane Elisabeth.

       Test: Anders Tvetes kone Elen Bache, Elisabeth Bolette Halvorsdatter, M. Anders Høch, M. Laers Lasson, Bent Gregersen Schuls.

      

       Konfirmert som "10. Ane Elisabeth Eeg 16 aar".

 

      

       Gift 17.06.1791 i Gjerpen kirke,[24] med Knud Aas, f. ca 1766.14

      

       Se Søndre Tveten i Eidanger

 

 

      

VII. Anne Helvig Abrahamsdatter, født 1773 i Østre Porsgrunn, døpt 22.12.1773 i Østre Porsgrunn kirke,[25] død 19.07.1837 på Rennesund i Solum, gravlagt 30.07.1837 i Solum.2

      

       Døbt Abraham Eeg og Helvig Siversdatters barn Ane Helvig.

       Test: Madame Mallings Barbara Borsse, Maselle Marichen Salfeldt, Sr. Hans Kruse, Skipper Jeppe Andersen.

      

       Hun ble konfirmert i 11.04.1790 i Porsgrunn som "Ane Helvig Eeg 17 aar".

      

       Gravlagt som "Jomfrue Anne Helvig Abrahamsdatter Eeg 64 aar, Rendesund, ved at falde i Kilevandet og drukne".

 

 

 

 

 [1]  Mannskapsrulller 1770.

[2]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen,

[3]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 107.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 2.

[6]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 186.

[8]  Solumslekt,

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814skannet av digitalarkivet, side 128-129.

[10]  Skifte etter henne.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 190-191.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 198-199.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 191.

[14]  Klitgaard Carl, Slægten Bastholm fra Vrejlev (1932)

[15]  gamleskien.no.

[16]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[17]  1801 tellingen.

[18]  Bygdebok Brunlanes bind 2 av Lorens Berg, side 628.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 148-149.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 84-85.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 256-257.

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 22-23.

[23]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 104-105.

[24]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 50-51.