| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725-1762 |     


 

 

Hans Sivertsen f. ca 1704 og Anne Sophie Olsdatter Kjær f. ca 1706 sin familie

 

 

 

Hans Sivertsen, f. ca 1704,[1] d. 1742 i Porsgrunn,[2] gravlagt 06.07.1742 på Eidanger kirkegård.2

Han var sønn av Sivert Didrichsen og Maria Larsdatter i Østre Porsgrunn.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Hans Siversen Lilie 19 aar", født paa Aasebachen og bosatt paa Aasebachen, innrullert 28. juni 1723.

 

Han giftet seg i Eidanger i 1730.

 

Trol. 11/1-1730 i Eid. paa Ossebachen. Copul. 1/3-1730.

Hans Sifvertssøn med Anne Sophia Olsd.

Caut: Søfvren Christianssøn Paust og Lorens Hanssøn.

Consumtions Seddel fra Monsr. Hechmand i Scheen.

 

Han gravlegges som "Hans Sivertsøn fra Porsgr. 35 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4 (1733-1738) side 320b

30.07.1742, 07.10.1743 - Porsgrunn

Hans Siversen, død - enke Anne Sophie Olsdatter

Barn:

1. Sivert Hansen, 6 aar.

2. Ole Hansen, 1 ½ aar.

3. Lisbeth Hansdatter, 10 aar.

4. Malene Hansdatter, 8 år.

Brutto: 52-3-18

Netto: 4-3-5

Boet eier hus i Porsgrunn, takst 50 rdr.

 

 

Gift 01.03.1730 i Eidanger kirke,[3] med Anne Sophie Olsdatter Kjær, f. ca 1706,1 (datter av Ole Sørensen Kjær og Ingeborg Andersdatter), d. 1772 på Tua u/Nordre Lunde i Hedrum, gravlagt 08.12.1772 i Hedrum.[4]

 

Anne:

Hun var ifølge skifte etter faren gift med Hans Sivertsen. De kaller også sitt første barn Elisabeth som var navnet til hennes farmor.

 

Hun er nevnt i skifte etter Jochum Andersen på Prestegården i Eidanger i 1777 som:

Morsøster Anne Sophie Olsdatter, død og etterlot seg:

4. Sivert Hansen i Porsgrund, myndig.

5. Ole Hansen, skræder i Porsgrund, myndig.

6. Lisbeth Hansdatter gift med klokkeren til Herum Jens Pedersen.

7. Malene Hansdatter, død og etterlot seg 2 barn.

 

Hun bodde ved ekstraskatten 1762 hos svigersønnen Jens Pedersen. Hun døde på Tua under Nordre Lunde i Hedrum i 1772.

 

Gravlagt som "Anne Sophia Olsd. Tue 70 aar".

 

 

 

I.    Elisabeth Hansdatter, f. 1730 i Eidanger,[5] døpt 17.12.1730 i Eidanger kirke,5 d. før 1789 i Hedrum.

      

       Hans Sifvertsen og Anne Sophia Olsdatters ægte barn første Elisabet.

       Faddere: baaren af Madamme de Rohdis, Madamme Prowfs, mandfaddere: Niels Aall, Mons. Hans Kiærrull, Niels Joensen.

 

       Hun giftet seg i Hedrum i 1755.

 

       Hedrum viet - 16. okt 1755

       Skoleholder Jens Pedersen

       Elizabeth Hansdaatter

       Caut: Klokkeren Anders Kiær og Christen Jonsen Lunde.

 

       Hun ble nevnt i skifte etter Jochum Andersen på Prestegården i Eidanger i 1777 som "Lisbeth Hansdatter gift med klokkeren til Herum Jens Pedersen".

      

      

       Gift 16.10.1755 i Hedrum,[6] med Jens Pedersen, f. omkring 1730,[7] d. 1790 på Tua u/Nordre Lunde i Hedrum.[8]

      

       Jens:

       Han var klokker i Hedrum etter sin kones onkel, Anders Olsen Kjær, fra 1759 til 1789.

 

      Han giftet seg 2. gang i Hedrum 1789 med Anne Jacobsdatter.

 

 

      

II.   Magdalene Hansdatter, f. 1732 i Eidanger,5 døpt 21.04.1732 i Eidanger kirke,5 d. 1769 i Østre Porsgrunn, gravlagt 01.03.1769 på Østre Porsgrunn kirkegård.[9]

      

       Hans Sivertsen og Anne Sophia Olsdatter - Magdalene

       Faddere: baaren af Madamme Niels Aalls Margrette Josten, Jomfrue Karen Bovmands, mandfaddere: Hr. Tolder Nocoelaje Frisenberg, Mons. Tommas Bugge.

      

      

       Gift 30.10.1759 i Eidanger kirke,3 med Christopher Rasmussen, f. omkring 1735.7

 

       Se Østre Porsgrunn 1725-1762

 

 

      

III. Maria Hansdatter, f. 1734 i Eidanger,[10] døpt 02.09.1734 i Eidanger kirke,10 d. 1734 i Eidanger,2 d. 04.12.1734 på Eidanger kirkegård.2

      

       Hans Civertsen og Anna Sophia Olsdatter - Maria

       Faddere: baaren af Madam Else Kierulf, Jomfru Bergh, mandfaddere: Hr. Cancellieraad Herman Leopoldus, Tolder Nicolaj Friesenberg, Niels Aal.

      

       Gravlagt som "Hans Civertsøn Lilgis og Anna Sophie Olsdatters ægte barn Maria 12 uger".

 

 

 

IV. Sivert Hansen, f. 1736 i Eidanger,[11] døpt 19.01.1736 i Eidanger kirke,11 konfirmert 03.10.1756 i Eidanger kirke,[12] d. ca 1793.

      

       Hans Civertsen og Anna Sopie Olsdatter - Civert

       Faddere: baaren af Madam Frisenberg, Jomfrue Karen Bowman, mandfaddere: Mons. Niels Aal, Mons. Borse, Mons. Saelgaard.

      

       Konfirmert bosatt i Porsgrund som "Sivert Hansen ibid 19 aar".

      

      

       Gift 04.01.1758 i Eidanger kirke,3 med Ragnild Nilsdatter, f. 1720 på Ødegården i Eidanger,[13],[14] (datter av Nils Tollefsen og Martha Madsdatter), døpt 29.09.1720 i Eidanger kirke,[15] d. 1792 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.02.1792 i Østre Porsgrunn kirke.[16]

      

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

 

V.   Ole Hansen Lilje, født 1740 i Eidanger,[17] døpt 24.11.1740 i Eidanger kirke,[18] død 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 14.11.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.[19]

      

       Hans Sivertsen og Anne Sophia Olsdatter - Ole

       Faddere: baaren af Jomfrue Karen Bowman, Kirstine Jobsdatter, mandfaddere: Thomas Bugge, Uldrich Bugge, Mons. Ebbesen.

      

       Han er nevnt i skifte etter Jochum Andersen på Prestegården i Eidanger i 1777 som "Ole Hansen, skræder i Porsgrund, myndig".

      

      

       Forlovet 04.08.1769 i Østre Porsgrunn,[20] gift 16.11.1769 i Østre Porsgrunn kirke,20 med Cathrine Hansdatter Leth, født ca 1750,17 død 01.06.1825 i Østre Porsgrunn, gravlagt 05.06.1825 i Østre Porsgrunn.[21]

      

       Cathrine:

       Hun kom ifølge vielsen fra Holmestrand.

 

       Se Østre Porsgrunn i 1801

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Hedrum, Trolovede og viede 1751-1801, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[7]  Stipulert

[8]  Bygdebok Hedrum Bind 2 av Jan W.Krohn-Holm. side 182.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 30-31.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 17.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 31.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[13]  Alder ved død.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 60.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 172-173.

[17]  1801 tellingen.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 63.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 32-33.

[21]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 193.

[23]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 66-67.

[24]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[25]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.