| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

 

Sivert Hansen f. 1736 og Ragnild Nilsdatter f. 1720 sin familie

 

 

Sivert Hansen, f. 1736 i Eidanger,[1] døpt 19.01.1736 i Eidanger kirke,1 konfirmert 03.10.1756 i Eidanger kirke,[2] d. ca 1793.

Han var sønn av Hans Sivertsen og Anne Sophie Olsdatter Kjær i Østre Porsgrunn.

 

Hans Civertsen og Anna Sopie Olsdatter - Civert

Faddere: baaren af Madam Frisenberg, Jomfrue Karen Bowman, mandfaddere: Mons. Niels Aal, Mons. Borse, Mons. Saelgaard.

 

Konfirmert bosatt i Porsgrund som "Sivert Hansen ibid 19 aar".

 

Han giftet seg i 1757.

 

Trol. 7/11-1757 i Eid. Copul. 4/1-1758.

Uk. Sivert Hansen fra Porsgrund og Pigen Ragnild Nielsd.

Caut: Simen Persen og Johannes Skrædder.

 

Da Siver Hansen i Porsgrund døpte datteren Marthe Marie i Eidanger i 1758 stod det "Sivert Hansen juniors barn fra Porsgrund navnl.".

Dette tyder på to stykker. Det finnes i alle fall en Sivert Hansen til frem til 1759. Det kan bare være for å skille på dem at presten skrev junior uten at de var i familie.

 

F.C. Knudsen:

Storgaden 144, L.matr.no. 20. Uhrmaker Langivedts gaard

I 1753 fik Sivert Hansen grundbrev paa tomten, og boede der til

1795,  da Jeppe Kopperholt kjøbte huset, som i 1807 takseredes for 200 Rdl.

 

Storgaden 140, L.matr.no. 22. Kjøbmand Jens Pettersens gaard

Paa denne tomt er der udstedt grundbrev i 1761 til Sivert Hansen.

 

Han nevnes i Østre Porsgrunn i 1762.

 

Østre Porsgund 1762:

Nr 49

Mand og hustru: Sivert Hansen og kone

 

Han ble nevnt i skifte etter Jochum Andersen på Prestegården i Eidanger i 1777:

Morsøster Anne Sophie Olsdatter, død og etterlot seg:

4. Sivert Hansen i Porsgrund, myndig.

 

Østre Porsgrund 1770:
45.
Sivert Hansen, 35 aar, født i Porsgrund, 2 sønner, har faret som stuer paa skibene
Hans Sivertsen, 7 aar, født i Porsgrund
Niels Sivertsen 2 ½ aar, født i Porsgrund

 

Trolig denne familien som nevnes i Brevik i 1782:
Nr.40
Sivert Hansen - 1 kone - 4 barn 

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 75a

Skifte 3. april 1793 i Porsgrund

Sivert Hansen og Ragnild Nilsdatter, døde

Barn:

1. Hans Sivertsen myndig, fraværende, har vært på "søe reise" i ¾ aar

2. Nils Sivertsen myndig, paa "søe reise"

3. Marthe Maria gift med Halvor Michelsen sejlmager

4. Anne Sivertsdatter gift med Peder Olsen Lyberg skomager.

 

 

Gift 04.01.1758 i Eidanger kirke,[3] med Ragnild Nilsdatter, f. 1720 på Ødegården i Eidanger,[4],[5] (datter av Nils Tollefsen og Martha Madsdatter), døpt 29.09.1720 i Eidanger kirke,[6] d. 1792 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.02.1792 i Østre Porsgrunn kirke.[7]

 

Ragnild:

Niels Tollefsen Ødegaarden og Martha Madtsdatter - Ragnille

Faddere: baaren af Jahnsdatter Grønsholt, Maren Amundsdatter Buuer, mandfaddere: Olle Tollefsen Nordahll, Hans Thorchelsen Lunde.

 

Hun lever ved skifte etter moren i 1741.

 

Gravlagt som "Sivert Hansens kone Ragnille Nielsdatter 73 aar".

 

 

 

I.    Marthe Marie Sivertsdatter, f. 1758 i Porsgrund,[8],[9] døpt 23.03.1758 i Eidanger kirke,9 konfirmert 10.04.1774 i Østre Porsgrunn kirke,[10] død 12.09.1815 i Østre Porsgrunn,8,[11] gravlagt 18.09.1815 i Østre Porsgrunn.11

      

       Sivert Hansen juniors barn fra Porsgrund navnl. Marthe Maria                         

       Faddere: baaren af Rasmus Glads Enke, Malene Hansdatter, mandfaddere: Johannnes Skrædder, Anders Skomager, Jaen Larsen.

      

       Konfirmert som "11. Marthe Maria Sivertsdatter 18 aar".

      

 

       Gift 10.06.1781 i Østre Porsgrunn,8,[12] med Halvor Michelsen, f. 1758 i Eidanger,8,[13] (sønn av Michel Olsen og Karen Halvorsdatter), døpt 28.05.1758 i Eidanger kirke,12 konfirmert 10.04.1774 i Østre Porsgrunn kirke,10 d. 1803 i Østre Porsgrunn,8 gravlagt 22.07.1803 på Østre Porsgrunn kirkegård.[14]

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

II.   Anne Sophie Sivertsdatter, f. 1760 i Eidanger.[15],[16]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 13. juli 1760 finnes blant introduserte kvinner "Sivert Hansens kone " etter å ha fått et barn.

 

       Dette var etter å ha fått datteren Anne Sophie.

      

 

       (1) Gift 06.01.1785 i Østre Porsgrunn kirke,[17] med Peder Olsen Blyberg, f. ca 1756,4 d. 1794 i Østre Porsgrunn, gravlagt 31.05.1794 på Østre Porsgrunn kirkegård.[18]

      

 

       (2) Gift 31.01.1799 i Østre Porsgrunn kirke,[19] med Thomas Piquet, f. ca 1766,14,[20] d. 1855.[21]

 

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

      

III. Hans Sivertsen, f. 1762 i Porsgrund,15 konfirmert 07.10.1781 i Østre Porsgrunn kirke.[22]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 15. august 1762 finnes blant introduserte kvinner "Sivert Hansens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Hun ble konfirmert som "7. Hans Siversen 18 aar".

      

       Han ble nevnt i skifte etter foreldrene i 1793 som "Hans Sivertsen myndig, fraværende, har vært på "søe reise" i ¾ aar".

      

       Bosatt hos søsteren Marte Marie i Østre Porsgrunn i 1801 " Hans Siversen, Hans kones broder, 39 aar, Ugift, Enroull. matros".

 

 

 

IV. Nils Sivertsen, f. 1766 i Østre Porsgrunn, døpt 05.03.1766 i Østre Porsgrunn kirke,[23] d. 1766 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.03.1766 på Østre Porsgrunn kirkegård.22

      

       Døbt Sivert Hansen og Ragnille Nilsdatters barn Nils.

       Test: Anders Andersens kone Kirsti Nilsdatter, pigen Else Kirstine Jacobsdatter, Anders Hansen Sadelmager Ole Hansen Skrædder, Henrich Vejdenauer.

      

       Folketelling 1801 på Østsida, Porsgrunn: Her er den 35 år gamle Niels Siversen ført hos Halvor Michelsen som «Hans Kones Broder», og ugift innrullert matros, utenlands.

      

       Gravlagt som "Nils Siversen 14 dage".

 

 

 

V.   Nils Sivertsen, f. 1767 i Østre Porsgrunn, døpt 16.04.1767 i Østre Porsgrunn kirke,[24] d. 1814 i Østre Porsgrunn, gravlagt 05.04.1814 på Østre Porsgrunn kirkegård.[25]

      

       Døbt Sivert Hansen og Ragnille Nilsdatters barn Niels.

       Test: Christen Nilsen Viersdalen, Anders Andersen, Nils Jensen, Christopher Bachens kone Sara Hansdatter, pigen Else Jacobsdatter.

      

       Han ble nevnt i skifte etter foreldrene i 1793 "Nils Sivertsen myndig, paa "søe reise".

      

       Bosatt hos søsteren Marte Marie i Østre Porsgrunn i 1801 "Niels Siversen, Hans kones broder, 35 aar, Ugift, Enroull. matros, udenlands".

      

       Borgerbrev i Skien:

       Niels Sivertsen. F. i Porsgrunn. Attest om navigasjonseksamen dat. Porsgrunn 22/12 1790 (var da 24 år).

       B. som skipper 19/8 1811.

      

       Gravlagt som "Niels Sivertsen 48 aar".

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 31.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Alder ved død.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 60.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 172-173.

[8]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 65.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 188.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 54-55.

[11]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 92-93.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 189.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[15]  1801 tellingen.

[16]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 112-113.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 192-193.

[19]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[20]  Stipulert, Stipulert.

[21]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 94-95.

[23]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 14-15.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 20-21.

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 324-325.