| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1725 |      


 

 

Ole Sørensen Kjær f. ca 1681 og Ingeborg Andersdatter f. ca 1677 sin familie

 

 

 

Ole Sørensen Kjær, f. ca 1681,[1] d. 1738 i Eidanger,[2] gravlagt 06.10.1738 på Eidanger kirkegård.2

Han var trolig sønn av Søren Klokker og Elisabeth Hansdatter.

 

Han giftet seg i 1704. Han stod allerede da oppført som klokker.

 

Den 23. Julio (1704) som var Dom. 8. Trin. her i Eidanger, at Trolofve

Olle Søfvrenssen Klocker med Ingebor Andersdaatter.

Cav: Jens Olessen. Copul. 11/7-1704.

 

Det var trolig hans mor som ble gravlagt i Eidanger 11.05.1724 som "Søfren klochers enche Elisabeth Hansdatter 71 aar".

Dette ut fra at denne Søren var klokker. Hans datter Anne Sophie brukte navnet Elisabeth til sin datter.

 

Klokkerens hus i Østre Porsgrunn i 1725:

Ole Klocker i Eidanger Sogn bruger een Liden Plads under formelte Biørntvedt Nedre som er inden grined og kand føde 1 Koe og 6 Safver. Formelte Klocker (Ole Sørensøn Kiær) gl. 44 aar er gift med Ingeborg Andersdatter gl. 48 aar, haver een Søn Anders Olsøn gl. 16 aar, enroul. Matros og 3de døttre, Anne Sophie Olsdatter gl. 19 aar tiener hos Hr. Friderich Mejer (Presten i Eid.), Else Olsdatter gl. 12 aar og Magrete Olsdatter gl. 9 aar, begge hieme hos Forældrene.

Bemelte Klocker bruger noch een anden plads under same Gaard, kaldet Toldskougen uden Gierd som gifver aarlig Rettighed til Gaarden hvorpaa kand fødes 1 Hest, 1 Koe og 5 Sover. Paa bemelte plads Tolskougen er een Huuskone som er Enche gl. 50 aar, haver 2de barn een Dreng Knud Knudsøn gl. 14 aar og een pige Karen Jonasdatter gl. 10 aar.

 

Han gravlegges som "Ole Søfrensøn Klocher 56 aar".

 

Nedre Telemark og Bamble Prosti, Skifteprotokoll nr. 2 (1716-1750) side 304

Skifte 11. Feb. 1739 efter afg. Ole Sørensen Kier, forrige klokker i Eidanger Sogn.

Enke Ingeborg Andersdatter'

Barn:

1. Anders Olsen Kiær, 30 aar gl.

2. Sophia Olsdatter, 33 aar gl., g.m. Hans Sivertsen.

3. Else Olsdatter, 28 aar gl., g.m. Anders Caspersen.

4. Margrete Olsdatter, 25 aar gl., ugift og tiener hos Jens Kiel i Scheen.

Boets midler: 192-0-16

Boets gjeld: 52-2-22.

 

 

Gift 11.07.1704 i Eidanger kirke,[3] med Ingeborg Andersdatter, f. ca 1677,1 (datter av Margrethe Andersdatter), d. 1740 i Eidanger,2 gravlagt 09.04.1740 på Eidanger kirkegård.2

 

Ingeborg:

Hennes mor ble gravlagt i Eidanger 23.08.1713 som "Olle Klochers værmoder N. Margrete Andersdatter 63 aar 4 maaneder 3 uger".

 

Hun gravlegges i 1740 som "Ole Klokers enke Ingeborg Andersdatter 65 aar".

 

 

 

I.    Anne Sophie Olsdatter Kjær, f. ca 1706,1 d. 1772 på Tua u/Nordre Lunde i Hedrum, gravlagt 08.12.1772 i Hedrum.[4]

      

       Hun var ifølge skifte etter faren gift med Hans Sivertsen. De kaller også sitt første barn Elisabeth som trolig var hennes farmor.

      

      

       Gift 01.03.1730 i Eidanger kirke,3 med Hans Sivertsen, f. ca 1704,1 (sønn av Sivert Didrichsen og Maria Larsdatter), d. 1742 i Porsgrunn,2 gravlagt 06.07.1742 på Eidanger kirkegård.2

      

       Hans:

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Hans Siversen Lilie 19 aar", født paa Aasebachen og bosatt paa Aasebachen, innrullert 28. juni 1723.

      

       Se Østre Porsgrunn 1725-1762

 

 

      

II.   Anders Olsen Kjær, f. ca 1709,1 d. 16.04.1759 i Hedrum,[5] gravlagt 22.04.1759 i Hedrum.4

 

       Han giftet seg i 1731.

      

       Trol. 18/8-1731 i Eid. Copul. 8/11-1731.

       Anders Olssen med Christine Søfvrensd. Condrup.

       Caut: Niels Jenssen Høst og Hans Sifvertzsøn Lilge.

       Consumtions Seddel fra Tobias Hechmand i Scheen.

      

       De bodde på Kleven i Eidanger i 1733. Han var klokker i Eidanger og kom siden som klokker til Hedrum

      

       Han nevnes i sin søster Else Dorthea Olsdatter Kjær sin sønn, Jochum Andersen, skifte på Prestegården i Eidanger i 1777 som:

       Morbroderen Anders Olsen, klokker i Hedrum i Larvik grevskap, død og etterlot seg:

       1. Søren Andersen boende i Hedrum sogn og mundig.

       2. Ole Andersen, er skoleholder ved Helgeroen eller paa Næshet, myndig.

       3. Kirstine Andersdatter, gift og bor i Jarlsberg grevskap, ved Sundbye.

      

       Han nevnes der av Lorens Berg som klokker i Hedrum fra 1739 til 1759.

      

       Lorens Berg skriver videre om han:

       Han var ikke student men muligens Dansk. Han og en Morten Onsorg møtte for biskop Dorph til prøve og Kjær ble anbefalt som mest skikket ev dem til klokker. Greven utstedte så Beskikkelsen "Ti skal han med al flid samme sit embede betjene, baade til rette tider forestaa sangen i kirke, saa og ungdommen flittig undervise i katekismus og barnelerdom.....". Kjær skal ha vært meget flink til å synge, Han holdt fast skole på Tua og presten riste han som lærer.

      

       Lorens Berg skriver videre om familien:

       Hustruen Kirstine Sørensdatter (bodde en tid paa Hagnes, senere paa Neset).

       De hadde tre barn.

       1. Søren Andersen Kjær var først reisende skomager, tildels i Danmark, han ble så skolemester i Hedrum, lengst ved Hagnes-skolen. Han døde i 1806 over 70 aar gammel.

       2. Ola Andersen Kjær, var ved farens død 18 aar og skreddersvenn i Skien, blev skolemester ved Hagnes, senere klokker. (Liksom faren maa han ha været en flink sanger for tradisjonen vet at fortelle at han engang i en likfærd stemte i salmen, saa liket reiste seg i kisten).

       3. Datteren Inger, gift med regiment-børsesmed Johan Baltser Reinhard.

       Boet etter Anders Olsen Kjær viste 30 daler i overskudd.

      

       Klokkeren som etterfulte Anders i Hedrum var Jens Pedersen og han ble gift med Anders sin søster, Anne Sophie, sin datter Elisabeth Hansdatter.

      

       Gravlagt som "Klokkeren Anders Kiær 51 aar".

      

       Vestfold fylke, Larvik prosti, Skifteprotokoll 2 - 1742-1801 - folio 103b

       Skifte 25. april 1759 etter avg. Anders Olsen Kier, forrige klokker til Hedrum prestegield

       Enke Kirstine Sørensdatter

       Barn:

       1. Ældste søn Søfren Andersen 25 aar, reisende med sit skomagger haandverk (trolig i Dannemarch)

       2. Søn Ole Andersen 18 aar, Er skreddersvend og arbeider i Schieen

       3. Datteren Inger Kirstina Andersdatter, gift med Regiments Børse-smed Johan Baltzar Reinhard.

 

      

       Gift 08.11.1731 i Eidanger kirke,3 med Christine Sørensdatter Condrup, f. omkring 1710.7

 

       Christine:

       Trolig datter av Søren Christensen Condrup i Skien. Han giftet seg i 1731 med Karen Trinepol, men var født ca. 1681 så han kan ha vært gift før.

      

       Hun levde ved skifte etter sin mann.

      

       Lorens Berg skriver om henne:

       Hustruen Kirstine Sørensdatter (bodde en tid paa Hagnes, senere paa Neset).

 

 

       Barn:

 

       A.   Else Margrethe Andersdatter Kjær, f. 1732 i Eidanger,5 døpt 04.06.1732 i Eidanger kirke,5 d. 1732 i Eidanger,[6] gravlagt 17.06.1732 på Eidanger kirkegård.19

            

             Anders Olsen Kiær og Christine Søfrensdatters første ægte barn ved nafn Else Margrette.

             Faddere: baaren af Hr. Cancelieraads frue, Jomfru Karen Bovmand, mandfaddere: Hr. Cancelieraad Leopoldus paa Baarestad og Mons. Halvardus Baass.

            

             Gravlegges som "Anders Olssen Kiærs datter Else Margrette 5 uger" (veldig utydelig/klussete J.O.).

 

 

       B.   Inger Christina Andersdatter Kjær, f. 1733 i Eidanger,[7] døpt 29.06.1733 i Eidanger kirke,20 d. 1733 i Eidanger,2 gravlagt 15.08.1733 på Eidanger kirkegård.2

            

             Anders Olsen Klochers og Christina Søfrensdatters ægte barn Inger Christina

             Faddere: baaren af Madam Else Kierulf, Inger Borse, mandfaddere: Tolder Nicolaj Frisenberg, Halfvor Jobsen Arveschou.

            

             Gravlegges som "Anders Olsøn Klocher og Kistine Søfrensdatters liden datter Inger Kistina 6 uger 7 dager ".

 

 

       C.   Søren Andersdatter Kjær, f. 1734 i Eidanger,[8] døpt 23.10.1734 i Eidanger kirke,21 d. 1806.[9]

            

             Anders Olsen Klocher og Kirstina Søerensdatter - Søfren                                                  

             Faddere: baaren af Madam Anthonette Andersdatter Smidt, Margrethe Brandenborg, mandfaddere: Mons. Helge Holter, Mons. Daniel Heitmand.

            

             Han er nevnt i skifte etter Jochum Andersen på Prestegården i Eidanger i 1777 som "Søren Andersen boende i Hedrum sogn og myndig".

            

             Lorens Berg skriver om han:

             Søren Andersen Kjær var først reisende skomager, tildels i Danmark, han ble så skolemester i Hedrum, lengst ved Hagnes-skolen. Han døde i 1806 over 70 aar gammel.

 

 

        D.    Inger Kirstine Andersdatter Kjær, født 1738 i Eidanger,[10] døpt 10.09.1738 i Eidanger kirke.74

              

               Anders Olsen Kiær og Kirstine Søfrensdatter ægte datter  Inger Kirstine kaldet              

               Faddere: baaren af Johannes Sivertsens kone Ingeborg Hansdatter Bagge, Margrethe Søfrensdatter Røsler, mandfaddere: Anders Caspersen, Jacob Svendsen hos Job.

              

               Hun er nevnt i skifte etter farens bror Jacob på Prestegården i Eidanger i 1777 som "Kirstine Andersdatter, gift og bor i Jarlsberg grevskap, ved Sundbye".

              

               Lorens Berg skriver om henne:

                Datteren Inger, gift med regiment-børsesmed Johan Baltser Reinhard.

              

               Hun og hennes barn fra første ekteskap nevnes i skifte etter sin andre mann.

 

              

               (1) Gift[11],[12] med Johan Balthazar Reinholdt, født ca 1744, død 1769 på Nordre Aulebo i Sem.75

              

               Johan:

               Fra «Bygdebok for Sem og Slagen»:

 

               Han var bruker på Aulerød, den nordre delen, i Sem/Slagen fra 1766 til 1769.

              

               Hun bodde på Søndre Lasken u. Jarlsberg, hvor hun døde 1766. S. å. blev bruk 2 B solgt ved auksjon for 202 rdl. til Johan Balthazar Reinholdt, 1766-1769. Han lånte 120 rdl. i 1766 av kjøpmann Sti Grønhoff i Åsgårdstrand. Reinholdt var regimentsbørsemaker ved 2net smålenske regiment. D. 1769, 45 år; g. m. Inger Kirstine Andersdatter, en datter av klokker Anders Olsen Kjær i Hedrum. Tre barn nevnes: 1. Maria Rusine. 3. Anne Margrete, f. 1765. - Enken giftet sig igjen 1771 med Jakob Gulbrandsen Bonge, 1771-1789, kommandersersjant, senere fenrik ved :det smålenske infanteri. D. 1789, 54 år. Tre barn: 1. Johan Krestoffer, f. 1771. 2. Inger Andrea, f. 1775. 3. Gunhild Kirstine, f. 1779. - I 1784 fekk Bonge skjøte på en part av bruket av fru Grønhoff i Åsgårdstrand for 40 rdl. Han pantsatte bruket s. å. til Kristen Hanssen Eik i Slagen far 90 rdl. Ved skiftet efter Bonge i 1789 utgjorde formuen 66 rdl. Bruket blev solgt ved auksjon til dr. Horn for 257 rdl. I 1790 fikk justisråd Blom auksjonsskjøte på bruket for samme beløp.

              

 

               (2) Gift 07.06.1771 i Sem i Vestfold,75,76 med Jakob Gulbrandsen Bonge, født ca 1735,7 død 1789 på Aulerød i Sem i Vestfold.

              

               Jakob:

               Fra Slektadatabasen Slekt i Midtre Telemark" av Ole Bjørn Darrud:

 

               Han fikk en uekte sønn, Ole Jacobsen Bonge, som ble døpt 10.09.1752 i Bø kirke i Telemark:

               Corporal Bonge og Bergith Tollevsd S: Ole

               Test. uægte, Mari Torstensd, Daardi Langkaas, Liv Adschilt, Ole Aasen, Ole Adschilt

 

               (Det er 2 Bonge'r i Bø omkring 1750, en korporal Jacob Bonge og en sersjant Lars Bonge. Det var korporalen som fikk dette barnet. Ole Bjørn Darrud)

 

               Moren var Bergit Tollevsdatter som døde på Funnemark lensmannsgård i Lunde 17.08.1779 og ble gravlagt i Lunde 05.09.1779.

              

                Smålenske nasjonale infanteriregiment

               19 Jun 1756, Porsgrunn

               Munsterrulle Major Lützovs kompani:

               Major Friderich von Lützow, fædreland Jylland, 53 aar, gift, 36 aar tienestetid

               Sergeant Lars Christ: Bonge, Norge, 45 aar, - 24 aar tienestetid

               Corporal Elias Lasken, Norge, 29 aar, gift, 9 aar tienestetid

               Corporal Jacob Bonge, Norge, 23 aar, -, 5 aar tienestetid

               Corporal Gert Fandre, Norge, 21 aar, -, 1 aar tienestetid

              

               Skifte 1789 Aulerød, Sem i Vestfold

               29.7. 1789 Ullerød, Sem i Vestfold

               Skifte etter Commadeur Sergeant Jacob Bonge

               Enke Kirstine Andersdtr og deres børn:

               1 Johan Christopher Jacobsen Bonge 17 ¾ aar – med det Smaalenske Infanteri for nær værende tiid i Tellemarken

               2 Ingeborg Andrea Jacobsdtr Bonge 13 aar hos Klocker Kiær i Tanum Sogn (morbroder)

               3 Gunild Kirstine Jacobsdtr 9 ¾ aar hiemme hos moderen

               Enkens Laugverge Lensmand Christopher Stangebye

               Jordegods – Gaarden Ullerød efter skiftebrev 11.10. 1770 – nuværende enkes første Mand Johan Baltazar Reynholt

               Enkens 2de Døttre Maria Rusine og Anne Margrethe med hendes første Mand.

              

 

               Barn:

 

 

               1.     Maria Rusine Johansdatter Reinholt, (datter av Johan Balthazar Reinholdt og Inger Kirstine Andersdatter Kjær) født ca 1765.76

 

 

                2.     Anne Margrete Johansdatter Reinholt, (datter av Johan Balthazar Reinholdt og Inger Kirstine Andersdatter Kjær) født ca 1767.76

 

 

               3.     Johan Kristoffer Jacobsen Bonge, (sønn av Jakob Gulbrandsen Bonge og Inger Kirstine Andersdatter Kjær) født ca 1771.76

                      

                       Han nevnes i skifte etter faren i 1789:

                       1 Johan Christopher Jacobsen Bonge 17 ¾ aar – med det Smaalenske Infanteri for nær værende tiid i Tellemarken

                      

 

               4.     Ingeborg Andrea Jacobsdatter Bonge, (datter av Jakob Gulbrandsen Bonge og Inger Kirstine Andersdatter Kjær) født ca 1776.76

                      

                       Hun nevnes i skifte etter faren i 1789:

                       2 Ingeborg Andrea Jacobsdtr Bonge 13 aar hos Klocker Kiær i Tanum Sogn (morbroder)

                      

 

               5.     Gunhild Kristine Jacobsdatter Bonge, (datter av Jakob Gulbrandsen Bonge og Inger Kirstine Andersdatter Kjær) født ca 1779.76

                      

                       Hun nevnes i skifte etter faren i 1789:

                       3 Gunild Kirstine Jacobsdtr 9 ¾ aar hiemme hos moderen

 

 

            

       E.   Ole Andersen Kjær, f. ca 1741 i Hedrum.[13]

            

             Han ble nevnt i skifte etter Jochum Andersen  på Prestegården i Eidanger i 1777 som "Ole Andersen, er skoleholder ved Helgeroen eller paa Næshet, myndig".

            

             Lorens Berg skriver om han.

             Ola Andersen Kjær, var ved farens død 18 aar og skreddersvenn i Skien, blev skolemester ved Hagnes, senere klokker. (Liksom faren maa han ha været en flink sanger for tradisjonen vet at fortelle at han engang i en likfærd stemte i salmen, saa liket reiste seg i kisten).

 

 

      

III. Else Dorthea Olsdatter Kjær, f. ca 1713,1 d. 1743 i Porsgrunn,2 gravlagt 31.07.1743 på Eidanger kirkegård.2

      

       Hun står i 1725 som bare Else. Ifølge skifte etter faren var hun gift med Anders Caspersen.

 

      

       Gift 18.03.1734 i Eidanger kirke,3 med Anders Caspersen Brun, f. ca 1705,[14] d. 1747 i Porsgrund, gravlagt 25.05.1747 i Porsgrund.2

      

       Se Østre Porsgrunn 1725-1762

 

 

      

IV. Margrethe Olsdatter Kjær, f. 1714 i Eidanger,[15] dåp 18.03.1714 i Eidanger kirke,8 d. 1747 i Eidanger,2 gravlagt 20.06.1747 på Eidanger kirkegård.2

      

       Olle Søfrensen Klocher og Ingeborg Andersdatter - Margrete

       Faddere: baaren af frue Sekretaires Inger Borse, assist: Mad. Wichers Elisabeth Asch, Madselle Eva Josten, mandfaddere: Tolder Anders Arentsen, Mr Bouman, Andreas Hansen Borch.

      

       Hun nevnes i skifte etter faren i 1739 som "Margrete Olsdatter, 25 aar gl., ugift og tiener hos Jens Kiel i Scheen".

      

      

       Hun giftet seg med Jacob Svendsen, f. ca 1698,7 (d. 1754 i Porsgrund,2 gravlagt 18.02.1754 på Eidanger kirke.2

      

       Se Østre Porsgrunn 1762

      

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[5]  Skifte etter han.

[6]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 6.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 19.

[9]  Bygdebok Hedrum av Lorens Berg.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 47.

[11]  Bygdebok for Sem og Slagen på internett.

[12]  Slektadatabasen "Slekt i Midtre Telemark" av Ole Bjørn Darrud.

[13]  Skifte etter faren.

[14]  Alder ved død.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 6.