| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Jørgen Nilsen f. ca 1688 og Ellen Jensdatter f. ca 1687 sin familie

 

 

 

Jørgen Nilsen, f. ca 1688 på Hafreaker i Bamble.[1],[2]

Han var sønn av Nils Hafreager i Bamble

 

Han far nevnes som bruker på Hafreaker i Bamble i 1690 årene.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Jørgen Nielsen Haverager 34 aar", født paa Haverager i Bamble sogn, gift og bosatt i Brevig, innrullert 30. juni 1723.

 

Jeg finner denne familien under Brevik i sjeleregisteret i Eidanger i 1725:

Jørgen Nielsøn gl. 37 aar, Har tient for Matros, gift med Elen Jensdatter gl. 38 aar, 2de Sønner, Niels Jørgensøn gl. 9 aar, Jens Jørgensøn gl. 6 aar, 2de døttre, Sidtzel Jørgensdatter gl. 4 aar, Marte Jørgensdatter gl. 2 aar.

 

 

Gift1 med Ellen Jensdatter, f. ca 1687,1 d. 1748 i Brevik, gravlagt 03.06.1748 i Brevik kirke.[3]

 

Ellen:

Gravlagt som "Jørgen Haveragers Enke".

 

 

 

I.    Nils Jørgensen, f. ca 1716.1

 

 

II.   Jens Jørgensen, f. ca 1719.1

 

 

III. Marthe Jørgensdatter, f. omkring 1720,[4] d. 1723 i Brevik, gravlagt 11.04.1723 på Brevik kirkegård.[5]

      

       Gravlagt som "begravet Marthe Havraager".

 

 

IV. Sissel Jørgensdatter, f. 1721 i Brevik,1 døpt 23.11.1721 i Brevik kirke,[6] d. 1786 i Brevik, gravlagt 13.08.1786 på Brevik kirkegård.[7]

      

       Jørgen Nielsen og Ellin Jensdatters ægte barn Navnl. Sidsel

       baaren af Madam. Bodel Jacob Nielsen, assist: Eli Per Isaachsens, Anne Staaesdatter, mandfaddere: Lars Nielsen, Petter Ferøe, Niels Hansen Berg

      

       Bosatt i denne familien i 1762.

 

       Brevik 1762

       Nr 56

       Mand og hustru: Jacob Perukmagers Enke

       Børn over 12 aar: Jacob Jacobsen

       Piiger over 12 aar: Zidsel Jørgensdatter

       Huusfolk: Mathis Hansen Skrædder

      

       Gravlagt som "Cicel Jørgensd. ca 50 aar".

 

 

V.   Marthe Jørgensdatter, f. 1723 i Brevik,1 døpt 26.12.1723 i Brevik kirke.[8]

      

       Jørgen Haaveraachers P.B. Marthe

       baaren af Mad'me Kierulfs, Johanne Blegebachen, mandfaddere: Hans Madsen, Petter Jerlov, Simon Johannisen

      

      

       Forlovet 27.11.1753 i Brevik,[9] gift 18.01.1754 i Brevik kirke,[10] med Lars Eggertsen, f. 1729 på Skavråker ejet i Eidanger,[11] (sønn av Eggert Larsen og Anne Knudsdatter), døpt 28.08.1729 i Eidanger kirke,11 konfirmert 18.04.1751 i Brevik kirke,[12] d. 1785 i Brevik, gravlagt 25.05.1785 på Brevik kirkegård.[13]

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

VI. Amund Jørgensen, f. 1726 i Brevik, døpt 13.03.1726 i Brevik kirke,[14] d. 1772 i Brevik, gravlagt 16.08.1772 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Jørgen Haveraachers Dr.br. Amon

       baaren af Mad'me Gunnil Christen Nielsens, Marie Povelsdatter, mandfaddere: Capt. Styer, Skipper Caspar Fridrichsen fra Arendal, Hans Hansen Smid

      

      

       Forlovet 13.02.1753 i Brevik,9 gift 16.05.1753 i Brevik kirke,10 med Anne Eggertsdatter, f. 1723 på Grava i Eidanger,1,11 (datter av Eggert Larsen og Anne Knudsdatter), døpt 28.02.1723 i Eidanger kirke,11 d. 1774 i Brevik, gravlagt 11.01.1774 på Brevik kirkegård.15

      

       Se Brevik 1762

      

 

 

VII. Anne Jørgensdatter, f. 1728 i Brevik, døpt 17.10.1728 i Brevik kirke.[16]

      

       Jørgen Haveraagers P.b. Anne

       baaren af Mad'me Grubbes, Johanne Blegebachen, mandfaddere: Mons. Schuts, M. Scadgel, Simon Johannisen

      

       Bosatt hos sin bror i 1762.

      

       Brevik 1762:

       Nr 19

       Mand og hustru: Amund Jørgensen og kone, manden med Simen Qvistes skib

       De uformuende: Anne Jørgensdatter eet vandført menniske

 

      

 

VIII. Karen Jørgensdatter, f. 1732 i Brevik, døpt 02.02.1732 i Brevik kirke,[17] d. 1813 i Brevik, gravlagt 19.05.1813 på Brevik kirkegård.[18]

      

       Jørgen Haveraachers P.b. Karen

       baaren af Marie Jac. Parugm., Anthonies Stifd. Cathrine, mandfaddere: Sivert Engelbretsen, Lars Blegebachen

      

      

       (1) Forlovet 08.02.1759 i Brevik,[19] gift 19.07.1759 i Brevik kirke,[20] med Jon Andersen, f. ca 1713,[21] d. 1763 i Brevik, gravlagt 15.02.1763 i Brevik kirke.[22]

      

      

       (2) Forlovet 23.04.1764 i Brevik,[23] gift 06.11.1764 i Brevik kirke,23 med Peder Jonsen, f. ca 1728,21 d. 1778 i Brevik, gravlagt 01.09.1778 i Brevik kirkegård.[24]

      

       Brevik 1762

 

 

      

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 49.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 26.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 29.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 6.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 31.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 32.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34c.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 7.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[21]  Alder ved død.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 85.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.