| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| JØNHOLT med SKRUKKERØD |


 

Ulrich Anthon de Rohde f. ca 1673 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Barbara Hansdatter Borch f. ca 1682 og 2. gang med Allet Nilsdatter Thyrholm f. omkring 1680)

 

 

 

Ulrich Anthon de Rohde, f. ca 1673,[1],[2] d. 1745 i Eidanger,1,[3] gravlagt 25.05.1745 på Eidanger kirkegård.3

 

Han nevnes under krigsskatten i 1712 der han betalte 11. Rd. 1 ort. 19. sk. i skatt:

Controleur Uldrich Antonnj Rode, ung Karl, nyelig komen i Betiening, Sider tillige med

inne tvende Søstre udj leie Huus.

 

Han giftet seg 1. gang i 1713.

 

F.C. Knudsen:

(Hans kone. JO) Barbara var datter af Hans Lauersen Borch, og vielsen blev foretaget i huset paa Toldbodøen.

 

Copul: 13/9-1713 Eidanger

Blef Copulerede Hiemme i Sr. Hans Laugesens Huus |: efter Kongl. tilladelse :| Controleuren Ulrich Anth: de Rhode og Barbara Hansdatter Borch.

Caut: Raadmand Gerhard Hansen og Jacob Jynge af Cragerøe.

Copulationsseddel fra M: Morland blef mig lefverit.

 

Hans kone døde i barselseng samme året som de giftet seg. Han giftet seg 2. gang i 1715.

 

Uldrich Anthon de Rohde var stedets første «toldcontrollør».

 

Han bodde på Tollbodøen i Eidanger i 1723.

 

F.C. Knudsen:

Frednesalléen 1, L.matr.no. 152. Frednes:

 

1713 den 18de januar, fik toldkontrollør Ulrich Anthon de Rohde Kgl. bevilling paa den nedre del af Toldbodøen, mod en aarlig afgift til Statskassen af 3 Rdl.

de Rohde var stedets første toldcontrollør. Den bygning, som blev opført af ham i 1713, maa være den 2-etages bygning, som i brandtaksten af 1807 beskrives som beliggende paa sydsiden af den store én-etages bygning med de to fløie, øiensynligt opført af Ulrich Fredrik v. Cappelen omkring 1800. Brandtaksterne tyder ogsaa herpaa, idet taksten af 1778, da Deichmann var eier, er paa 1,000 Rdl., medens den i 1807 er paa 3,970 Rdl.

Efterat have solgt huset paa Toldbodøen har de Rohde kjøbt «Lagmandsgaarden» eller det hus, som da laa paa tomten ved Fergestedet. de Rohde døde i 1745 og er begravet paa Eidanger kirkegaard. Enken boede i huset til 1754, da der den 4de april sees at være afholdt auktion over løsøre for madame sal. controlleur de Rohde.

 

Han gravlegges som "Hans. Kongl. Majsts. fordum Controleur ved Langesunds Toldsted Uldrich Anton de Rohde 72 aar".

 

 

(1) Gift 13.09.1713 i hjemmet på Tolboden,1,[4] med Barbara Hansdatter Borch, f. ca 1682,1,2 (datter av Hans Lausen Borch og Birthe Andersdatter Berg), d. 1713 i Eidanger,1 gravlagt 31.10.1713 på Eidanger kirkegård.[5]

 

Barbara:

Hun gravlegges som "Controleuren Uldrich Anthony De Rohde, hans kieriste Barbara Hansdatter Borch, som døde efter sin barnefødsel d. 24. okt, 31 aar 9 uger 4 dager".

 

 

(2) Gift 1715,1 med Allet Nilsdatter Thyrholm f. omkring 1680 (datter av Niels Thyrholm), d. 1754.1

 

 

 

I.    Johan Ulrichsen Rohde, (sønn av Ulrich Anthon de Rohde og Barbara Hansdatter Borch) f. 1713 i Eidanger,[6] dåp 24.10.1713 i Eidanger kirke,6 d. 1714 i Eidanger,5 d. 29.08.1714 på Eidanger kirkegård.5

      

       Controleuren Uldrich Anthony de Rhode og Barbara Hansdatter Borch - Johann

       Faddere: baaren af Birgithe Hans Laugesens, assist: Maria Hansdatter Borch, manfaddere: Tolder Anders Arentsen, Raadmand Giert Hansen, Anders Hansen Borch.

      

       Han gravlegges som "Controlleur De Rhode, hans lille søn N. Johan 9 maaneder nogle dager".

 

 

 

II.   Nils Ulrichsen Rohde, (sønn av Ulrich Anthon de Rohde og Allet Nilsdatter Thyrholm) f. 1716 i Eidanger,[7] dåp 20.06.1716 i Eidanger kirke,7 d. 1723 i Eidanger,[8] gravlagt 11.05.1723 på Eidanger kirkegård.8

      

       Uldrich Anthonie Rohde og Alhed Tyrholm - Niels

       Faddere: baaren af Madame Tyrholms i Drammen, assist: Madselle Karen Nielsdatter Tyrholm, mandfaddere: Hr. Secretaire Leopoldus, Mr. Boumann, Hans Laugsen.

      

       Han gravlegges som "Cantroleur Rohdes lille søn Niels 11 aar".

 

 

 

III. Barbara Marie Ulrichsdatter Rohde, (datter av Ulrich Anthon de Rohde og Allet Nilsdatter Thyrholm) f. 1717 i Eidanger,[9] dåp 22.08.1717 i Eidanger kirke.9

      

       Conroleur Uldrich Anthon Rohde og Ahled Nielsdatter Tyrholm - Barbara Maria

       Faddere: baaren af Madame And. Arnts., assist: Madame Koefod, mandfaddere: Melchior Høejer, Hendrich Kierulf, Laue Hansen Borch.

      

      

 

IV. Anna Boletta Dorothea Ulrichsdatter Rohde, (datter av Ulrich Anthon de Rohde og Allet Nilsdatter Thyrholm) f. 1719 i Eidanger,[10] døpt 15.08.1719 i Eidanger kirke.10

      

       Uldrich Anthon de Rhode og Allettha Tyrholm - Anna Boeletta Dorothea

       Faddere: baaren af frue Secreteire Kirsten Brinch, assist: Lisbeth Asch de Vischer, mandfaddere: Sign. Anders Arendtsen, Mons. Bowman, Jan Spillemand.

 

 

 

V.   Catrine Alette Ulrichsdatter Rohde, (datter av Ulrich Anthon de Rohde og Allet Nilsdatter Thyrholm) f. 1721 i Eidanger,[11] døpt 01.04.1721 i Eidanger kirke,11 d. 1741 i Eidanger,3 gravlagt 30.05.1741 på Eidanger kirkegård.3

      

       Controliur de Rohde og Allet Nielsdatter Tyrholm - Catrine Allet

       Faddere: baaren af Madamme Bowmand, Madamme Due, Mari Borch, mandfaddere: Capitaien Jørgensen i Scheeen, Byeschrifver Snell fra Christiania.

      

       Gravlagt som "Cathrina Ahletha Rohde 19 aar 2 maaneder".

 

 

 

VI. Johan Ulrichsen Rohde, (sønn av Ulrich Anthon de Rohde og Allet Nilsdatter Thyrholm) f. 1722 i Eidanger,11 døpt 17.07.1722 i Eidanger kirke,11 d. 1723 i Eidanger,8 gravlagt 18.04.1723 på Eidanger kirkegård.8

      

       Uldrich Antonie de Rohde og Allet Tyrholm - Johan

       Faddere: baaren af Madame Sal: Weescher, Mademeselle Anne Dorthe Mallmøen, mandfaddere: Monsiur Niels Tyrholm, Mester David Christy i Scheen, Mons. Christen Luund i Langesuund.

      

       Der er trolig han som gravlegges som "Hr. Controliur Rohdis søn (resten uleselig J.O.)".

 

 

 

VII. Johan Christian Ulrichsen Rohde, (sønn av Ulrich Anthon de Rohde og Allet Nilsdatter Thyrholm) f. 1723 i Eidanger,11 døpt 07.10.1723 i Eidanger kirke.11

      

       Contraliur Uldrich Antonie de Rohde og Madamme Allis Tyrholm - Johan Christian

       Faddere: baaren af Madamme Christine Henrichsdatter Josten, Mademeselle Hellene Josten, mandfaddere: Capitain Hans Hals, Rasmus Due, Diitlew Bache, Monsiur (Friedrich JO) Brandburg.

 

 

 

VIII. Dorthea Ulrichsdatter Rohde, (datter av Ulrich Anthon de Rohde og Allet Nilsdatter Thyrholm) f. 1728 i Eidanger,11 døpt 27.03.1728 i Eidanger kirke.11

      

       Contraliur Uldrich Rohde og Allet Tyrholm - Daartea

       Faddere: baaren af Frue Capitajn Holmboe og Madamme Søfren Kiærrul, mandfaddere: Hr. Ambtmand Christian Berg, Fogden Jocum Sveden, Mr. Bovmand.

 

 

 

IX. Iver Gierhart Ulrichsen Rohde, (sønn av Ulrich Anthon de Rohde og Allet Nilsdatter Thyrholm) f. 1732 i Eidanger,11 døpt 08.04.1732 i Eidanger kirke.11

      

       Hr. Contraliur Rohde og Alett Nielsdatter Tyrholm - Iver Gierhart

       Faddere: baaren af Cancelieraad Leopoldus paa Biørntvedt, Medemeselle Karen Jensdatter Bovmand, mandfaddere: Hr. Amptmand (ingen navn nevnt JO), Hr. Tolder Nicolaj Frisenberg, Mons. Hans Kiærrull.

 

 

 

X.   Anna Carine Ulrichsdatter Rohde, (datter av Ulrich Anthon de Rohde og Allet Nilsdatter Thyrholm) f. 1733 i Eidanger,[12] døpt 28.05.1733 i Eidanger kirke.12

      

       Monsieur Ulric Anthon de Rohde og Madame Alhed Tyrholm - Anna Carina

       Faddere: baaren af Karen Tyrholm Hr. Gerhard Vingis, Jomfrue Margrethe Brandenborg, mandfaddere: Hr. Gierhard Vinge, Monseiur Tobias Hichmand, Mons. Hans Kierulf.

 

 

 

XI. Nils Ulrichsen Rohde, (sønn av Ulrich Anthon de Rohde og Allet Nilsdatter Thyrholm) f. 1740 i Eidanger,[13] døpt 28.05.1740 i Eidanger kirke,13 d. 1742 i Eidanger,3 gravlagt 27.01.1742 på Eidanger kirkegård.3

      

       Mons. Rohdes ægte søn N. Niels                                                

       Faddere: baaren af Fogden Iver Wiels kiæriste, Mademoiselle Mallene Tyrholm, mandfaddere: Assessor Trugls Wiel, Tolder Frisenberg, Controleur Biener.

      

       Gravlagt som "Monsieur Rohdes liden søn Niels 1 aar 8 maaneder".

 

 

 

 

 [1]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 5.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 11.

[8]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 15.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 30.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 5.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 60.