| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| JØNHOLT med SKRUKKERØD |


 

 

 

 

Gunder Nilsen f. ca 1575 sin familie

 

 

 

Gunder Nilsen, f. ca 1575,[1] d. ca 1650 på Jønholt i Eidanger.1

 

Gunder kom fra Klyve i Solum.

 

Han eide gården Jønholt i Eidanger samt mye annet jordgods. På sine eldre dager flyttet han til Jønholt. (Se de gamle manntallene)

 

Fra «Solumslekt.org»:

Foruten av "Jønnolt, Schramesund och Porsgrund" av skyld 6 huder står han i 1645 som eier av 4 huder i Holm, 1 ½ hud i Vissestad, 1 hud i Grimsrød, 4 huder i Li i Sandsvær, 1 skippund i Berg i Ramnes, 1 skippund og 4 lispund i "Øster Jernes", 5 lispund i "Wester Jernes", 1 skippund i Bø og Haranger (vel i Seljord), ½ skippund og 2 lispund i Landsverk, 1 ½ skippund og 4 lispund i Teigen, 3 lispund i Hoppestad seter, 15 lispund i Nyhus og 1 tønne korn i "Greffue giorde i Tubdall".

 

Han var nok gift med et barnebarn av Ingeborg Nilsdatter på Holm i Gjerpen ifølge artikkel av Per Reidar Christiansen. Ifølge Christensen nevner Gunder Klyve i 1617-18 i en prosess om Gåsegrunn i Eidanger. Her nevner han at eiendommen var hans kones odel. Det var ikke bare hans kones interesse Gunder her vernet om, men han var også fullmektig for brødrene Tjøstulv, Kristoffer og Lars Trondsønnen i Tjølling i Søndre Vestfold. Hans kone har da trolig vært beslektet med disse brødrene. I 1612/13/15 er hele øvre Bjørntvedt eid av Tjøstulv Kleppaker i Tjølling og hans to brødre. Denne Tjøstulv var nok far til den Per Tjøstulvsen i Konsghavn i Langesund som i 1624 eide 2 huder av øvre Bjørntvedt.

 

 

Han var nok gift med barnebarn av Ingeborg Nilsdatter på Holm (datter av Ingeborg Nilsdatter sitt barn).

 

 

 

 

I.    Nils Gundersen, f. ca 1606, d. etter 1665.1

      

       Manntall 1664 på Bolvik i Solum:

       Bolvig med Øervig - 10 huder. Opsidder Niels - 58 aar - bruger 10 huder.

 

       I 1656 ble, i forbindelse med bygging av Tolbod på øya ”Porsgrunden” som lå på Jønholt sin grund, Jønholt makeskiftetes bort til kongen som nå ble eier av gården. Jønholt ble makeskiftet mot 10 1/2 hud i Omdal i Melum i Solum. Det var to av sønnene til Gunder Nilsen Klyve, Nils Gundersen Bolvik og Tore Gundersen Jønholt som makeskiftet bort gården.

 

II.   Harald Gundersen, f. ca 1608, d. ca 1667.1

      

       Skifte 13. juni 1667 på Klyve østre i Solum:

       Harald Gundersen død for kort tid siden, enka Jøran Nielsdatter og deres barn Niels, Gunder og Christen Haraldssønner.

      

 

       Gift1 med Jøran Nilsdatter, f. omkring 1620.1

 

      

 

III. Live Gundersdatter, født 1609.[2]

      

       Hun nevnes på Rugtvedt. Hun nevnes i skifte etter hennes for lengst avdøde mann i 1698. Hun kan ha vært datter av Gunder Nilsen? Se artikkel av Per Reidar Christiansen "Den yngste asdallætten fra Øyestad - En kildekritisk studie" som stod i Norsk slektshistorisk tidsskrift i 2019.

      

 

       (1) Hun giftet seg med2 Tollef, født ca 1600,2 død 1635.2

      

 

       (2) Hun giftet seg med2 Ole Evensen, født 1604,2 død ca 1685.2

      

 

 

       Barn:

 

 

        A.   Margrethe Tollefsdatter, (datter av Tollef og Live Gundersdatter) født ca 1630,2 død 1710 på Ånnerød i Solum.2

              

 

               Hun giftet seg med Hans Christensen, født 1619,2 (sønn av Christen Aafoss og Maren Hansdatter), død 1696 på Ånnerød i Solum.2

              

 

 

               1.     Marie Hansdatter, født 1664 på Ånnerød i Solum,2 død 1746 på Valen i Melum.[3]

                      

                       Hun kom fra Ånnerød.

 

                      

                       Hun giftet seg med[4] Anders Reiersen, født 1670,2 (sønn av Rejer Gjesten og Anne Jørgensdatter), død 1726 på Valen i Solum,2 gravlagt 23.04.1726 på Melum kirkegård.2

                      

                       Anders:

                       Anders Reiersen Valen. Bruker mellom 1707 og 1726 på Valen, Melum.

                      

 

 

               2.     Jacob Hansen, født ca 1670,2 død 1745 på Klyve østre i Solum.2

                      

                       Jacob Hansen Rugtvet. Han var enkemann da han giftet seg med Karen.

                      

                       Skifte 13. oktober 1745 på Vestsida, Porsgrunn (fra Solumslekt):

                       Jacob Hansen Klyve død, barn: 1) Hans Jacobsen, død, etterlatt 4 barn: a. Ole Hansen, 4 år, b. Margith Hansdatter 12 år, c. Kisten Hansdatter 11 år, d. Børte Hansdatter 10 år. Verge for disse: farbror Isak Jacobsen. 2) Jon Jacobsen, myndig; 3) Isak Jacobsen, myndig; 4) Margith Jacobsdatter gift med Isach Schieldbred; 5) Lifve Jacobsdatter gift med Hans Jacobsen Meen; 6) Marthe Jacobsdatter 14 år. Verge for Marthe ble Isak Skilbred. Brt: 155 rdl / Gjeld 13 rdl.

                      

 

                       (1) Han giftet seg med Marte Nielsdatter, født 1680,2 (datter av Niels Haraldsen og Birthe Amundsdatter), død 1729 på Rugtvet i Solum,2 gravlagt 02.04.1729.[5]

                      

                       Marte:

                       Hun kom fra Klyve. Hun må ha giftet seg med Jacob ca 1700. Rett før den første kirkeboken kom i 1701. Hun er nevnt i skifte etter moren Birthe Amundsdatter på Klyve ø i 1683 samt i skifte etter stemoren Maren Olsdatter samme sted i 1705.

                      

 

                       (2) Gift 08.10.1730 i Solum kirke,[6] med Karen Pedersdatter, født 1702 på Åfoss i Solum,2 (datter av Peder Isachsen og Marichen Tygesdatter), døpt 20.08.1702 i Solum kirke,[7] død 1743 på Klyve østre i Solum,2 gravlagt 11.11.1743 på Solum kirkegård.[8]

                      

                       Karen:

                       Faddere: Mons. Turmand og Kiereste, Lefour Elset, ... Christensdatter og Christen Rugtvedt.

              

 

       

        B.   Kirsten Olsdatter, (datter av Ole Evensen og Live Gundersdatter) død ca 1696.2

              

               Hun døde før 1696. Hun døde barnløs.

 

              

               Hun giftet seg med2 Isach Sørensen, født ca 1655,[9] (sønn av Søren Rasmussen og Ragnhild Lerstang).

              

               Isach:

               Han står i 1680 som bruker av hele gården Lerstang i Eidanger. Han var også eier av Ramberg og Sandøya, men brukte Ramberg.

              

 

 

 IV. Hans Gundersen, født omkring 1615.9

      

       Per Reidar Christiansen viser i sin artikkel at Hans Gundersen som nevnes på Holm i Gjerpen er sønn av Gunder Nilsen Klyve/Jønholt. Hans mor var nok barnebarn av Ingeborg Nilsdatter på Holm i Gjerpen. Det nevnes rundt 1650/60 to Hans på Holm. Det er nok Hans Gundersen som er den Hans Holm som i 1654 skattet av 4 huder i Holm. Dette var nok jordgods fra hans far, Gunder Nilsen Klyve/Jønholt. Det var også en annen Hans på Holm på denne tiden. Det var Hans Larsen Holm. I 1658 og 1661 er begge oppsitterne på Holm nevnt med fult navn, åpenbart for å skille mellom dem. Det første året skatten Hans Gundersen av 4 huder og Hans Larsson av to ulike skyldparten, henholdsvis 5 huder og 1 hud. I lønnskommisjonens jordbok fra 1661 står Hans Gundersen som eier og bruker av 4 huder uten bygselsrett. Hans Larsson har de resterende 6 hudene med bygselsrett. I rosstjenseneskatten for 1661-62 nevnes Hans Gundersen son eier av 4 huder i Holm, deretter Hans Larsson som eier av 4 huder i Holm, deretter Hans Gunnarsen som eiet av den huden som Hans Larson eide før.

      

 

 

 

V.   Tore Gundersen, f. ca 1621, d. ca 1694 på Omdal i Solum.1

 

       Tore nevnes på Jønholt fra 1655. Da var nok hans far død. 

        

        I 1656 ble, i forbindelse med bygging av Tolbod på øya ”Porsgrunden” som lå på Jønholt sin grund, Jønholt makeskiftetes bort til kongen som nå ble eier av gården. Jønholt ble makeskiftet mot 10 1/2 hud i Omdal i Melum i Solum.Det var to av sønnene til Gunder Nilsen Klyve, Nils Gundersen Bolvik og Tore Gundersen Jønholt som makeskiftet bort gården.

    

       Tore nevnes der fortsatt i 1664, men han har senere kommet til Omdal.

 

       Skifte 8. mars 1694 på Omdal i Mælum:

       Toer Gundersen Omdal død, enka Gunnil Nielsdatter og deres felles barn Gunner Toerssøn og Kari Toersdatter.

      

 

       Gift1 med Gunhild Nilsdatter, f. omkring 1630.1

 

 

 

 [1]  Solumslekt,

[2]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[3]  søk i skattelistene på Internett.

[4]  Etterkommere av Jon Jensen Lien av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt"

[5]  Informasjon gitt av Leif Biberg Kristensen.

[6]  Solum kirkebok nr 1 1713-1761 Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt" på Internett, 187a.

[7]  Kirkebok for Solum mini 1 1701-1716 (avskrift gjort av Erling Gjærum.) Registrert på internett av Tore Granly på http://www.granly.org/slekt/.

[8]  Solum kirkebok nr 1 1713-1761 Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumslekt" på Internett, 162a.

[9]  Stipulert, Stipulert.