| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| RØD SØNDRE |     


 

 

 

 

Anders Pedersen f. 1733 og Marthe Hansdatter f. 1735 sin familie

 

 

 

Anders Pedersen, f. 1733 på Siljan i Mælum, døpt 11.03.1733 i Solum,[1] d. 1806 på Søndre Rød i Eidanger, gravlagt 08.06.1806 på Eidanger kirkegård.[2]

Han var sønn av Peder Andersen og Anne Halvorsdatter.

 

Peder Siliens og Anne Halvorsdatters barn kaldet Anders.

Faddere: Jon Matthissøn, Anders Mælum, Jens Larssøn, Anne Mælum, Anne Thvedten.

 

Han ble konfirmert 9. april 1752 i Solum.

 

De bodde den første tiden på Siljan i Melum. Det var skifte etter hans far i 1757 og i 1759 overtok Anders gården. Den ble delt i to og solgt i 1764. Anders flyttet da til Eidanger.

 

De nevnes fra 1767 på Saltboden u/Nordre Grava.

 

I 1767 ga Niels Larsen (Lerstang) skjøte til Anders Pederssøn Siljan i Melum sogn på plassen Saltboden med en skyld på 1 hud. Kjøpesummen var 450 riksdaler:

Anno 22.01.1767 - Sr. Niels Larsens skiøde til Anders Pedersen Siljan i Mehlum Sogn paa en plads kaldet Saltboen, skyldende 1 hud for summa 450 rd. (dat. 20.01.1767) 
Anno 22.01.1767 - Lyst Anders Pedersens Contract med Sr. Niels Larsen at han skal nyde det brug som bliver hugget i pladsen Saltboden Skoug (dat. 20.01.1767) 
Anno 22.01.1768 - En Obl. 21. jan. 1768 udstedt af Anders Pedersen Saltboden til 1’ste Prior, en del specificeret kratur og videre løsøre til Sr. Peder Juul for 80 rd. imod aarl. rente 4 % og derfor pantsettes mine 1 hud i min eiendom Saltboden

 

Han solgte 5 skinn i gården Ørstvet i 1774:

Anno 27.01.1774 - Et skiøde dat. 24. jan. 1774 udstæd af Anders Pedersen Saltboen til Ole Erichsen Aas for 5 skind Jordgods i Grd. Ørestvedt imod 140 rd. betaling (En obligasjon ble datert samme dag på 100 rdl. osv... til skoleholder i Eidanger Ole Erichsen.)

 

Han kjøpte i 1778 plassen Ødegården u/Nordre Grava:

Anno 09.09.1774 - Johannes Jacobsen Blegelies skiøde til Anders Pedersen Saltboden paa 10 skind skyld i Grd. Grava under navn af Ødegaarden for 334 rd. (dat. 29.06.1774) 

Anno 22.06.1775 - Er retten sat paa Ødegaarden kaldet under Grd. Nordre Grava i Eidanger Sogn for ifølge eieren, Anders Pedersen Saltboens, begiering til Amtets og Amtets Odel, igjen til retten at skyldsette bemeldte Anders Pedersen Saltboen ved skiøde af 29. jun 1774 have tilkjøbt sig at Grava Grds. Eiendom under navn at Ødegaarden o.s.v... 
Anno 28.10.1775 - Overnevnte skyldsetningsforetning forts. 
Anno 27.01.1777 - En skyldsætningsforetning passeret 28. oktober 1775 over et Jordstykke under Gaarden Grava som efter sine beskrevne marker er af Johannes Jacobsen afstaaet til Anders Pedersen Saltboden ... 

 

Det ble innfridd en pant i Saltboden i 1778:

Anno 23.01.1778 - Aflyst! Anders Pedersen Saltbodens Obl. til Peder Juul paa Capital 80 rd., hvorfore var pandtsat udj gaardeparten Saltboden 1 hud af skyld som med sine renter er afbetalt efter paaregnede qvitteringer af 22. jan 1778. 

 

Anders overdro i 1778 eiendommen Saltboden til Ole Eriksøn «af Aas» for 490 riksdaler:

Anno 24.01.1778 - Anders Pedersen Saltbodens skiøde til Ole Eriksen af Aas paa 1 huud jordgods i Grd. Saltboden imod betelat 490 rd. (dat. 07.01.1778) 

 

Han kjøpte tilbake jordgodsetØrstvet av Ole Eriksen den samme dagen:

Anno 24.01.1778 - Ole Eriksen Saltboden hans skiøde til Anders Pedersen Grava paa 5 hud jordgods i gaarden Ørestvedt imod betalt 190 rd. (dat. 22.01.1778) 

(Ørstvedt ble i 1791 pantsatt av en Ole Hansen som da eide gården.)

 

Han ble nevnt på Søndre Rød i 1782: 

Roe søndre, Anders 1 kone, 5 barn

 

Han var nå eier av Ødegården u/Nordre Grava og ble eier av 2 huder og 11 skinn i Rød Søndre i Eidanger i 1784:

Anno 03.09.1784 - Nielsmund Aachesen Røe skiøde til Anders Pedersen Saltboen for 2 huder 11 skind i Grd. Røe imod betalt 700 rd. (dat. 08.07.1781)

 

Han pantsatte jordgods i 1781:

Anno 03.09.1781 - Anders Pedersen Gravas Obl. for 400 rd. af Porsgrunds Kirche Penge og 200 rd. af d.o. Skole-Casses Penge, til sammen 600 rd. med aarlig rente og 1.ste Prior udj Ødegaarden 10 skind og Røe Eidanger 2 huder 11 skind (dat. 29.07.1781) 

 

Han solgte i 1782 Ødegården u/Nordre Grava:

Anno 03.05.1782 - Anders Pedersen Grava Ødegaardens Obl. til Halvor Steensen Hougholt for 116 rd. mod 1. prior pant i specificert Løsøre (dat. 01.05.1782) 

 

Han innfridde i 1783 pant han hadde i Ødegården:

Anno 31.01.1783 - Aflyst Anders Grava Ødegaardens Obl. til Halvor Haugholdt for 116 rd. mod Pant udj Løsøre. Udstedt 01.05.1782 og som betalt af qvit. 30.01.1783. 
Anno 30.01.1783 - Aflyst Anders Pedersen Saltboden Obl. til Petter Christian Friisenberg Stervboe for 134 rd. mod pant udj saavel faste som løse eiendom, udsted 2’den juni og qvit. 13. des. 1782 

 

Han solgte halvpartenav Søndre Rød i 1792 til sin svigersønn:

Anno 05.06.1792 - Anders Pedersens skiøde til Søren Olsen paa 1 hud 5 ½ sk. i Grd. Røe mod bet. 599 rd. (dat. 10.05.1792)

 

Han pantsatte en del av gården i 1794:

Anno 20.06.1794 - Anders Pedersen Røes panteobl. til Hr. Hans Reinholdt i Schien - 100 rdl. imod 2. prior P. 1 hud 5 ½ sk. i Røe og 1. prior i Dikitors løsøre (dat. 25.04.1794)

 

Han pantsatte samme delen i 1797 sammen med en del av gården Ås:

Anno 01.09.1797 - Anders Pedersens obl. tiil Sr. Sivert Bacha, 299 rd. mod Pant m. 1. prior udj 5 ¼ skind i Grd. Aas og 2. prior udj 1 hud og 5 ½ sk. i Røe (dat. 20.06.1797)

 

Svigersønnen, Søren Olsen, kjøpte den siste delen familien hadde i 1806:

Anno 15.11.1806 - Peder Andersens skiøde til Søren Olsen paa 1 hud og 5 ½ skind i Grd. Røe saavidt odelen til benevnte Grd. angaar for 99 rd. (dat. 29.08.1806)

Anno 17.11.1806 - Marthe Hansdatters skiøde til Søren Olsen paa foranmeldte 1 hud og 5 ½ skind i Grd. Røe og 5 ¼ skind i Grd. Aas for 1100 rd. (dat. 29.08.1806)

Anno 17.11.1806 - Skiftebrev efter afg. Anders Pedersen Røe, beg. 11. juni slutt 30. aug., hvorefter 1 hud 5 ½ skind i Røe og 5 ¼ skind i gaarden Aas er udlagt Enken, Marthe Hansdatter for 1000 rd.

 

Bosatt på en del av Søndre Rød i 1801:

Anders             Pedersen         Husbonde        70        Begge 1ste ægteskab   Gaardbruger

Marthe            Hansdtr           Hans kone       67        Begge 1ste ægteskab  

Anne Marie     Andersdtr        Deres datter    30        Ugift   

 

Gravlagt som "Anders Pedersen Røe 75 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 340b

Skifte 11. Juni 1806 på gaarden Røe i Eidanger Præstegield

Anders Pedersen, død - enke Marthe Hansdatter

Barn:

1. Eldste sønn Peder Andersen, 44 år gammel, bor på Kiendalen i samme sogn.

2. Yngste søn Isach Andersen, 35 år, bor på gaarden Klep i samme sogn.

3. Eldste datter Kari, gift med Søren Olsen, bor på gaarden Røe.

4. Yngste datter Anne Marie, 35 år, hiemme hos moren.

Verge for enka hennes broder Isach Hansen Hegna (i Solum. IK).

Ældste søn Peder Andersen blev indsatt som værge for den ugifte datter.

Brutto:1104-2-3

Netto: 202-2-14

Jordegods:

- 1 hud og 5½ skinn i Røe, takst 800 rdlr.

- 5 ¼ skinn i Aas (et skogstykke), takst 200 rdlr.

 

 

Gift 15.10.1757 i Solum,[3] med Marthe Hansdatter, f. 1735 på Valen i Mælum (datter av Hans Andersen og Karen Andersdatter), døpt 23.10.1735 i Solum,[4] d. 1807 på Søndre Rød i Eidanger, gravlagt 18.05.1807 på Eidanger kirkegård.[5]

 

Marthe:

Hans Hvalens og Karen Andersdatters barn kaldet Marthe.

Faddere: Abraham Aafos, Ole Smed, Jacob Elset, Ingebor Falchum, Maria Tvedten, Ovet Hauchelien.

 

Hun ble konfirmert 9. april 1752 i Solum.

 

Gravlagt som "Marthe Hansd. Søndre Røe 76 aar".

 

 

 

I.    Anne Andersdatter, f. 1758 på Siljan i Mælum, døpt 05.03.1758 i Solum,[6] d. 1761 på Siljan i Mælum, gravlagt 08.11.1761 i Mælum.[7]

      

       Anders Siliens og Marthe Hansdatters barn Anne.

       Faddere: Anders Stochen, Halvor Schilbred, Niels Silien, Berthe Omdahl, Maria Hvalen.

      

       Gravlagt som "Anne Andersdatter Silianaar".

 

 

 

II.   Karen Andersdatter, f. 1760 på Siljan i Mælum, døpt 27.07.1760 i Solum,[8] konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke,[9] død 09.12.1848 på Søndre Rød i Eidanger,[10] gravlagt 18.12.1848 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       Anders Silien og Marthe Hansdatters barn Karen.

       Faddere: Hans Tveten, Halvor Pedersen, Isach Hansøn, Guri Leerodden, Maria Hansdatter.

      

       Konfirmert i 1776 som "Kari Andersdatter Saltboden 16".

 

      

       Gift 1791,10 med Søren Olsen, f. 1766 på Eikenes i Kjose i Brunlanes,10,[12] (sønn av Ole Sørensen og Anne Christensdatter), døpt 28.12.1766 i Kjose kirke i Brunlanes,[13] død 17.12.1858 i Søndre Rød i Eidanger,10 gravlagt 23.12.1858 på Eidanger kirkegård.11

      

       Se Søndre Rød denne gården

 

            

      

III. Peder Andersen, f. 1763 på Siljan i Mælum,[14] døpt 05.04.1763 i Solum,[15] konfirmert 01.10.1780 i Eidanger kirke,[16] d. 1809 på Kjendalen i Eidanger,13 gravlagt 26.05.1809 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Peder, foreldre Anders Silian og Marthe Hansdatter.

       Faddere: Guri Leerodden, Anne Isachsdatter Mælum, Søren Steensrud, Halvor Skilbred, Thor Larsen Aafosstranden.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1780 som "Peder Andersen Saltboden 17".

      

      

       Gift 1787,13 med Ingeborg Stenersdatter, f. 1761 på Auen i Eidanger,13,[18] (datter av Stener Nilsen og Marthe Marie Olsdatter), døpt 11.02.1761 i Brevik kirke,[19] konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke,9 død 09.01.1836 på Kjendalen i Eidanger,15 gravlagt 17.01.1836 på Eidanger kirkegård.11

      

       Se Kjendalen

 

 

      

IV. Anne Andersdatter, f. 1765 på Siljan i Mælum, døpt 15.09.1765 i Solum,[20] d. 1770 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger, gravlagt 22.01.1770 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Anne, foreldre Anders Pedersen og Marthe Hansdatter Silian.

       Faddere: Karen Isachsdatter Mælum, Marthe? Bergen, Halvor Skilbred, Isach Hvalen, ... Verestad i Helgen Sogn.

      

       Gravlagt som "Anne Andersd. Saltboden 4 aar 27 uger".

 

 

 

V.   Hans Andersen, f. 1768 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,[22] døpt 09.07.1768 i Eidanger kirke,21 konfirmert 1786 i Eidanger.

      

       Anders Pedersen Saltboden - Hans

       Faddere: 1. Tengel Strands k. Maria Halvorsdtr. 2. Anne Torjusdtr. Aas 3. Lars Kiørholt 4. Anders Hitterød 5. Hovel Torjussen Aasen.

      

       Konfirmert i 1786 som "Hans Andersen Røe S. 17".

 

 

 

VI. Isach Andersen, f. 1771 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger, døpt 25.08.1771 i Eidanger kirke,[23] konfirmert 04.10.1789 i Eidanger kirke.[24]

      

       Anders Saltbodens tvilling Børn 1. Isac

       Faddere: 1. Maren Olsdtr. Hwalen 2. Sara Jacobsdtr. Nedre Lunde 3. Jacob Nilsen ibid 4. Lars Kiørholt 5. Nils Erichsen Aas.

      

       Konfirmert som "Isac Andersen Røe S. 17".

      

      

       Gift 25.10.1798 i Eidanger kirke,[25] med Karen Haavardsdatter, f. 1776 på Ås i Eidanger (datter av Haavard Torjusen og Maren Eriksdatter), døpt 28.04.1776 i Eidanger kirke,[26] konfirmert 06.10.1793 i Eidanger kirke.[27]

      

       Se Søndre Rød denne gården

 

 

      

VII. Anna Marie Andersdatter, f. 1771 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger, døpt 25.08.1771 i Eidanger kirke,22 konfirmert 13.10.1788 i Eidanger kirke,23 d. 1809 i Søndre Rød i Eidanger, gravlagt 16.05.1809 i Eidanger.16

      

       2. Anne

       Faddere: 1. Ingebor Kystelsdtr. Skavrager 2. Anne Torjusdtr. Aas 3. Jacob Erichsen ibid 4. Haavol Torjusen ibid.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1788 som "Anne Marie Andersdatter Røe S. 17".

      

       Bosatt hos foreldrene på Søndre Rød i 1801 som "Anne Marie Andersdtr., Deres datter, 30 år, Ugift".

      

       Gravlagt som "Anne Maria Andersd. Rød 40 aar".

      

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 50.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[3]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 206.

[4]  Solumslekt

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[6]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 130.

[7]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 174.

[8]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 141.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 416.

[11]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[12]  1801 tellingen.

[13]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 3.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 272.

[15]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 4.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 103.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35h.

[20]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[25]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.