| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| PRESTEGÅRDEN |


 

 

 

8. Stusrød

 

Stusrød finner en nord for Oklungenvannet. Plassen har en gang vært en plass under Oklungen, men ble tidlig eid av Eidanger prestebol. Plassen ble brukt som sove og hvile plass for presten på vei til Siljan kirke. Stusrød var en naturlig plass å hvile på da plassen lå rett ved presteveien til Siljan og plassen har blitt kaldt ”Prestestoe”.

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her i 1697

 

En Hans Larsen f. omkring 1670 bodde på Stusrød i 1697 da han giftet seg med Anne Hansdatter f. omkring 1670.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1706

 

Stusrød nevnes i Sjøinnrulleringen i 1706. Da nevnes på plassen husmannen Ole Erichsen 60 år og gift, sønnen Ole 16 år ungkar ”ej enroulleret” og sønnen Erich 13 år. Ole var gift med Elen Jensdatter f. ca 1637. Etter å ha flyttet på Rørarød kom de til Bjørnerud u/Langangen.

 

Barn:

Erich Olsen f. ca 1680 d. 1742

Ole Olsen d. 1690 d.

 

Se Bjørnerud u/Langangen

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra ca 1710 til ca 1741

 

Adrian Jensen f. ca 1669 giftet seg i 1702 med Kirsten Evensdatter f. ca 1668 fra Nordre Lunde. De bodde nok på Buer for Adrian ble skrevet som Buer da han giftet seg 2. gang i 1706. Han 2. kone var Kirsti Larsdatter f. ca 1661. (Hennes patronymikon er noe usikkert). De blir bosatt på Stusrød og nevnes der i 1725. Kirsti døde der i 1741.

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her i 1736

 

Tollef Johanessen f. 1714 i Vestre Porsgrunn var sønn av Johannes Jensen. Tollef giftet seg i Eidanger i 1733 med Anne Tollefsdatter f. 1707 på Løberg i Gjerpen. De døpte sitt første barn i Eidanger i 1734 (Uten noe mer stedsnavn og trolig da i Porsgrunn) og sitt neste barn i 1736 på Stusrød i Eidanger. Der må de ha bodd bare en kort tid for i 1739 døpte de barn i vestre Porsgrunn der de bodde livet ut. Anne døde i 1774. Tollef giftet seg 2. gang i Solum sogn i 1744 med Guri Christensdatter f. 1744 fra Solum. Tollef døde i vestre Porsgrunn i 1786 og Guri i 1803.

 

Tollef Johannesen og Anne Tollefsdatter sine barn født i Eidanger:

Tollef Tollefsen f. 1734 d. 1735

Bodil Tollefsdatter f. 1736 d. 1808

Gunild Tollefsdatter f. 1739 d. 1769

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1736 til 1783

 

Christen Nilsen f. ca 1709 fra Kjendalen giftet seg 1. gang i 1731 med Anne Andersdatter f. ca 1708 fra Lille Døvik. De var bosatt på Lille Døvik og Anne døde der i 1733. Christen giftet seg 2. gang i 1735 med Johanne Knudsdatter f. ca 1708 fra Tråholt. De flyttet til Stusrød og døpte barn bosatt der i 1736. De bodde på Stusrød til Christen døde der i 1783.

 

Se Lille Døvik u/Tråholt

 

 

 

Fam.4

 

Christen Nilsen sitt 1. ekteskap se Lille Døvik u/Tråholt

 

Christen Nilsen og Johanne Knudsdatter

 

Barn:

Anne Christensdatter f. 1736 d. 1774

Margrethe Christensdatter f. ca 1738 d. 1800

Karen Christensdatter f. 1742

Tollef Christensen f. 1745 d. 1749

Nils Christensen f. 1747 d. 1748

Ellen Christensdatter f. 1749

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1759 til ca 1770

 

Tomas Christensen f. 1732 var sønn av Christen Nilsen Lille Døvik/Stusrød og hans 1. kone Anne Andersdatter. Tomas giftet seg i 1759 med Anne Eriksdatter f. ca 1730 fra Bjørnrød u/Langangen. De døpte barn bosatt på Stusrød frem til 1769. Fra 1772 nevnes de på Presteseter u/Prestegården. De døde begge på Presteseter i 1801.

 

Barn:

Anne Tomasdatter f. 1758 d. 1760

Nils Tomasen f. 1760 d. 1770

Anne Tomasdatter f. 1765 d. 1795

Christen Tomasen f. 1769 d. 1794

Erik Tomasen f. 1772 d. 1832

 

Familieark

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1762 til ca 1775

 

Ole Sørensen f. ca 1725 kom fra Lien u/Oklungen. Han giftet seg i 1762 med Margrethe Christensdatter f. 1738. Hun var datter av Christen Nilsen og Johanne Knudsdatter Stusrød. De bosetter seg på Stusrød, men flyttet til Lien u/Oklungen. Der de nevnes i 1782. Det kan ha vært Margrethe som ble gravlagt i Brevik i 1800. I 1782 nevnes de på en plass under Oklungen så de har nok flyttet til Lien før det.

 

Barn:

Gunild Olsdatter f. 1763 d. 1763

Gunild Olsdatter f. 1765

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1764 til 1774

 

Anne Christensdatter f. 1736 var datter av Christen Nilsen og Johanne Knudsdatter Stusrød. Hun giftet seg i 1764 med Ole Stoesen f. 1737 fra Ødegården. Ole fikk samme året festebrev på plassen Stusrød u/Prestgården og Anne døde der i 1774. Ole giftet seg så 2. gang i 1775 med enken på Ødegården, Karen Olsdatter f. 1734. De døpte barn på Ødegården i 1775.

 

Se Oklungen

 

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1775 til 1803

 

Søren Stoesen f. 1741 var bror av Ole Stoesen Stusrød/Oklungen. Søren giftet seg i Eidanger i 1769 med Marte Hansdatter f. 1743. Marte var født på Hauen i Gjerpen, men bosatt på Grønsholt da hun giftet seg. De døpte barn bosatt på Labelott u/Ødegården frem til 1774. Fra 1776 var de bosatt på Stusrød. Søren døde der i 1800 og Marte i 1803.

 

Barn:

Maren Sørensdatter f. 1770

Stoe Sørensen f. 1772 d. 1772

Stoe Sørensen f. 1774 d. 1844

Hans Sørensen f. 1776 d. 1845

Lars Sørensen f. 1779

Berte Sørensdatter f. 1781 d. 1805

 

Familieark

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1801

 

Hans Sørensen f. 1776 var sønn av Søren Stoesen Stusrød. Hans giftet seg i 1801 med Anne Margrethe Jacobsdatter f. 1778 fra Oklungen. De ble bosatt på Stusrød og ble boende der.

 

Barn:

Søren Hansen f. 1805 d. 1808

Jacob Hansen f. 1807 d. 1886

Marte Marie Hansdatter f. 1810

Anne Hansdatter f. 1812 d. 1812

Ingeborg Hansdatter f. 1814

Anne Serine Hansdatter f. 1817 d. 1817

Berthe Marie Hansdatter f. 1819

Søren Hansen f. 1822 d. 1825

 

Familieark

 

 

Nevnt her i 1805

Nils Jacobsen f. 1787 ble konfirmert i Eidanger i 1805 bosatt på Stusrød u/Prestegården. Han nevnes under sin far, Jacob Nilsen, på Naphaug i Siljan.