| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| PRESTEGÅRDEN |


 

 

 

8. Presteseter

 

Presteseter har vært en seter under Prestegården. Plassen ble trolig ryddet på 1760 tallet. Den ble ikke nevnt i 1762 men nevnes i 1765.

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1763 til 1797

 

Jan Hansen f. ca 1714 fra Lillegården giftet seg i 1733 med Anne Larsdatter f. ca 1699 fra Mule. De døpte barn i 1734 bosatt på Mule og i 1741 bosatt på Lillegården. De bodde på Oksum i 1744. Jan Hansen kan ha vært den som ryddet plassen Presteseter. Plassen ble ikke nevnt i 1762, men da Jan og Anne sin datter, Anne Jansdatter, giftet seg i 1765 stod hun oppført som Presteseter. De har da flyttet dit mellom 1762 og 1765. Anne døde på Presteseter i 1770 og Jan ikke før 1797.

 

Barn:

Lars Jansen f. 1734 d. 1734

Anne Jansdatter f. 1741

 

Familieark

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1765 til 1772

 

Anne Jansdatter f. 1741 var datter av Jan Hansen Presteseter. Hun giftet seg i 1765 med Anders Andersen f. ca 1732 fra Bjønnes i Hedrum. De ble bosatt på Presteseter frem til 1767. I 1769 og 1772 døpte de barn bosatt på Haukeråsen i Gjerpen, i 1775 på Labelott u/Ødegården i Eidanger og i 1781 på Bjønnes i Hedrum. På Bjønnes døde Anders i 1784.

 

Barn:

Jan Andersen f. 1766 d. 1766

Nils Andersen f. 1766 d. 1766

Nils Andersen f. 1767

Anne Andersdatter f. 1769

Åse Andersdatter f. 1772 d. 1772

Lars Andersen f. 1775

Else Andersdatter f. 1781 d. 1785

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1768 til 1808

 

Rasmus Sørensen f. ca 1731 var fra Oklungen, men var bosatt på Presteseter da han giftet seg i 1768 med Elen Christensdatter f. 1749 fra Stusrød. De døpte barn bosatt på Presteseter fra 1772, men har trolig vært bosatt der fra de giftet seg i 1768 i og med at Rasmus da var bosatt der. Rasmus døde på Presteseter i 1792. Elen giftet seg 2. gang i 1794 med Jacob Nilsen f. ca 1772 fra Omsland Søndre i Kjose. Jacob døde på Presteseter i 1808.

 

Rasmus Sørensen og Elen Christensdatter sine barn:

Gunil Rasmusdatter f. 1772

Anne Rasmusdatter f. 1777 d. 1783

Anne Rasmusdatter f. 1784

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1772 til 1801

 

Tomas Christensen f. 1723 og Anne Eriksdatter f. ca 1730 var bosatt i flere år på Stusrød u/Prestegården. Fra 1772, til de begge døde der i 1801, var de bosatt på Presteseter u/Prestegården.

 

Se Stusrød u/Prestegården

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1809

 

Jacob Olsen f. 1788 fra Lanner giftet seg i 1809 med Anne Rasmusdatter f. 1784. Anne var datter av Rasmus Sørensen Presteseter. Anne døde på Presteseter før 1842 for da giftet Jacob seg 2. gang på sine eldre dager med Marthe Stoesdatter f. 1814 fra Kvestad.

 

Jacob Olsen og Anne Rasmusdatter sine barn:

Elen Jacobsdatter f. 1810

Maren Jacobsdatter f. 1812

Ole Jacobsen f. 1814

Anne Karine Jacobsdatter f. 1816

Annborg Jacobsdatter f. 1819

Maria Jacobsdatter f. 1824

NN Jacobsen f. 1818 d. 1828

 

Jacob Olsen og Marthe Stoesdatter sine barn

Severin Jacobsen f. 1851 d. 1930

 

Familieark

 

 

 

Fam.5

 

Nevnt her i 1811

 

Kirsten Halvorsdatter f. ca 1721 døde i 1811 bosatt på Presteseter u/Prestegården.

 

Familieark