| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| OKSUM |


 

 

 

 

 

Gunder Gulbrandsen f. ca 1656 og Marte Iversdatter f. ca 1657 sin familie

 

 

 

Gunder Gulbrandsen, f. ca 1656 på Oksum i Eidanger,[1] d. 1716 på Oksum i Eidanger,[2] gravlagt 19.01.1716 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Gulbrand Paulsen Oksum.

 

Gunder var bruker på Oksum fra 1700 sammen med sin bror Paul.

 

Han gravlegges som "Gunder Guldbrandsen Oxum 60 aar 3 maaneder 3 uger".

 

 

Han giftet seg med[4] Marte Iversdatter, f. ca 1657,[5] d. 1737 på Oksum i Eidanger,[6] gravlagt 27.10.1737 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Marte:

Hun nevnes på Oksum i 1725, bosatt hos sin sønn sammen med en vanfør datter.

 

Oxum 1725:

Skylder 4 Huder, udreeder En Soldat, Bruges af 2de Bønder Nafnlig Guldbrand Povelsøn 2 Huder, Rollef Gundersøn 2 Huder.

Guldbrand Povelsøn gl. 40 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Karen Sørensdatter gl. 36 aar, 2de Sønner Povel Guldbrandsøn gl. 5 aar, Ole Guldbrandsøn gl. 1 ½ aar. En datter Sara Guldbrandsdatter gl. 7 aar. Har sin Fader hos sig Povel Guldbrandsøn gl. 80 aar.

Rollef Gundersøn gl. 40 aar, iche har tient Kongen, menes tiener nu for Land Dragoner, er gift med Maren Sørensdatter gl. 48 aar, 2de Sønner Søren Rollefsen gl. 10 aar, Gunder Rollefsen gl. 8 aar, En datter Sidtsel Rollefsdatter gl. ½ aar. Har sin Moder hos sig Marte Iversdatter gl. 68 aar, En Vanfør Giente Anne Gundersdatter gl. 28 aar.

Til gaarden er lidt Skov af furu og gran til smaa Bielcher og andet smaalast, hellers ingen anden Herlighed til gaarden.

 

Hun gravlegges som "Marte Iversdatter Oxum 82 aar".

 

 

 

I.    Rolf Gundersen, f. ca 1685,[8] d. 1744 på Oksum i Eidanger,[9] gravlagt 27.09.1744 på Eidanger kirkegård.[10]

      

 

       Gift 09.09.1714 i Eidanger kirke,[11] med[12] Maren Sørensdatter, f. ca 1677,[13] d. 1758 på Oksum i Eidanger,[14] gravlagt 23.04.1758 på Eidanger kirkegård.[15]

      

       Se Oksum denne gården

 

      

 

II.   Anne Gundersdatter, f. ca 1697,[16] d. 1736 på Oksum i Eidanger,[17] gravlagt 15.04.1736 på Eidanger kirkegård.[18]

      

       Hun er 28 år, vanfør og bodde med sin mor på Oksum hos hennes bror Rolf i 1725.

      

       Gravlegges som "Anne Gundersdatter Oxum 40 aar".

 

 

 

 

 [1]  Manntallet i 1664.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 140.

[3]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[8]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 140.

[10]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[11]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 168.

[13]  Alder ved død.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 140.

[15]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[16]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[17]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[18]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt