| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |       


 

 

 

Hans Andersen Karth f. 1770 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Berthe Kirstine Iversdatter f. 1759 og 2. gang med Gunild Marie Isachsdatter f. 1776)

 

 

 

Hans Andersen Karth, f. 1770 på Osebakken i Gjerpen, døpt 15.07.1770 i Gjerpen,[1] død før 1815.

Han var sønn av Anders Hansen Karth og Else Sørensdatter på Osebakken i Gjerpen.

 

Anders Hansens drengebarn Hans fra Osebachen.

Test: Ole Ammundsens kone, Anne Pedersdatter, Søren Rollefsen, Niels Simensen, Niels Jensen.

 

Han giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1792.

 

Gjerpen - Cop. 8/9-1792.

Uk. Hans Anderssøn Kart og P. Berthe Kirstine Iversdatter fra Aasebakken. NB. Efter ansøgt Kongl. Bevilling. (Retta. G.S.)

 

Han giftet seg 2. gang i Østre Porsgrunn i 1803.

 

Porsgrunn Cop. 20/9-1803. Efter kongl. bev hiemme i Huuset.

Enkem. Hans Andersen Kart med p. Gunnild Isaachsd.

Forl: Isaach Follou, Anders Thorsen.

 

Finn C. Knudsen

Storgaden 170

L.matr.no. 10. Isak Sølies gaard

1774 overtages det af Isach Borgersen. I hans skjøde til Hans Andersen Karth af

1810 staar anført, at Borgersen har opført huset. Salgssummen var 600 Rdl. for eiendommen.

I 1817 er huset takseret for 80 Spd.

I 1822 skjødes huset fra Hans Karths Børn til Enken Gunhild Isachsdatter Karth.

Fra 1827 eies huset af Jacob Anthon Holm, g. m. enkemadame Karth.

I 1845 faar Berthel Hansen Karth skjøde.

I 1879 skjødes huset til Hanna og Thea Karth.

 

Denne eiendom har været i samme families eie i nær 150 aar, idet Isach Borgersen var svigerfader til Hans Karth.

Hans Andersen Karth,
f. før 1817, var styrmand,
i 1803 g. II. m. Gunhild Isachsdatter Borgersen, f. 1776 d. 1844. Han var søn af Anders og Marthe Karth i Skien. Børn:

Anders, f. 1791.
Isaach, f. 1807.
Berthel, f. 1811, g. m. Rosine Marie Lund.
Enken Gunhild Karth blev i 1821 g. II. m. styrmand Jacob Anthon Holm, f. 1800. Skipperborger fra 1855 - vistnok søn af garver i Skien, Peder Holm, og broder til skipper Peter Ulrich Holm i «Holmergaarden».

 

Han var i 1801 bosatt på Borge østre i Gjerpen.

 

Se gamlegjerpen.no.

 

De kom siden til Østre Porsgrunn.

 

 

(1) Gift 08.09.1792 i Gjerpen,1 med Berthe Kirstine Iversdatter, f. 1759 i Gjerpen,1 (datter av Iver Pedersen og Rebecha Hansdatter), døpt 09.09.1759 i Gjerpen,[2] d. 1795 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 19.03.1795 i Gjerpen.1

 

Berthe:

Iver Pedersens pb. Berthe Kistine

Faddere: Lars Hansens kone, Ragnil Arntsdatter, Jacob Olsen, Christen Christensen.

 

Gravlagt som "Hans Karts kone Berthe Kirstine Iversdatter fra Aasebakken 35½ aar".

 

 

(2) Gift 20.09.1803 i Porsgrunn,[3] med Gunild Marie Isachsdatter, f. 1776 på Follaug i Gjerpen,2 (datter av Isach Borgersen og Karen Halvorsdatter), døpt 13.03.1776 i Gjerpen,3 konfirmert 01.05.1791 i Østre Porsgrunn kirke,[4] død 05.03.1844 i Østre Porsgrunn,[5] gravlagt 11.03.1844 i Østre Porsgrunn.[6]

 

Gunild:

Isach Follougs pb. Gunhild.

Test: Anders Jensens kone, Helvig Knudsdatter, Jens Halvorsen, Jon Jonsen.

 

Konfirmert som "14. Gunille Isaachsdatter 16 aar".'

 

Hun nevnes som enke i 1815.

 

Østre Porsgrunn 1815:

Hus.10

Avskrift 1

Styrmand Hans Kartes enke 39 aar

Søn Isach Hansen 7 ½ aar

Søn Bertel Hansen 3 ½ aar

Logerende Pigen Gunild Hansdatter 38 aar

Tienestepige Karen Nilsdatter 27 aar

 

Avskrift 2

Huseier Hans Kartes enke 39 aar

Søn Isach Hansen 8 aar

Søn Bertel Hansen 4 aar

Pige Anne Marie Christensdatter 23 aar

Som logerende

Pigen Gunild Hansdatter 39 aar

 

Hun giftet seg 2. gang i 1822 med Jacob Anton Holm f. 1801. (Se mer under hennes foreldre.)

 

Østre Porsgrunn viet 22.03.1822:

Ungkarl og Søemand Jacob Holm fra Graaten 22 aar,

og Enke Gunild Isachsdatter 46 aar af Almueclassen i østre Porsgrund.

Forlovere Jacob Bentsen og Hans Hovoldt.

 

I 1825 er navnet skrevet feil.

 

Østre Porsgrunn 1825

Hus 10

Johan Anthon Holm – 26 - aar - Matros

Gunnild Isachsdatter* Holm - 49 aar - Konen

Berthel Hansen - 15 aar - Matros*

 

Gravlagt som "gift kone Gunild Isachsdatter Holm 68 aar".

 

 

 

I.    Anders Hansen Karth, (sønn av Hans Andersen Karth og Berthe Kirstine Iversdatter) f. 1792 på Osebakken i Gjerpen, døpt 11.11.1792 i Gjerpen,3 konfirmert 21.04.1805 i Østre Porsgrunn kirke.[7]

      

       Hans Anderssøn Karts drengebarn Anders fra Aasebakken.

       Test: Ingebor Olesdatter, Anne Maria Nielsdatter, Erich Anderssøn. Engelbert Hanssøn, Aasmund Sørenssøn.

      

       Konfirmert som "Anders Hansen Karth 14".

 

 

 

II.   Isach Hansen, (sønn av Hans Andersen Karth og Gunild Marie Isachsdatter) f. 1807 i Østre Porsgrunn, døpt 19.02.1807 i Østre Porsgrunn kirke.[8]

      

       Hans Andersen Karth og Gunild Isaachsdatters barn Isaach.

       Faddere: Halvor Isaachsens kone Maria Solvesdatter Spar, pigen Karen Maria Isaachsdatter, Isaach Folloug, Anders Thorsen Bakken, Christopher Steffensen, Børre Isaachsen.

 

 

 

III. Berthel Hansen Karth, (sønn av Hans Andersen Karth og Gunild Marie Isachsdatter) født 17.03.1811 i Østre Porsgrunn, døpt 31.03.1811 i Østre Porsgrunn kirke,[9] konfirmert 22.04.1827 i Østre Porsgrunn.[10]

      

       Styrmand Hans Kart og Gunild Isachsdatters barn Berthel født den 17de.

       Faddere: Christopher Engravs kone Ingebor Kirstine Kart, pigen Anne Christine Isachsdatter, Even Jacobsen, Knud Jensen, Anders Bakken, Halvor Econrøe.

      

       Konfirmert som "Berthel Engelbretsen Kart østre Porsgrund, foreldre Styrmand Hans Kart og hustru Gunild Isachsdatter østre Porsgrund, døbt 31.03.1811 østre Porsgrund".

 

       Solum - viet 27.05.1834

       Ungkarl Styrmand Berthel Hansen Kart Porsgrund 23 aar fader Hans Kart,

       og Pige Sophie Marie Rosine Johnsdatter Leergravstrand 27 aar fader John Hansen.

       Forlovere Isak Johnsen Leergravstrand og Klokker O. Johnsen.

 

      

       Gift 27.05.1834 i Solum,[11] med Sophie Marie Rosine Jonsdatter, født 1806 i Leirgravstrand under Bjørntvet søndre i Solum (datter av Jon Hansen og Anne Gurine Isachsdatter), døpt 01.10.1806 i Solum.12

      

       Sophie:

       Sophie Maria Rosina, foreldre Jon Hansen Lerlandstrand under S Biørntved og Anne Gurine Isaksdatter.

       Faddere: Anne Sophie Halvorsdatter Ø. Porsgrund, Marthe Hansdatter Lerlandstranden, Carl Nilsen Gaasegrunden, Hans Thomas Olsen Tolnæs, Lars Hverven, Hans Nilsen Lie Ø. Porsgrund, Christen Tævesen.

      

       Hun nevnes under sin farfar Hans Torjusen f. 1741 som nevnes i Østre Porsgrunn i 1762-1801.

 

 

 

 

 [1]  Solumslekt

[2]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 164-165.

[5]  gamlegjerpen.no.

[6]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 6 (1841-1857), skannet av digitalarkivet, side 352.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 298-299.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), av digitalarkivet, side 278-279.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 292-293.

[10]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[11]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen, WikiTree/Leif Biberg Kristensen.