| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| MULE |     


 

 

 

Lars Jensen f. ca 1659 og Kirsten Amundsdatter f. ca 1659 sin familie

 

 

 

Lars Jensen, f. ca 1659,[1] d. 1734 i Eidanger,[2] gravlagt 07.05.1734 på Eidanger kirkegård.2 

 

Lars ble nevnt i ekstraskatten fra 1711 på Mule i Eidanger med kone og 3 barn.

 

Han var bosatt der også i 1725, 66 år gammel, med kone og en datter Anne på 26 år. De bodde da sammen med sin datter Elen og hennes mann Ole Svendsen.

 

Sjeleregisteret 1725:

Muule

Skylder 3 Huuder er en Søegaard, bruges af Ole Svendsen været Soldat gl. 31 aar, er frisk, gift med Elen Larsdatter gl. 22 aar, haver 1 datter Nafnlig Børte Olsdatter gl. 1 ½ aar, har sin Værfader tilhuuse hos sig,

Lars Jensøn gl. 66 aar er gift med Kirsten Amundsdatter gl. 66 aar som har 1 datter hos sig Nafnlig Anne Larsdatter gl. 26 aar.

Skoug er der iche uden Knap Gierdefang og Brændeved til Gaardens fornødenhed.

 

Gravlagt i Eidanger i 1734 som "Lars Jensøn 75 aar".

 

 

Han giftet seg med1 Kirsten Amundsdatter, f. ca 1659,1 (datter av Amund Andersen og Gunhild Olsdatter), d. 1738 på Valler i Eidanger,2 gravlagt 25.06.1738 på Eidanger kirkegård.2 

 

Kirsten:

Hun kom fra Solum i Brunlanes.

 

Hun nevnes i skifte etter halvbroren Elias Jonsen på Solum i Brunlanes i 1743.

 

Halvsøster Kirsten Anunsdatter, afg. Elias Solums mor Gunnild Olsdatters datter med Anun Andersen; død, vært gift med Lars Jensen Muule i Eidanger, etterlatt:

1)    Aaste Larsdatter, gift med Niels Olsen, bor på gården Wiersdahlen i Eidanger.

2)    Elie Larsdatter, gift med Ole Svensen, bor på gården Waller i Eidanger.

3)    Anne Larsdatter, gift med Jan? Hansen, bor på gården Oxum i Eidanger.

 

Gravlagt i Eidanger i 1738 som "Kirsten Anunsdatter Valler 86 aar". Hun bodde da hos datteren Ellen og mannen Ole på Valler. Alderen var litt rar ifølge sjeleregisteret 1725, men det er nok hun. Et av stedene står det feil alder på henne.

 

 

 

I.    Kirsten Larsdatter, f. ca 1684,[3] d. 1715 på Mule i Eidanger,[4] gravlagt 17.02.1715 på Eidanger kirkegård.4 

 

       Hun gravlegges som "Laers Mules datter Kirsten 31 aar".

 

      

 

      

II.   Åse Larsdatter, f. ca 1696,3 d. 1763 på Viersdalen i Eidanger,[5] gravlagt 14.04.1763 på Eidanger kirkegård.[6] 

 

       Hun kom fra Mule da hun giftet seg. Hun nevnes i skifte etter Elias Jonsen i 1743

      

      

       Gift 01.01.1721 i Eidanger kirke,[7] med5 Nils Olsen, f. ca 1695 på Kvestad i Eidanger,3 (sønn av Ole Gudmundsen og Marthe Christensdatter), d. 1763 på Viersdalen i Eidanger,5 gravlagt 17.02.1763 på Eidanger kirkegård.[8] 

 

       Se Viersdalen

 

 

      

III. Anne Larsdatter, f. ca 1699,1 d. 1770 på Presteseter u/Prestegården i Eidanger,[9] gravlagt 11.05.1770 på Eidanger kirkegård.9 

 

       Hun bodde sammen med foreldrene i 1725, 26 år gammel. Hun nevnes i skifte etter Elias Jonsen i 1743. De døpte et barn på Mule i 1734 før de flyttet.

      

      

       Gift 16.07.1733 i Eidanger kirke,7 med Jan Hansen, f. ca 1714 på Lillegården i Eidanger,1 (sønn av Hans Ellefsen og Maren Gjertsdatter), d. 1797 på Presteseter u/Prestegården i Eidanger,[10] gravlagt 26.02.1797 på Eidanger kirkegård.10 

 

       Se Presteseter u/Prestegården

 

 

      

IV. Ellen Larsdatter, f. ca 1703,1 d. 1764 i Østre Porsgrunn, gravlagt 21.03.1764 i Østre Porsgrunn kirke.[11] 

 

       Hun nevnes i skifte etter Elias Jonsen i 1743. De bodde en tid på Mule, men kom til Valler

 

       Sjømilitære i Eidanger 1726:

       Mule 3 huder

       Brukes av:

-          Ole Svendsen Svenske 32 aar har ingen drengebarn

 

 

       Gift 1723 i Eidanger kirke,7 med[12] Ole Svendsen, f. ca 1692,1 d. 1752 på Valler i Eidanger,2 gravlagt 16.10.1752 på Eidanger kirkegård.2 

 

       Se Valler

      

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Alder ved død.

[4]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 75.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 284.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 283.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 1.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 153.