| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LERSTANG |


 

 

 

Gjord Torersen Lerstang f. ca 1625 sin familie

 

 

 

      Gjord Torersen Lerstang, f. rundt 1550.[1] d. ca 1625 på Lerstang i Eidanger,[2]

 

       Av bønder i Eidanger som i 1585-86 leverte trelast til Kongen nevnes en Giordt (Torersen) Lerstang. I listene over eksportører av trelast i Skiensfjorden samme året nevnes Torgier Lerstang.

 

       En mulighet er jo at han var gift med en datter av Stoe Hovholt og at det var på den måten Stoe navnet kom til Lerstang?

 

       I et gammelt diplom fra 1587 angående dele mellom Berg og Lerstang, kommer det frem at Giord (Giur) Lerstang har patronymikonet Torersen.

 

       Gjord var også en av de som undertegnet fullmakten ved kongehyldningen i 1591. Hans segl hadde initialene G.T.

 

       Han stod i 1611 oppført som eier av 3 huder i Lerstang, 1 hud i Ramberg og 3 1/2 hud i Tveten, alle i Eidanger. Han hadde og eierparter 1 hud i gården Dobbe, 1 hud i Stumnes i Sannidal og 1 hud i Grava i Bø.

 

       I jordboka for 1615 (trolig skrevet 1612/13) nevnes Gjord Lerstang med 3 huder i Lerstang, 1 hud i Ramberg, 1 hud i Dobbe i Sannidal, 1 hud i Stumnes i Sannidal og 3 1/2 hud i Tveten Nordre. 

 

       Innen 1620 delte Gjord Lerstang åpenbart ut hjemefølge til sine voksne barn. 5 1/2 hud i fem gårder ga han slipp på i denne perioden og så har 1 hud i Bjønnes kommet til.

 

       I 1619-20 eide han 1 ½ hud i Lerstang, 2 huder i Tveten og 1 hud i Bjønnes. Videre hadde han 1 ½ hud i Stokke i Bamble og 1 hud i Stumnes i Sannidal.

      

      Jordboken av 1624 oppga følgende odelsgods til Gjord Lerstang: 1½ hud i Lerstang, 2 huder i Tveten (nordre), 1 hud 3 skinn i Stumnes i Sannidal og 1 ½ hud i Stoche i Bamble. Av pantgods hadde han 1 hud og 10 skinn i Bjønnes. 

 

       I samme jordbok i 1624 stod sønnen Stoe Skjelsvik med dette jordgodset: 1 ½ hud i Lerstang (odelsgods), 3 huder i Ørestvet og 1 hud i Borge i Gjerpen (pantegods), 6 huder i Skjelsvik og 2 huder i Asdal i Bamble (giftingsgods) og 1 hud i Rollag i Mæl sogn i Tinn Herred.

 

       Gjord er ikke nevnt i landskatten i 1627.

 

       Ps. Per Reidar Christiansen hadde en artikkel i "Ætt og Annet" nr.2 i 2013 som het "Stoe-navnet i Grenland i første halvdel av 1600 tallet" som blant annet omhandler denne slekten. Noe informasjon som nevnes her om denne familien er tatt derfra.

 

 

 

       A.   Sto Gjordsen, f. ca 1580 på Lerstang i Eidanger,[3] d. ca 1657 på Lerstang i Eidanger.[4]

            

             Han nevnes i 1613-14 som oppsitter på Skjelsvik

 

 

             Han giftet seg med Amund Skjelsviks enke

 

             Se Skjelsvik

 

            

 

       B.   Rasmus Gjordsen, f. ca 1585 på Lerstang i Eidanger, d. ca 1655.[5]

            

 

             Gift[6] med[7] Aase Sørensdatter, f. ca 1600,[8] d. etter 1664.[9]

 

             Se Lerstang denne gården

            

                                   

                                   

       C.   Brynild Gjordsen, f. omkring 1585.[10],[11]

            

             ”Bryndill Giordsen” ble nevnt i jordboken av 1624 med følgende odelsgods ”Thueden Norgaard 1 ½ hud”. Dette er nok en sønn av Gjord og jordgodset på Tveten kom da fra hans far.

 

 

 

 

 


[1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 164.

[5]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 164.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 331.

[7]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 164.

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 122.

[10]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II  (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 46.

[11]  Stipulert, Stipulert.

[12]  Stipulert, Stipulert.