| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762 |       


 

 

Lisbeth Eriksdatter f. ca 1695 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Hans Rudolph von Senden f. omkring 1690, 2. gang i Simen Johannesen f. ca 1690 og 3. gang med Jonas Blix f. ca 1713)

 

 

 

Lisbeth Eriksdatter, f. ca 1695,[1] d. 1765 i Brevik, gravlagt 17.01.1765 på Brevik kirkegård.[2]

Hun var datter av Erik NN og Marthe Christensdatter i Brevik.

 

Hun bodde hos sin bror Anders Eriksen og hans familie og deres mor i Brevik i 1723. Hun stod da som 30 år gammel.

 

Hun giftet seg 1. gang i 1726.

 

Brevik: trolovet 26.06.1726, viet 15.09.1726

Hans Rudolph von Tenden og Lisbeth Ericsdatter                           

Caut.: Christen og Jacob Nielssønner.

 

Hun giftet seg 2. gang med Simen Johannesen i Brevik i 1731.

 

Brevik: viet 06.12.1731

Mons. Simon Johannisen og Elizab. Ericdatter

Caut.: Mess. Jacob Nielsen, Niels Grubbe.

 

Hun giftet seg for 3. gang i Brevik i 1764.

 

Brevik: viet 28.12.1764         

Ægteviet uden foregaaende trolovelse, saa som inhavde Kongebrev:

Visiteur Jonas Blix og Enken Elisabeth Erichsdatter

Caut.: Gregers Bentsen, Visiteur Ole Theyler.

 

 

Gravlagt som "Visiteur Jonas Blixes kone Lisbet Erichsdatter 77 aar"

 

 

(1) Forlovet 26.06.1726 i Brevik,[3] gift 15.09.1726 i Brevik kirke,[4] med Hans Rudolph von Senden, f. omkring 1690 (sønn av Johan von Senderen), d. 1729 i Brevik, gravlagt 03.12.1729 på Brevik kirkegård.[5]

 

 

Hans:

Han nevnes i skifte etter hans fars søster, Beate von Senderen, som "Hans von Sendern, Brevik". Han nevnes da som sønn av hennes bror.

 

Gravlagt som "Hans von Senden".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5024 - 17.12.1729 - 1723-1730 - Skifteprotokoller 5a - 320b

arvelater Hans Rudolph von Centen Brevig død. Etterlot ingen livsarvinger. Også nevnt som Von Senden

Arvinger:

ektefelle Lispet Erichsdtr

bror Rudolph Maar

bror Christen Hansen Maar

mor Anne Christensdtr Maar.

 

 

(2) Gift 06.12.1731 i Brevik kirke,[6] med Simen Johannesen, f. ca 1690 på Hvalen i Eidanger,1,[7] (sønn av Johannes Clausen og Else Jensdatter), d. 1763 i Brevik, gravlagt 01.10.1763 på Brevik kirkegård.[8]

 

Simen:

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Simon Johansen Hvalen", innrullert 8. mai 1704.

 

Han nevnes i sjølegden for 1706 som tjenestegutt på "Kockersvold Huusmands Platz under Birckensvold" og nevnes da som "Tienestedreng 16 år fød paa Valen i Edanger Sogn, Ung Karl, ej enroulleret".

 

I 1725 er han nevnt hos foreldrene i Brevik som "Simen Johannessøn gl. 27 aar Enroullered".

 

Borgerskap i Skien:

Simon Johannissen og Elisab(et) Ericsdtr. ble viet i Brevik torsdag etter dom. 1. adv. (6/12) 1731. 1743 drev Simon Johansen hushandel der. l /lO 1763 ble han begr. s.st., 65 år gl.

 

Bosatt i Brevik i 1762.

Nr 5

Mand og hustru: Simen Johansen og kone

Piiger over 12 aar: Helvig Abrahamsdatter, Maren Andersdatter

 

 

Gravlagt i Brevik som "Simon Johansen 65 aar".

 

 

(3) Gift 28.12.1764 i Brevik kirke,[9] med Jonas Blix, f. ca 1713,[10] d. 1769 i Brevik, gravlagt 20.03.1769 på Brevik kirkegård.2

 

Jonas:

Han var tollbetjent ved Langesund og Brevik tollsted.

 

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563 - 1886

Blix, Jonas. Politibetjent i Trondhjem. Undertollbetjent sammesteds, stasjonert Ilen 8. mars 1745, bekreftet 4. juli 1747,

tollbetjent i Brevik 28. mars 1758. Død før 4. april 1769, 56 år gammel.

 

Brevik 1762:

Nr 83

Mand og hustru: Visiteer Blix

Piiger over 12 aar: Anne Knudsdatter

Huusfolk: Pernille Eeg

De uformuende: Kistine Rotkier, een fattig Enke

 

 

Gravlagt som "Kongl. Viseterer Jonas Blix 56 aar".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 2.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 14.

[7]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58g.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 85.

[10]  Alder ved død.