| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

 

Bjønnes Gnr. 110

 

I Oklungen på vestsiden av Farrisvannet tvers overfor Bonnegolt, finner vi Bjønnes.

 

Bjønnes i 1801

 

Lik Hustuft var Bjønnes en del av jordgodset som ble overdratt i 1623 fra Jernskjeggene til Langen. Gården ble overtatt av Gyldenløve i 1670 og var grevgods frem til 1835 da Treschow ble eier.

 

Bygdeboken nevner at Gyrid Gunleiksdatter fra Gjone bodde på Bjønnes i 1407 ifølge et brev. I 1528 skatten en Ole for gården og i 1593 var det Torkel som var bruker. Fra 1600 og fremover var det en Johan.

 

Vemund var bruker fra 1630 årene og frem til 1662. Den siste tiden var han der sammen med sønnen, Ole Vemundsen.

 

 

 

Bosatt her fra ca 1640 til 1674

 

Ole Vemundsen f. ca 1613 var bruker har fra ca 1640 til 1674.

 

Se Bygdeboken i Hedrum

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra 1674 til 1708

 

Hans sønn, Søren Olsen f. 1655, var gift med Gunhild Andersdatter f. ca 1655. Søren ble bruker på Bjønnes fra 1674 og var der til sin død i 1708.

 

Familieark

 

 

 

Bjønnes ble delt i 1709

 

 

 

Del 1.

 

 

For brukere fra 1708 til 1742 se Bygdeboken i Hedrum

 

 

Bosatt her fra 1743 til 1772

 

Hans Syvertsen f. 1714 fra Bakke satt som bruker fra 1743 til 1772.

 

Se Bakke og Bygdeboken i Hedrum

 

 

 

For brukere fra 1768 til 1772 se Bygdeboken i Hedrum

 

 

Bosatt her fra 1782 til 1785

 

Lars Larsen f. 1749 fra Buer i Eidanger var gift med Ellen Olsdatter f. 1746 fra Smekerød u/Prestegården i Eidanger. De bodde på Buer frem til 1782 da Lars fikk bygselene på Bjønnes. Han satt med bygselen frem til 1785 da han overdro bygselen til sin bror Simen Larsen.

 

Se Buer i Eidanger

 

 

 

Bosatt her fra 1785 til 1822

 

Simen Larsen f. 1745 overtok i 1785 bygselen på Bjønnes fra sin bror Lars. Simen var 1. gang gift med Berthe Hansdatter f. 1735 fra Sanni i Gjerpen. Hun døde på Bjønnes i 1806 og Simon giftet seg igjen i Brunlanes i 1806 med Ragnhild Torgrimsdatter f. 1778 fra Omsland i Kjose. Simen døde på Bjønnes i 1822. Enken giftet seg igjen med Nils Larsen f. ca 1783 og bodde videre på Bjønnes.

 

Se Buer i Eidanger

 

 

 

 

Del 2.

 

 

Bosatt her fra 1709 til 1715

 

Gunhild Andersdatter f. ca 1655 var enke etter Søren Olsen Bjønnes. Hun giftet seg 2. gang med Tor Olsen f. omkring 1670 som ble bruker på denne delen fra 1709 til 1715.

 

Se Søren Olsen denne gården

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1716 til 1772

 

Anders Sørensen f. ca 1696 var sønn av Søren Olsen og Gunhild Andersdatter (stesønn til Tor Olsen). Han giftet seg med Else Ellingsdatter f. ca 1690 fra Hafallen i Hedrum. Else døde på Bjønnes i 1771 og Anders i 1772.

 

Familieark

 

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra 1772 til ca 1785

 

En sønn av Anders Sørensen Bjønnes var Søren Andersen f. 1722. Han giftet seg 1. gang i 1754 med Gunhild Larsdatter f. 1731 fra Buer i Eidanger. Gunhild døde på Bjønnes i 1775. Søren giftet seg 2. gang i 1776 med Margrethe Olsdatter f. ca 1744. Søren døde på Bjønnes i 1785.

 

Familieark

 

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra ca 1785 til 1829

 

Søren Andersen Bjønnes sin sønn, Ole Sørensen f. 1758, overtok bygselen etter sin far i ca 1785. Han giftet seg i 1786 med Maria Larsdatter f. 1760 fra Buer i Eidanger. Maria døde i 1826 og Ole i 1829.

 

Familieark

 

 

 

 

Husmenn

 

 

Øvre Rognlien

 

 

Fam.5

 

Knud Halvorsen f. ca 1771 giftet seg i Hedrum 1794 med Ragnhild Sørensdatter f. 1767. Hun var datter av overnevnte Søren Andersen Bjønnes. De nevnes på plassen Øvre Rognlien u/Bjønnes rundt 1801.

 

Familieark