| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |       


 

 

Martha Kirstine Olsdatter f. 1741 sin familie (Han giftet seg 1. gang i Engel Halvorsen f. ca 1733 og 2. gang i Rejer Pedersen f. 1739)

 

 

 

Martha Kirstine Olsdatter, f. 1741 på Valler i Eidanger,[1] døpt 08.10.1741 i Eidanger kirke,1 d. 1791 i Brevik, gravlagt 26.06.1791 på Brevik kirkegård,[2] konfirmert 02.08.1758 i Eidanger kirke.[3]

Hun var datter av Ole Svendsen og Ellen Larsdatter på Valler i Eidanger.

 

Ole Valler og Elen Larsdatter - Martha Kirstina

Faddere: baaren af Niels Viersdals kone Aase Larsdatter, Oste Nielsdatter Viersdal, mandfaddere: Hans Lillegaarden, Christen Vaateclev.

 

Hun ble konfirmert i Eidanger i 1758 bosatt i Porsgrunn som "Marthe Kistine Olsdatter Porsgr. 17 aar".

 

Hun var bosatt med sin mor i Østre Porsgrund i 1762:

Nr 12

Mand og hustru: Eli Vallers Datter Marthe Kistine

De uformuende: Eli Valler en fattig Enke

 

Hun giftet seg 1. gang i 1764.

 

Østre Porsgrunn Trolovet 22.05.1764:

Ungkarl Engel Halvorsen af Østre Porsgrund med

pigen Marthe Kirstine Olsdatter.

Forlovere Halvor Asbiørnsen og Christen Asbiørnsen

 

Østre Porsgrund 30.10.1764:

Cop. ungkarl Engel Halvorsen med pigen Marthe Christine Olsdatter.

 

Østre Porsgrund 1770:
55.
Engel Halvorsen, 40 aar, født i Porsgrund, 1 sønn, matros
Halvor Engelsen, 4 aar, født i Porsgrund

 

Hun giftet seg 2. gang i Østre Porsgrunn i 1782.

 

Østre Porsgrunn 12.01.1782:

Cop. uden foregaaende Trolovelse i kirken matros og ungkarl Rejer Pedersen med enken Marthe Kirstine Olsdatter.

 

Cop. 12/1-1782 hiemme i Huuset.

Uk. Rejer Pettersen af Osebachen med Enken Marthe Kirstine Olsd., afgagneEngel Halvorsen.

Cav: Brynille Christensen (Borge G.S.), Lars Valler.

 

Østre Porsgrunn 05.01.1782 at copuleres 12.01.1782 i huuset:

Ungkarl Rejer Pettersen af Osebaken med

Marthe Kirstine Olsdatter, enke efter afgagne Engel Halvorsen.

Forlovere Brynille Christensen og Lars Valler.

 

Gravlagt som "Marte Olsd. - Rejer Pedersons enke 51 aar".

 

Skifte etter henne i 1791.

 

1791 1/7     Rejer Pedersen +   g. Marthe Kristine Olsdtr.

Protokoll 11 fol. 588b

Brevik

            4 barn

Løsøre: 4 - 0 - 4

Mere ikke nevnt.

 

 

(1) Forlovet 22.05.1764 i Østre Porsgrunn,[4] gift 30.10.1764 på Østre Porsgrunn kirke,[5] med Engel Halvorsen, f. ca 1733,[6] (sønn av Halvor Bentsen og Siri Hansdatter), d. 1781 i Østre Porsgrunn, gravlagt 28.07.1781 på Østre Porsgrunn kirkegård.[7]

 

Engel:

F.C. Knudsen:

Gamleveien 8, L.matr.no. 104 A. Bogbinder Carl Heides hus.

I 1739 faar Halvor Bentzen grundseddel fra Herman Leopoldus.

Fra 1761 eier datteren, Engell Halvorsen huset, takseret i 1778 for 75 Rdl.

 

Gravlagt som "Engel Halvorsen 50 aar".

 

 

(2) Gift 12.01.1782 i Østre Porsgrunn kirke,[8] med Rejer Pedersen, f. 1739 på Bjerketvedt i Eidanger,[9] (sønn av Peder Rejersen og Anne Olsdatter), døpt 05.04.1739 i Eidanger kirke,[10] d. ca 1786.[11]

 

Rejer:

Peder Birketvet og Anne Olsdatter - Rejer

Faddere: baaren af Torger Flochstads kone Inger Knudsdatter, Anne Erichsdatter hos Bertel Jobsen, mandfaddere: Ole Valler, Svend Olsen hos Bertel Jobsen.

 

Han bodde med foreldrene i Østre Porsgrunn i 1762:

Strandsittere:

Peder Rejersen og kone. Barn: Rejer.

 

F.C. Knudsen:

Gamleveien 8, L.matr.no. 104 A. Bogbinder Carl Heides hus.

Fra 1782 eies det af Reier Pedersen.

Han overtok huset i Haals gate 1 etter sin far:

 

Halls gade no. 1, Br. matr. no. 270 a.

Udgaaet fra Borge no. 19.

1738 eier Peder Reiersen

1778 eier Reier Pedersen, brandtakst 75 Rdl.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 154a

Skifte 26. Asugust 1786 i Porsgrund. påfølende skiftebehandling 25. April 1787.

Rejer Pedersen, død - enke Marthe Kirstine Olsdatter

Sønn:

- Rejer Pedersen (!), 4 aar.

Lars Olsen Waller laugværge for enken Marthe Kirstine Olsdatter.

Til formynder for den umyndige Rejer Rejersen ble indsadt Brynnild Christensen Borge.

Sum boets intægt: 104-1-12

Sum gield og udgift: 129-1-9

Gjelden overstiger formuen med 24-9-21.

(IK. Sønnens navn må være feilskrevet i hovedoppstillingen, skal være Rejer Rejersen som skrevet under formynder.)

 

 

 

 

I.    Ellen Engelsdatter, (datter av Engel Halvorsen og Martha Kirstine Olsdatter) f. 1765 i Østre Porsgrunn, døpt 08.04.1765 i Vestre Porsgrunn kirke,[12] d. 1765 i Østre Porsgrunn, gravlagt 03.05.1765 på Østre Porsgrunn kirkegård.[13]

      

       Døbt paa vestre side Engel Halvorsen og Marthe Christine Olsdatters barn Elen.

       Test: Amund Ingebrichsen, Søren Olsen, Hans Hansen, Halvor Larsens kone Karen Halvorsdatter, Sara Olsdatter.

      

       Gravlagt som "Elen Engelsdatter 1 maaned".

 

 

 

II.   Halvor Engelsen, (sønn av Engel Halvorsen og Martha Kirstine Olsdatter) f. 1766 i Østre Porsgrunn, døpt 05.10.1766 i Østre Porsgrunn kirke,[14] konfirmert 05.10.1783 i Østre Porsgrunn kirke.[15]

      

       Døbt Engel Halvorsen og Marthe Christine Olsdatters barn Halvor.

       Test: Halvor Larsen, Hans Hansen Smedsvend, Hans Jonsen Smedsvend, Søren Olsen Vallers kone Marthe Olsdatter, pigen Kirsten Halvorsdatter

      

       Konfirmert som "5. Halvor Engelsen 17 aar".

 

 

 

III. Ellen Christine Engelsdatter, (datter av Engel Halvorsen og Martha Kirstine Olsdatter) f. 1769 i Østre Porsgrunn, døpt 05.03.1769 i Østre Porsgrunn kirke,[16] d. 06.02.1818 på Stathelle i Bamble, gravlagt 14.02.1818 i Bamble.[17]

      

       Døbt Engel Halvorsen og Marthe Christine Olsdatters barn Elen Christine.

       Test: Lars Olsen Valler, Halvor Larsen, Zacharias Halvorsen, Anund Vallers kone Karen Olsdatter, pigen Lene Halvorsdatter.

      

       Konfirmert 1. oktober 1786 på Østsida, Porsgrunn.

      

      

       (1) Forlovet 30.12.1793 i Østre Porsgrunn,[18] gift 29.01.1795 i Østre Porsgrunn kirke,[19] med Jacob Nilsen, f. 1769 på Osebakken i Gjerpen,[20] (sønn av Nils Halvorsen og Amborg Hansdatter), døpt 15.01.1769 i Gjerpen,[21] d. ca 1804.

      

       Se Østre Porsgrunn i 1801

 

      

       (2) Gift 27.12.1804 i Østre Porsgrunn kirke,[22] med Ole Michelsen, f. ca 1750,20 (sønn av Michel Sørensen og Anne Maria Olsdatter).

            

       Se Østre Porsgrunn i 1801

      

      

      

IV. Hans Engelsen, (sønn av Engel Halvorsen og Martha Kirstine Olsdatter) f. 1771 i Østre Porsgrunn, døpt 29.09.1771 i Østre Porsgrunn kirke.[23]

      

       Døbt Engel Halvorsen og Marthe Christine Olsdatters barn Hans.

       Test: Lars Olsen Vallers kone Karen Olsdatter, pigen Marthe Masdatter Becher, Peder Erlansen, Nils Jensen, Vilhelm Veidenauer.

      

      

       Forlovet 15.11.1795 i Østre Porsgrunn,[24] gift 03.01.1796 i Østre Porsgrunn kirke,[25] med Kirsti Halvorsdatter, f. 1766 på Grøtvik i Solum,[26] (datter av Halvor Torstensen og Gjertrud Larsdatter), d. 1802 i Østre Porsgrunn, gravlagt 05.05.1802 på Østre Porsgrunn kirkegård.[27]

      

       Se Østre Porsgrunn i 1801

 

 

      

V.   Ole Engelsen, (sønn av Engel Halvorsen og Martha Kirstine Olsdatter) f. 1775 i Østre Porsgrunn, døpt 05.02.1775 i Østre Porsgrunn kirke,[28] d. 1787 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.04.1787 på Østre Porsgrunn kirkegård.[29]

      

       Døbt Engel Halvorsen og Marthe Christensdatters barn Ole.

       Test: Hans Hansens kone Sara Olsdatter, pigen Karen? Halvorsdatter, søren Olsen, Lars Olsen Valler, Ole Amundsen.

      

       Gravlagt som "Engel Halvorsens søn Ole 13 aar".

 

 

 

VI. Siri Engelsdatter, (datter av Engel Halvorsen og Martha Kirstine Olsdatter) f. 1777 på Porsgrunn, døpt 30.11.1777 i Vestre Porsgrunn kirke,[30] konfirmert 03.04.1796 i Østre Porsgrunn kirke.[31]

      

       Døbt i vestre kirke Engel Halvorsen og Marthe Kirstine Olsdatters barn Siri.

       Test: Ane Margrethe Jensdatter, Maria Halvorsdatter, Halvor Larsen, Hans Hansen, Jacob Hansen.

      

       Konfirmert som "Conf. 17. Siri Engelsdatter".

      

       Under folketelling i 1801 på Herre var den 23 år gamle Siri Engelsdatter nevnt som ugift tjenestepike.

 

       Hun giftet seg i 1811.

 

       Cop. 22/2-1811. Ø. Porsgr.

       Uk. og Matros, Jørgen Andersen og p. Sigrid Engelsd.

       Cav: Anthoni Andreasen, Halvor Pedersen.

 

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.57

       Avskrift 2

       Husejer Styrmand Nils Jorth 59 aar

       Sønnen Nils Nilsen 20 aar

       Sønnen Jacob Nilsen 17 aar

       Datter Karen Nilsdatter 36 aar

       Logerende

       Matros Jørgen Andersen 26 aar

       Konen Siri Engelsdatter 36 aar

       Sønnen Anders Jørgen 4 aar

       Sønnen Hans Jacob Jørgen 1 aar

      

       De bodde der ikke i Avskrift 1 som var fra slutten av 1814.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 66

       Jørgen Andersen - 36 aar - Matros

       Siri Engelsdatter - 48 aar - Konen

       Anders Jørgen Jørgensen* - 14 aar - Sønnen

       Hans Jacob Jørgensen* - 11 aar - Sønnen.

 

      

       Gift 22.02.1811 i Østre Porsgrunn kirke,21 med Jørgen Andersen, f. 1790 i Østre Porsgrunn (sønn av Anders Sørensen og Åse Jørgensdatter), døpt 14.03.1790 i Østre Porsgrunn kirke.[32]

      

       Jørgen:

       Døbt Anders Sørensen og Aase Jørgensdatters barn Jørgen.

       Test: Anders Jacobsens kone Ingebor Jensdatter, pigen Live Christensdatter, Johannis Sørensen, Peder Rasmusen, Svend Ingebrichsen.

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Anders Jørgen Jørgensen, født 08.06.1811 i Østre Porsgrunn, døpt 14.06.1811 i Østre Porsgrunn kirke,[33] konfirmert 30.09.1827 i Østre Porsgrunn.[34]

              

               Jørgen Andersen og Siri Engelsdatters Anders Jørgen født 8de d.m.

               Faddere: Pigen Karen Hansdatter, pigen Elen Maria Andersdatter, Halvor Pedersen, Gunder Larsen, Ole Jensen.

              

               Konfirmert som "Anders Jørgen Jørgensen østre Porsgrund, foreldre Matros Jørgen Andersen og hustru Siri Engelbretsdatter østre Porsgrund, døbt 14.06.1811 østre Porsgrund".

              

 

 

        B.    Hans Jacob Jørgensen, født 10.03.1814 i Østre Porsgrunn, døpt 29.05.1814 i Østre Porsgrunn,[35] konfirmert 10.04.1831 i Porsgrunn.[36]

              

               Bekræftet matros Jørgen Andersen og Siri Engelsdatters hjemmedøbte Hans Jacob født 10 Mar.

               Faddere: Jacob Lorentsens kone Elen Maria Andersdatter, pigen Karen Christensdatter, Torger Engebrethsen, Christen Olsen, Thor Christensen.

              

               Konfirmert som "15. Hans Jacob Jørgensen, døbt 29.05.1814, fødested østre Porsgrund, foreldre Matros Jørgen Andersen og hustru Siri Engelbrethsdatter".

              

 

 

        C.    Søren Jørgensen, født 20.11.1820 i Østre Porsgrunn, døpt 14.01.1821 i Østre Porsgrunn,[37] død 07.10.1822 i Østre Porsgrunn, gravlagt 13.10.1822 i Østre Porsgrunn.[38]

              

               Født 20.11.1820 – hjemmedøpt 25.11.1820 – bekreftet i kirken 14.01.1821: Søren Jørgensen – Matros Jørgen Andersen og Hustrue Sigrid Engelsdatter af østre Porsgr., faddere: Pige Karen Johnsdatter, Do Christiane Hansdatter, Begge af Tyendeclassen i østre Porsgr., Graver Ole Petter Gundersen, Dagarbeider Halvor Herbrandsen, Matros Anund Halvorsen, Alle fra østre Porsgrund.

              

               Gravlagt som "Søren Jørgensen, Søn af Matros Jørgen Andersen og hustrue Sigrid Christensdatter af østre Porsgrund, 2 aar".

 

      

      

VII. Karen Engelsdatter, (datter av Engel Halvorsen og Martha Kirstine Olsdatter) f. 1780 i Østre Porsgrunn, døpt 17.09.1780 i Østre Porsgrunn kirke,[39] d. 1781 i Østre Porsgrunn, gravlagt 26.04.1781 på Østre Porsgrunn kirkegård.[40]

      

       Døbt i vestre kirke Engel Halvorsen og Marthe Kirstine Olsdatters barn Karen.

       Test: Kirsti Halvorsdatter, pigen Ane Cathrine Andersdatter, Ole Johannisen, Amund Ingebrichtsen, Peder Erlandsen

      

       Gravlagt som "Engel Halvorsens barn Karen 1 aar".

 

 

 

VIII. Reier Reiersen, (sønn av Rejer Pedersen og Martha Kirstine Olsdatter) f. 1785 i Østre Porsgrunn, døpt 20.12.1785 i Østre Porsgrunn kirke,[41] konfirmert 06.10.1799 i Østre Porsgrunn kirke,[42] d. 14.06.1816 på Stathelle i Bamble, gravlagt 19.06.1816 i Bamble.[43]

      

       døbt afdøde Rejer Pedersen og Marthe Kirstine Olsdatters b. Rejer.

       Test: Brynild Borges k. Ane Pedersdatter, p. Marthe Erichsdatter, Lars Olsen Waller, Ole Olsen Flotten, Ole Jørgensen, Niels Jacobsen.

      

       Konfirmert som "fra ØP 2. Rejer Rejersen 17 aar".

      

       Bosatt hos sin halvsøster Ellen Engelsdatter i Østre Porsgrunn i 1801 som "Rejer Rejersen, Konens halvbroder, 15 aar, Ugivt, Matros".

      

       Gravlagt i Bamble som "Ungkarl og matros Rejer Rejersen Stathellet fra Porsgrund, men død paa Stathellet 32 aar".

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 70.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 188.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 2-3.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 6-7.

[6]  Skifte etter moren.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 94-95.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 96-97.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 160.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 52.

[11]  Skifte etter han.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 8-9.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 10-11.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 18-19.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 104-105.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 30-31.

[17]  Kirkebok for Bamble Minsterialbok nr 3/1, 1814-1834, skannet av digitalarkivet, side 207-208.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 188-189.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 198-199.

[20]  1801 tellingen.

[21]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[22]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[23]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 40-41.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814),skannet av digitalarkivet, side 204-205.

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 206-207.

[26]  Solumeslekt

[27]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[28]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 58-59.

[29]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 130-131.

[30]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 74-75.

[31]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 208-209.

[32]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 156-157.

[33]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 294-295.

[34]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[35]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 234-235.

[36]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 127.

[37]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[38]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[39]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 88-89.

[40]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 92-93.

[41]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 116-117.

[42]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 297.

[43]  Kirkebok for Bamble Minsterialbok nr 3/1, 1814-1834, skannet av digitalarkivet, side 205-206.