| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRKETVET |


 

 

 

 

Gjert Usler f. ca 1662 og Barbara Svensdatter f. ca 1668 sin familie

 

 

 

Gjert Usler, f. ca 1662 i Tyskland,[1] d. ca 1731 i Porsgrund.[2]

 

Fra Gamlegjerpen.no:

Et notat i Gjerpen kirkebok under vielser 1688:

NB. Denne Sommer blev ogsaa Sersjant Giert Usler

copul med Barbara N. som blev fest i Fredrikstad og havde Bevis derpaa fra her (herr) Lauritz samt

Tilladelse at copulleres her.

 

Finn C. Knudsen - Storgaten no. 187:

Hun var fra Fredrikshald og døde som enke paa Vestsiden. Gjert Usler var fendrik i Vesterlenske regimente fra 1696 og blev kaptein i 1730. Regimentet ekserserte paa «Tamburpladsen» under Borge, og var med i Pomeren i 1715, ved Dynekilen i 1716 og foran Gøteborg i 1717. Baade han og hustruen levede i 1733 og havde mange børn.

Af Kirkebogen for Gjerpen sees, at Oberstløitnant Arnt Krag og Major Mechlenburg var faddere hos Usler i 1706. Af Matrikulen for 1723 sees, af kaptein Usler er eier af gaarden Birketvedt i Eidanger.

 

Han nevnes på Bjørketvet i Eidanger:

 

En Captein Usler nevnes på Bjørketvet i Eidanger. Det var da Gjert som var eier og brukeren, men hans sønn Johannes døpte barn bosatt på Bjørketvet i 1723.

 

En Mons. Jacob Nilsen ”lod lyse” sitt kjøpebrev på 1 hud uten bygsel i Bjerketvet fra Hr. Geheimeraad Adelers. (datert 02.03.1724)

 

Litt senere ble det tinglyst et kjøpebrev på 1. hud i gården Bjørktvet fra Mons. Jacob Nilsen til Hr. Captain Usler. (datert 18.07.1724)

 

Matrikulen av 1723 oppga Captain Usler som eier av 4 huder med bygsel i Bjørketvet, 3 skinn var eid av Eidanger prestebol. Usler hadde kjøpt den private delen samt delen som Gjerpen kirke hadde eid. Oppsitter var samme Captein Usler. Han eide også gården Sanni i Gjerpen i 1723

 

Han ble nevnt på Bjørketvet i 1725:

Birchestwedt

Skylder 4 ¼ Huud, udreder 1 Soldat, bruges af Velædle og Velholdne Hr. Capitain Usler. Paa Gaarden opholder sig Een Huusmand Nafnlig Torkild Døel gift med Maren Døel, begge omtrent 58 aar gamel, haver 1 datter Nafnlig Ragnild Torchildsdatter gl. omtrent 13 aar. Flere Folch opholder sig iche paa bemelte Birchetwedt.

Til Gaarden er ingen Skoug, uden Knap Gierdefang og bliver same gaard brugt til hallings af Mons. Jan Usler.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A (1725-1732) side 268a         

27.08.1731 - Porsgrund, Gjerpen Sogn

Giert Usler, Capitain, død - enke Barbra

Barn:

1. Jan Usler, 35 aar.

2. Vincent Usler, 27 aar.

3. Malene Giertsdatter, 39 aar, g.m. Niels Halvorsen, boende i Porsgrund.

4. Giertrud Giertsdatter, 34 aar, g.m. Leutn. Endvold Vith.

Brutto: 1350-2-6

Netto: 1089-3-18

Hvori medregnet jordegods:

1. Hus på Osebakken i Porsgrund, takst 120 rdr.

2. Gaarden Bierchetvedt i Eidanger, 4 huder m.b. og .?. over 4 huder og 3 skinn, takst 200 rdr.

3. Ødesanden i Gjerpen, 1 hud m.b., takst 30 rdr.

 

 

Gift 1688 i Fredrikstad,[3] med Barbara Svensdatter, f. ca 1668,3 d. 1735 i Vestre Porsgrunn,3,[4] gravlagt 01.12.1735 i Solum.4

 

Barbara:

Gravlagt som «Porsgr: Barbara Svendsdatter Sal: Uslers 62 aar 2 mnd 4 dage».

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B (1733-1738) side 254a                      

27.01.1736 - Porsgrund

Barbra død, g.m. Captain Gerhart Usler, død, skifte 27.08.1731

Barn:

1. Johan Usler, myndig, boende på Solum-siden i Porsgrund.

2. Vincent Henrich Usler, Capt. "Saltevie i Flaugbøyden".

3. Magdalene Usler, g.m. Niels Halvorsen i Porsgrund.

4. Giertrud Usler død, e.m. Enevold Wit, Lieutnant

    barn:

    a) Fridrich

    b) Anthoni

    c) Gierthard

    d) Birgithe

    e) Daarethea

    f) Barbra

    g) Giertrud

Brutto: 381-1-11

Netto: 245-0-19

Hvori medregnet jordegods:

1. Et hus på Osebakken i Porsgrund, takst 120 rdr.

2. Gården Bierchetvedt i Eidanger, 2½ huder, takst 93-3-0.

 

Se gamlegjerpen.no

 

 

 

I.    Libeth Kathrine Usler, f. 1689 i Gjerpen,3,[5] døpt 05.06.1689 i Gjerpen kirke,5 d. 1717 i Gjerpen,3 gravlagt 10.11.1717 i Gjerpen.[6]

      

       Giert Usler Scarjant hans dotter Lisbeth Cathrine.

       Test: Captein Heierman, Captein de Pini, Anne Sti Tønsberg og hendes Søster.

      

       Gravlagt som "Capit. Uslers datter Lisbeth Catrine 28 aar 5 maaneder".

 

 

 

II.   Mathias Christopher Usler, f. 1690 på Osebakken i Gjerpen, døpt 20.07.1690 i Gjerpen,6 d. 1690 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 15.10.1690 i Gjerpen.6

      

       Giert Uslers Skarjant hans søn Matthis Christopher

       Faddere: Capt. Heierman, Monsr. Anders Claussen, Margrete Peder Baats, Mester Christian Feltskierers qvinde Anikken Clausdatter.

      

       Gravlagt som "Giert Usler Sersjant hans søn Matthis Christopher 12 uger.".

 

 

 

III. Malene Gjertsdatter Usler, født 1691 i Porsgrunn,[7] døpt 15.11.1691 i Gjerpen,6 død 1743 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 16.10.1743 i Gjerpen.6 .

      

       Giert Usler Scarjant ved Porsgrund, hans datter Magdalene

       Byfogden Henrik Fredriksen i Skieen, fendrik Haagen Hanssen, Scarjant Peder Pederssen, Anne Lisbeth Hejermans, Abele Bent Willemssens, Margrete Svendsdatter. (Navnet manglet i kirkeboken, men skal nok være Magdalene. Gard Strøm.).

      

       Nils nevnes som skipsfører og de nevens under Borgestad i Gjerpen.

      

       Finn C. Knudsen - Storgaten no. 176:

       Br. Matr. no. 204 a.

       Udgaaet fra Borgestad ved grundbrev no. 2.

       I 1720 eier Kjøbmand Ole Knudsen Wulfsberg.

       Af Jacob Aalls grundbrev af 1814 fremgaar at den tomt, som nu har dette nummer, bestaar af 2 tidligere tomter som havde tilhørt Berthel Arweschoug og Niels Halvorsens datter.

 

       Niels Halvorsen f. 1685 d. 1760

       i 1714 g. m. Magdalene Usler f. 1691 d. før 1742, datter af captein Giert Usler, se E. P. side 163 og Storgaden no. 187. Halvorsen var fra Eidanger. I skattemandtal for 1727 er han opført med borgerskab, ingen næring og med 4 børn. I 1733 var han styrmand og i 1739 skipper. I 1743 opgives han som «boende paa landet». 4 børn:

       Halvor Nielsen f. 1715 d. 1788, se Kjølnæsgaden no. 5.

       Pernille Nielsdatter Usler, f. 1717 d. 1783 ugift.

       Dorthe Nielsdtr. Usler f. 1723 d. 1799. Disse 2 søstre stod i mandtal for 1762 som boende i huset. De havde taget bedstefaderens efternavn. Dorthe blev i 1769 g. m. Peder Knudsen, se Storgaden no. 180.

       Karen Nielsdtr. f. 1716 d. 1785, i 1748 g. m. Søren Eriksen f. 1716 d. 1786, se Ligaden no. 2.

       Det er rimeligvis efter Pernilles død i 1783, at hus og tomt blev kjøbt af Jens Kiil og tillagt hans eiendom.

      

       Gravlagt som "Nils Halvorssøns qde Malene, 53 aar".

      

 

       Gift 25.04.1714 i Gjerpen,6 med Nils Halvorsen, født ca 1685,[8] (sønn av Halvor Nilsen Gjerpen og Karen Jørgensdatter), død 1760 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 28.10.1760 i Gjerpen.6

      

       Nils:

       Han er nevnt på Prestegården i Eidanger i sjølegden i 1706 som «Niels Halvorsen Sogne Præstens Søn 18 aar Permitteret at Reise uden lands, ung Karl, ej enroulleret».

      

       Nils var sønn av sognepresten i Eidanger, Halvor Nilsen Gjerpen. Hans mor, nevnt som "Karen H: Halvors", var fadder for hans første barn, hans søster Gjertrud, nevnt som "Giertrud Halvorsd.", var fadder for hans andre barn og hans søster Gjøril, nevnt som "Halvor Egs qde Giørvel", var fadder for hans fjerde barn.

      

       Fra gamlegjerpen.no:

       I 1743 var Nils Halvorsen oppført i manntallet som enkemann ”boende paa landet”.

       I ekstraskattmanntallet 1762 bodde Pernille og Dorthe med tjenestepike Alet Olsdatter

       alene på Osebakken. De bodde da i et annet hus enn dette.

      

       Gravlagt som "Nils Halvorsen f. Osebachen 75 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6A (1758-1763) side 207b

       10.3.1761 - Porsgrund i Gjerpen Sogn

       Losoldermand Niels Halvorsen, død

       Barn:

       1. Pernille Nielsdatter Barth, 41 aar.

       2. Dorthe Nielsdatter, 33 aar.

       Brutto: 226-3-20

       Netto: 38-2-12.

 

 

      

        A.    Halvor Nilsen, født 1715 på Osebakken i Gjerpen, døpt 04.02.1715 i Gjerpen,[9] død 1739 i Gjerpen, gravlagt 12.08.1739 i Gjerpen.9

              

               Nils Halvorssøns søn Halvor fra Osebachen

               Faddere: Capitain Usler. Morten Morland. Albret Olsen. Karen H: Halvors. Gunder Buers qde Anne. Uslers datter Giertrud.

              

               Gravlagt som "Nils Halvorssøns søn Halvor, 24 aar".

              

 

 

        B.    Karen Nilsdatter, født 1716 på Osebakken i Gjerpen, døpt 02.02.1716 i Gjerpen,9 død 1730 i Gjerpen, gravlagt 10.10.1730 i Gjerpen.9

              

               Nils Halvorssøns datter Karen fra Osebachen

               Faddere: Jens Claussøn. Jan Usler. Capit: Uslers Kieriste. Giertrud Halvorsd.

              

               Gravlagt som "Nils Halvorsøns Karen 13 aar".

              

 

 

        C.    Pernille Nilsdatter Barth Usler, født 1717 i Osebakken i Gjerpen, døpt 04.07.1717 i Gjerpen, død 1773 i Gjerpen, gravlagt 21.12.1773 i Gjerpen.[10]

              

               Nils Halvorssøns datter Pernille Bart fra Osebachen

               Faddere: Capitain Usler. Giert Hanssøn. Jens Gram. Mad: Holst. Lisbeth Usler.

              

               Hun var ugift.

              

               Gravlagt som "Pernille Nielsdtr. Usler 56 aar".

              

 

 

        D.    Anders Nilsen, født 1719 i Gjerpen, døpt 02.04.1719 i Gjerpen,9 død 1720 i Gjerpen, gravlagt 26.03.1720 i Gjerpen.9

              

               Nils Halvorssøns søn Ander

               Faddere: Rasmus Maling. Hans Eg, Halvor Egs qde Giørvel, Jens Claussøns datter Malene.

              

               Gravlagt som "Nils Halvorssøns søn Anders 1 aar gl."

              

 

 

        E.    Lisbeth Cathrine Nilsdatter, født 1720 i Gjerpen, døpt 14.07.1720 i Gjerpen,9 død 1720 i Gjerpen, gravlagt 23.11.1720 i Gjerpen.9

              

               Nils Halvorssøns datter Lisbeth Catrine

               Faddere: Henric Mattis, Halvor Grol, Peter Svenske, Uslers frue, Hans Buers qde.

              

               Gravlagt som "Nils Halvorssøns datter Lisbeth Catrine fra Osebachen, 19 uger".

              

 

 

        F.    Dorthe Cathrine Nilsdatter, født 1721 i Gjerpen, døpt 25.10.1721 i Gjerpen,9 død 1722 i Gjerpen, gravlagt 23.06.1722 i Gjerpen.9

              

               Nils Halvorssøns datter Dorte Catrine

               Faddere: Capit: Klim, Leopoldus. Jan Usler. Madam: Baumans, Mademois: Friis.

              

               Gravlagt som "Nils Halvorssøns datter Dorte Catrine fra Osebachen 1/2 aa".

              

 

 

        G.    Maren Nilsdatter, født 1723 i Gjerpen, døpt 22.08.1723 i Gjerpen,9 død 1723 i Gjerpen, gravlagt 27.08.1723 i Gjerpen.9

              

               Nils Halvorssøns datter Maren

               Faddere: Contral: K eller Rhode. Jens Borning. Secretair Leopoldi frue, Madame Lybsten

              

               Gravlagt som "Nils Halvorssøns Maren 8 dage gl.".

              

 

 

        H.    Dorthe Nilsdatter, født 1725 i Gjerpen, døpt 1725 i Gjerpen,9 død 1799 i Gjerpen, gravlagt 23.12.1799 i Gjerpen.9

              

               Nils Halvorssøns Dorte

               Faddere: Halvor Grol, Job Christenssøns søn, Leut: Gotsens Kieriste, Hans Buers Kones Søster

              

               F C Knudsen (Storgaden no 180):

               Br. mat. no. 205 e.

               Under Borgestad.

              

               Den søndre del af tomten udgjør vistnok en del af den tomt som havde tilhørt Peder Knudsen. Hans hus maa være brændt eller revet før 1797, da det ikke er medtaget i brandtaksten. I grundbrev af 1804 paa Møllers tomt beskriver Jacob Aall paa Borgestad denne: "som i syd stødende til Job Kiills, forhen Peder Knudsens tomt". Senere har Kiill solgt til Møller et stykke af tomten, som nu udgjør en del af Handelslagets tomt. I 1778 er Peder Knudsens hus brandtakseret for 1000 Rdl

              

               Peder Knudsen f. 1740 d. 1794

               i 1769 g. m. Dorthe Nielsdtr. Usler f. 1721 d. 1799, datter af skipper Niels Halvorsen, omtalt under Storgaden no. 176. Han fik borgerskab i 1761 og staar i mandtallet for 1762 opført som borger, og har som saadan drevet handel med korn og trælast. I 1770 kjøbte han Bjerketvedt gaard af Ole Bratsberg for 800 Rdl. - gaarden blev i 1795 solgt til sorenskriver Lucas Nors, paa Tveten, og dennes enke solgte den i 1803 til Job Kiil for 2400 Rdl. I 1769 kjøbte Knudsen paa auktion i Brevig Madame Schiøtts indbo. I 1777 sees han at have eiet en løkke paa Osebakken, strekkende sig langs Hoveng-veien, vistnok løkke no. 18 paa kartet. Han sees ikke at have havt børn.

              

               Gravlagt som "Peder Knudssssøns enke Dorthe Nilsdtr. f. Aasebakken 78 aar".

 

              

               Gift 22.01.1769 i Gjerpen,9 med Peder Knudsen, født ca 1740, død 1794 i Gjerpen, gravlagt 27.03.1794 i Gjerpen.9

              

               Peder:

               Fra gamlegjerpen.no:

               Under manntallet 1782, var Peder Knudsen nevnt som boende på et gårdsbruk under Ø. Borge med hustru og 3 tjenestefolk.

              

               Gravlagt som "Peder Knudssøn f. Aasebakken 54 aar".

 

 

              

        I.     Barbara Nilsdatter, født 1729 i Gjerpen, døpt 06.03.1729 i Gjerpen,9 død 1729 i Gjerpen, gravlagt 30.08.1729 i Gjerpen.9 .

              

               Nils Halvorssøns Barbara

               Faddere: Thomes Bugge, Jens P.ste.(Præstegd?), Jens Claussøns qde., Helene Erbo.

              

               Gravlagt som "Nils Halvorssøns Barbara, fra Osebachen".

              

 

 

        J.     Anne Lisbeth Nilsdatter, født 1730 i Gjerpen, døpt 29.05.1730 i Gjerpen,9 død 1723 i Gjerpen, gravlagt 02.08.1723 i Gjerpen.9 .

              

               Nils Halvorssøns Anne Lisbeth

               Faddere: Capit: Usler, Fog, Lars hos Bauman, L. Skovens kieriste, Jobs datter.

              

               Gravlagt som "Nils Halvorssøns Anne Lisbeth, 9 uger".

 

 

      

IV. Gjertrud Gjertsdatter Usler, f. 1693 på Osebakken i Gjerpen,7 døpt 06.06.1693 i Gjerpen.6

      

       Giert Scarjantis datter Giertrud

       Faddere: Captein Heierman, Toll. Jørgen Erbo, Jacob Turman, fru Brigadir Arnholts, fru Obristelieut. Legards.

      

       Hun ble gifte med "Sjø-løyntnant Enevold With". Har nok flyttet ut av distriktet.

      

       Hun er nevnt i skifte etter moren i 1736 som «Giertrud Usler død, em. Enevold Wit, leutnant, barn: a) Friderich. b) Anthoni. c) Gerhard.».

 

      

       Gift 04.01.1718 i Gjerpen,3,6 med Enevold With, f. 1680,3 d. 1744.3

 

      

 

V.   Mathis Gjertsen Usler, f. 1695 på Osebakken i Gjerpen, døpt 26.03.1695 i Gjerpen,6 d. 1695 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 17.04.1695 i Gjerpen.6

      

       Giert Uslers søn Mathis

       Faddere: Frans Cudrio, Simen Jørgenssen, Mas Trost, Margrete Svensdatter, Helle Corner.

      

       Gravlagt som "Giert Uslers søn Mathis 3 uger".

 

 

 

VI. Johannes Gjertsen Usler, f. 1696 i Porsgrunn,3 døpt 17.12.1696 i Gjerpen,6 d. 1756 på Vestsiden i Porsgrunn.3

      

       Fendrik Giert Uslers søn ved Porsgrund Johannes

       Faddere: Lieut. Lennert, Rasmus Melling, Skipper Peder Jørgenssen, Jomfru Anne Tonsbierg og hendes mammeselle.

      

       Solum gift 29.05.1722:

       Johan Giertsøn Usler og Karen Jensdatter Friis. Forlovere Jens Kiill og Jacob van Deurs.

 

       De døpte en sønn bosatt på Bjørketvet i 1723.

      

       De bodde på Vestsiden. Han var skibskaptein og lodsolderrnand.

      

       Skifte 22. mai 1756 i Vestre Porsgrunn:

       Jan Usler død, enke Karen Jensdatter. Barn: 1. Jens Usler; 2. Michel Usler; 3. Giert Usler, til sjøs; 4. Halvor Usler, 20 år. Brt: 148 rdl / Gjeld 218 rdl.

 

      

       Gift 29.05.1722 i Solum kirke,3,6 med Karen Jensdatter Friis, f. 1698,3 d. 1778.3

 

 

          Barn:

 

 

         A.   Mathias Usler, f. ca 1722,[11] d. 1729 i Eidanger,[12] gravlagt 11.05.1729 på Eidanger kirkegård.10

            

             Gravlegges som "John Giertsen Udslers lille søn Mathias Udsler betaler jorden 7 aar".

            

 

 

       B.   Jens Usler, f. 1723 på Bjørketvedt i Eidanger,3 døpt 17.03.1723 i Eidanger kirke,[13] d. 1796 i Vestre Porsgrunn,3 gravlagt 03.05.1796 i Vestre Porsgrunn.[14]

            

             Johan Gertzsen Udseler fra Birrchetvedt og Karen Jensdatter Friis - Jens

             Faddere: baaren af Frue Capitajen Uslers, Mademeselle Camilla Gierdtsdatter, Caitaien Usler, Niels Halfvoren fra Gierpen.

            

             Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Lots Jens Usler 28 aar", født i Porsgrund, gift og bosatt paa Isabachen, innrullert 26. april 1725.

            

             Borgerskap i Skien:

             Jens Usler, Porsgrunn. B. som skipper 1/7 1755.

            

             Han var kaptein i marinen.

 

             Sidst i firti-aarene førte han «Ebenezer», 84 c.l., tilhørende Nicolai Kall i Skien. De eiede L.m.no. 90 paa Vestsiden. I 1797 overtog broderen, Michael, huset, og solgte det straks efter til Madame Anna sal. Lange for 170 Rdl.

            

             Gravlagt som "begravet Søekapitain Jens Usler 76 aar".

 

            

             Gift 10.02.1752 i Solum,3,[15] med Johanne Andersdatter Baar, f. 1722 i Solum,[16] (datter av Anders Pedersen Baar og Cecilia Andersdatter Baar), døpt 06.12.1722 i Solum.12

            

             Johanne:

             Capellanens Hr: Anders Baars barn kaldet Johanna.

             Faddere: Hans Koefoed, Gunder Buer, Jan von Cappelen, Johanna von Worchum, Mad: Koefoeds.

            

             Hun datter af presten Baar i Solum.

 

            

 

       C.   Michal Usler, f. ca 1727,3,[17] d. 1800 i Vestre Porsgrunn,3 gravlagt 20.07.1800 i Vestre Porsgrunn.12

            

             Konfirmert 25. april 1745 i Solum.

            

             Bamble Viede 01.03.1757:

             Monsieur Michael Jansen Usler og Jomfrue Helena Marcusdatter Smit i Langesund. Caut. Anders Kierchetorp og J. Petter Sivers.

            

             Døpte barn bosatt i Langesund.

            

             Han førte i 1769 «Ellen og Anna», 49½ c. 1.

            

             Borgerskap i Skien:

             Michael Usler.

             B. som skipper 14/12 1772.

            

             Gravlagt som "Michel Usler 76 aar".

 

            

             Gift 01.03.1757 i Bamble,12 med Helene Marcusdatter Smith, f. omkring 1730.8

 

            

 

       D.   Gjert Usler, f. 1729 i Eidanger,3 døpt 02.03.1729 i Eidanger kirke.11

            

             Jahn Giertsen Udsler og Karen Frriis - Giert Usler

             Faddere: baaren af Madamme Daarthe Maria Rasmusdatter, Maren Pedersdatter, Monsiur Petter Klomand i Scheen, Mons. Niels Aall.

            

             Han døde ung.

 

            

             Gift12 med Ellen Pedersdatter, f. omkring 1730.

 

 

            

       E.   Mathias Usler, f. 1731 i Vestre Porsgrunn, døpt 29.07.1731 i Solum,12 d. 1734 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 23.07.1734 i Solum.12

            

             Jan Uslers barn kaldet Matthis.

             Faddere: Mons: Prof, Peder Hind, Ifver Schierven, Mad: Hattuns, Maren Biørntvedt, Marthe Dorthe Friis.

            

             Gravlagt som "Matthis Jansøn Usler 3 aar 3 uger".

 

 

 

       F.   Johan Usler, f. 1733 i Vestre Porsgrunn, døpt 31.05.1733 i Solum,12 d. 1739 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 20.07.1739 i Solum.12

            

             Jan Uslers og Karen Frisis barn kaldet Johan.

             Faddere: Leut: Godsen, Jacob van Deurs, Emanuel Hattun, Pernille Knud Pederssøns, Pernille Nilsdatter

            

             Gravlagt som "Jan Jansøn Usler 6 aar 2 maaneder 13 dage".

 

 

 

       G.   Halvor Usler, f. 1736 i Solum, døpt 03.08.1736 i Solum.[18]

            

             Jan Uslers og Karen Jensdatters barn kaldet Halvor.

             Faddere: Controleur Binner, Jørgen Simonsøn, Zacharias Simonsøn, Madame Kisten Wrigt, Mad:selle Jobsdatter.

 

            

             Gift 17.12.1766 i Vestre Porsgrunn,3,12 med Famia Leth, f. 1713,3 d. 1783.3

            

             Famia:

             Hun døde som enke.

 

 

      

VII. Svend Gjertsen Usler, f. 1698 på Osebakken i Gjerpen, døpt 25.09.1698 i Gjerpen,6 d. 1699 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 08.04.1699 i Gjerpen.6

      

       Fendrik Uslers søn Sven

       Faddere: Lieutnant Oue Pederssen, Skipper Anders Evertsen, Skipper Christen Anderssen, Jomfru Karen Tonsbierg, Jomfru Kirstine Tonsbierg.

      

       Gravlagt som "Fendrik Uslers søn Sven ½ aar seddel paa jord og klokker".

 

 

 

VIII. Frederich Christopher Gjertsen Usler, f. 1701 på Osebakken i Gjerpen, døpt 23.01.1701 i Gjerpen,6 d. 1701 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 09.06.1701 i Gjerpen.6

      

       Fendrich Uslers søn Friderich Christopher

       Faddere: Capitain Offenberg, Skipper Niels Lund i Scheen, Mathis Øren fra Turman, Capitain Palms qvinde Anne Margarete, Helle Corne Borrestad.

      

       Gravlagt som "Fendrich Uslers Søn Friderich Christopher, 4 maaneder 3 uger 3 dager. Hafde Seddel paa Jord og Klocher".

 

 

 

IX. Vincent Gjertsen Usler, f. 1704 på Osebakken i Gjerpen,5 døpt 14.09.1704 i Gjerpen kirke.5

      

       Leutn: Uslers Søn Vincens Henrich fra Aasebachen.

       Test: OberstLeut: Krag. Capitain Steen, Capit:Leut. Mads Poulssøn. General Wejon?s Frue. Laugmandens ældste datter Gregoria.

      

       Bosatt i Vestre Porsgrunn.

 

       Fra Solumslekt:

       Vincents Hendrich Usler og Maren Pedersdatter Heding. Forlovere Jan Usler og Jens Clausøn.

      

       Merknad: I Olav Strannas «Lunde Herrad med Flaabygd» står bl. a.: «I eit gamalt panteregister stend: «Af nordre Sundbø haver Vincents Usler 1731 faaet tilladelse til at rydde og bygge en plads, Saltevje.» Usler var son aat kaptein Usler, buande ved Porsgrunn, sj. Qvisling Gjerpen s. 177. Vincents Usler var sersjant ved «Vesterlenske compagni» og kallast ogso «captein des arme»; det heiter um han i eit dokument at han «opryddede Saltevje af øde mark». Usler var gjestgjevar; i Saltevju var daa brennevinshandel og mykje liv, her var ferjeplass og roskifte. I 1759 var det skifte etter Usler; her var daa 1 stugu med 3 fag vindaugo, dertil kammers og kjøken, og dessutan bygd ei stugu innaat; her var fjøs til 5 kyr med smaakrøter, dertil løde, stallog grisehus. Daa Ulefoss-Strengen-vegen blei ferdig, blei det og slut med gjestgjevinga; Hans Person var siste gjestgjevaren i Saltevju.»

 

 

       Gift 26.07.1729 i Solum,[19] med Maren Pedersdatter Hedding, f. omkring 1705,8 (datter av Peder Lauritzen Hedding).

 

 

      

X.   Anne Dorthea Usler, f. 1706 på Osebakken i Gjerpen, døpt 30.05.1706 i Gjerpen,6 d. 1707 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 24.03.1707 i Gjerpen.6

      

       Leuten. Uslers datter Anna Dorte

       Faddere: Major Mechelborg, Capitain Grubbe, Poul Vendelbo, OberstL. Kraghs frue, Jomfru Legaard.

      

       Gravlagt som "Leuten: Uslers datter Anna Dorte 3 fierdingsaar.".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 157.

[2]  Skifte etter han.

[3]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[4]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 157.

[5]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[7]  Skifte etter faren.

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  gamlegjerpen.no.

[10]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Alder ved død.

[12]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[14]  Solumslekt, Solumslekt.

[15]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 202.

[16]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 36.

[17]  Alder ved konfirmasjonen.

[18]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 58.

[19]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 186.