| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BJØRKETVET |


 

 

 

 

Gjert Usler f. ca 1662 og Barbara Svensdatter f. ca 1668 sin familie

 

 

 

Gjert Usler, f. ca 1662 i Tyskland,[1] d. ca 1731 i Porsgrund.[2]

 

Fra Gamlegjerpen.no:

Et notat i Gjerpen kirkebok under vielser 1688:

NB. Denne Sommer blev ogsaa Sersjant Giert Usler

copul med Barbara N. som blev fest i Fredrikstad og havde Bevis derpaa fra her (herr) Lauritz samt

Tilladelse at copulleres her.

 

Finn C. Knudsen - Storgaten no. 187:

Hun var fra Fredrikshald og døde som enke paa Vestsiden. Gjert Usler var fendrik i Vesterlenske regimente fra 1696 og blev kaptein i 1730. Regimentet ekserserte paa «Tamburpladsen» under Borge, og var med i Pomeren i 1715, ved Dynekilen i 1716 og foran Gøteborg i 1717. Baade han og hustruen levede i 1733 og havde mange børn.

Af Kirkebogen for Gjerpen sees, at Oberstløitnant Arnt Krag og Major Mechlenburg var faddere hos Usler i 1706. Af Matrikulen for 1723 sees, af kaptein Usler er eier af gaarden Birketvedt i Eidanger.

 

Han nevnes på Bjørketvet i Eidanger:

 

En Captein Usler nevnes på Bjørketvet i Eidanger. Det var da Gjert som var eier og brukeren, men hans sønn Johannes døpte barn bosatt på Bjørketvet i 1723.

 

En Mons. Jacob Nilsen ”lod lyse” sitt kjøpebrev på 1 hud uten bygsel i Bjerketvet fra Hr. Geheimeraad Adelers. (datert 02.03.1724)

 

Litt senere ble det tinglyst et kjøpebrev på 1. hud i gården Bjørktvet fra Mons. Jacob Nilsen til Hr. Captain Usler. (datert 18.07.1724)

 

Matrikulen av 1723 oppga Captain Usler som eier av 4 huder med bygsel i Bjørketvet, 3 skinn var eid av Eidanger prestebol. Usler hadde kjøpt den private delen samt delen som Gjerpen kirke hadde eid. Oppsitter var samme Captein Usler. Han eide også gården Sanni i Gjerpen i 1723

 

Han ble nevnt på Bjørketvet i 1725:

Birchestwedt

Skylder 4 ¼ Huud, udreder 1 Soldat, bruges af Velædle og Velholdne Hr. Capitain Usler. Paa Gaarden opholder sig Een Huusmand Nafnlig Torkild Døel gift med Maren Døel, begge omtrent 58 aar gamel, haver 1 datter Nafnlig Ragnild Torchildsdatter gl. omtrent 13 aar. Flere Folch opholder sig iche paa bemelte Birchetwedt.

Til Gaarden er ingen Skoug, uden Knap Gierdefang og bliver same gaard brugt til hallings af Mons. Jan Usler.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A (1725-1732) side 268a          

27.08.1731 - Porsgrund, Gjerpen Sogn

Giert Usler, Capitain, død - enke Barbra

Barn:

1. Jan Usler, 35 aar.

2. Vincent Usler, 27 aar.

3. Malene Giertsdatter, 39 aar, g.m. Niels Halvorsen, boende i Porsgrund.

4. Giertrud Giertsdatter, 34 aar, g.m. Leutn. Endvold Vith.

Brutto: 1350-2-6

Netto: 1089-3-18

Hvori medregnet jordegods:

1. Hus på Osebakken i Porsgrund, takst 120 rdr.

2. Gaarden Bierchetvedt i Eidanger, 4 huder m.b. og .?. over 4 huder og 3 skinn, takst 200 rdr.

3. Ødesanden i Gjerpen, 1 hud m.b., takst 30 rdr.

 

 

Gift 1688 i Fredrikstad,[3] med Barbara Svensdatter, f. ca 1668,3 d. 1735 i Vestre Porsgrunn,3,[4] gravlagt 01.12.1735 i Solum.4

 

Barbara:

Hun hadde en søster margrethe Svendsdatter som var gift med Jens Clausen Alvart.

 

Gravlagt som «Porsgr: Barbara Svendsdatter Sal: Uslers 62 aar 2 mnd 4 dage».

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3B (1733-1738) side 254a                      

27.01.1736 - Porsgrund

Barbra død, g.m. Captain Gerhart Usler, død, skifte 27.08.1731

Barn:

1. Johan Usler, myndig, boende på Solum-siden i Porsgrund.

2. Vincent Henrich Usler, Capt. "Saltevie i Flaugbøyden".

3. Magdalene Usler, g.m. Niels Halvorsen i Porsgrund.

4. Giertrud Usler død, e.m. Enevold Wit, Lieutnant

    barn:

    a) Fridrich

    b) Anthoni

    c) Gierthard

    d) Birgithe

    e) Daarethea

    f) Barbra

    g) Giertrud

Brutto: 381-1-11

Netto: 245-0-19

Hvori medregnet jordegods:

1. Et hus på Osebakken i Porsgrund, takst 120 rdr.

2. Gården Bierchetvedt i Eidanger, 2½ huder, takst 93-3-0.

 

Se gamlegjerpen.no

 

 

 

I.    Libeth Kathrine Usler, f. 1689 i Gjerpen,3,[5] døpt 05.06.1689 i Gjerpen kirke,5 d. 1717 i Gjerpen,3 gravlagt 10.11.1717 i Gjerpen.[6]

      

       Giert Usler Scarjant hans dotter Lisbeth Cathrine.

       Test: Captein Heierman, Captein de Pini, Anne Sti Tønsberg og hendes Søster.

      

       Gravlagt som "Capit. Uslers datter Lisbeth Catrine 28 aar 5 maaneder".

 

 

 

II.   Mathias Christopher Usler, f. 1690 på Osebakken i Gjerpen, døpt 20.07.1690 i Gjerpen,6 d. 1690 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 15.10.1690 i Gjerpen.6

      

       Giert Uslers Skarjant hans søn Matthis Christopher

       Faddere: Capt. Heierman, Monsr. Anders Claussen, Margrete Peder Baats, Mester Christian Feltskierers qvinde Anikken Clausdatter.

      

       Gravlagt som "Giert Usler Sersjant hans søn Matthis Christopher 12 uger.".

 

 

 

III. Malene Gjertsdatter Usler, født 1691 i Porsgrunn,[7] døpt 15.11.1691 i Gjerpen,6 død 1743 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 16.10.1743 i Gjerpen.6 .

      

       Giert Usler Scarjant ved Porsgrund, hans datter Magdalene

       Byfogden Henrik Fredriksen i Skieen, fendrik Haagen Hanssen, Scarjant Peder Pederssen, Anne Lisbeth Hejermans, Abele Bent Willemssens, Margrete Svendsdatter. (Navnet manglet i kirkeboken, men skal nok være Magdalene. Gard Strøm.).

      

       Nils nevnes som skipsfører og de nevens under Borgestad i Gjerpen.

      

       Finn C. Knudsen - Storgaten no. 176:

       Br. Matr. no. 204 a.

       Udgaaet fra Borgestad ved grundbrev no. 2.

 

       I 1720 eier Kjøbmand Ole Knudsen Wulfsberg.

       Af Jacob Aalls grundbrev af 1814 fremgaar at den tomt, som nu har dette nummer, bestaar af 2 tidligere tomter som havde tilhørt Berthel Arweschoug og Niels Halvorsens datter.

 

       Niels Halvorsen f. 1685 d. 1760

       i 1714 g. m. Magdalene Usler f. 1691 d. før 1742, datter af captein Giert Usler, se E. P. side 163 og Storgaden no. 187. Halvorsen var fra Eidanger. I skattemandtal for 1727 er han opført med borgerskab, ingen næring og med 4 børn. I 1733 var han styrmand og i 1739 skipper. I 1743 opgives han som «boende paa landet». 4 børn:

       Halvor Nielsen f. 1715 d. 1788, se Kjølnæsgaden no. 5.

       Pernille Nielsdatter Usler, f. 1717 d. 1783 ugift.

       Dorthe Nielsdtr. Usler f. 1723 d. 1799. Disse 2 søstre stod i mandtal for 1762 som boende i huset. De havde taget bedstefaderens efternavn. Dorthe blev i 1769 g. m. Peder Knudsen, se Storgaden no. 180.

       Karen Nielsdtr. f. 1716 d. 1785, i 1748 g. m. Søren Eriksen f. 1716 d. 1786, se Ligaden no. 2.

       Det er rimeligvis efter Pernilles død i 1783, at hus og tomt blev kjøbt af Jens Kiil og tillagt hans eiendom.

      

       Gravlagt som "Nils Halvorssøns qde Malene, 53 aar".

      

 

       Gift 25.04.1714 i Gjerpen,6 med Nils Halvorsen, født ca 1685,[8] (sønn av Halvor Nilsen Gjerpen og Karen Jørgensdatter), død 1760 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 28.10.1760 i Gjerpen.6

      

       Nils:

       Han er nevnt på Prestegården i Eidanger i sjølegden i 1706 som «Niels Halvorsen Sogne Præstens Søn 18 aar Permitteret at Reise uden lands, ung Karl, ej enroulleret».

      

       Nils var sønn av sognepresten i Eidanger, Halvor Nilsen Gjerpen. Hans mor, nevnt som "Karen H: Halvors", var fadder for hans første barn, hans søster Gjertrud, nevnt som "Giertrud Halvorsd.", var fadder for hans andre barn og hans søster Gjøril, nevnt som "Halvor Egs qde Giørvel", var fadder for hans fjerde barn.

      

       Fra gamlegjerpen.no:

       I 1743 var Nils Halvorsen oppført i manntallet som enkemann ”boende paa landet”.

       I ekstraskattmanntallet 1762 bodde Pernille og Dorthe med tjenestepike Alet Olsdatter

       alene på Osebakken. De bodde da i et annet hus enn dette.

      

       Gravlagt som "Nils Halvorsen f. Osebachen 75 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6A (1758-1763) side 207b

       10.3.1761 - Porsgrund i Gjerpen Sogn

       Losoldermand Niels Halvorsen, død

       Barn:

       1. Pernille Nielsdatter Barth, 41 aar.

       2. Dorthe Nielsdatter, 33 aar.

       Brutto: 226-3-20

       Netto: 38-2-12.

 

 

      

        A.    Halvor Nilsen, født 1715 på Osebakken i Gjerpen, døpt 04.02.1715 i Gjerpen,[9] død 1739 i Gjerpen, gravlagt 12.08.1739 i Gjerpen.9

              

               Nils Halvorssøns søn Halvor fra Osebachen

               Faddere: Capitain Usler. Morten Morland. Albret Olsen. Karen H: Halvors. Gunder Buers qde Anne. Uslers datter Giertrud.

              

               Gravlagt som "Nils Halvorssøns søn Halvor, 24 aar".

              

 

 

        B.    Karen Nilsdatter, født 1716 på Osebakken i Gjerpen, døpt 02.02.1716 i Gjerpen,9 død 1730 i Gjerpen, gravlagt 10.10.1730 i Gjerpen.9

              

               Nils Halvorssøns datter Karen fra Osebachen

               Faddere: Jens Claussøn. Jan Usler. Capit: Uslers Kieriste. Giertrud Halvorsd.

              

               Gravlagt som "Nils Halvorsøns Karen 13 aar".

              

 

 

        C.    Pernille Nilsdatter Barth Usler, født 1717 i Osebakken i Gjerpen, døpt 04.07.1717 i Gjerpen, død 1773 i Gjerpen, gravlagt 21.12.1773 i Gjerpen.[10]

              

               Nils Halvorssøns datter Pernille Bart fra Osebachen

               Faddere: Capitain Usler. Giert Hanssøn. Jens Gram. Mad: Holst. Lisbeth Usler.

              

               Hun var ugift.

              

               Gravlagt som "Pernille Nielsdtr. Usler 56 aar".

              

 

 

        D.    Anders Nilsen, født 1719 i Gjerpen, døpt 02.04.1719 i Gjerpen,9 død 1720 i Gjerpen, gravlagt 26.03.1720 i Gjerpen.9

              

               Nils Halvorssøns søn Ander

               Faddere: Rasmus Maling. Hans Eg, Halvor Egs qde Giørvel, Jens Claussøns datter Malene.

              

               Gravlagt som "Nils Halvorssøns søn Anders 1 aar gl."

              

 

 

        E.    Lisbeth Cathrine Nilsdatter, født 1720 i Gjerpen, døpt 14.07.1720 i Gjerpen,9 død 1720 i Gjerpen, gravlagt 23.11.1720 i Gjerpen.9

              

               Nils Halvorssøns datter Lisbeth Catrine

               Faddere: Henric Mattis, Halvor Grol, Peter Svenske, Uslers frue, Hans Buers qde.

              

               Gravlagt som "Nils Halvorssøns datter Lisbeth Catrine fra Osebachen, 19 uger".

              

 

 

        F.    Dorthe Cathrine Nilsdatter, født 1721 i Gjerpen, døpt 25.10.1721 i Gjerpen,9 død 1722 i Gjerpen, gravlagt 23.06.1722 i Gjerpen.9

              

               Nils Halvorssøns datter Dorte Catrine

               Faddere: Capit: Klim, Leopoldus. Jan Usler. Madam: Baumans, Mademois: Friis.

              

               Gravlagt som "Nils Halvorssøns datter Dorte Catrine fra Osebachen 1/2 aa".

              

 

 

        G.    Maren Nilsdatter, født 1723 i Gjerpen, døpt 22.08.1723 i Gjerpen,9 død 1723 i Gjerpen, gravlagt 27.08.1723 i Gjerpen.9

              

               Nils Halvorssøns datter Maren

               Faddere: Contral: K eller Rhode. Jens Borning. Secretair Leopoldi frue, Madame Lybsten

              

               Gravlagt som "Nils Halvorssøns Maren 8 dage gl.".

              

 

 

        H.    Dorthe Nilsdatter, født 1725 i Gjerpen, døpt 1725 i Gjerpen,9 død 1799 i Gjerpen, gravlagt 23.12.1799 i Gjerpen.9

              

               Nils Halvorssøns Dorte

               Faddere: Halvor Grol, Job Christenssøns søn, Leut: Gotsens Kieriste, Hans Buers Kones Søster

              

               F C Knudsen (Storgaden no 180):

               Br. mat. no. 205 e.

               Under Borgestad.

              

               Den søndre del af tomten udgjør vistnok en del af den tomt som havde tilhørt Peder Knudsen. Hans hus maa være brændt eller revet før 1797, da det ikke er medtaget i brandtaksten. I grundbrev af 1804 paa Møllers tomt beskriver Jacob Aall paa Borgestad denne: "som i syd stødende til Job Kiills, forhen Peder Knudsens tomt". Senere har Kiill solgt til Møller et stykke af tomten, som nu udgjør en del af Handelslagets tomt. I 1778 er Peder Knudsens hus brandtakseret for 1000 Rdl

              

               Peder Knudsen f. 1740 d. 1794

               i 1769 g. m. Dorthe Nielsdtr. Usler f. 1721 d. 1799, datter af skipper Niels Halvorsen, omtalt under Storgaden no. 176. Han fik borgerskab i 1761 og staar i mandtallet for 1762 opført som borger, og har som saadan drevet handel med korn og trælast. I 1770 kjøbte han Bjerketvedt gaard af Ole Bratsberg for 800 Rdl. - gaarden blev i 1795 solgt til sorenskriver Lucas Nors, paa Tveten, og dennes enke solgte den i 1803 til Job Kiil for 2400 Rdl. I 1769 kjøbte Knudsen paa auktion i Brevig Madame Schiøtts indbo. I 1777 sees han at have eiet en løkke paa Osebakken, strekkende sig langs Hoveng-veien, vistnok løkke no. 18 paa kartet. Han sees ikke at have havt børn.

              

               Gravlagt som "Peder Knudssssøns enke Dorthe Nilsdtr. f. Aasebakken 78 aar".

 

              

               Gift 22.01.1769 i Gjerpen,9 med Peder Knudsen, født ca 1740, død 1794 i Gjerpen, gravlagt 27.03.1794 i Gjerpen.9

              

               Peder:

               Fra gamlegjerpen.no:

               Under manntallet 1782, var Peder Knudsen nevnt som boende på et gårdsbruk under Ø. Borge med hustru og 3 tjenestefolk.

              

               Gravlagt som "Peder Knudssøn f. Aasebakken 54 aar".

 

 

              

        I.     Barbara Nilsdatter, født 1729 i Gjerpen, døpt 06.03.1729 i Gjerpen,9 død 1729 i Gjerpen, gravlagt 30.08.1729 i Gjerpen.9 .

              

               Nils Halvorssøns Barbara

               Faddere: Thomes Bugge, Jens P.ste.(Præstegd?), Jens Claussøns qde., Helene Erbo.

              

               Gravlagt som "Nils Halvorssøns Barbara, fra Osebachen".

              

 

 

        J.     Anne Lisbeth Nilsdatter, født 1730 i Gjerpen, døpt 29.05.1730 i Gjerpen,9 død 1723 i Gjerpen, gravlagt 02.08.1723 i Gjerpen.9 .

              

               Nils Halvorssøns Anne Lisbeth

               Faddere: Capit: Usler, Fog, Lars hos Bauman, L. Skovens kieriste, Jobs datter.

              

               Gravlagt som "Nils Halvorssøns Anne Lisbeth, 9 uger".

 

 

      

IV. Gjertrud Gjersdatter Usler, født 1693 på Osebakken i Gjerpen,7 døpt 06.06.1693 i Gjerpen,6 død 1736 i Kyrkjeneset i Kyrkjebygda i Nissedal i Telemark.[11]

      

       Giert Scarjantis datter Giertrud

       Faddere: Captein Heierman, Toll. Jørgen Erbo, Jacob Turman, fru Brigadir Arnholts, fru Obristelieut. Legards.

      

       Hun ble gifte med "Sjø-løyntnant Enevold With". Har nok flyttet ut av distriktet.

      

       Hun er nevnt i skifte etter moren i 1736:

       4. Giertrud Usler død, e.m. Enevold Wit, Lieutnant

           barn:

           a) Fridrich

           b) Anthoni

           c) Gierthard

           d) Birgithe

           e) Daarethea

           f) Barbra

           g) Giertrud

      

       Envold og Gjertrud festet Kyrkeneset i Nissedal i 1722.

 

       Som man ser i skifte etter Gjertrud sin mor så fikk de flere barn.

 

      

       Gift 04.01.1718 i Gjerpen,3,6 med Enevold With, født 1680,3 død 1777 i Kyrkjebygda i Nissedal i Telemark, gravlagt 15.06.1777 i Nissedal i Telemark.11

      

 

       Barn:

 

      

        A.    Birthe With, født 1718 i Gjerpen, døpt 08.10.1718 i Gjerpen,9 død 22.04.1793 i Kviteseid, gravlagt 28.05.1793 i Kviteseid.[12]

              

               Leutnant Vichs d. Birte.

               Fadd: Leutnant Scharenhorst, Skipper Mathisøn, Rasmus Maling, Jens Claussøns hustru, Tone Buer, Giertrud Andersd.

              

               Gravlagt som "Pensionisten Jomfrue Berthe Witth 75 aar, holdt Liigpræken".

              

 

        B.    Lisbeth Catrine With, født 1719 i Gjerpen,3 døpt 24.12.1719 i Gjerpen.9

              

               Leutnant Viths d. Lisbeth Catrine.

               Fadd: Capitain Klim, Qvartermester Blix, Leutenant Lembac, Capitain Uslers Frue, Jomfru Kliim.

              

               Hun nevnes ikke i skifte etter mormoren i 1736

              

 

      

 

V.   Mathis Gjertsen Usler, f. 1695 på Osebakken i Gjerpen, døpt 26.03.1695 i Gjerpen,6 d. 1695 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 17.04.1695 i Gjerpen.6

      

       Giert Uslers søn Mathis

       Faddere: Frans Cudrio, Simen Jørgenssen, Mas Trost, Margrete Svensdatter, Helle Corner.

      

       Gravlagt som "Giert Uslers søn Mathis 3 uger".

 

 

 

VI. Johannes Gjertsen Usler, f. 1696 i Porsgrunn,3 døpt 17.12.1696 i Gjerpen,6 d. 1756 på Vestsiden i Porsgrunn.3

      

       Fendrik Giert Uslers søn ved Porsgrund Johannes

       Faddere: Lieut. Lennert, Rasmus Melling, Skipper Peder Jørgenssen, Jomfru Anne Tonsbierg og hendes mammeselle.

      

       Solum gift 29.05.1722:

       Johan Giertsøn Usler og Karen Jensdatter Friis. Forlovere Jens Kiill og Jacob van Deurs.

 

       De døpte en sønn bosatt på Bjørketvet i 1723.

      

       De bodde på Vestsiden. Han var «skibskaptein og lodsolderrnand».

 

       Han nevnes i rullene over loser i det "Synderfieldske District" anno 1732:
Født i Porsgrund, 29 år gammel, innsatt som los 23.04.1724, til Oldermann 27.07.1726, gift og bor på Osebakken ved Porsgrunn, har vært på sjøen i 18 år, har tjente i siste krig.

      

       Skifte 22. mai 1756 i Vestre Porsgrunn:

       Jan Usler død, enke Karen Jensdatter. Barn: 1. Jens Usler; 2. Michel Usler; 3. Giert Usler, til sjøs; 4. Halvor Usler, 20 år. Brt: 148 rdl / Gjeld 218 rdl.

 

      

       Gift 29.05.1722 i Solum kirke,3,6 med Karen Jensdatter Friis, f. 1698,3 d. 1778.3

 

        Karen:

       Hun hadde nok en søster Marte Dorte Friis som var gift med Søren Nilsen i Vestre Porsgrunn. 

 

 

 

          Barn:

 

 

         A.   Mathias Usler, f. ca 1722,[13] d. 1729 i Eidanger,[14] gravlagt 11.05.1729 på Eidanger kirkegård.10

            

             Gravlegges som "John Giertsen Udslers lille søn Mathias Udsler betaler jorden 7 aar".

            

 

 

       B.   Jens Usler, f. 1723 på Bjørketvedt i Eidanger,3 døpt 17.03.1723 i Eidanger kirke,[15] d. 1796 i Vestre Porsgrunn,3 gravlagt 03.05.1796 i Vestre Porsgrunn.[16]

            

             Johan Gertzsen Udseler fra Birrchetvedt og Karen Jensdatter Friis - Jens

             Faddere: baaren af Frue Capitajen Uslers, Mademeselle Camilla Gierdtsdatter, Caitaien Usler, Niels Halfvoren fra Gierpen.

            

             Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Lots Jens Usler 28 aar", født i Porsgrund, gift og bosatt paa Isabachen, innrullert 26. april 1725.

            

             Borgerskap i Skien:

             Jens Usler, Porsgrunn. B. som skipper 1/7 1755.

            

             Han var kaptein i marinen.

 

             Sidst i firti-aarene førte han «Ebenezer», 84 c.l., tilhørende Nicolai Kall i Skien. De eiede L.m.no. 90 paa Vestsiden. I 1797 overtog broderen, Michael, huset, og solgte det straks efter til Madame Anna sal. Lange for 170 Rdl.

            

             Gravlagt som "begravet Søekapitain Jens Usler 76 aar".

 

            

             Gift 10.02.1752 i Solum,3,[17] med Johanne Andersdatter Baar, f. 1722 i Solum,[18] (datter av Anders Pedersen Baar og Cecilia Andersdatter Baar), døpt 06.12.1722 i Solum.12

            

             Johanne:

             Capellanens Hr: Anders Baars barn kaldet Johanna.

             Faddere: Hans Koefoed, Gunder Buer, Jan von Cappelen, Johanna von Worchum, Mad: Koefoeds.

            

             Hun datter av presten Baar i Solum.

 

            

 

       C.   Michal Usler, f. ca 1727,3,[19] d. 1800 i Vestre Porsgrunn,3 gravlagt 20.07.1800 i Vestre Porsgrunn.12

            

             Konfirmert 25. april 1745 i Solum.

            

             Bamble Viede 01.03.1757:

             Monsieur Michael Jansen Usler og Jomfrue Helena Marcusdatter Smit i Langesund. Caut. Anders Kierchetorp og J. Petter Sivers.

            

             Døpte barn bosatt i Langesund.

            

             Han førte i 1769 «Ellen og Anna», 49½ c. 1.

            

             Borgerskap i Skien:

             Michael Usler.

             B. som skipper 14/12 1772.

            

             Gravlagt som "Michel Usler 76 aar".

 

            

             Gift 01.03.1757 i Bamble,12 med Helene Marcusdatter Smith, f. omkring 1730.8

 

            

 

       D.   Gjert Usler, f. 1729 i Eidanger,3 døpt 02.03.1729 i Eidanger kirke.11

            

             Jahn Giertsen Udsler og Karen Frriis - Giert Usler

             Faddere: baaren af Madamme Daarthe Maria Rasmusdatter, Maren Pedersdatter, Monsiur Petter Klomand i Scheen, Mons. Niels Aall.

            

 

            

       E.   Mathias Usler, f. 1731 i Vestre Porsgrunn, døpt 29.07.1731 i Solum,12 d. 1734 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 23.07.1734 i Solum.12

            

             Jan Uslers barn kaldet Matthis.

             Faddere: Mons: Prof, Peder Hind, Ifver Schierven, Mad: Hattuns, Maren Biørntvedt, Marthe Dorthe Friis.

            

             Gravlagt som "Matthis Jansøn Usler 3 aar 3 uger".

 

 

 

       F.   Johan Usler, f. 1733 i Vestre Porsgrunn, døpt 31.05.1733 i Solum,12 d. 1739 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 20.07.1739 i Solum.12

            

             Jan Uslers og Karen Frisis barn kaldet Johan.

             Faddere: Leut: Godsen, Jacob van Deurs, Emanuel Hattun, Pernille Knud Pederssøns, Pernille Nilsdatter

            

             Gravlagt som "Jan Jansøn Usler 6 aar 2 maaneder 13 dage".

 

 

 

       G.   Halvor Usler, f. 1736 i Solum, døpt 03.08.1736 i Solum.[20]

            

             Jan Uslers og Karen Jensdatters barn kaldet Halvor.

             Faddere: Controleur Binner, Jørgen Simonsøn, Zacharias Simonsøn, Madame Kisten Wrigt, Mad:selle Jobsdatter.

 

               

            Gift 17.12.1766 i Vestre Porsgrunn,3,16 med Famia Isachsdatter Leth, født 1719 i Vestre Porsgrunn,16 (datter av Isach Pedersen Leth og Elisabeth Hylle), død 1783 i Vestre Porsgrunn.3

              

            Famia:

            Hun døde som enke.

 

 

      

VII. Svend Gjertsen Usler, f. 1698 på Osebakken i Gjerpen, døpt 25.09.1698 i Gjerpen,6 d. 1699 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 08.04.1699 i Gjerpen.6

      

       Fendrik Uslers søn Sven

       Faddere: Lieutnant Oue Pederssen, Skipper Anders Evertsen, Skipper Christen Anderssen, Jomfru Karen Tonsbierg, Jomfru Kirstine Tonsbierg.

      

       Gravlagt som "Fendrik Uslers søn Sven ½ aar seddel paa jord og klokker".

 

 

 

VIII. Frederich Christopher Gjertsen Usler, f. 1701 på Osebakken i Gjerpen, døpt 23.01.1701 i Gjerpen,6 d. 1701 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 09.06.1701 i Gjerpen.6

      

       Fendrich Uslers søn Friderich Christopher

       Faddere: Capitain Offenberg, Skipper Niels Lund i Scheen, Mathis Øren fra Turman, Capitain Palms qvinde Anne Margarete, Helle Corne Borrestad.

      

       Gravlagt som "Fendrich Uslers Søn Friderich Christopher, 4 maaneder 3 uger 3 dager. Hafde Seddel paa Jord og Klocher".

 

 

 

IX. Vincent Gjertsen Usler, født 1704 på Osebakken i Gjerpen,5 døpt 14.09.1704 i Gjerpen kirke,5 død 1758 på Saltevju under Sundbø nordre i Flåbygd, gravlagt 01.04.1758 i Kviteseid i Telemark.[21]

      

       Leutn: Uslers Søn Vincens Henrich fra Aasebachen. Test: OberstLeut: Krag. Capitain Steen, Capit:Leut. Mads Poulssøn. General Wejon?s Frue. Laugmandens ældste datter Gregoria.

      

       Bosatt i Vestre Porsgrunn.

      

       Fra Solumslekt:

       Vincents Hendrich Usler og Maren Pedersdatter Heding. Forlovere Jan Usler og Jens Clausøn.

      

       Merknad: I Olav Strannas «Lunde Herrad med Flaabygd» står bl. a.: «I eit gamalt panteregister stend: «Af nordre Sundbø haver Vincents Usler 1731 faaet tilladelse til at rydde og bygge en plads, Saltevje.» Usler var son aat kaptein Usler, buande ved Porsgrunn, sj. Qvisling Gjerpen s. 177. Vincents Usler var sersjant ved «Vesterlenske compagni» og kallast ogso «captein des arme»; det heiter um han i eit dokument at han «opryddede Saltevje af øde mark». Usler var gjestgjevar; i Saltevju var daa brennevinshandel og mykje liv, her var ferjeplass og roskifte. I 1759 var det skifte etter Usler; her var daa 1 stugu med 3 fag vindaugo, dertil kammers og kjøken, og dessutan bygd ei stugu innaat; her var fjøs til 5 kyr med smaakrøter, dertil løde, stallog grisehus. Daa Ulefoss-Strengen-vegen blei ferdig, blei det og slut med gjestgjevinga; Hans Person var siste gjestgjevaren i Saltevju

      

       Gravlagt som "Død i Flaabøjden her til Hvidesøe hørende Winzentz Hendrich Usler, men begraven ved Linde kirke 53 aar".

 

       Skifte fra Slektadatabasen "Slekt i Midtre Telemark" av Ole Bjørn Darrud

      

       Skifte 1758 Saltevju under Sundbø nordre, Flåbygd

       21.11. 1758 SaltEvie under Nordre Sundbø, Flåbygd

       Skifte etter Windsentz Henrich Gertsøn Usler

       Encke Maren Pedersd Heding og deres børn:

       1 Giert Petter Usler 25 ½ aar

       2 Friderich Usler 13 ½ aar

       3 Lisbet Catharina Usler 27 ½ aar

       4 Margrethe Lobes Usler 23 aar

       5 Malene Usler 11 aar.

      

 

       Gift 26.07.1729 i Solum,[22] med Maren Pedersdatter Hedding, født omkring 1705,8 (datter av Peder Lauritzen Hedding og Lisbet Maria Pedersdatter Tisted).

      

       Maren:

       Hennes mors far, Peder Knudsen Tisted, var student fra Viborg og var kappelan i Solum i 1670-80 årene.

 

       Hennes far etterfulgte hennes svigerfar som prest i Solum. I kallsboken står han som Hr. Peder, men i Nedre Telemark prostibok nevnes han som Peder Lauritzen Hedding, kappelan i Melum og Solum. Han og hans kone døde begge i 1712 og ble etterfulgt som prest av Anders Pedersen Baar i 1713.

 

 

      

        A.    Lisbet Catarina Vincentsdatter Usler, født 20.03.1731 i Lunde, døpt 27.03.1731 i Lunde kirke,12 død 25.01.1822 i Lindheim under Svenseid i Lunde.12

              

               Vincentz Usler Captain D: Elisabeth Cathrine

               Test. Fendrich Hennel, Monsr Amandus paa Flom, Halvor Verpe, Niels Tvet, Thomas Kieldal, Amandus kiæreste Madsmois: Falch

              

               Gravlagt som "Lisbet Jertsdtr Lindem i Lunde, 97 aar".

              

 

               Gift 20.10.1760 i Lunde kirke,12 med Ole Gunleksen, født 1736 på Lindheim under Svenseid i Lunde,12 (sønn av Gunlek Olsen og Mari Tomasdatter).

 

 

              

        B.    Gjert Petter Vincentsen Usler, født 1733 i Lunde i Telemark, døpt 29.03.1733 i Lunde kirke,12 død 1801 i Saltevju under Sundbø nordre i Flåbygd, gravlagt 20.07.1801 i Lunde i Telemark.12

              

               Capitain armes Usler S: Giert Petter

               Test. Madmoselle Dorthe Falk, Karen Sundbøe, Mette Tvedt, Msr Hans Bentsen, Msr Gerhard Mejdel, Anun Flom, Kittel Tvedt

              

               Gravlagt som "Giert Vincentsen Usler 69 aar".

              

 

               Gift 14.01.1762 i Solum kirke,12 med Ellen Marie Pedersdatter Wulf, født ca 1740 (datter av Peder Hansen Wulf og Karen Knutsdatter Tisted), død 1814 i Saltevju under Sundbø nordre i Flåbygd, gravlagt 24.11.1814 i Lunde kirke.12

              

               Ellen:

               Begge hennes foreldre døde på Gråten i Solum.

              

               Gravlagt som "Elen Maria Usler af Flaabygd enke".

 

 

              

        C.    Margrete Lobes Vincentsdtr Usler, født ca 1735.

              

               Hun nevnes i skifte etter sin far i 1750 som 24 år gammel.

              

               De nevnes i 1782 og 1801 som en husmannsfamilie under Kårstein under Nes nordre i Flåbygd.

 

              

               Gift 03.10.1762 i Lunde kirke,12 med Halvor Nilsen, født 1734 på Sundbø i Flåbygd (sønn av Nils Tykesen og Margit Olsdatter), døpt 18.04.1734 i Lunde i Telemark.12

              

               Halvor:

               Niels Sundbø fra Flaabøyd S: Halvor

               Test. Mad:me Uslers, Kari Sundbøe, Mætte Tvedt, Gunnul Kleppe, Taasten Tvedt.

 

 

              

        D.   Fredrich Vincent Usler, født ca 1745.[23]

              

               Han nevnes i skifte etter sin far i 1758 som 13 år gammel.

 

              

               Gift 27.01.1763 i Solum kirke,23 med Maren Arnesdatter, født 1744 på Gråten i Solum,23 (datter av Arne Tallachsen og Sara Jonsdatter), døpt 13.06.1744 i Solum,23 død 1790 på Gråten i Solum, gravlagt 14.05.1790 i Solum.23

              

               Maren:

               Arne Tallachsøns og Sara Jansdatters barn Maren.

               Faddere: Ifver Blehr, Børre Halvorsøn, Mons: Brangstrup, Maren Peder Pedersøns eller Krøgers, Jomfru Hofman.

              

               Se WikiTree/Leif Biberg Kristensen

              

               Gravlagt som "Maren Arnesdatter Graaten 47 aar".

              

               Skifte 1. juni 1790 på Gråten, Solum: Maren Arnesdatter død, enkemannen Friderich Winsensen Usler og deres barn: Wincentz Friderichsen 19 år til høsten er hos sin morbror John Arnesen i Middelborg i Holland, Arne Friderichsen 11 år til St. Hans hjemme, Tallach Friderichsen 6 år til helgemesse (Allehelgensdag, 1. november. LBK) hjemme, Maren Elisabeth Friderichsdatter 23 år tjener hos Skipper Paust i Skien. Formynder for barna: morbroren Halvor Arnesen.

 

 

 

               Et av barna nevnes i Østre Porsgrunn:

 

              

               1.     Arne Fredrichsen Usler, født 1779 på Gråten i Solum, døpt 03.07.1779 i Solum,16 død 24.10.1841 i Østre Porsgrunn, gravlagt 01.11.1841 i Østre Porsgrunn.23

                      

                       Et Drengebarn kaldet Arne, foreldre Friderich Usler og Maren Arnesdatter.

                       Faddere: Anne Arnes[datter?], Helgie Halvorsdatter, Hans Hansen, Halvor Arnesen, Jørgen Hophenberg.

                      

                       Solum forlovet 02.05.1798, gift 09.10.1798:

                       Arne Usler i Graaten, ungk. og Kistine Halvorsdatter, pige.

                       Forlovere Jørgen Mads Pedersen og Halvor Arnesen.

                      

 

                       Gift 09.10.1798 i Solum,16 med Kirstine Halvorsdatter, født 1769 i Østre Porsgrunn (datter av Halvor Hansen og Anne Sigurdsdatter), døpt 21.04.1769 i Østre Porsgrunn kirke.[24]

                      

                       Kirstine:

                       Døbt Halvor Hansen og Ane Siulsdatters 2de pigebørn og tvillinger, det første kaldet Maren Elisabeth, det yngste Kirstine.

                       Test: Peder Strømdal, Ole Hansen Skrædder, Haagen Benjaminsen Skrædder, Amund Ingebrichsen, Svend Jansen?, Ole Trulsen fra Toldboen, baaren den første af Jens Juels kone Martha Anundsdatter og pigen Ane Knudsdatter, den yngste af Jens Larsens kone Gunild Michelsdatter og pigen Elin Abrahamsdatter.

 

                       Se Østre Porsgrunn i 1801

              

 

                      

        E.    Malene Vincentsdatter Usler, født ca 1747.

              

               Hun nevnes i skifte etter sin far i 1758 som 11 år gammel.

              

 

 

      

X.   Anne Dorthea Usler, f. 1706 på Osebakken i Gjerpen, døpt 30.05.1706 i Gjerpen,6 d. 1707 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 24.03.1707 i Gjerpen.6

      

       Leuten. Uslers datter Anna Dorte

       Faddere: Major Mechelborg, Capitain Grubbe, Poul Vendelbo, OberstL. Kraghs frue, Jomfru Legaard.

      

       Gravlagt som "Leuten: Uslers datter Anna Dorte 3 fierdingsaar".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 157.

[2]  Skifte etter han.

[3]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[4]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 157.

[5]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[7]  Skifte etter faren.

[8]  Stipulert

[9]  gamlegjerpen.no.

[10]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Ættesoga Kviteseid på nett.

[12]  Slektadatabasen "Slekt i Midtre Telemark" av Ole Bjørn Darrud.

[13]  Alder ved død.

[14]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[16]  Solumslekt

[17]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 202.

[18]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, side 36.

[19]  Alder ved konfirmasjonen.

[20]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 58.

[21]  Kirkebok for Kviteseid, Ministerialbok nr. I 1 (1754-1773), skannet av digitalarkivet, side 14.

[22]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 186.

[23]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 30-31.