| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725-1762 |      


 

 

Jørgen Andersen født ca 1703 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Gunhild Hansdatter født omkring 1700 og 2. gang med Gunhild Olsdatter født ca 1699)

 

 

 

Jørgen Andersen, født ca 1703,[1] død 1748 i Brevik, gravlagt 30.03.1748 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av Anders Michelsen og Karen Jørgensdatter.

 

Han nevnes i 1706 bosatt hos sin far på Gåsegrunden som "Jørgen Andersen Søn 3 aar".

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Porsgrund som "Jørgen Andersen Bang 21 aar", født paa Gaasegrund og bosatt paa Gaasegrund, innrullert 28. juni 1723.

 

Sjeleregister 1729 på Vestre Porsgrunn nevner "Jørgen Andersen og qvinde et barn Hans 1 aar dagarbeider".

 

Han nevnes hos sine foreldre i Østre Porsgrunn i 1725 som ” Jørgen Andersøn enroulered gl. 22 aar”.

 

Han giftet seg 1. gang i Solum i 1727.

 

Solum - trolovet 05.12.1726, viet 04.03.1727

Jørgen Anderssøn og Gunnild Hansdatter.

Forlovere Jon Dalle og Anders Ulberg.

 

Han giftet seg 2. gang i Brevik i 1745.

 

Brevik: trolovet 07.10.1744, viet 07.04.1745

Jørgen Andersen (Gaasegrund) og Gunil Olsdatter

Caut.: Anders Svensche i Porsgrunden, Dideric Snedker.

 

 

Gravlagt som "Jørgen ..dersen?? (Andersen? Veldig klussete. JO)".

 

1748 6/5    Protokoll 5 fol. 160b

Brevik

Jørgen Andersen Gaasegrund +

g.1.

g.2. Gunild Olsdtr.

Barn:

1.  Hans Jørgensen, 20 år

2.  Lars Jørgensen, 17 år

3.  Frans Jørgensen, 11 år

4.  Anne Jørgensdtr.

Ingen barn i 2. ekteskap

Brt. summen mangler

Boets utg. 88 - 2 - 4 som overstiger inntekter

 

 

(1) Gift 04.03.1727 i Solum,[3] med Gunhild Hansdatter, født omkring 1700,[4] (datter av Hans Henrichsen og Anne Jensdatter), død før 1745.4

 

 

(2) Forlovet 07.10.1744 i Brevik,[5] gift 07.04.1745 i Brevik kirke,[6] med Gunhild Olsdatter, født ca 1699.1

 

Gunhild:

Hun var enke etter Petter Clausen da hun giftet seg med Jørgen Andersen i 1744.

 

Hun ble enke igjen i 1748 og trolovet seg på nytt i Brevik i 1749 men en Halvor Haagensen f. omkring 1710.

 

Brevik: trolovet 13.02.1749                                    

Halvor Haagensen og Gunil Olsdatter                        

Caut.: Michel Andersen, Jens Døwig.

 

Finner ikke noe mer om dem i Brevik.

 

 

 

 

I.    Hans Jørgensen, (sønn av Jørgen Andersen og Gunhild Hansdatter) født 1728 i Solum,[7] døpt 20.06.1728 i Solum.3

      

       Jørgen Anderssøns barn kaldet Hans.

       Faddere: Christen Biørntvedt, Hendrich Hanssøn, Claus Albritssøn, Maren Hansdatter, Maren Michelsdatter.

 

 

 

II.   Lars Jørgensen, (sønn av Jørgen Andersen og Gunhild Hansdatter) født 1731 i Solum,7 døpt 07.05.1731 i Solum.3

      

       Jørgen Anderssøns barn kaldet Lars

       Faddere: Anders Ulberg, Thomas Biørntvedt, Augustinus Johannessøn, Anne Andersdatter, Maren Isachsdatter.

 

 

 

III. Anne Jørgensdatter, (datter av Jørgen Andersen og Gunhild Hansdatter) født 1734 i Solum,7,4 døpt 25.07.1734 i Solum,3 død 1785 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 23.01.1785 i Vestre Porsgrunn.3

      

       Jørgen Anderssøns og Gunnild Hansdatters barn kaldet Anne

       Faddere: Svend Skaaning, Jens Dalle, Jens Aasmundssøn, Pernille Mogensdatter, Karen Abrahamsdatter.

      

       Konfirmert 9. april 1752 i Solum.

 

       Hun giftet seg i Solum i 1760.

      

       Solum: Forlovet 23.09.1759, Gift 06.02.1760, ved Porsgr:

       Lars Olsøn og Anne Jørgensdatter.

       Forlovere Christen Rørholt og Stephen Andersøn.

      

       Gravlagt som "Lars Olsens enke Ane Jørgensdatter 50 aar".

 

      

       Gift 06.02.1760 i Solum,3 med Lars Olsen, født omkring 1730,4 død før 1785.3

 

       Se Solumslekt.org

 

 

      

IV. Frans Jørgen Jørgensen, (sønn av Jørgen Andersen og Gunhild Hansdatter) født 1737 i vestre Porsgrunn i Solum,7 døpt 05.03.1737 i Solum.3

      

       Jørgen Andersøns og Gunnild Hansdatters barn Frans=Jørgen

       Faddere: Michell Junchte, Isach Jensøn, Povell Christiansøn, Maren Hansdatter, Aaste=Malene Andersdatter.

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[3]  Solumslekt, Solumslekt.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 5.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[7]  Skifte etter faren.