| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701 |      


 

 

 

 

Sara Pedersdatter født ca 1660 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Fredrik Knudsen født omkring 1650 og 2. gang med Kittil Hansen født omkring 1660)

 

 

 

 

Sara Pedersdatter, født ca 1660,[1] død 1741 i Brevik, gravlagt 02.06.1741 på Brevik kirkegård.[2]

 

Hun nevnes i skifte etter sin første mann, Fredrik Knudsen, i 1694.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1696.

 

Brevik - Trolovelse 18/2-1696.

Eftersom erlig acht och Velbefaren Unge mand, Kittil Handssøn och hans Kiæriste, erlig, Dydig oc Gudfrygctig Qvinde, Sara Pedersdaatter til deris æchteskabs consummation rituell æchtevielse, erh allenne tilholdis ved det Kongl. allernaadz. dem forundt Privilegie, de dato d. 10. Febr. 1696. Mens end ochsaa af Forordningen om Skudsmaale och Løffter for æcteskabs Trolofvelse och Vielser de dato d. 31 Augusti 1695 at forshatte Sognepræsten ved nøyelig forsichring, at Svare Echtemanden, Kittil Handssøn, som hans Kiæriste er i alle maader frie och ubekind ved for æchteskab eller æchteskabs forplichter paa andre Steeder.

(Vitnene, Niels Anderssøn og Lauridz Andersen, undertegnet denne vielsen meg egen penn og segl i Brevik den 6/3-1696.)

 

 

Gravlagt som "Sara Pettersdatter Sl. Kittel Hansens gl. 81 aar".

 

 

(1) Hun giftet seg med Fredrik Knudsen, født omkring 1650,[3] død ca 1694 i Brevik.

 

Fredrik:

Han nevnes som skipper på 1690 tallet.

 

Det var skifte etter han i 1694.

 

Digitalarkivet - Skifteregister for Skien 1666-1808

2856 - 21.2.1694 - 1692-1696 - Skifteprotokoller 2 - 101b

arvelater Friderich Knudtzsen Brewig borger til Scheen død i 'Widsteen i Christiania Fiorden'

Arvinger:

ektefelle Sara Pedersdtr

datter Annichen Fridrichsdtr., umyndig. I innledningen feilaktig nevnt som Knudzdtr

søstersønn Knud Ingwordsen.

 

 

(2) Gift 06.03.1696 i Brevik kirke,[4] med Kittil Hansen, født omkring 1660,3 død ca 1706 i Brevik.[5]

 

Kittil:

Han nevnes i Brevik i skattemantallet for 1701:

7.

Kiettel Hanssøn

Skatt rdl 0-2-0

 

Han nevnes som skipper og skipsreder.

 

Digitalarkivet - Skifteregister for Skien 1666-1808

2709 - 10.2.1706 - 1693-1713 - Skifteprotokoller 3 - 453b

arvelater Kittel Hansen Brevig borger til Skeen død

Arvinger:

ektefelle Zara Pedersdtr., hun hadde vært gift tidligere, og skiftebrevet etter denne mannen var dat. 21.02.1694

sønn Fridrich Kittilsen 9 år

stedatter Annichen Fridrichsdtr.

 

 

 

 

I.    Anniche Fredrichsdatter, (datter av Fredrik Knudsen og Sara Pedersdatter) født ca 1685,1 død 1742 i Brevik, gravlagt 05.04.1742 på Brevik kirkegård.2

      

       Hun ble nevnt i skifte etter faren i Brevik i 1694 og hun nevnes også i skifte etter moren nye mann.

      

      

       (1) Gift 20.11.1707 i Brevik kirke,4,[6] med Hans Madsen, født ca 1672,[7] (sønn av Mads Madsen og Gjørel Jørgensen), død ca 1725 i Brevik.5

      

 

       (2) Forlovet 18.06.1727 i Brevik,[8] gift 06.07.1727 i Brevik kirke,[9] med Peder Børresen, født omkring 1690.3

 

       Se Brevik før 1701

 

 

 

II.   Fredrich Kittilsen, (sønn av Kittil Hansen og Sara Pedersdatter) født ca 1697.

      

       Han nevnes i skifte etter faren.

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 57.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Skifte etter han.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 2.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.