| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK etter 1801 |      


 

 

 

Lars Erichsen født 1783 og Boel Jørgine Zachariasen født 1788 sin familie

 

 

 

Lars Erichsen, født 27.07.1783 i Brevik,[1] døpt 30.07.1783 i Brevik kirke,[2] konfirmert 07.04.1799 i Brevik kirke.[3]

Han var sønn av Hans Erichsen og Boel Larsdatter i Brevik.

 

Kiøbmand Hans Ericson og Boel Larsdatter - Lars Christenson                   

Faddere: Karen Grubbe, Else Pettersd. Ording, Jacob Grubbe, Ole Grubbe, Peder Flood

 

Konfirmert som "Lars Christensen Hansen 15 aar".

 

Han brukte navnet Lars Erichsen og Erichsen ble da brukt som familienavn.

 

Han fikk borgerbrev som kjøpmann i 1808.

 

Borgerbrev i Skien:

Lars Erichsen. Sønn av kjøpmann til Skien, Hans Erichsen (Brevik). Hadde fra ungdommen arbeidet i farens forretning. Ville nå etablere egen handel.

B. som kjøpmann 2/3 1808.

 

Han giftet seg i 1811.

 

Brevik viet 04.03.1811:         

Hr. Lars Eriksen og Jfr. Boel Jørgine Zachariasen 

Caut.: Hans Zachariasen og Boye Chrystie

 

 

Gift 04.03.1811 i Brevik kirke,1,[4] med Boel Jørgine Zachariasen, født 19.04.1788 i Skien,1 (datter av Simon Zachariasen og Karen Chrystie), døpt 29.04.1788 i Skien,1 død 14.12.1858 på Heistad i Eidanger,1gravlagt 19.12.1858 på Brevik kirkegård.

 

 

Barn før 1815:

 

 

I.    Karen Simonine Dorothea Erichsen, født 03.09.1812 i Brevik,1 døpt 30.12.1812 i Brevik kirke.[5]

      

       Lars Eriksen og Boel Jørgine Zachariassen - Karen Simonine Dorothea            

       Faddere: Madame Zachariassen, Madame Wrigt, Jfr. Zachariassen, Postmester Chrystie, Ole Grubbe, Larsen, Hans Eriksen.

 

      

       Forlovet1 med David Chrystie, født 1808 i Brevik (sønn av Boje Chrystie og Dorothea Zachariasdatter), døpt 29.02.1808 i Brevik kirke,[6] død 1836.[7]

      

       David:

       Postmester Boye Chrystie og Dorothea Zachariassen - David               

       Faddere: Mad. Karen Simonine Reyersen, Else Zachariassen, Ole Grubbe, Pastor Skanke, Lars Erichsen

      

       Han var styrmann. Han gikk under med hele besetningen på briggen "Louise" i 1836.

 

 

      

II.   Hanna Bolette Erichsen, født 25.01.1814 i Brevik,1 døpt 11.04.1814 i Brevik kirke,[8] død 17.12.1883 i Brevik.1

      

       Lars Eriksen og Boel Jørgine - Hanne Bolette                

       Faddere: Mad. Ericsen, Mad. Chrystie, Jfr. Coch, Anders Høegh, Christen Reiersen, Halvor Dahl.

 

      

       Gift 1841,1 med Peter Severin Dahl, født 09.10.1811 i Brevik,1 (sønn av Halvor Falk Jørgensen Dahl og Hanna Thyrholm Boss), døpt 06.11.1811 i Brevik kirke,[9] død 18.05.1873 på Heistad i Eidanger.1

      

       Peter:

       Halvor Dahl og Hanna Tyrholm Boss - Peter Severin                

       Faddere: Mad. L. Ericsen, Mad. Rynning, Jomfru Halvorsen, Hr. Ericsen, Hr. Buchn, Hr. Coch, Hr. Barclay

      

       Han kjøpte i 1857 Heistad Bnr. 1. Han var skipsfører og reder.

      

 

 

 

 [1]  Fru S. Høegh, Familien Wesseltoft  (1893).

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 105.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 100.

[7]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II  (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 59.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 107.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 104.