| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1801 |      


 

 

 

Boje Chrystie f. 1753 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Malene Hichmann f. ca 1741, 2. gang med Dorothea Zachariasdatter f. 1774 og 3. gang med Inger Bugge Zachariasen f. 1773)

 

 

 

Boje Chrystie, f. 1753 i Brevik, døpt 25.12.1753 i Brevik kirke,[1] konfirmert 07.10.1770 i Brevik kirke,[2] d. 02.12.1816 i Brevik.[3]

Han var sønn av Hans Chrystie og Dorthea Boyesdatter Ording i Brevik.

 

Mons. Hans Chrysties barn navnl. Boje

baaren af Mons. Petter Bojesens k. i Scheen, assist: Marthe Chrystie, mandfaddere: Elias Vinter, Petter Bojesen, Lars Vright

 

Konfirmert som "Boye Chrystie 17 aar".

 

Han giftet seg 1. gang i 1787.

 

Brevik: viet 02.02.1787         

Postmester, unge karl Boye Chrystie og jomfru Magdalene Hichman

Caut.: Postmester Hans Chrystie, Fridric Hichman.

- ægteviet i huuset

 

Familien hadde eierinteresser på Nedre Lunde Bnr.1, men de var bosatt i Brevik.

 

Eiendomsforhold:

 

Anno 26.08.1791 - Hans Chrysties skiøde til hans søn Hr. Postm. Boye Chrystie paa 2/20 parter i nedre Lunne med Brevigs grunde mod betalt 295 rd. (dat. 05.08.1791)

 

Anno 27.08.1792 - Aflyst Hr. Boye Chrysties obl. til Scheens Hospital, 700 rd. hvorh. var pants. 11/20 parter i Nedre Lunde med tilligg. Breviks og Sylterøens grunde, dat. 31. des. 1776 og afqvitt. i dag af Hr. Peder Flod i Scheen til hvem summen ved transport var overdraget.

 

Anno 01.09.1797 - Sorenskr. Nors auctionsskiøde til Hr. Postmest. Boye Chrystie paa 11/20 parter i Lunne Grd. med lige anpart i Grundene mod betalt 3000 rd. foruden omkostninger (dat. 24.04.1797)

 

Boje etterfulgte sin far som postmester.

 

Borgerskap i Skien:

Boye Chrystie, kongelig beskikket postmester i Brevik. Hadde i mange år forestått forretningene ved faren, kjøpmann Hans Chrysties kontor og handel i Brevik.

I anledning av at han hadde giftet seg «og det han derved efter forrige Ejer tilfaldne Huus og Kramboed var (han) bleven sindet og fandt det fornødent at drive Kjøbmandskab og Handel.»

B. som kjøpmann 24/9 1790.

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

6214 - 4.2.1792 - 1800-1807 - Skifteprotokoller 10b - 440b

Dette er kun et testamente

arvelater ektefelle Bøye Christie Brevig borger til Scheen og postmesterde hadde ingen livsarvinger

arvelater ektefelle Magdalene Hichmann Brevig de hadde ingen livsarvinger

 

Han giftet seg 2. gang i 1801.

 

Brevik: viet 16.06.1801         

Postmester Boye Chrystie og jomfru Dorthea Zachariasen.

 

Eiendomsforhold:

Anno 23.11.1801 - Postmester Chrysties grund seddel til Peder Isachsen for en tomt, nr, 82 i Brevig (dat. 03.10.1801)

 

Han giftet seg 3. gang i 1810.

 

Brevik: viet 23.04.1810         

Enkemand Postmester Bøye Chrystie og Jomfrue Inger Zachariasen

Caut.: Kiøbmand John Høegh og Reiersen

 

Brevik i 1801:

Nr.2

Boje Chrystie – Husbonde - 48 aar - I 1ste ægtesk. - Postmæster og kjøbmand

Magdalena Hichman - Hans kone – 60 aar - I 1ste ægtesk.

Anders Erichsen – Tjenestefolk – 21 aar – Ugivt – Postkarl

Anna Andersdtr. – Tjenestefolk – 40 aar - Ugivt

Sara Jacobsdtr. – Tjenestefolk – 32 aar – Ugivt 

Dorothea Zachariassen - Hans søster datter – 26 aar – Ugivt

Juliana Maria Hichman - Hendes broderdatter – 17 aar – Ugivt

Anna Holst – Logerende – 76 aar - Enke efter 2det ægteskab - Lever af sine midler - fød eeg

Maren Hichman - Selskabsjomfrue for madame holst – 19 aar – Ugivt 

 

Han døde i Brevik i 1816.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 718b - nr. 130
Skifte 3. December 1817 i Brevig udi stervbohuuset.
Afgangne postmæster Bøye Chrystie - enke Inger Chrystie
Hans barn med afdøde hustrue Dorthea Zachariasen:
1. Ældste søn Hans Chrystie, 12 aar.
2. Anden søn Simon Zachariasen Chrystie, 11 aar.
3. Yngste søn David Chrystie, 8 aar.
Alle hiemme i stervbohuuset.
For de umyndige blev Skibs Capitain Anders Rejersen formynder for ældste søn Hans Chrystie, kiøbmand Anders Jensen Høegh for Simon Zachariassen Chrystie og kiøbmand Lars Erichsen for David Chrystie, alle i Brevig.
Brutto: 11736-3-19
Netto: 8239-4-14

      

 

(1) Gift 02.02.1787 i Brevik kirke,[4] med Malene Hichmann, født 1740 i Skien,[5] (datter av Tobias Hichmann og Maren Christensdatter Hoffgaard), døpt 16.05.1740 i Skien,[6] konfirmert 03.08.1755 i Brevik kirke,[7] død 1801 i Brevik, gravlagt 02.03.1801 på Brevik kirkegård.[8]

 

Malene:

Thobias Hechmans datter Magdalena.

Faddere: Madame Christen Hofgaards kone, madame Frans Caspersens, Christen Jensen Hofgaard, Peder Pedersen Krøger, Petter Olsen Cudrio.

 

Lars Jensen Schvint var hennes mors svoger og han hadde tatt til seg Malene som sin pleiedatter. Hennes bror Fredrich Ludvig Christian Hechmann, nevnes også i forbindelse med Brevik.

 

Konfirmert som "2. Malene Hichman".

 

Brevik 1762:

Nr 84

Mand og hustru: Lars Svindt

Børn over 12 aar: Jens Svindt

Piiger over 12 aar: Marthe Gulbrandsdatter

Huusfolk: Dorthe Helvig Hofgaard, Malene Hichman

De uformuende: Svend Hansens 2. de børn Thor og Kistine, formaar ej at betale

 

Gravlagt som "Postmester Chrysties k. Magdalena Hichmann 60 aar".

 

 

(2) Gift 16.06.1801 i Brevik,[9] med Dorothea Zachariasdatter, f. 29.06.1774 i Skien,3 (datter av Simon Zachariasen og Karen Chrystie), døpt 05.07.1774 i Skien,3,[10] d. 21.02.1808 i Brevik,3 gravlagt 29.02.1808 på Brevik kirkegård.[11]

 

Dorothea:

Simon Zachariæsøns datter Dorthea.

Faddere: Niels Larsøns enke, Karen Chrystie, Jacob Nielsøn, Realf Boyesøn, Hans Chrystie.

 

Hun er bosatt hos Boje Chrystie i Brevik i 1801 som "Dorothea Zachariassen, Hans søster datter, 26 aar, Ugivt". Hun ble siden hans hustru. Hun var datter av Karen Chrystie som var Boye sin søster så dermed giftet hun seg med sin onkel.

 

Gravlagt som "Madme. Dorthea Chrystie født Zachariassen 34 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 285a

Skifte 1. mars 1810 i Brevig

Kiøbmand Boye Chrystis afgange hustrue Dorothea Zachariasen

Barn:

1. Søn Hans 5 aar

2. Søn Simen 4 aar

3. Søn David 2 aar

Værge Anders Jensen Heuch.

 

 

(3) Gift 23.04.1810 i Brevik kirke,[12] med Inger Bugge Zachariasen, f. 1773 i Skien (datter av Simon Zachariasen og Karen Chrystie), døpt 01.05.1773 i Skien,3,9 d. 19.05.1849 på Lunde i Eidanger.3

 

Inger:

Simon Zachariæsøns datter Inger Bugge.

Faddere: Jacob Nielsøns kone, Inger Zachariædatter, Niels Zachariæsøn, Jochum Adzlev, Zach. Zachariæsøn.

 

Hun giftet seg med sin søster Dorotheas enkemann. De var begge hans nieser.

 

 

 

I.    Hans Chrystie, (sønn av Boje Chrystie og Dorothea Zachariasdatter) f. 19.05.1804 i Brevik, døpt 11.06.1804 i Brevik kirke,[13] d. 1879.[14]

      

       Postmester B. Chrystie og Dorthea Zachariassen - Hans            

       Faddere: Mad. Karen Zachariassen, Mad. Dorthea Wright, Jfr. Inger Zachariassen, Hr. Anders Jensen, Bent Blehr, Thomas Blehr, Erich Blehr

      

       Han var skipper og senere gårdbruker på Nordre Lunder i Eidanger.

 

      

       Gift 23.12.1850 i Eidanger,3 med Johanne Johnsen, f. 26.12.1814,3 (datter av John Abrahamsen og Anne Mallene Andreasdatter), d. 1903.13

      

       Johanne:

       Hun kom fra Stathelle.

 

      

 

II.   Simon Zachariassen Chrystie, (sønn av Boje Chrystie og Dorothea Zachariasdatter) f. 17.06.1805 i Brevik,3 døpt 25.06.1805 i Brevik kirke,[15] d. 1857 på Lunde i Eidanger.3

      

       Postmester B: Chrystie og Dorthe Zachariassen - Simon Zachariassen              

       Faddere: Madme. Karen Zachariassen, Madme. Cathrine Jensen, Jfr, Boel Zachariassen, Jacob Cudrio, Just Wright, Simon Wright, Peder S. Blehr

      

       Han var kjøpmann i Brevik og døde ugift på Lunde i Eidanger.

 

 

 

III. Lars Schwint Chrystie, (sønn av Boje Chrystie og Dorothea Zachariasdatter) f. 1806 i Brevik,3 døpt 18.09.1806 i Brevik,[16] d. 1807 i Brevik, gravlagt 21.12.1807 på Brevik kirkegård.10

      

       Postmester B: Chrystie og Dorthea Zachariassens hd. Dbr. - Lars Schvint                    

       Faddere: Mad. Annichen Hichman, Mad. Maren D. Blehr, Jfr. Juliane M. Hichman, Controlleur Barchlay, Jacob Larsen, Christian Reyersen, Johan Bøchman Marcussen

      

       Gravlagt som "Postmester Chrystie og k. Dorthea Zachariassen Db. Lars Schvinth 1 ¼ aar".

 

 

 

IV. David Chrystie, (sønn av Boje Chrystie og Dorothea Zachariasdatter) f. 1808 i Brevik, døpt 29.02.1808 i Brevik kirke,[17] d. 1836.[18]

      

       Postmester Boye Chrystie og Dorothea Zachariassen - David               

       Faddere: Mad. Karen Simonine Reyersen, Else Zachariassen, Ole Grubbe, Pastor Skanke, Lars Erichsen

      

       Han var styrmann. Han gikk under med hele besetningen på briggen "Louise" i 1836.

 

      

       Forlovet3 med Karen Simonine Dorothea Erichsen, f. 03.09.1812 i Brevik,3 (datter av Lars Erichsen og Boel Jørgine Zachariasen), døpt 30.12.1812 i Brevik kirke.[19]

      

       Karen:

       Lars Eriksen og Boel Jørgine Zachariassen - Karen Simonine Dorothea            

       Faddere: Madame Zachariassen, Madame Wrigt, Jfr. Zachariassen, Postmester Chrystie, Ole Grubbe, Larsen, Hans Eriksen.

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35c.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[3]  Fru S. Høegh, Familien Wesseltoft (1893).

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[5]  Alder ved død.

[6]  Skiensavskrifter på Solumslekt.org.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[10]  Skiensavskrifter på Solumslekt.org.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 515.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 49.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 100.

[18]  C. S. Schilbred, Brevik gjennom tidene bind II (Brevik historielag, 1974), Brevik gjennom tidene bind II, side 59.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 105.