| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

Nils Olsen f. 1733 og Karen Jacobsdatter f. 1736 sin familie

 

 

 

Nils Olsen, f. 1733 i Vestre Porsgrunn, døpt 08.10.1733 i Vestre Porsgrunn kirke,[1] d. 1789 i Brevik, gravlagt 11.11.1789 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av Ole Helgesen og Pernille Mogensdatter i Vestre Porsgrunn.

 

Ole Smeds og Pernille Monsdatters barn kaldet Niels.

Faddere: Mons: van Deurs, Mons: Buer, Mons: Prof, Mad: Aall, Pernille Larsdatter.

 

Det var skifte etter hans far i 1839: :

Skifte 21. juli 1739 på Vestsida, Porsgrunn: Olle Helgesen Wold død, enka Pernille Mogensdatter og deres 7 barn: Mogens Olsen 20 år, Niels Olsen 6 år, Marthe Olsdatter gift med Guttorm Guttormsen bor i Brevig, Pernille Olsdatter 18 år, Helene Olsdatter 13 år, Kirstine Olsdatter 11 år, Mette Olsdatter 8 år. Verge for enka: Monsr. von Deurs.

 

Se Wikitee (Leif Biberg Kristensen)

 

NIls giftet seg i 1756. 

 

Brevik: trolovet 08.01.1756, viet 05.02.1756

Enroullered matros Niels Olsen og pigen Karen Jacobsdatter

Caut.: Johannes Larsen, Stoe Hansen.

 

Han ble nevnt i skifte etter hans mors søster, Margrethe Mogensdatter Ørbech, 16. januar 1758 i Vestre Porsgrunn som bosatt i Brevik.

 

Skifte 16. januar 1758 i Vestre Porsgrunn:

Grethe Mognsdatter Ørbech død, enkemannen Erenst Meyer og den avdødes arvinger:

Søstra Pernille Mognsdatter død og i ekteskap med Ole Smed etterlatt 6 barn:

a. Niels Olsen myndig og bor i Brevig,

b. Martha Olsdatter gift med Sten Hansen i Brevig,

c. Pernille Olsdatter gift med Anders Michelsen i vestre Porsgrunn,

d. Kirstine Olsdatter gift med Thor Johansen i østre Porsgrunn,

e. Helene Olsdatter gift med Christen Nielsen i Brevig,

f. Mette Olsdatter 26 år og ugift tjener hos Eystein Rasch i østre Porsgrunn.

Den siste fikk sin svoger Anders Michelsen som verge. Enkemannen hadde tidligere vært gift med Marie Larsdatter.

 

Hans søster Marthe Olsdatter f. 1717 ble gift og nevnes i Brevik 1762, søsteren Kirsten Olsdatter f. 1724 giftet seg med Thor Johannesen f. 1726. De ble bosatt i Brevik og nevnes under hans foreldre på Østre Porsgrunn i 1725, søsteren Helene Olsdatter f. 1726 ble gift og nevnes i Brevik 1725-1762 og under hennes 2. mann på  Brevik 1762, søsteren Mette Olsdatter f. 1731 ble gift og bosatt i Brevik. Hun nevnes under Brevik 1762.

 

Nils var bosatt i Brevik.

 

Brevik 1762:

Nr 55

Mand og hustru: Niels Olsen og kone

Huusfolk: Jacob Rommenæs og kone, Datter Maria

 

Brevik 1770:
41.
Niels Olsen, 41 aar, født i Porsgrunn, 3 sønner
Ole Nielsen 10 aar, født i Brevik
Jacob Nielsen 7 aar, født i Brevik
Isach Nielsen, 3 aar, født i Brevik


Brevik 1782:
Nr.100
Nils Olsen - 1 kone - 3 barn

Gravlagt som "Nils Ols. i Groben 57 aar".

 

1789 18/12,25/12,90 10/2  Protokoll 11 fol. 455b

Nils Olsen +   

Brevik

            Barn:

            1.  Ole Nilsen, myndig

            2.  Jacob Nilsen, myndig

            3.  Pernille Nilsdtr. enke etter Michel Andersen

            4.  Maren Maria Nilsdtr., 14 år

Sterbohuset: 200 rdl.

Brt. 477 - 1 - 21

Net. 285 - 3 – 19

 

Leif Biberg Kristensen skriver:

 

Det er noe veldig snodig her med stedsnavnet "Gropa". Nils og Kari er begge ført med navnet "Groben" ved sine begravelser, og det samme navnet har fulgt dattera Pernille etter at hun flyttet til Vestsida. 

 

Se Christian Abrahamsen,  Brmnr. 81 «Gropa»:

"Denne eiendom lå nede ved elven på vestsiden av det tidligere nevnte «gropaslep». Det var en lav hvitmalet enetasjes bygning med halvvalmet tak. Det ble revet i 1890-årene og tomten inndradd i verkstedområdet. [...] Skjøte fra røiert Peter Surland til Michael Andersen, g.m. Pernille Andersdatter Gropa, tgl. 1784. Auksjonsskjøte i Pernille Gropas dødsbo til Johan Holm i Brevik og skjøte fra denne til kornmåler Nils Nilsen, tgl. 1822."

 

I folketellinga 1815 er hun også nevnt som "Petronile Nielsdatter Gropa". Jeg tror ikke dette kan være tilfeldig, og det er nok Pernille som har satt navn på dette stedet på Vestsida.

 

 

Forlovet 08.01.1756 i Brevik,[3] gift 05.02.1756 i Brevik kirke,[4] med Karen Jacobsdatter, f. 1736 i Brevik (datter av Jacob Jacobsen og Maren Hansdatter), døpt 25.11.1736 i Brevik kirke,[5] d. 1789 i Brevik, gravlagt 25.06.1789 på Brevik kirkegård.2

 

Karen:

Jacob Perugvm. P.B. Karen

baaren af Mad'me Simon Johannisen, Demoiselle Maren Hansdatter t. Seig. Jac. N., mandfaddere: Mess. Schuds, Grubbe, Lars Berg

 

Gravlagt som "Karen Jacobsd. - Nils Ols. kone i Gropen 52 aar". 

 

1789 25/9    Protokoll 11 fol. 407

Karen Jacobsdtr. +     g. Nils Olsen

Brevik

            Barn:

            1.  Ole Nilsen, myndig, her

            2.  Jacob Nilsen, myndig, her

            3.  Pernille Nilsdtr. enke etter Michel Andersen, men nu forlovet.

            4.  Maren Nilsdtr., 14 år

Sterbohuset: 200 rdl.

Brt. 364 - 1 - 6

Net. 204 - 3 - 2.

 

 

I.    Pernille Nilsdatter, født 1757 i Brevik, døpt 18.12.1757 i Brevik kirke,[6] konfirmert 17.04.1774 i Brevik kirke,[7] død 28.08.1819 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 01.09.1819 i Vestre Porsgrunn.[8] 

 

       Niels Olsen barn navnl. Pernille

       baaren af St......? (Kluss. JO) Hansens k., assist: Guri Levorsdatter, mandfaddere: Niels Smed, Johannes Larsen, Jacob Jacobsen

      

       Konfirmert som "Pernille Nilsdatter 17 aar".

 

       Hun giftet seg 1. gang i 1785.

 

       Porsgrunn copuleres 13.02.1785 i huuset:

       Ungkarl og matros Michel Andersen af Vestre Porsgrund med pigen Pernille Nielsdatter.

       Forlovere Nils Olsen og Jens Høst.

 

       Hun giftet seg 2. gang i 1790.

 

       Porsgrunn troloves 26.05.1790:

       Enkemand Ole Evensen med enke Pernille Nielsdatter.

       Forlovere Ole Andersen og Ole Nielsen.

 

       Gravlagt som "Pernille Nielsdatter, enke efter Matros Ole Evensen i vestre Porsgrund, af Almueclassen sammesteds, 63 aar".

 

      

       (1) Gift 13.02.1785 i Vestre Porsgrunn kirke,[9] med Michel Andersen, f. 1751 i Vestre Porsgrunn,[10] (sønn av Anders Michelsen og Pernille Olsdatter), døpt 29.04.1751 i Vestre Porsgrunn kirke,8 konfirmert 13.03.1768 i Østre Porsgrunn kirke,[11] d. 1787 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 22.08.1787 på Vestre Porsgrunn kirkegård.8

      

       Michel:

       Anders Michelsøns og Pernelle Olsdatters barn Michel.

       Faddere: Visit: Aalborg, Hans Kiembler Leth, Christian Gartmand, Lieutnant Trøgels Kiereste, Mette Maria Kiil.

      

       Konfirmert som "4. Michel Andersen 17 aar".

      

       Skifte 11. september 1787 i Vestre Porsgrunn:

       Mikkel Andersen død, enka Pernille Nielsdatter og deres barn:

       a. Anders Mikkelsen 1 år,

       b. Mari Mikkelsdatter 3 år.

       Verge for mora: Jens Høst, for Anders: morfaren Niels Olsen i Brevik, for Mari: morbroren Ole Nielsen i Brevik.

 

    

           Michel Andersen fikk et uekte barn med Kari Nilsdatter, f. ca 1760

 

           Kari:

           Det kan være hun en finner bosatt hos Bendt Manna i Brevik i 1801 "Karie Nielsdtr, Tjenestepige, 41aar, Ugivt".

 

           Deres uekte barn:

 

           A.       Michel Michelsen, (sønn av Michel Andersen og Kari Nilsdatter) f. 1785 i Brevik, døpt 10.02.1785 i Brevik kirke,[12] d. 1785 i Brevik, gravlagt 06.07.1785 på Brevik kirkegård.[13]

            

                    Kari Nilsdatters uægte D.B. Michel - Barnefader blev angivet ungkarl Michel Andersen af vestre Porsgrund

                    Faddere: Anders Giertsens k. Grete Larsdatter, Mari Nilsdatter, Jens Nilsen, Christen Nilsen, Anders Larsen

            

                    Gravlagt som "Michel - Kari Nilsd. uægte D.B. 20 uger".

 

      

       (2) Gift 23.09.1790 i Vestre Porsgrunn kirke,[14] med Ole Evensen, f. omkring 1750.

 

       Han var enkemann etter Anne Maria Jensdatter.

 

 

       Barn:    

 

       A.   Karen Marie Michelsdatter, (datter av Michel Andersen og Pernille Nilsdatter) f. 1785 i Vestre Porsgrunn, døpt 13.02.1785 i Vestre Porsgrunn kirke.[15]

            

             Michel Andersen og Pernille Nielsdatters b. Kirstine Maria.

             Test: Niels Olsens kone? Karen, pigen Pernille Thorsdatter, Niels Olsen af Brevig, Ole Andersen, Ole Nielsen.

 

 

 

        B.    Anders Michelsen, (sønn av Michel Andersen og Pernille Nilsdatter) født 1786 i Vestre Porsgrunn, døpt 24.11.1786 i Østre Porsgrunn kirke.[16] .

              

               døbt i østre kirke Michel Andersen og Pernille Nielsdatters b. Anders.

               Test: Ole Andersens k. Malene Vindsensdatter Usler, p. Karen Hansdatter, Jens Høst, Justen Lykke, Knud Iversen.

              

               Vestre Porsgrunn viet 07.07.1826:

               Ungkarl og Dagarbeider Anders Michelsen 38 aar af vestre Porsgrund,

               og Pige Gunild Isachsdatter af Tyendeclassen i vestre Porsgrund 46 aar.

               Forlovere Baadsmand Lorenz Olsen og Matros Hans Thomas Thyrholm.

 

              

               Gift 07.07.1826 i Vestre Porsgrunn,[17] med Gunhild Isachsdatter, født 1779 i Langesund i Bamble (datter av Isach Hansen og Berthe Isachsdatter), døpt 04.07.1779 i Bamble.[18]

              

               Gunhild:

               Gunhil, foreldre Isaak Asdhal Langesund og Berte Isaaksdatter.

               Faddere: Isaak Sørensen, Manasse Riis, Søren Isaaksen, Anne Andersdatter, Johanne Isaaksdatter.

 

               Foreldrene nevnes i Brevik.

 

          

 

       C.   Nils Olsen, (datter av Ole Evensen og Pernille Nilsdatter) f. 1791 i Vestre Porsgrunn, døpt 26.12.1791 i Vestre Porsgrunn kirke,[19] d. 1797 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 13.05.1797 på Vestre Porsgrunn kirkegård.[20]

            

             Ole Evensen og Pernille Nielsdatters b. Niels.

             Test: Ole Nielsens k. Pernille Jacobsdatter fra Brevig, p. Maren Nielsdatter, Even Olsen, Hans Hansen, Ole Andersen.

            

             Gravlagt som "Ole Evensens søn Niels 5 aar 19 uger".

 

 

 

       D.   Anne Marie Olsdatter, (datter av Ole Evensen og Pernille Nilsdatter) f. 1794 i Vestre Porsgrunn, døpt 13.04.1794 i Vestre Porsgrunn kirke.[21]

            

             Ole Evensen og Pernille Nielsdatters b. Ane Maria.

             Test: David Jensens k. Johanne Svaneberg, p. Dorthea Haralsdatter, Isaach Asdal, Niels Tomesen, Jacob Larsen.

 

 

               Gift 02.03.1822 i Vestre Porsgrunn,15 med Nils Nilsen, født 1793 i Østre Porsgrunn (sønn av Nils Jørgensen og Marthe Erichsdatter), døpt 15.09.1793 i Østre Porsgrunn kirke.[22]

              

               Nils:

               Døbt Niels Jørgensen og Marthe Erichsdatters barn Niels.

               Test: enken Ane Larsdatter, pigen Mette Kirstine Nielsdatter, Helje Christensen, Christian Johannisen, Lars Simonsen.

              

               Forloveren Jens Johnsen var hans svoger.

              

               Vestre Porsgrunn 02.03.1822:

               Ungkarl og Matros Niels Nielsen 30 aar af vestre Porsgrund,

               og Pige Anne Maria Olsdatter 25 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund.

               Forlovere Jens Johnsen og Lorents Olsen.

 

 

 

 

       E.   Mette Maria Olsdatter, (datter av Ole Evensen og Pernille Nilsdatter) f. 1795 i Vestre Porsgrunn, døpt 22.11.1795 i Østre Porsgrunn kirke.[23]

 

             døbt i østre Porsgrunds kirke Ole Evensens og Pernille Nielsdatters barn Mette Maria.

             Faddere: Hans Johannis kone Maren Thorsdatter, pigen Inger Maria Solvesdatter, Peder Christensen, Peder Larsen, Povel Johansen

 

 

      

 

II.   Ole Nilsen, f. 1759 i Brevik, døpt 11.11.1759 i Brevik kirke,[24] konfirmert 17.04.1774 i Brevik kirke,7 d. 1805 i Brevik, gravlagt 17.01.1805 på Brevik kirkegård.[25]

      

       Niels Olsens barn navnl. Ole

       baaren af Christen Nielsens k., assist: Karen Guttormsdatter, mandfaddere: Isak Leerstang, Jacob Jacobsen Holfast?, Erik Larsen Feset

      

       Konfirmert som "Ole Nilson 16 aar".  (Det var også konfirmert en "Ole Nilson 17 aar" den 21.04.1776?)

 

      

       (1) Gift 04.07.1786 i Brevik kirke,[26] med Pernille Jacobsdatter, f. 1763 i Brevik (datter av Jacob Pedersen og Kirsten Sørensdatter), døpt 17.07.1763 i Brevik kirke,[27] konfirmert 03.10.1779 i Brevik kirke,[28] d. 1797 i Brevik, gravlagt 03.05.1797 på Brevik kirkegård.[29]

      

      

       (2) Gift 05.05.1799 i Brevik kirke,[30] med Anna Kirstine Kittilsdatter, f. 1751 i Brevik (datter av Kittil Hansen Køge og Maren Cathrine Hesselberg), døpt 27.06.1751 i Brevik kirke,[31] konfirmert 05.10.1766 i Brevik kirke,[32] d. 1809 i Brevik, gravlagt 09.02.1809 på Brevik kirkegård.[33]

 

 

       Se Brevik 1801

 

 

 

III. Jacob Nilsen, f. 1763 i Brevik, døpt 07.08.1763 i Brevik kirke,15 konfirmert 29.04.1781 i Brevik kirke,16 d. 1790 i Brevik, gravlagt 27.12.1790 på Brevik kirkegård.2

      

       Niels Olsens db. Jacob

       baaren af Ole Larsens kone i Sæteret, assist: Mette Olsdatter, Anne Catrine Olsdatter, mandfaddere: Knud Muuremæster, Jacob Holfast

      

       Konfirmert som "Jacob Nilson 17 aar".

      

       Gravlagt som "Jacob Nils. i Gropen 26 aar".

      

       1792 1 / 2       Protokoll 11 fol. 591

       Jacob Nilsen, ungkar +        

       Brevik

                   Søskend:

                   1.  Ole Nilsen, myndig, Brevik

                   2.  Pernille Nilsdtr. g.m. Ole Evensen, vestre

                        Porsgrunn

                   3.  Maren Marie Nilsdtr., 16 år

       Fars + morsarv: 110 - 1 - 10

       Brt. 137 - 1 - 10

       Net. 110 - 0 - 1

      

      

 

IV. Isach Nilsen, f. 1766 i Brevik, døpt 09.02.1766 i Brevik kirke,[34] d. 1769 i Brevik, gravlagt 02.11.1769 på Brevik kirkegård.[35]

      

       Nils Olson og Kari Jacobsdatter- Isach  

       Faddere: Dorethea Bojesd Chrestie, Malene Hekman, Nils Larson, Anders Erichson Schebs, Jacob Grubbe

      

       Gravlagt som "Isac - Nils Olsons, i Gropen 4 aar".

 

 

 

V.   Kirstine Nilsdatter, f. 1768 i Brevik, døpt 08.07.1768 i Brevik kirke,[36] d. 1768 i Brevik, gravlagt 06.10.1768 på Brevik kirkegård.[37]

      

       Nils Olson og Kari Jacobsdatter  - Kirstine        

       Faddere: Ambor Nils Larsons, Marta Gregersd Winter, Jørgen Chrystie, Jacob Nilson, Claus Hesselberg

      

       Gravlagt som "Nils Olson og k. Karie Jacobsdatters pb Kirstine 13 uger".       

 

 

 

VI. Isach Nilsen, f. 1770 i Brevik, døpt 13.05.1770 i Brevik kirke,[38] d. 1770 i Brevik, gravlagt 30.05.1770 på Brevik kirkegård.25

      

       Nils Olson og Kari Jacobsdatter  - Isac  

       faddere: Dorte Boyesd Chrysties kone, Boel Nilsd, Visiteur Ole Theigler, Jørgen Zachariason, Jacob Nilsen

      

       Gravlagt som "Isac Nilson - Nils Olsons 3 uger".

 

 

 

VII. Maren Nilsdatter, f. 1771 i Brevik, døpt 20.11.1771 i Brevik kirke,[39] d. 1772 i Brevik, gravlagt 18.01.1772 på Brevik kirkegård.25

      

       Nils Olson og Kari Jacobsdatter  - Maren           

       Faddere: Johannes Larsons kone Constance Jacobsd, Anne Kirstine Nilsd, Christen Wrinsted, Ole Larson, Claus Larson

      

       Gravlagt som "Maren Nilsdatter - Nils Olsons 8 uger".

 

 

 

VIII. Maren Marie Nilsdatter, f. 1775 i Brevik, døpt 28.03.1775 i Brevik kirke,[40] konfirmert 11.04.1790 i Brevik kirke,[41] d. 1805 i Brevik, gravlagt 17.01.1805 på 

        Brevik kirkegård.13

      

       Nils Olson og Kari Jacobsdatter  - Maren Marie

       Faddere: Ole Larsons kone Mette Olsd, Pernille Nilsd, Canonerere Nils Mogenson og Nils Christian Larson, Baadsmand Johan Wilhelm

      

       Konfirmert som "Maren Maria Nilsdatter 15 aar".

      

      

       Gift 26.10.1793 i Brevik kirke,[42] med Halvor Andreasen, f. 1767 i Brevik (sønn av Andreas Nilsen og Maren Halvorsdatter), døpt 15.01.1767 i Brevik kirke,[43] konfirmert 27.04.1783 i Brevik kirke,31        d.13.05.1827 i Brevik, gravlagt 19.05.1827 i Brevik.

 

       Se Brevik 1801

 

 

      

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 51.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 6.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34g.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35e.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[8]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[9]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[10]  Stipulert, Stipulert.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 26-27.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[14]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 142-143.

[15]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 111-112.

[16]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 122-123.

[17]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[18]  Bambleavskrifter på Solumslekt.

[19]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 150-151.

[20]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 295.

[21]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 162-163.

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 186-187.

[23]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 170-171.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35g.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

[26]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35j.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35a.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[33]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.

[34]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 5.

[35]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[36]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[37]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[38]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[39]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[40]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 14.

[41]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[42]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[43]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.