| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762-1782 |     


 

 

 

Isach Hansen født 1743 og Berthe Isachsdatter født 1751 sin familie

 

 

 

Isach Hansen, født 1743 på Findal i Solum, døpt 06.10.1743 i Solum.[1]

Han var sønn av Hans Pedersen og Gunhild Erichsdatter på Findal i Solum.

 

Hans Findalls og Gunnild Erichsdatters barn Isach.

Faddere: Anders Weholt, Christen Klofholt, Matthiis Helstved, Maren Meidels, Marthe Kistine Acthon.

 

Moren giftet seg 2. gang i 1730 med enkemannen Mads Gundersen f. ca 1700 d. 1787. Han ble bruker på Asdal i Bamble.

 

Isach giftet seg i Brevik i 1771.

 

Brevik: viet 18.08.1771         

Unge karl Isac Hansen og Pigen Birte Isachsdatter i Langesund.

Caut.: Viseterer Fyhn. Isach Sørensen.

- ægteviet i huuset, Kongebrev

 

Eiendomsforhold:

Anno 28.01.1780 - Visiteur Teiglers til Isach Hansen Asdahl paa huus med grund paa Sylterøen i Brevig imod betalt 300 rd. (dat. 10.01.1780)

 

De var bosatt i Vestre Porsgrunn i 1801 og 1815.

 

 

Gift 18.08.1771 i Brevik kirke,[2] med Berthe Isachsdatter, født 1751 i Brevik (datter av Isach Sørensen og Anne Andersdatter), døpt 28.11.1751 i Brevik kirke,[3] konfirmert 26.04.1767 i Brevik kirke.[4]

 

Berthe:

Isak Sørensens barn Berthe
baaren af Erich Andersen Scebs kone, assist: Karen Grubbe, mandfaddere: Søren Andersen Scebs, Jacob Nielsen Lunde? (Klussete. JO), Ole Andersen 

Konfirmert som "Birte Isachsdatter 16 aar".

 

 

 

I.    Gunild Maria Isachsdatter, født 1772 i Langesund i Bamble, døpt 10.05.1772 i Bamble,[5] død 1772 i Langesund i Bamble, gravlagt 05.08.1772 i Bamble.[6]

      

       Isach Hansen i Langesund og Berthe Isachsdatters barn kaldet Gunild Maria.

       Faddere: Isach Sørensens kone fra Brewig Anne Andersdatter, Aaved Madsdatter Asdahl, Truls Arnoldsen i Langesund, Mads Linstrøm ibid, Rasmus Pedersen ibid.

      

       Gravlagt som "Isach Hansen i Langesund og Birthe Isachsdatters barn Gunild Maria 3 mnd".

 

 

 

II.   Gunild Isachsdatter, født 1773 i Langesund i Bamble, døpt 11.07.1773 i Bamble,[7] død 1773 i Langesund i Bamble, gravlagt 11.11.1773 i Bamble.6

      

       Isach Hansen i Langesund og Berthe Isachsdatters barn kaldet Gunild.

       Faddere: Hans Asdahls kone Aase Mathiasdatter, Johanne Isachsdatter fra Sætret ved Brewig, Hans Asdahl, Tollef Erichsen Klep, Isach Sørensen fra Brevig.

      

       Gravlagt som "Isach Hansen i Langesund og Berthe Isachsdatters barn Gunild Maria 1 aar 6 mnd. " Ps. Her stemmer navn og alder med hennes søster som ble døpt og gravlagt i 1772.

      

 

 

III. Anne Isachsdatter, født 1774 i Langesund i Bamble, døpt 30.10.1774 i Bamble.[8]

      

       Isach Hansen i Langesund og Berthe Isachdatters barn Anne.

       Faddere: Isach Sørensen kone i Sæteret ved Brevig Anne Andersdatter, Owed Madsdatter Asdahl, Isach Sørensen i Brewig, Ole Andersen ibid, Hans Madsen Asdahl.

      

       Under folketellingen i Vestre Porsgrunn i 1801 var den 27 år gamle Anne ført hos sine foreldre Isach Asdahl og Birthe Isachsdatter.

 

       Hun giftet seg i 1803.

 

       Porsgrunn Cop. 11/9-1803.

       Uk. Andreas Colling og p. Anne Isaachsd.

       Forl: Jens Ulrich Bøyesen, Knud Halvorsen.

 

      

       Gift 11.09.1803 i Porsgrunn,[9] med Andreas Pedersen Colling, født 1778 i Østre Porsgrunn (sønn av Peder Andreasen Colling og Maren Pernille Jensdatter Aabye), døpt 25.09.1778 i Østre Porsgrunn kirke,[10] konfirmert 27.04.1794 i Østre Porsgrunn kirke,[11] død 11.08.1838 i Porsgrunn, gravlagt 26.08.1838 i Porsgrunn.[12]

 

       Andreas:

       Døbt Peter Andreas Colding og Maren Peternille Aabyes barn Andreas.

       Test: Min kone Fransischa Margrethe Aall, Jomf. Ane Dorthea Rasch, Mons. Jacob Aall, Skip. Henrich Bruun, Jacob Larsen paa Nicolai Aalls vegne.

      

       Konfirmert som "2. Andreas Colling 16 aar".

      

       Gravlagt som "Hugger Andreas Colding, han druknede ved at falde fra en Bordflaade?, 58 aar, vestre Porsgrund."

 

 

       Barn:

 

        A.    Maren Pernille Andreasdatter, født 1804 i Vestre Porsgrunn, døpt 27.04.1804 i Vestre Porsgrunn,[13] død 1809 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 30.09.1809 i Vestre Porsgrunn.[14] .

              

               Andreas Collings og Anne Isaachsdatters barn Maren Pernille.

               Faddere: Anders Johannesens k. Anne Kirstine Morthensdatter, pigen Gunild Isaachsdatter, Isaach Asdahl, Morten Hendrich Andersen, Lorentz Olsen.

              

               Gravlagt som "Andreas Collings barn Maren Petronelle 5½ aar".

 

 

      

IV. Hans Isachsen, født 1777 i Langesund i Bamble, døpt 02.02.1777 i Bamble.6

      

       Isach Hansen i Langesund og Berthe Isachsdatters barn Hans.

       Faddere: Niels Hansens kone Ædel Sophia Larsdatter, Johanne Isachsdatter fra Brewig, Hans Lund Linaae, Isach Sørensen fra Brewig, Claus Arctander.

 

 

 

V.   Gunhild Isachsdatter, født 1779 i Langesund i Bamble, døpt 04.07.1779 i Bamble.6

      

       Gunhil, foreldre Isaak Asdhal Langesund og Berte Isaaksdatter.

       Faddere: Isaak Sørensen, Manasse Riis, Søren Isaaksen, Anne Andersdatter, Johanne Isaaksdatter.

 

       Vestre Porsgrunn viet 07.07.1826:

       Ungkarl og Dagarbeider Anders Michelsen 38 aar af vestre Porsgrund,

       og Pige Gunild Isachsdatter af Tyendeclassen i vestre Porsgrund 46 aar.

       Forlovere Baadsmand Lorenz Olsen og Matros Hans Thomas Thyrholm.

 

 

       Gift 07.07.1826 i Vestre Porsgrunn,[15] med Anders Michelsen, født 1786 i Vestre Porsgrunn (sønn av Michel Andersen og Pernille Nilsdatter), døpt 24.11.1786 i Østre Porsgrunn kirke.[16]

      

       Anders:

       døbt i østre kirke Michel Andersen og Pernille Nielsdatters b. Anders.

       Test: Ole Andersens k. Malene Vindsensdatter Usler, p. Karen Hansdatter, Jens Høst, Justen Lykke, Knud Iversen.

 

       Moren var datter av Nils Olsen i Brevik.

 

 

 

VI. Karen Isachsdatter, født 1781 i Brevik, døpt 29.09.1781 i Brevik kirke.[17]

      

       Isac Hanson Asdal og Børte Isachsdatter - Karen                      

       Faddere: Isac Sørensons kone Anne Andersd, Maria Holm, Isac Sørenson, Ole Anderson, Jonas Færenstrøm

      

       Hun var nok bosatt hos Andreas Fagerholm i Brevik i 1801 "Karen Isachsdtr, Tjenestepige, 18 aar, Ugivt".

      

 

      

VII. Birthe Isachsdatter, født 1784 i Brevik, døpt 17.03.1784 i Brevik kirke,[18] død 1810 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 12.08.1810 i Vestre Porsgrunn.[19]

      

       Isac Hanson Asdal og Birte Isacsdatter - Birte               

       Faddere: Johanne Isacsd, Anne Maria Engebrictsd, Isac Sørenson, Lars Olson, barnet hjemmedøbt

      

       Gravlagt som "Pigen Birthe Isachsdatter Asdal 26 aar".

 

 

 

VIII. Åse Marie Isachsdatter, født 1787 på Asdal i Bamble, døpt 28.01.1787 i Bamble.6

      

       Aase Maria, foreldre Isaach Handsen nedre Asdahleie og kone Berthe Isaachsdatter.

       Faddere: Erich Tellefsen Klæpes kone Aase Isaachsdatter, pige Anne Mathiasdatter Hellestvedt, Isaach Mathiasen øvre Asdahl, Anders Tellefsen Herrebachen, Erich Mathiassen Hellestvedt.

 

 

 

IX. Åse Marie Isachsdatter, født 1792 i Vestre Porsgrunn, døpt 14.03.1792 i Vestre Porsgrunn,14 død 1792 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 09.09.1792 i Vestre Porsgrunn.14

      

       confirmeret Isaach Madsen Asdal og Birthe Isaachsdatters hiæmmedøbte barn Aase Maria.

       Test: Peder Findal og kone Maria Hansdatter, pigen Marichen Masdatter, Hans Kilsen, Aasol Andersen Rougtved

      

       Gravlagt som "begravet Isaach Asdals datter Aase Maria 20 uger".

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 77.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[5]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 512-513.

[6]  Bambleavskrifter på Solumslekt.

[7]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 518.

[8]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 524.

[9]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 76-77.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 192-193.

[12]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 188.

[13]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn Mini. 1 1764-1814, side 226-227.

[14]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn Mini. 1 1764-1814, side 296-297.

[15]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[16]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 122-123.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[19]  Solumslekt, Solumslekt.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.