| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

 

Nils Jørgensen f. 1755 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Marthe Erichsdatter f. ca 1767 og 2. gang med Ellen Jensdatter f. ca 1763)

 

 

 

Nils Jørgensen, f. 1755 i Porsgrund,[1] døpt 01.11.1755 i Eidanger kirke,1 konfirmert 03.04.1785 i Østre Porsgrunn kirke,[2] d. 1814 i Østre Porsgrunn, gravlagt 04.02.1814 på Østre Porsgrunn kirkegård.[3]

Han var sønn av Jørgen Nilsen og Ragnhild Erichsdatter i Østre Porsgrunn.

 

Jørgen Nielsens barn fra Porsgrund navnl. Niels                                                       

Faddere: baaren af Elen Hansdatter, Marthe Christiansdatter, mandfaddere: Ingebreth Rønningen? fra Gierpen, Jacob Erichsen Herøseje, Niels Nielsen.

 

Trolig konfirmert som "7. Niels Jørgensen 26 aar".

 

Han giftet seg 1. gang i 1789/90.

 

Østre Porsgrunn 26.12.1789:

Trol. ungkarl Niels Jørgensen med pigen Marthe Erichsdatter.

 

Han bodde i Østre Porsgrunn i 1801 som enkemann.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 87

Niels Jørgensen - Huusejer – 49 aar - Enkemd. efter 1ste ægteskab - Enroll. matros

Jørgen - Hans børn - 11 aar

Ingeborg Kirstine - Hans børn – 10 aar

Niels - Hans børn - 8 aar

 

Han giftet seg 2. gang i 1803.

 

Porsgrunn Cop. 6/5-1801.

Enkem. Niels Jørgensen og p. Ellen Jensd.

Cav: Torjus Jensen, Sivert Jørgensen.

 

Gravlagt som "Niels Jørgensen 58 aar".        

 

 

(1) Forlovet 26.12.1789 i Østre Porsgrunn,[4] gift 1790, med Marthe Erichsdatter, f. ca 1767,[5] d. 1799 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.04.1799 på Østre Porsgrunn kirkegård,[6] konfirmert 05.10.1783 i Østre Porsgrunn kirke.[7]

 

Marthe:

Konfirmert som "17. Marthe Erichsdatter 16 aar".

 

Gravlagt (feilaktig skrevet) som "Niels Jørgensens kone Marthe Larsdatter 35 aar".

 

 

(2) Gift 06.05.1801 i Porsgrunn,[8] med Ellen Jensdatter, født ca 1763,[9] (datter av Jens Haagensen og Berte Sofie Jensdatter), død 22.12.1826 i Østre Porsgrunn,[10] gravlagt 29.12.1826 i Østre Porsgrunn.[11]

 

Ellen:

Hennes far kom fra Herre og moren fra Moss. De giftet seg i Moss i 1761, men kom til Herre før 1772. Se WikiTree/Leif Biberg Kristensen

 

Ellen nevnes i skifte etter sin bror Isach Jensen i 1802 som gift med Nils Jørgensen i Østre Porsgrunn.

 

Bosatt hos Severin Løvenskiold i Østre Porsgrunn i 1801 "Ellen Jensdtr., Tienestefolk, 38 aar".

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.166

Avskrift 2

Husejer Hugger Arbeidsmand Ole Halvorsen 67 aar

Kone Anne Kirstine Steffensdatter 30 aar

Datter Anne Olsdatter 8 ½ aar

Logerende

Almisselem Marthe Jonsdatter 60 aaar

Enke Almisselem Elen Jensdatter 60 aar

Datter Marte Sofie 14 aar

Sønn Matros Nils Nilsen 20 aar

Logerende

Almisselem Ragnil Olsdatter 29 aar

Enke Almisselem Ane Maria Larsdatter 40 aar

Datter Maren Amusdatter 13 aar

 

Gravlagt som "Elen Jensdatter, enke efter Matros Niels Jørgensen af Almisselemmernes Tal i østre Porsgrund, 70 aar".

 

 

 

I.    Jørgen Nilsen, (sønn av Nils Jørgensen og Marthe Erichsdatter) f. 1790 i Østre Porsgrunn, døpt 28.03.1790 i Østre Porsgrunn kirke.[12]

      

       Døbt Niels Jørgensen og Marthe Erichsdatters barn Jørgen.

       Test: Peder Halvorsens kone Marthe Olsdatter, pigen Jøran Olsdatter, Sivert Jørgensen, Povel Ravn, Lars Nielsen.

 

 

 

II.   Ingeborg Kristine Nilsdatter, (datter av Nils Jørgensen og Marthe Erichsdatter) født 1791 i Østre Porsgrunn,[13] døpt 20.11.1791 i Østre Porsgrunn,[14] konfirmert 09.04.1809 i Østre Porsgrunn,[15] død 22.05.1837 i Vestre Porsgrunn,[16] gravlagt 29.05.1837 i Vestre Porsgrunn.15

      

       Døbt Niels Jørgensen og Marthe Erichsdatters barn Ingebor Kirstine.

       Test: Hans Torjusens kone Ane Maria Christensdatter, pigen Giertrud Jensdatter, Sivert Jørgensen, Ole Johannisen, Svend Wraalsen.

      

       Konfirmert som "Ingeborg Kirstine Nielsdatter 17 ½ aar - Døpt i Østre Porsgrund kirke den 22. Sønd 1791".

 

       Hun giftet seg i 1816.

 

       Viet Porsgrunn 04.03.1816:

       Jens Johnsen 28 aar Matros i østre Porsgrund, og Ingeborg Nielsdatter 23 aar af Tjenesteclassen. Forlovere Jens Uhlefos og Niels Pedersen.

 

       Gravlagt som "VP: Konen Ingeborg Nielsdatter viede med Rorskarl Jens Johnsen, 48 aar".

 

      

       Gift 04.03.1816 i Porsgrunn,[17] med Jens Jonsen, født 1788 på Osebakken i Gjerpen,5 (sønn av Jon Engelsen og Bodil Hansdatter), døpt 20.07.1788 i Gjerpen,15 konfirmert 08.04.1804 i Østre Porsgrunn kirke,[18] død 30.01.1879 i Vestre Porsgrunn,15 gravlagt 06.02.1879 i Vestre Porsgrunn.15

      

       Jens:

       Jon Engelsens drengebarn Jens fra Osebachen.

       Test: Guri Nielsdatter, Tone Hansdatter, Peder Aslachsen, Jacob Olsen

      

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.84

       Avskrift 1

       Matros Jens Johnsen 28 aar

       Moderen Bodil 54 aar

      

       Avskrift 2

       Husejer Matros Jens Jonsen 26 aar

       Moder Boel Hansdatter 58 aar

      

       Konfirmert som "Jens Johnsen 16 ½".

      

       Gravlagt som "Rorskarl Jens Johnsen, født 1789 Porsgr.".

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Marthe Maria Jensdatter, født 28.11.1816 i Østre Porsgrunn, døpt 26.12.1816 i Østre Porsgrunn,[19] konfirmert 07.10.1832 i Porsgrunn.[20]

              

               Født 28.11.1816 – hjemmedøpt 01.12.1816 – bekreftet i kirken 26.12.1816: Marthe Maria – Matros Jens Johnsen og Hustrue Ingeborg Nielsdatter Af østre Porsgrund, faddere: Pigen Sara Jacobsdatter, Dito Karine Nielsdatter af tjeneste tyende Classen i østre Porsgrund, Tienestkarl Jørgen Larsen af arbeidsmand, Erich Jacobsen af vestre Porsgrund, Skomagersvend Hans Andersen («Kapp», disse bokstaver er styrket over) Knapp, Tjenstekarl Jacob Jacobsen, begge af østre Porsgrund

              

               Konfirmert som "11. Marthe Marie Jensdatter, døbt 26.12.1816, fødested østre Porsgrund, foreldre Rorskarl Jens Johnsen og hustru Ingeborg Nielsdatter".

              

 

 

        B.    John Severin Jensen, født 20.10.1818 i Østre Porsgrunn, døpt 27.12.1818 i Østre Porsgrunn,18 konfirmert 05.10.1834 i Porsgrunn.[21]

              

               Født 20.10.1818 – hjemmedøpt 20.10.1818 – bekreftet i kirken 27.12.1818: John Severin – Matros Jens Johnsen og Hustrue Ingeborg Nielsdatter af østre Porsgrund, faddere: Tømmermand Torsten Jacobsens Kone Anne Kirstine Monsdatter, Pige Maren Jacobsd., hiin fra østre denne fra østre Porsgr., Matros Niels Nielsen, Daglønner Erich Jacobsen, begge fra vestre Porsgr., Matros Isach Schonidt fra Osebakken, Do Ole Monsen fra østre Porsgrund

              

               Konfirmert som "6. John Severin Jensen, døbt 27.12.1818, fødested østre Porsgrund, foreldre Rorskarl Jens Johnsen og hustru Ingeborg Nielsdatter".

              

 

 

        C.    Nils Jensen, født 11.01.1821 i Østre Porsgrunn, døpt 25.02.1821 i Østre Porsgrunn,18 konfirmert 17.04.1836 i Porsgrunn.[22]

              

               Født 11.01.1821 – hjemmedøpt 15.01.1821 – bekreftet i kirken 25.02.1821: Niels Jensen – Matros Jens Johnsen og Hustrue Ingeborg Nielsdatter af østre Porsgr., faddere: Pige Maren Jacobsdatter, Do Maren Nielsdatter, hiin af Tyendeclassen i østre denne i vestre Porsgr., Røyert Aslach Engelbretsen, Tjenestkarl Jens Evensen, Do Jacob Isachsen, Alle fra østre Porsgr.

              

               Konfirmert som "7. Niels Jensen, døbt 25.02.1821, fødested vestre Porsgrund, foreldre Rorskarl Jens Johnsen og hustru Ingeborg Nielsdatter".

              

 

 

        D.    Jens Jensen, født 06.04.1825 i Vestre Porsgrunn, døpt 19.06.1825 i Vestre Porsgrunn,18 konfirmert 04.10.1840 i Porsgrunn.[23]

              

               Født 06.04.1825 – hjemmedøpt 07.04.1825 – bekreftet i kirken 19.06.1825: Jens Jensen – Rorskarl Jens Johnsen og Hustrue Ingebor Nilsd. af V.P., faddere: Matros Nils Nilsens Kone Anne Marie Olsd., ……? Pig Edel Margrethe …..?  af Ø.P., Rorskarl Arne Usler, Do Thomas Olsen, Matros Bærulf Larsen, (Fadderne fortsetter på neste side med døpte «Mankjøn») Matros Anders Rogn, de tvende første fra østre de tvende sidste fra vestre Porsgr.

              

               Konfirmert som "3. Jens Jensen, 15¼ aar, fødested vestre Porsgrund, foreldre Jens Johnsen og Ingeborg Nielsdatter".

              

 

 

        E.    Stine Jensdatter, født 05.06.1827 i Vestre Porsgrunn, døpt 15.07.1827 i Vestre Porsgrunn.18

              

               Født 05.06.1827 – hjemmedøpt 07.06.1827 – bekreftet i kirken 15.07.1827: Stine Jensdatter – Rorskarl Jens Johnsen og Hustrue Ingeborg Nielsdatter i vestre Porsgrund, faddere: Rorskarl Aslak Engelbretsens Kone Lisbeth Nielsdatter, P. Karen Olsdatter, hiin fra østre denne fra vestre Porsgr., Rorskarl Arne Usler, Do Peder Andersen, Garversvend Vincent Usler, Alle fra østre Porsgr., Oldermand Engelbreth Isachsen fra vestre Porsgr.

              

 

 

        F.    Nicolai Andreas Jensen, født 16.09.1829 i Vestre Porsgrunn, døpt 22.11.1829 i Vestre Porsgrunn.15

              

               Nicolai Andreas, foreldre Rorskarl Jens Johnsen og hustrue Ingeborg Nielsdatter af vestre Porsgrund.

               Faddere: Enke Madame Anne Cathrine Aall, Jomfrue Kirstine Monrad, Toldcasserer J. W. Rasch, Overtoldbetient C. Lundstrøm, Overtoldbetient Abraham Leschlye, Candidat i Theologie Nicolaj Aall.

              

 

 

        G.    Boldinius Jensen, født 24.03.1832 i Vestre Porsgrunn, døpt 03.06.1832 i Vestre Porsgrunn.15

              

               Boeldinius, foreldre Rorskarl Jens Johnsen og hustru Ingeborg Nielsdatter af vestre Porsgrund.

               Faddere: Kone Marthe Larsdatter, pige Kirsten Marie Anundsdatter, Niels Nielsen, Bærulf Larsen, Christian Hansen.

 

 

 

 

III. Nils Nilsen, (sønn av Nils Jørgensen og Marthe Erichsdatter) født 1793 i Østre Porsgrunn, døpt 15.09.1793 i Østre Porsgrunn kirke.[24]

      

       Døbt Niels Jørgensen og Marthe Erichsdatters barn Niels.

       Test: enken Ane Larsdatter, pigen Mette Kirstine Nielsdatter, Helje Christensen, Christian Johannisen, Lars Simonsen.

      

       Han giftet seg i 1822. Forloveren Jens Johnsen var hans svoger.

      

       Vestre Porsgrunn 02.03.1822:

       Ungkarl og Matros Niels Nielsen 30 aar af vestre Porsgrund,

       og Pige Anne Maria Olsdatter 25 aar af Tyendeclassen i vestre Porsgrund.

       Forlovere Jens Johnsen og Lorents Olsen.

 

      

       Gift 02.03.1822 i Vestre Porsgrunn,[25] med Anne Maria Olsdatter, født 1794 i Vestre Porsgrunn,11 (datter av Ole Evensen og Pernille Nilsdatter), døpt 13.04.1794 i Vestre Porsgrunn.[26]

      

       Anne:

       Ole Evensen og Pernille Nielsdatters b. Ane Maria.

       Test: David Jensens k. Johanne Svaneberg, p. Dorthea Haralsdatter, Isaach Asdal, Niels Tomesen, Jacob Larsen.

 

       Moren var datter av Nils Olsen i Brevik.

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Pernille Marthine Nilsdatter, født 04.05.1823 i Vestre Porsgrunn, døpt 20.07.1823 i Vestre Porsgrunn,18 konfirmert 07.10.1838 i Porsgrunn.[27]

              

               Født 04.05.1823 – hjemmedøpt 05.05.1823 – bekreftet i kirken 20.07.1823: Pernille Marthine – Matros Niels Nielsen og Hustrue Anne Maria Olsdatter af vestre Porsgrund, faddere: Matros Halvor Bierketvedts Kone Anne Didrichsdatter, Pige Karen Maria Michelsdatter, Matros Lorentz Olsen, Do Jens Wetlesen, Do. Hans Petter Rogn, Do Anders Michelsen, Alle fra vestre Porsgrund.

              

               Konfirmert som "13. Pernille Martine Nielsdatter, døbt 20.07.1823, fødested vestre Porsgrund, foreldre Kornmaaler Niels Nielsen og hustru Anne Marie Olsdatter".

              

 

 

        B.    Nicolai Olaus Nilsen, født 23.01.1825 i Vestre Porsgrunn, døpt 05.04.1825 i Vestre Porsgrunn,18 konfirmert 03.05.1840 i Porsgrunn.[28]

              

               Født 23.01.1825 – hjemmedøpt 24.01.1825 – bekreftet i kirken 05.04.1825: Nicolai Olavus – Matros Nils Nilsen og Hustrue Anne Marie Olsd. i V.P., faddere: Matros Hans Thomas Thyrholms Kone Anne Kirstine Nilsd., Pige Mette Marie Olsd., Muurmester Jens Tøvesen (Fadderne fortsetter på neste side med døpte «Mankjøn»), Matros Andreas Colding, Røiert Jens Johnsen, Dagarbeider Anders Michelsen

              

               Konfirmert som "3. Nicolai Olaus, døbt 04.04.1825, fødested vestre Porsgrund, foreldre Kornmaaler Niels Nielsen og hustru Anne Marie Olsdatter".

              

 

 

        C.    Nicoline Nilsdatter, født 1827 i Vestre Porsgrunn, død 22.04.1827 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 27.04.1827 i Vestre Porsgrunn.10

              

               Gravlagt som "Nicoline Nielsdatter, Datter af Matros Niels Nielsen og hustrue Anne Maria Olsdatter af vestre Porsgrund, 8 dage. Havde ikke været i Kirken til Daabs Bekræftelse".

              

 

 

IV. Anne Karine Nilsdatter, (datter av Nils Jørgensen og Marthe Erichsdatter) født 1796 i Østre Porsgrunn, døpt 16.05.1796 i Vestre Porsgrunn kirke.10

      

       døbt i vestre Porsgrunds kirke Niels Jørgensens og Marthe Larsdatters Barn Anne Karine.

       Faddere: Torjus Jonsens kone Agnete Jørgensdatter, p. Maren Olsdatter, Sivert Jørgensen, Svend Haagensen, Lars Simonsen.

      

       Hun ble konfirmert i Porsgrunn 07.10.1810.

      

       I 1815 bodde hun 19 år gammel i Vestre Porsgrunn hos sin fars søster, Marte Maria Jørgensdatter, som fosterdatter.

 

 

V.   Maren Nilsdatter, (datter av Nils Jørgensen og Marthe Erichsdatter) f. 1798 i Østre Porsgrunn, døpt 23.09.1798 i Østre Porsgrunn kirke.[29]

      

       Niels Jørgensen og Marthe Nielsdatters barn Maren

       Faddere: Lars Jensens kone Gunild Jonsdatter, pigen Maren Olsdatter, Sivert Jørgensen, Lars Simonsen, Anders Jonsen.

 

 

 

VI. Marthe Sophie Nilsdatter, (datter av Nils Jørgensen og Ellen Jensdatter) født 1801 i Østre Porsgrunn, døpt 23.08.1801 i Østre Porsgrunn kirke,[30] konfirmert 20.10.1816 i Østre Porsgrunn.[31]

      

       Niels Jørgensen og Ellen Jensdatters barn Marthe Sophia.

       Faddere: Torjus Jensens kone Marthe Jørgensdatter, pigen Maria Christensdatter, Sivert Jørgensen, Peder Gundersen, Lars Simonsen.

      

       Konfirmert som "Marthe Sophie Nielsdatter østre Porsgrund, foreldre Niels Jørgensen og Elen Jensdatter, døbt 23.08.1801 østre Porsgrund".

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 114-115.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 324-325.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 154-155.

[5]  Alder ved konfirmasjonen.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 104-105.

[8]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[9]  1801 tellingen.

[10]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[11]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 156-157.

[13]  Alder ved vielsen.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 170-171.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 300-301.

[16]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen.

[17]  Porsgrunn 1814-1828-viede-transkribert av Leif Biberg Kristensen.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 298-299.

[19]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[20]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 132.

[21]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 137.

[22]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 264.

[23]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 236.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 186-187.

[25]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[26]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 1 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 162-163.

[27]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 272.

[28]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 279.

[29]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 244-245.

[30]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 256-257.

[31]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.