| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1801 |      


 

 

Jacob Larsen f. 1756 og Margrethe Maria Stochfleth f. 1753 sin familie

 

 

 

Jacob Larsen, født 1756 i Brevik,[1] (), døpt 07.02.1756 i Brevik kirke,[2] konfirmert 01.10.1775 i Brevik kirke,[3] død 21.01.1830 i Kristiansand, gravlagt 27.01.1830 i Krsitiansand.[4] .

Han var sønn av Lars Christensen Heyding og Karen Hermansdatter Grubbe.

 

Lars Christensens barn navnl. Jacob

baaren af Mad. Niels Larsens, assist: Mette Grubbe, mandfaddere: Herman Grubbe, Per Hansen, Jørgen Floed

 

Han konfirmeres som "Jacob Larson 19 aar".

 

Han giftet seg i Skjeberg i Østfold i 1783.

 

Skjeberg - Copulert 29.12.1783, efter kongebref

Jacob Larsen fuldmektig paa Hafsund

Jomfrue Margrethe Marie Stokflet

 

Han var kjøpmann i Fredrikstad, senere i Brevik. Han fikk sitt borgerskap i Fredrikstad 8. januar 1784 og er registrert som skattebetaler i Fredrikstad i 1789.

 

Hans kone døde i Fredrikstad i 1789. Jacob flyttet nok nå tilbake til Brevik med sine to små barn. Barna var bare 5 og 6 år gamle. Jacob nevnes der som fadder for sin kones søster Isabelles barn i 1790, så han var trolig da i Brevik.

 

Han overtok sin mors hus i 1799. Hun døde året etter.

 

Anno 20.06.1799 - Karsen Sal. Grubbes skiøde til sønnen Jacob Larsen paa hendes grd, i Brevig mod betalt 2000 rd. (dat. 01.04.1799)

 

Bosatt som enkemann i Brevik i 1801:

Nr.7

Jacob Larsen - Husbonde - 45 aar - Enkemand efter 1ste ægtesk. - Borger og handelsmand

Karen Sophia Larsen - Hans døttre - 17 aar - Ugivt

Jacobea Olava Larsen - Hans døttre - 16 aar - Ugivt

Agnethe Olsdtr. - Tjenestepige - 21 aar - Ugivt

 

Borgerbrev i Skien:

Jacob Larsen. Hadde oppsagt sitt kjøpmannsborgerskap til Fredrikstad og nedsatt seg i Brevik.

B: som kjøpmann 24/7 1807.

 

Ifølge borgerboken til C S Schilbred var det bare en Jacob Larsen som hadde borgerbrev på denne tiden. Dermed var kjøpmannen i Brevik den samme som hadde hatt borgerbrev i Fredrikstad. Schilbred skriver også i "Brevik gjennom tidene" bind 1 at kjøpmann Jacob Larsen nevnes av Pavel på en tur til Slemdal med Ole Grubbe, postmester Hans Chrystie. Turen skal ha vært på 1790 tallet. I et bokmerke skriver Schilbred at kjøpmann Jacob Larsen var sønn av Lars Christensen.

 

Jacob overtok huset etter sin mor i 1799 og folketellingen var to år etter, i 1801. Da er det bare denne Jacob Larsen som passer. Ser vi på fadderbruk blir dette styrket.

 

Ifølge utflyttingslistene i Brevik kirkebok reiste Jacob i 1822 til Kristiansand med sin datter Jacobea Olava og hennes mann kjøpmann Peder Blehr. Han døde der av alderdom i 1830 og gravlegges som "Kjøbmand Jacob Olsen 74 aar".

 

 

Gift 29.12.1783 i Skjeberg i Østfold,[5],[6] med Margrethe Maria Stochfleth, født 1753 i Sigdal (datter av Nils Stochfledt Enge og Gidske Sophie Phil), døpt 06.08.1753 i Sigdal,[7] død 1789 i Fredrikstad, gravlagt 10.05.1789 i Fredrikstad.[8]

 

Margrethe:

Hennes far var sogneprest i Sigdal. Det ble nevnt 7 barn i skiftet etter moren, Gidske Sophie, i 1778. Det var 3 sønner, Niels, Joachim og Johan og en gift søster, Anne Christine gift med kapellan Schultz. De øvrige døtrene er ugifte: Maria Margarethe 25 år, Isabella Catharina 18 år og Anne Cathrine, 12 år.

 

Søsteren, Isabelle Chatrine Stochfledt, ble gift i Brevik.

 

Hun døde i Fredrikstad i 1789.

 

Måneden før gravla de et 7 ukers gammelt pikebarn så hun døde nok etter denne fødselen.

 

 

 

I.    Karen Sophie Larsen, f. 1784 i Fredrikstad i Østfold,[9] døpt 16.10.1784 i Fredrikstad i Østfold,[10] konfirmert 06.04.1800 i Brevik kirke,[11] d. 1802 i Brevik, gravlagt 15.06.1802 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Konfirmert som "Karen Sophia Larsen 16 aar".

      

       Bosatt hos faren i 1801.

      

       Gravlagt som "Jomfru Karine Sophie Larsen 18 aar".

      

 

 

II.   Jacobea Olava Larsen, f. 1785 i Fredrikstad i Østfold,2 døpt 14.10.1785 i Fredrikstad i Østfold,[13] konfirmert 06.04.1800 i Brevik kirke,7 død 02.08.1849 i Stavanger, gravlagt 08.08.1849 i Stavanger.[14]

 

      

       Konfirmert som "Jacobæa Olava Larsen 15 aar". Bosatt hos faren i 1801.

 

      

       Gift 29.05.1804 i Brevik kirke,2,[15] med Peder Smith Albrethsen Blehr, f. 1781 på Kjellestad i Bamble (sønn av Albreth Blehr og Bodil Cathrina Sørensdatter), døpt 18.12.1781 i Brevik kirke,[16] konfirmert 06.04.1800 i Brevik kirke,7 død 14.08.1850 i Stavanger, gravlagt 19.08.1850 i Stavanger.[17]

      

       Se Brevik etter 1801

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35d.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[4]  Kirkebok for Kristiansand, Ministerialbok nr. A 11, 1827-1841, skannet av digitalarkivet, side 429.

[5]  Gunnar Sem, Stathelle (Artikkel av Schilbred) (1974), side 140.

[6]  Kirkebok for Skjeberg, Ministerialbok nr. I 2 (1726-1791), skannet av digitalarkivet, side 148.

[7]  Kirkebok for Sigdal, Ministerialbok nr. 1 (1722-1777), skannet av digitalarkivet, side 31-32.

[8]  Kirkebok for Fredrikstad, Ministerialbok nr. 2 (1750-1804), skannet av digitalarkivet, side 748-749.

[9]  Alder ved konfirmasjonen.

[10]  Kirkebok for Fredrikstad, Ministerialbok nr. 2 (1750-1804), skannet av digitalarkivet, side 478-479.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 147.

[13]  Kirkebok for Fredrikstad, Ministerialbok nr. 2 (1750-1804), skannet av digitalarkivet, side 482-483.

[14]  Kirkebok for Stavanger, Domkirken sokneprestkontor, Klokkerbok nr. B 9, 1850-1858, s. 295 skannet, Kirkebok for Stavanger, Domkirken sokneprestkontor, Ministerialbok nr. A 13, 1841-1851 skannet av digitalarkivet, side 74.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[17]  Kirkebok for Stavanger, Domkirken sokneprestkontor, Klokkerbok nr. B 9, 1850-1858, skannet, Kirkebok for Stavanger, Domkirken sokneprestkontor, Klokkerbok nr. B 9, 1850-1858, skannet av digitalarkivet, side 195.

[18]  Kirkebok for Gausdal, Ministerialbok nr. 2 (1729-1757), skannet av digitalarkivet, side 158.