| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK etter 1801 |      


 

 

 

Peder Smith Albrethsen Blehr født 1781 og Jacobea Olava Larsen født 1785 sin familie

 

 

 

Peder Smith Albrethsen Blehr, født 1781 på Kjellestad i Bamble, døpt 18.12.1781 i Brevik kirke,[1] konfirmert 06.04.1800 i Brevik kirke,[2] død 14.08.1850 i Stavanger, gravlagt 19.08.1850 i Stavanger.[3]

Han var sønn av Albreth Blehr og Bodil Cathrina Sørensdatter.

 

Kiøbmand Albricht Blæhr og Boel Catrine Sørensdatter - Peder Smit                     

Faddere: Karen Grubbe, Malene Hichman, Christen Larson Hwistendal, Carl Coch, Jacob Juul

 

Konfirmert som "Peder Smidt Blehr 18 aar".

 

Han giftet seg i Brevik i 1804.

 

Brevik viet 29.05.1804:         

Peder Smith Blehr og jfr. Jacoba Olava Larsen.

 

Han løste borgerbrev i 1804 og drev foretning i Brevik i mange år. Han drev med trelast og skipsredieri

 

Borgerskap i Skien:

Peder Smith Blehr. Sønn av forrige kjøpmann til Skien Albert Blehr (Kjellestad) .

B. som kjøpmann en gros og detail 31/1 1804

 

Eiendomsforhold:

 

Han eide en tid Ørvik.

Anno 04.12.1811 - Simon Wiborgs skiøde til Peder Simon Blehr paa 2 huder 8 ½ skind i Ørvig for 2200 rd. (dat. 30.11.1811)

Anno 04.12.1811 - Jacob Evensens skiøde til Peder S. Blehr paa Tangen under Ørvig af skyld 2 skind for 2700 rd. (dat. 01.08.1811)

Anno 04.12.1811 - Peder Blehrs festeseddel til Simon Wiberg paa 2 skind i Ørvig, Tangen kaldet, dat. 30. nevn. 1811 ligsaa Wiborgs Revers af samme dato.

 

Han flyttet i 1822 til Kristiansand.

 

Tor Gervin skriver om han:
I 1830 var det voldsomme opptøyer i Kristiansand. Kjøpmann Peder Smit Blehr var truet av konkurs og prøvde å unndra seg skyld, da han satte fyr på en bygning på hjørnet av Gyldenløves gate og Markens gate. Opptøyene skulle i ettertid bli husket som Blehr-krigen og November-revolusjonen. Oprørsloven blev bekjendtgjort ved Trommeslag paa alle Gadehjørner. Urolighetene fortsatte i 10 dager, helt til Garnisonen forsterket med et Compagnie af det Nedenæssiske nationale Musketeer-Corps, Borger-Væbningen og Brand-Corpset gjenopprettet ro og orden. Kjøpmann Blehr tilsto senere sin ugjerning. Også to år tidligere var han mistenkt for å stå bak en brann, der sju bygårder gikk tapt. Peder Smith Blehr ble 08.02.1831 dømt til festningsslaveri på livstid. 25.05.1831 ble han dømt til at miste sin hals og deretter steiles, dom stadfestet i Høiesteret. Ved kongelig resolusjon ble straffen senere omgjort til livsvarig festningsarbeid. 

 

De døde begge i Stavanger.

 

 

Gift 29.05.1804 i Brevik kirke,[4],[5] med Jacobea Olava Larsen, født 1785 i Fredrikstad i Østfold,4 (datter av Jacob Larsen og Margrethe Maria Stochfleth), døpt 14.10.1785 i Fredrikstad i Østfold,[6] konfirmert 06.04.1800 i Brevik kirke,2 død 02.08.1849 i Stavanger, gravlagt 08.08.1849 i Stavanger.[7]

 

Jacobea:

Konfirmert som "Jacobæa Olava Larsen 15 aar". Bosatt hos faren i 1801.

 

 

 

I.    Margrethe Maria Pedersdatter Blehr, født 1805 i Brevik, døpt 18.02.1805 i Brevik kirke,[8] død 1807 i Brevik, gravlagt 28.11.1807 på Brevik kirkegård.[9]

      

       Peder Smith Blehr og Jacobine Olava Larsen - Margrethe Marie                      

       Faddere: Barnets moder, Madme. Maren Blehr, Jfr. Schultz, Ole Grubbe, Jacob Larson, Hans Erichsen, Thomas Blehr, Erich Blehr

      

       Gravlagt som "Peder S. Blehr og k. Jacobine O. Larsen Pb. Margrethe Maria Blehr 2 ¾ aar".

 

 

 

II.   Albreth Pedersen Blehr, født 1806 i Brevik, døpt 23.01.1806 i Brevik kirke,[10] død 1872.[11]

      

       Peder Smith Blehr og J. O. Larsen - Albert                    

       Faddere: Mad. Hans Erichsen, Madme. Blehr, Jfr. Bentzen, Jacob Larsen, Bent Blehr, Jens Schaaning, Lars Erichsen.

 

      

       Gift9 med Maren Wilhelmine Ludivica Katinka Stenersen, født omkring 1810.

 

 

      

III. Jacob Nicolai Pedersen Blehr, født 1807 i Brevik, døpt 28.11.1807 i Brevik kirke.[12]

      

       Peder S. Blehr og Jacobine Olava Larsen - Jacob Nicolay                     

       Faddere: Madme. Isabelle P. Grubbe, Mad. Ingeborg Borsse, Jfr. Juliane Marie Hichmann, Christen Hvistendahl, Anders Jensen Høgh, Nils Carlsen Coch.

 

 

 

IV. Margarethe Maria Pedersdatter Blehr, født 22.01.1810 i Brevik, døpt 13.03.1810 i Brevik kirke.[13]

      

       Peder Smit Blehr Jacobine Olawa Larsen - Margarethe Marie            

       Faddare: Madam Hikmann, Madam Schaaning, Jomru Grubbe, Lt. Rye, Lt. Stenersen, Postmester Chrystie, Kiøbmand Borse.

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[3]  Kirkebok for Stavanger, Domkirken sokneprestkontor, Klokkerbok nr. B 9, 1850-1858, skannet, Kirkebok for Stavanger, Domkirken sokneprestkontor, Klokkerbok nr. B 9, 1850-1858, skannet av digitalarkivet, side 195.

[4]  Gunnar Sem, Stathelle (Artikkel av Schilbred) (1974), side 140.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[6]  Kirkebok for Fredrikstad, Ministerialbok nr. 2 (1750-1804), skannet av digitalarkivet, side 482-483.

[7]  Kirkebok for Stavanger, Domkirken sokneprestkontor, Klokkerbok nr. B 9, 1850-1858, s. 295 skannet, Kirkebok for Stavanger, Domkirken sokneprestkontor, Ministerialbok nr. A 13, 1841-1851 skannet av digitalarkivet, side 74.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 614.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 102.