| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HEISTAD   


 

 

 

Halvor Olsen f. ca 1763 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Elen Isachsdatter f. 1756 og 2. gang med Margit Gundersdatter f. ca 1770)

 

 

 

Halvor Olsen, f. ca 1763 på Ørstvedt i Eidangerj[1],[2] d. 1814 på Kokkeplassen, gravlagt 07.10.1814 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Ole Larsen og Åste Halvorsdatter i Brevik.

 

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 9. oktober 1763 finnes blant introduserte kvinner "Ole Laersen Ørestveds kone" etter å ha fått et barn. Dette var Halvor.

 

Han giftet seg 1. gang i 1787.

 

Trol. 18/5-1787 i Eid. Copul. 23/8-1787.

Uk. Halvor Ols. Gunneklew og P. Elen Isacsd. ibid.

Caut: Gunder Wraals. og Ewen Erics. af Brevig.

 

De ble bosatt på Heistad.

 

Han giftet seg 2. gang i 1792.

 

Trol. 8/3-1792 i Eid. Copul. 28/6-1792.

Enkem. Halvor Ols. Hejestad og P. Margit Gundersd.

Caut: Christopher Bakke og Knud Jons. Hogholt.

 

De bodde for det meste på Heistad.

 

Han nevnes som fadder for sin søster, Gunhild Marie, sitt barn i 1793.

 

Han er inderst på 40 år under Skjelsvik i 1801:

Halvor                   Olsen                Mand             40   2det ægteskab Inderste, gaaer i dagleye      

Margit                   Gunnersdtr       Kone             32   1ste ægteskab            

Ole                         Halvorsen        Hans søn       14        Ugift              

Halvor                   Halvorsen        Begges børn    9                                

Gunner                  Halvorsen        Begges børn    5                                

Ellen Berthea        Halvorsdtr       Begges børn    3         

 

Det var nok han som gravlegges i Eidanger 1814 som "Halvor Olsen Kokkepladsen 51 aar".     

 

 

(1) Gift 23.08.1787 i Eidanger kirke,[4] med Elen Isachsdatter, f. 1756 i Siljan,[5] (datter av Isach Tormosen og Marthe Andersdatter), døpt 28.12.1756 i Siljan kirke,4 konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke,[6] d. 1791 på Heistad i Eidanger,[7] gravlagt 14.08.1791 på Eidanger kirkegård.6

 

Elen:

Isak Tormosen navnl. Elen                                                    

Faddere: baaren af Rejer Naphogs kone, Zidsel Sørensdatter Ejed, mandfaddere: Ole Ejed, Simen Moholt.

 

Konfirmert i Eidanger i 1777 bosatt på Herøya som "Elen Isachsdatter p. Herøe 18 aar".

 

Gravlagt som "Elen Isacsd. Hejestad i Barsel nød 30 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 15a

Skifte 28. februar 1792 paa gaarden Hejestad i Ejdanger

Elen Isachsdatter, død - Enkemand Halvor Olsen

Barn:

1. Ole Halvorsen 3 aar.

 

 

(2) Gift 28.06.1792 i Eidanger kirke,3 med Margit Gundersdatter, f. ca 1770,1 død 08.07.1835 på Ørstvedt i Eidanger, gravlagt 14.07.1835 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Margit:

Trolig hun som gravlegges som "Marjet Gundersdatter 70 år - Fattiglem - Ørstvet".

 

 

 

I.    NN Halvorsen, (sønn av Halvor Olsen og Elen Isachsdatter) f. 1787 på Heistad i Eidanger,[9] d. 1787 på Heistad i Eidanger, gravlagt 30.09.1787 på Brevik kirkegård.[10]

      

       Trolig fra denne familien.

      

       Brevik: 20.10.1787 Halvor Olsons kone efter dødfødt drengebarn - introd

      

       Gravlagt som "Halvor Olsons dødf. drengebarn".

 

 

 

II.   Ole Halvorsen, (sønn av Halvor Olsen og Elen Isachsdatter) f. 1788 på Heistad i Eidanger,[11] døpt 21.12.1788 i Eidanger kirke,9 d. 1809 på Skjelsvik i Eidanger,[12] gravlagt 12.03.1809 på Eidanger kirkegård.10

      

       Halvor Olsen Hejestad og k. Elen Isacdtr., hiemmedøpte - Ole

       Faddere: 1. Ambor Larsdtr. Bakke 2. Gunil Maria Olsdtr. 3. Ole Tengelsen Hitterød 4. Anders Pedersen Herøe 5. Torger Andersen Bakke.

      

       Gravlagt som "Ola Halvorsen Skielsvig 20 aar".

 

 

 

III. Halvor Halvorsen, (sønn av Halvor Olsen og Margit Gundersdatter) f. 1792 på Heistad i Eidanger,[13] døpt 15.07.1792 i Eidanger kirke,11 konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke.[14]

      

       Halvor Olsen Hejestad og k. Margit Gundersdtr. - Halvor

       Faddere: 1. Anne Torjusdtr. Aas 2. Elen Andersdtr. Kaasen 3. Ole Grave 4. Halvor Strand 5. Bent Jacobsen Skielsbugt.

      

       Han ble konfirmert i 1811 som "Halvor Halvorsen Kokkersvold 17 aar". Har bare han som passer.

      

 

      

IV. Gunder Halvorsen, (sønn av Halvor Olsen og Margit Gundersdatter) f. 1796 på Ødegården i Eidanger,[15] døpt 01.05.1796 i Eidanger kirke.13

      

       Halvor Olsen Ødegaard og k. Margit Gundersdtr. - Gunder

       Faddere: 1. Gunil Maria Olsdtr. f. Porsgrund 2. Karen Olsdtr. Saltboden 3. Søren Saltboden 4. Eric Nilsen Aas.

      

 

      

V.   Elen Birgithe Halvorsdatter, (datter av Halvor Olsen og Margit Gundersdatter) f. 1798 på Heistad i Eidanger,[16] døpt 28.01.1798 i Eidanger kirke.14

      

       Halvor Olsen Heyestad og Margit Gundersdatter - Elen Bergithe

       Faddere: Sara Olsdatter Schauerager, Ingebor Erichsdatter fra Brevig, Christopher Sørensen Bache, Abraham Gundersen fra Brevig, Ole Abrahamsen Nedre Lunde.

 

       Hun giftet seg i 1821.

      

       Copul. 14/9-1821 i Eid.

       Uk. Anders Wiersen fra Gjerpen Sogn, 34 aar, Snedker.

       Tjenestepigen Elen Birtea Halvorsd. Heiestad, 21.

       Forl: Torsten Andersen Bjørntvet, Ole Matiasen Tveten.

      

       Bosatt på plassen Myra under Engrav i Gjerpen.

      

       Nevnes under Engrav i 1845 (gamlegjerpen.no):

       Plads

       Anders Viersen, Huusmand, g., 58

       Elen Halvorsd., g., 46

       Vilhelm Andersen, s., 17

       Thorsten Andersen, s., 12

       Aaste Andersd., d., 8

       Hanna Andersd., d., 3

 

            

       Gift 14.09.1821 i Eidanger,[17] med Anders Wiersen, født 1787 på Gaashølen u/Aas i Gjerpen,[18],[19] (sønn av Wier Andersen og Anne Olsdatter), døpt 06.05.1787 i Gjerpen,19 død 04.05.1860 på Engrav i Gjerpen.19

      

       Anders:

       Vigger Andersens db. Anders fra Gaashølen

       Faddere: Aslov Olsdtr., Kisten Jacobsdtr., Ole Olsen, Halvor Olsen, Rasmus Fransen.

      

       Hans bror Halvor Wiersen (1799-1830) var gift med Maren Andersdatter (1799-1866). Maren var datter av Anders Paulsen (1757-1812) på Afsøla u/Sølland i Siljan.

 

       Han nevnes i skifte etter sin far i 1833:

      

       5/6/1833       WIER ANDERSSEN             Bamble Skifteprotokoll nr. *)

       Rødningen      - leilending -

                              Arvinger:

                      Enka Anne Olsdatter og barna:

                      1. Ole Wierssen    47 år, bor på Osebakken.

                      2. Anders Wierssen 44 " , bor på gd. Enggrav.

                      3. Erik Wierssen   40 " , bor på Tvindhelle u/Moe.

                      4. Halvor Wierssen 40 " , død, etterlatt seg 3 barn:

                        a. Anne       7 år.

                        b. Dorthea    5 "

                        c. Helvig 2 1/2 "

                           Form. for disse: Halvor Halvorssen Bøe i Luksefjell.

                      5. Anne Wiersdtr. g.m. Ole Larssen på Bjørntvedt i Eidanger.

                      Enkas laugverge: Gulbrand Larssen Bøe (Fjell) i Luksefj.

                      Halvor hadde vært g.m. Mari Andersdtr. Hun nå g.m. Rasmus Olssen.

       Brt:   58 - 4 - 10

       Gjeld: 64 - 1 - 13 (Insolvent)

       *) A: BS 17 s.629-664. B: BS 21 s.61a og 64. C: BS 23 s.94a.

      

 

 

VI. Jon Halvorsen, (sønn av Halvor Olsen og Margit Gundersdatter) f. 1801 på Skjelsvik i Eidanger,[20] døpt 22.02.1801 i Eidanger,17 d. 1802 på Heistad i Eidanger,[21] gravlagt 24.10.1802 på Eidanger kirkegård.18

      

       Halvor Olsen Skielsvig og Margit Gunnersdatter, hdøpt Jon

       Faddere: Anna Maria Aasolsdtr. Hogholt, Karen Gunnersdtr. Ørestvedt, Torsten Andersen fra Porsgrund, Michel Larsen Sadelmager.

      

       Gravlagt som "Jon Halvorsen Heyestad 1 ½ aar".

 

 

 

VII. Åste Halvorsdatter, (datter av Halvor Olsen og Margit Gundersdatter) f. 1804 på Heistad i Eidanger,[22] døpt 17.06.1804 i Eidanger kirke.19

      

       Halvor Olsen Hejestad og Margit Gundersdatter - Aaste

       Faddere: Ingebor Erichsdtr. Hvalen, Thora Halvorsdtr. Hougholt, Knud Jonsen Ørestvedt Øen, Tengel Olsen Schaverager, Christen Nilsen.

      

      

      

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[3]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 184.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[8]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 78.

[17]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[18]  Alder ved vielsen.

[19]  gamlegjerpen.no.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 106.