| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701 |      


 

 

Lars Torsen født ca 1662 og Kirsti Andersdatter født omkring 1670 sin familie

 

 

 

Lars Torsen, født ca 1662,[1] død 1711 i Brevik,[2] gravlagt 07.02.1711 på Brevik kirkegård.[3]

Han var sønn av Tor Nilsen på Sandøya i Eidanger.

 

Han giftet seg i 1698.

 

Den 7. Nov. 1698 som var Mandag festefolck i Brevig,

Lars Thorsen Sandøen og Kirsti Andersdaatter.

Caut: Thor Nielsøn Sandøen og Niels Andersøn.

 

5. Dag i Jull, (29/12-1698) Copulerdis i Brevig

Lars Thorsen og Kirsti Sandøen.

 

Han nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701:

39.

Lauritz Thoerssøn

Skatt rdl 0-1-8

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Lars Toersen Sandøen", 50 aar, født i Eidanger sogn, gift og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Gravlagt som "Lars Thorsen Sandøen, gammel 49 aar og nogl maaneder".

 

 

Gift 29.12.1698 i Brevik kirke,[4] med Kirsti Andersdatter, født omkring 1670,[5] (datter av Anders og Kirsten Andersdatter).

 

Kirsti:

Hun ble nevnt i skifte etter onkelen Nils Andersen i Brevik i 1701.

 

Hun ble enke etter Lars Torsen i 1711. Det var trolig hun som giftet seg 2. gang i Brevik i 1712 med Hans Jacobsen?

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 116.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Stipulert, Stipulert.