| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762 |      


 

 

Brynild Andersen f. ca 1707 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Birthe Tolfsdatter f. ca 1707, 2. gang med Gunild Arnesdatter f. ca 1700 og 3. gang med Kirsten Davidsdatter f. ca 1715)

 

 

 

Brynild Andersen, f. ca 1707,[1] d. 1773 i Østre Porsgrunn, gravlagt 01.12.1773 på Østre Porsgrunn kirkegård.[2]

Han var sønn av Anders Olsen og Lisbet Olsdatter på Vibeto i Holla.

 

Han var 21 år under skifte etter faren i 1728 og han levde under skifte etter moren i 1733. 

Hans bror Jacob Andersen ble også gift og bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Etterkommere av hans bror Ole Andersen kommer også senere til Eidanger

 

Brynild giftet seg 1. gang i 1733.

 

Trol. 27/6-1733 i Eid. Copul. 19/9-1733.

Brynnild Andersøn og Birthe Tolfsd.

Caut: Anders Simonsen og Niels Nielssøn.

 

Han giftet seg 2. gang i 1736.

 

Trol. 15/9-1736 i Eid. Copul. 20/10-1736.

Brynild Andersøn og Gunild Arnesd.

Caut: Ernst Mejer, Hans Tobiasøn.

 

Fadderen de brukte i 1736, Ole Brynhildsen, var nok hans søskenbarn. (Sønn av hans fars bror Brynhild Olsen.) Se denne oversikten over løse personer i Østre Porsgrun, nr. 29a

 

Han giftet seg 3. gang i 1752.

 

Trol. 30/12-1752 i Eid. Copul. 22/2-1753.

Enkemand Brynild Andersen i Porsgrund og Enken Kisten Davidsd.

Caut: Ole Andersen og Knud Laugesen.

 

Han var bosatt i Østre Porsgrunn i 1762.

 

Østre Porsgrund 1762:

Nr 48

Mand og hustru: Lars Simensen og kone

Drenger over 12 aar: Niels Jensen

De uformuende: Brynild Andersen og kone, og Datter Anne Andersdatter, virkelig arme

 

Østre Porsgrunn 1770:
12.
Brynild Andersen, 64 aar, født i Holden sogn, 1 sønn, dagarbeider
Ole Brynildsen, 10 aar, født i Porsgrunn

 

Gravlagt som "Brynnild Andersen 66 aar".

 

 

(1) Gift 19.09.1733 i Eidanger kirke,[3] med Birthe Tolfsdatter, f. ca 1707,1 d. 1736 i Eidanger,[4] gravlagt 02.05.1736 på Eidanger kirkegård.4

 

Birthe:

Gravlagt som "Brynild Andersøns første kone 29 aar".

 

 

(2) Gift 20.10.1736 i Eidanger kirke,3 med Gunild Arnesdatter, f. ca 1700,[5] (datter av Arne Hansen og Marthe Larsdatter), d. 1752 i Porsgrund,4 gravlagt 20.01.1752 på Eidanger kirkegård.4

 

Gunild:

Hun er nevnt i skifte etter Lars Hansen Berg som døde ugift i 1738.

Arving halvbrordatter Gunild Arnesdtr. Porsgrund g.m. Brynild Andersen. Søster til Maren og Anne Arnesdøtre.

 

Gravlagt i 1752 som "Brynild Andersens kone i Porsgrund, Gunild Andersdatter 48 aar".

 

Hun er nevnt i skifte etter Christen Hansen Berg i 1765.

- sønn Arne Hansen død

- datter Gunild Arnesdatter, død, og etterlater seg en datter:

- Marthe Brønildsdatter 24 år

 

Hun ble nevnt i skifte etter Hans Hansen Berg i 1782.

- død og efterlater seg 1 barn som og for 3 år siden er død

 

 

(3) Gift 22.02.1753 i Eidanger kirke,3 med Kirsten Davidsdatter, f. ca 1715,1 d. 1770 i Østre Porsgrunn, gravlagt 05.09.1770 på Østre Porsgrunn kirke.[6]

 

Kirsten:

Hun var enke etter Anders Christiansen f. ca 1702 som gravlegges i Eidanger i 1750.

 

Gravlagt som "Kirsten Davidsdatter Brynild Andersens kone 55 aar".

 

 

 

I.    Anders Brynhildsen, (sønn av Brynild Andersen og Birthe Tolfsdatter) f. 1734 på Osebakken i Eidanger,[7] døpt 10.01.1734 i Eidanger kirke,7 d. 1735 i Eidanger,4 gravlagt 30.03.1735 på Eidanger kirkegård.4

      

       Brønnild Andersen fra Osebachen og Birthe Tolfsdatter - Anders

       Faddere: baaren af Madam Margrethe Nielsdatter Aal, Inger Borse, mandfaddere: Monsieur Thomas Bugge, Mons. Heichmand Studiosus (Student JO).

      

       Gravlagt som " Brønnild Andersøn og Birthe Tolfsdatters ægte barn Anders 1 aar 3 maaneder".

      

 

 

II.   Jacob Brynildsen, (sønn av Brynild Andersen og Gunild Arnesdatter) f. 1736 i Eidanger,[8] døpt 12.02.1736 i Eidanger kirke,8 d. 1736 i Eidanger,4 gravlagt 21.05.1736 på Eidanger kirkegård.4

      

       Brønnild Andersen og Gunnild Arnesdatters søn Jacob

       Faddere: baaren af Hans Sadelmagers kone Mari Mortensdatter, Lars Knudtsens datter Margrete, mandfaddere: Hans Nielsen, Lars Jensen, Olle Brønnindsen.

      

       Gravlegges som " Brynild Andersøn liden søn Jacob 13 uger".

 

 

 

III. Berthe Brynildsdatter, (datter av Brynild Andersen og Gunild Arnesdatter) f. 1737 i Eidanger,[9] døpt 06.09.1737 i Eidanger kirke,9 d. 1738 i Eidanger,4 gravlagt 20.07.1738 på Eidanger kirkegård.4

      

       Brynild Andersen og Gunild Arnesdatters datter Berte

       Faddere: baaren af Madame Bugge Anne Povelsdatter, Mademeselle Susanne Aal, mandfaddere: Controleur Biener, Anders Rasmussen, Godfridt Snidker.

      

       Gravlegges som "Brunild Andersøns liden datter Berte 10 maaneder 3 uger".

 

 

 

IV. Marte Brynildsdatter, (datter av Brynild Andersen og Gunild Arnesdatter) f. 1739 i Eidanger,[10] døpt 21.08.1739 i Eidanger kirke,10 konfirmert 02.04.1758 i Eidanger kirke,[11] d. før 1779.

      

       Brynild Andersen og Gunild Arnesdatters datter Marte

       Faddere: baaren af Lorentz Hansens kone Anne Arnesdatter, Anne Larsdatter, mandfaddere: Hans Tobiasen, Hans Nielsen, Jørgen Godfridsen.

      

       Konfirmert i 1758 bosatt i Porsgrunn som "Marthe Brynildsdatter Porsgr. 19 aar".

 

       Hun var tjenestejente hos Hans Arveschoug i 1762.

      

       Østre Porsgrund 1762:

       Nr 51

       Mand og hustru: Hans Christian Arvescoug Smed og kone

       Tjenestefolk: Svennene: Rasmus Nielsen, Ole Guldbrandsen, Hans Hansen

       Drenger over 12 aar: Drenger: Hendrik Jonasen, Tormo Olsen, Ole Rasmusen, Casten Christensen, Simen Jensen

       Piiger over 12 aar: Marthe Brynildsdatter

       Andre hos sig havende folk: Halvor Abrahamsen og kone, børn Elisabeth og Hans Christian

       De uformuende: Gert Solversens Enke, een almisse lem

      

       Hun ble nevnt som i skifte etter Christen Hansen Berg i 1765. Han står der som 24 år.

      

       Hun ble nevnt i skifte etter Hans Hansen Berg i 1782. Hun står der som "for 3 år siden er død".

 

 

 

V.   Anne Lisbeth Brynildsdatter, (datter av Brynild Andersen og Kirsten Davidsdatter) f. 1753 i Eidanger,[12] døpt 29.07.1753 i Eidanger kirke.12

      

       Brynild Andersens barn navnl. Anne Lisbeth                                         

       Faddere: baaren af Halvor Asbiørnsens kone, Anne Keiesdatter, mandfaddere: Isak Andersen, Ole Birketved, Jørgen Simensen.

      

 

 

VI. Ole Brynildsen, (sønn av Brynild Andersen og Kirsten Davidsdatter) f. 1756 i Eidanger,[13] døpt 14.11.1756 i Eidanger kirke.13

      

       Brynild Andersens barn navnl. Ole                                                         

       Faddere: baaren af Jacob Andersens kone, Marthe Ingebrethsdatter, mandfaddere: Sivert Hansen, Abraham Justen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 52-53.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 36-37.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 11.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 32.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 39.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 55.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 188.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 171.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 184.