| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HOLTE 

 


 

 

 

Even Amundsen f. omkring 1660 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Live Halvorsdatter f. ca 1663, 2. gang med Ingeborg Olsdatter f. ca 1679 og 3. gang med Marthe Christensdatter f. ca 1689.

 

 

 

Even Amundsen, født omkring 1660.[1]

Han var sønn av Amund Evensen på Skilbred.

 

I 1711 var Even Amundsen med kvinne oppsitter på Skilbred. Amund Evensen som brukte gården før han var nok hans far. Foreldrene bodde på gården, mens Even nevnes som oppsitter.

 

Hans første kone døde i 1716 og Even giftet seg 2. gang i Siljan i 1716.

 

Trol. 21/6-1716 i Slemdal. Copul. 6/9-1716.

2. Even Amundsen Schielbrej med Ingeborg Olsd.

Caut: (ingen nevnt).

 

Hans 2. kone døde allerede i 1717. Amund har så giftet seg på nytt 3. gang før 1719, for da døpte han sitt første barn med sin 3. hustru.

 

Even må ha vært eier på Skilbred for han makeskiftet i 1719 med Bjørn Jonsen Holte og ble bosatt på Holte som selveier. Han nevnes i matrikkelutkastet i 1723 som eier og bruker på Holte. De døpte barn der frem til 1727.

 

I 1732 solgte Even gården Holte til Vetle Pedersen Høgset (skjøte dat.17.07.1732) og familien flyttet til Rød u/Høgset før 1737.

 

Da hans 3. kone Marthe Christensdatter døde i 1737, bodde de på Rød.

 

Even levde under skifte etter sin kone i 1737, men jeg har ikke funnet han død i Siljan.

 

 

(1) Gift[2] med Live Halvorsdatter, født ca 1663,2,[3] død 1716 på Skilbred i Siljan,2 gravlagt 02.06.1716 på Siljan kirkegård.[4]

 

Live:

Hun døde på Skilbred i 1716.

 

Hun gravlegges som " Even Amundsen Schilbreds qvinde Live Halvorsdatter 53 aar".

 

 

(2) Gift 06.09.1716 i Siljan kirke,2,[5] med Ingeborg Olsdatter, født ca 1679,3 død 1717 på Skilbred i Siljan,2 gravlagt 30.05.1717 på Siljan kirkegård.4

 

Ingeborg:

Hun døde på Skilbred i 1717.

 

Hun gravlegges som "Ingeborg Olsdatter Schilbred 38 aar".

 

 

(3) Gift2 med Marthe Christensdatter, født ca 1689,1 død 1737 på Rød u/Høgset i Siljan,[6] gravlagt 22.12.1737 på Siljan kirkegård.6

 

Marthe:

Ut fra fadderbruken var hun nok søster til Maren Christensdatter som var gift med Torger Rejersen Flogstad i Eidanger og søster til den Amund Christensen som døde på Rød u/Høgset i 1745.

 

Kan hun være datter av Christen Torsholt?

 

Hun døde på Rød u/Høgset i 1737.

 

Gravlegges som " Even Røes kone Marte Kristensdatter 48 aar".

 

Høgset i Slemdal pl. Røe 20.3.1738 Sk.pr. 3B, Fol. 369a

Martha Christensd. død, em. Even Amundsen.

Barn: 1. Christen Evensen 16 år. 2. Jøran Evensd. 11 år.

Brt: 52-1-12. Nt: 31-1-20.

 

 

 

I.    Tor Evensen, (sønn av Even Amundsen og Live Halvorsdatter) født ca 1704,3 død 1740 i Siljan,6 gravlagt 26.06.1740 på Siljan kirkegård.6

      

       Han kom fra Holte og var soldat da han giftet seg i 1730. Even Amundsen bodde på Holte på den tiden og det er vel da mye trolig han som var hans far. Han må ha vært fra hans 1. ekteskap.

      

       De døpte et barn der samme året, men var trolig bosatt på Saga u/Tveitan fra 1731.

      

      

       Gift 08.01.1730 i Siljan kirke,[7],5 med Berte Pedersdatter, født omkring 1695 på Tveitan i Siljan,[8],1 (datter av Peder Vetlesen og Karen Hansdatter).

 

       Se Saga u/Tveitan

 

 

 

II.   Amund Evensen, (sønn av Even Amundsen og Marthe Christensdatter) født 1719 på Holte i Siljan,[9] død 1720 på Holte i Siljan,[10] gravlagt 07.01.1720 på Siljan kirkegård.8

      

       Even Amundsen og Marthe Christensdatter - Amund

       Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Præstegaarden, Birthe Knudsdatter Huuset, Biørn Joensen Skældbred, Laers Pedersen Høyset, Christen Høyset.

      

       Han gravlegges som "Even Amundsøn Holltes og Marthe Christensdatters søn Amund 7 uger".

      

 

 

III. Christen Evensen, (sønn av Even Amundsen og Marthe Christensdatter) født 1721 på Holte i Siljan,7 døpt 11.05.1721 i Gjerpen kirke,7 død 1747 på Sørbø i Siljan,6 gravlagt 26.03.1747 på Siljan kirkegård.6

      

       fra Slemdahll ved Gierpen, Even Amundsen og Martha Christensdatters barn Christen

       Faddere: baaren af Anne Jensdatter Skiælbred, Karen Olsdatter Kreppa, Niels Otterholt, Rasmus Sæm.

       (Fra Gjerpen kirkebok: Even Holtes søn Christen fra Slemdal. Test: Nils Otterholt, Rasmus Venstøb. - Jacob Skilbreds qde, Jan Kreppes qde.)

      

       Det er trolig han som gravlegges i Siljan i 1747 som "Christen Evensøn Sorbøe 23 aar".

      

 

 

IV. Amund Evensen, (sønn av Even Amundsen og Marthe Christensdatter) født 1725 på Holte i Siljan,7 døpt 03.04.1725 i Siljan kirke,7 død 1726 på Holte i Siljan,8 gravlagt 17.02.1726 på Siljan kirkegård.8

      

       Even Amundsen Hollte og Martha Christensdatter - Amund

       Faddere: baaren af Berthe Gundersdatter Høyset, Maren Christensdatter Flaachstad, Vettele Pedersen Høyset, Amund Christensen.

      

       Gravlegges som "Even Ammundsøn Holtis lille søn Amund ½ aar 8 uger".

      

 

 

V.   Giørand Evensdatter, (sønn av Even Amundsen og Marthe Christensdatter) født 1727 på Holte i Siljan,7 døpt 25.03.1727 i Siljan kirke.7

      

       Even Amundsen Holltis og Martha Christensdatter - Giørrand

       Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Præstegaarden, Margrette Nielsdatter Høyset, Berthe Pedersdatter Tvetten, mandfaddere: Wettele Pedersdatter Høyset, Amund Christensen.

      

      

      

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 489.

[3]  Alder ved død.

[4]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 515.

[8]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 514, 515.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.