| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SKILBRED


 

 

Friborg u/Skilbred

 

 

Nevnt her i 1711 og 1715

 

Jacob Tønnesen f. omkring 1650 var trolig gift to ganger, 2. gang med Anne Jensdatter f. ca 1672. Jacob nevnes som husmann under Skilbred i 1711. Anne døde i Eidanger i 1752 som Jacob Friborg sin enke. Det står ikke noe stedsnavn så dette var nok i Porgsrunn. De bodde nok da på plassen Friborg da de bodde under Skilbred.

 

Jacob Tønnesen sine mulige barn fra 1. ekteskap (Her er det usikkerhet.):

?Mathias Jacobsen f. ca 1671 d. 1751

Tønnes Jacobsen f. ca 1672 d. 1741

?Anne Jacobsdatter f. ca 1673 d. 1733

?Margrethe Jacobsdatter f. ca 1683 d. 1733

Nils Jacobsen Friborg f. ca 1687 d. 1785

 

Jacob Tønnesen og Anne Jensdatter sine barn:

Anne Jacobsdatter f. ca 1700 d. 1765

Jacob Jacobsen f. ca 1710

Trond Jacobsen Friborg f. 1715 d. 1745

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1740 til 1762 (Gunild til 1777)

 

Gunild Nilsdatter f. ca 1701 fra Rollag i Buskerud giftet seg 1. gang i 1740 med Knud Bjørnsen f. 1714. Han kom fra Skilbred der hans far var selveier. Knud døde rett etter vielsen og ifølge skifte så eide han da plassen Friborg. Gunild giftet seg på nytt i 1744 med Jon Christophersen f. ca 1721 De bodde videre på Friborg og nevnes der i 1762 som uformuende og fattige. Jon døde der i 1762 og Gunild i 1777. Datteren Gunbjørg Nilsdatter giftet seg og de fikk barn bosatt på Friborg i 1763 og 1764. De flyttet så til Gjerpen.

 

Gunild Nilsdatter og Knud Bjørnsen sine barn:

Gunbjørg Knudsen f. 1740 d. etter 1801

 

Gunild Nilsdatter og Jon Christophersen sine barn:

Knud Jonsen f. 1744 d. 1745

Nils Jonsen f. 1747 d. 1748

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1768 til ca 1775

 

Peder Jonsen f. 1734 fra Prestegården giftet seg i 1768 med Berte Jonsdatter f. 1736. Berte var datter av Jon Bjørnsen Skilbred. Peder og Berte døpte barn bosatt på Friborg i 1769 og 1770. Fra 1776 døpte de barn bosatt på Sortedal.

 

Se Sortedal

 

 

 

Bosatt her fra 1777 til ca 1780

 

Knut Aslesen f. 1748 giftet seg i Siljan i 1777 med Gunbjørg Isachsdatter f. ca 1753. Knuts far, Asle Bjørnsen, var sønn av Bjørn Jonsen Skilbred. Knut og Gunbjørg døpte barn bosatt på Friborg i 1778 og mulig også i 1780. De kom siden til Plankelia u/Ragnhildrød i Hedrum.

 

Se Plankelia u/Ragnhildrød