| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SKILBRED

 


 

 

Amund Evensen f. ca 1633 sin familie

 

 

 

Amund Evensen, født ca 1633,[1] død 1716 på Skilbred i Siljan,[2] gravlagt 02.06.1716 på Siljan kirkegård.2

 

Amund var bruker på Skilbred.

 

Gjøran Bjørnsdatter f. ca 1630 som døde på Skilbred året etter han, 87 år gammel, kan ha vært hans kone. Even Amundsen kaller sin første datter i sitt tredje ekteskap med Marthe Christensdatter for Gjøran. Dette styrker jo dette at Gjøran Bjørnsdatter kan ha vært hans mor?

 

Bakken oppga at Skilbred trolig var delt på slutten av 1690 tallet og at Amund Evensen brukte en halvdel av gården fra 1691 til 1716. I 1711 derimot nevnes bare sønnen Even Amundsen med kvinne oppsitter. Amund var da bosatt hos sin sønn i 1711 og ikke nevnt som bruker.

 

Han gravlegges som "Amund Evensen Schilbred 83 aar".

 

 

 

I.    Even Amundsen, født omkring 1660.[3]

      

 

       (1) Gift[4] med Live Halvorsdatter, født ca 1663,4,1 død 1716 på Skilbred i Siljan,4 gravlagt 02.06.1716 på Siljan kirkegård.2

      

        

       (2) Gift 06.09.1716 i Siljan kirke,4,[5] med Ingeborg Olsdatter, født ca 1679,1 død 1717 på Skilbred i Siljan,4 gravlagt 30.05.1717 på Siljan kirkegård.2

      

      

       (3) Gift4 med Marthe Christensdatter, født ca 1689,3 død 1737 på Rød i Siljan,[6] gravlagt 22.12.1737 på Siljan kirkegård.6

      

       Se Holte

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 489.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.