| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SKILBRED 

 


 

 

 

Gjøran Bjørnsdatter f. ca 1630

 

 

 

Gjøran Bjørnsdatter, født ca 1630,[1] død 1717 på Skilbred,[2] gravlagt 30.05.1717 på Siljan kirkegård.2

 

Hun kan ha vært konen til Amund Evensen Skilbred som døde i 1716, men der er jo også andre muligheter.

 

Even Amundsen kaller sin første datter i sitt tredje ekteskap med Marthe Christensdatter for Gjøran. Dette kan jo tyde på at Gjøran Bjørnsdatter var hans farmor?

 

Hun gravlegges som "Giøran Biørnsdatter Skildbred 87 aar".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.