| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I PRESTEGÅRDEN 


 

Roligheten u/Prestegården

 

 

 

Bosatt her fra ca 1753 til 1795

 

Guri Pedersdatter f. 1724 fra Gurholt giftet seg 1. gang i 1747 med Ole Olsen f. ca 1724. De døpte barn på Gurholt frem til 1751. Fra 1753 døpte de barn på Roligheten under Prestegården. Ole ryddet plassen Roligheten og ble den første husmannen der. Ole døde på Roligheten i 1764. Guri giftet seg 2. gang i 1767 med Nils Olsen f. ca 1727. Guri og Nils døde begge på Roligheten i 1795.

 

Guri Pedersdatter og Ole Olsen sine barn:

Christen Olsen f. 1748 d. 1748

Jens Olsen f. 1749 d. 1753

Nils Olsen f. 1751 d. 1753

Kari Olsdatter f. 1753 d. 1812

Mari Olsdatter f. 1754 d. 1809

Jens Olsen f. 1758 d. 1852

NN Olsen f. 1760 d. 1760

Marthe Olsdatter f. 1760 d. 1762

NN Olsen f. 1763

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1787 til 1852

 

Jens Olsen f. 1758 var sønn av overnevnte Ole Olsen Roligheten. Jens giftet seg 1. gang i 1787 med Jøran Paulsdatter f. 1764 fra Prestejordet. Jens ble bosatt på Roligheten som husmann. Jøran døde der i 1791 og Jens giftet seg 2. gang i 1792 med Marta Jensdatter f. 1770 fra Kløverød. Marta døde som kone på Roligheten i 1842. Jens døde der i 1852.

 

Jens Olsen og Jøran Paulsdatter sine barn:

Karen Jensdatter f. 1790 d. 1818

Ole Jensen f. 1791 d. 1791

 

Jens Olsen og Marta Jensdatter sine barn:

Ole Jensen f. 1793 d. 1795

Ole Jensen f. 1795 d. 1800

Ingeborg Jensdatter f. 1797 d. 1800

Jens Jensen f. 1800

Ole Jensen f. 1803 d. 1854

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1801 og 1810

 

Kirsti Nilsdatter f. ca 1762 var bosatt hos Jens Olsen på Rønningen som ugift inderst i 1801. Hun døde på Rønningen, 49 år gammel, i 1810.

 

Familieark

 

 

Se Roligheten etter 1814