| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TANGEN Bnr.3 u/SORTEDAL ETTER 1814

 


 

 

Jacob Larsen f. 1806 og Karen Nilsdatter f. 1804 sin familie.

 

 

 

Jacob Larsen, født 1806 i Løkka Siljan TE., døpt 13.04.1806 i Siljan kirke TE.,[1] konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke TE.,[2] død 22.02.1879 i Tangen u/Sortedal Siljan TE.,[3] gravlagt 01.03.1879 i Siljan kirkegård TE.3

Han var sønn av Lars Haagensen og Marie Jacobsdatter på Løkka u/Moholt før 1814.

 

Jacob giftet seg i 1834 og i 1836 døpte de et barn bosatt på Løkka.

 

I 1839 døpte et barn bosatt på Gjeitøya u/Sortedal.

 

Ifølge Bakken nevnes det i 1840 en husmannsplass under Sortedal som het ”Gedøen” (Gjeitøya). Plassen ble brukt av en Jacob og på plassen ble det ”fødet nogle småkreaturer”. Dette var da denne Jacob Larsen. De døpte et barn bosatt på Gjetøya i 1839.

 

I 1846 nevnes de på ”Øen” u/Sortedal som er samme plassen.

 

Siljan - 1846

Sorthedal

Mtr.No 198 Løbe.No. 543

2.

H.m. med jord Jakob Lars. Øen 38 aar

Hans kone Kari Nilsd. 41 aar

Deres hjemmeværende børn:

Maren 9 aar

Anna 6 aar

 

Under tellingen i 1865 finner vi Jacob Larsen og hans kone på plassen Tangen u/Sortedal. De nevnes også som bosatt på Tangen da barna ble konfirmert i 1851 og 1854.

 

Siljan 1865 - Tangen u/Sortedal

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Jacob Larsen m g Husfader Husmand med Jord 62 (alder) Slemdal Prgj.

Kari Nielsdatter k g hans Kone 63 (alder) Slemdal Prgj.

 

I 1873 skilte Treschow ut Tangen u/Sortedal som et eget bruk, Tangen bruksnummer 3.

 

Siljan 1875 – Sortedal/Tangen løpenummer 543c

Jacob Larsen f. 1805 – husfader – leilending, delevis fattigunderstøttet

Kari Nilsdatter f. 1804 – hans kone

 

Jacob døde på Tangen i 1879.

 

 

Gift 21.09.1834 i Siljan kirke TE., med Karen Nilsdatter,[4] født 1804 i Vierød u/Gonsholt TE. (datter av Nils Mikkelsen og Anne Olsdatter), døpt 27.05.1804 i Siljan kirke TE.,[5] konfirmert 18.04.1819 i Siljan kirke TE.,[6] død 15.01.1883 i Skien TE., gravlagt 19.01.1883 i Siljan kirkegård TE.

 

Karen:

Hun ble nok gravlagt i Siljan i 1883 som "Fattilglem enke Kari Nilsdatter bosatt i Skien". Det står at hun var født i 1801, men dette er nok henne. Hun hadde jo en datter gift i Skien og som siden var bosatt i Gjerpen.

 

 

 

 

I.    Maren Jacobsdatter, født 25.02.1836 i Løkka Siljan TE.,[7] døpt 20.03.1836 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 19.10.1851 i Siljan kirke TE.[8]

      

       Hun ble konfirmert i 1851 bosatt på Tangen.

 

       Hun bodde på Valler i Eidanger da hun giftet seg 1. gang i 1859, men hennes far var oppgitt å være Jacob Larsen Tangen i Siljan.

 

       Hun giftet seg 2. gang i 1864.

 

       Hun nevnes der med sin 2. ektemann i 1865.

      

       Eidanger 1865 - Valler

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Ingebret Ingebretsen 34 Søndfjord Husfader g Husmd uden Jord og Skibstømmermand

       Maren Jacobsdatter 30 Slemdal hans Kone g

       Andreas Andersen 6 Eidanger deres Søn ug

       Johan Andersen 4 Eidanger deres Søn ug

       Anders Ingebretsen 1 Eidanger deres Søn ug

       Helge Hansdatter 74 Bø Logerende e har Føderaad af Gaarden Valler

 

      

       (1) Gift 08.04.1859 i Eidanger,[9] med Anders Andreasen, født ca 1831 i Haabøl Dalsland Sverige (sønn av Andreas Andersen), død 23.07.1863 i Valler Eidanger TE., gravlagt 28.07.1863 i Eidanger kirkegård TE.[10]

      

       Anders:

       Han var født i Haabøl i Dalsland i Sverige ifølge vielsen. Da han døde står det at han var født i Hobel i Vestre Edet.

      

 

 

       (2) Gift 24.05.1864 i Eidanger,[11] med Ingebret Ingebretsen, født ca 1830 i Jølster Sunnfjord (sønn av Ingebret Ingebretsen Hammer), død 1874 i Myrene u/Valler Eidanger TE.[12]

      

       Ingebret:

       Han var ifølge Eidanger bind 3 husmann uten jord på Myrene u/Valler i Eidanger. Han var også skipstømmermann.

      

 

       Barn:

 

        A.    Andreas Andersen, (sønn av Maren Jacobsdatter og Anders Andreasen) født 20.05.1860 i Valler Eidanger TE., døpt 24.06.1860 i Eidanger kirke TE.[13]

 

 

 

        B.    Johan Christian Andersen, (sønn av Maren Jacobsdatter og Anders Andreasen) født 01.04.1862 i Valler Eidanger TE., døpt 16.05.1862 i Eidanger kirke TE.[14]

 

 

 

        C.    Anders Ingebretsen, (sønn av Ingebret Ingebretsen og Maren Jacobsdatter) født 1865 i Myrene u/Valler Eidanger TE., død 1867 i Myrene u/Valler Eidanger TE.12

 

 

 

        D.    Isak Martinius Ingebretsen, (sønn av Ingebret Ingebretsen og Maren Jacobsdatter) født 1866 i Myrene u/Valler Eidanger TE.12

 

 

 

        E.    Inger Marie Ingebretsdatter, (datter av Ingebret Ingebretsen og Maren Jacobsdatter) født 1868 i Myrene u/Valler Eidanger TE.,12 død 1874 i Myrene u/Valler Eidanger TE.12

 

 

 

        F.    Hans Jørgen Ingebretsen, (sønn av Ingebret Ingebretsen og Maren Jacobsdatter) født 1869 i Myrene u/Valler Eidanger TE.,12 død 1872 i Myrene u/Valler Eidanger TE.12

 

 

 

        G.    Anders Ingebretsen, (sønn av Ingebret Ingebretsen og Maren Jacobsdatter) født 1871 i Myrene u/Valler Eidanger TE.12

 

 

 

        H.    Hanna Jørgine Ingebretsdatter, (datter av Ingebret Ingebretsen og Maren Jacobsdatter) født 1873 i Myrene u/Valler Eidanger TE.12

              

 

               Gift 1896,12 med Haldor Johnsen, født rundt 1870.[15]

              

               Haldor:

               Han kom fra Brunlanes.

 

 

              

II.   Anne Jacobsdatter, født 20.06.1839 i Gjeitøya u/Sortedal Siljan TE.,[16] døpt 07.07.1839 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 25.06.1854 i Siljan kirke TE.[17]

      

       Hun ble konfirmert i 1854 bosatt på Tangen.

      

       Hun var fadder for sin søsters barn i Eidanger i 1860 som Anne Jacobsdatter Tangen fra Siljan.

      

       I 1865 bodde hun som ugift i en familie i Skien.

      

       Hun giftet seg der i 1868.

      

       Skien - viet 16/8-1868

       Ole Eriksen, enkem., malersvenn, 46 aar, f. i Gj., opph. i Sk. F: Erik Jensen.

       Anne Jacobsdatter, pige, 29 aar, f. i Slemdal, opphold i Slemdal. F: Jacob Larsen Gjetøen.

       Forlovere: Hans Nilsen, Abraham Pedersen

 

      

       Gift 16.08.1868 i Skien kirke TE., med Ole Eriksen, født 01.02.1821 (datter av Erik Jensen Moe og Mari Bjørguvsdatter).

      

       Ole:

       Han var uekte født.

      

       Han var 1. gang gift med Ingeborg Halvorsdatter f. 1819 fra Kåsa u/Dyrkoll i Gjerpen. De var bosatt på Tufte i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no (Tufte 4 - Hjelsmyr)

      

       Han bodde på Frogner med sin 2. kone. Se gamlegjerpen.no (Frogner 1875 - Familie 5).

      

 

 

 

 

 [1]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 144.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 287.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 242.

[4]  Siljan bygdebok. side 213.

[5]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 106.

[6]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 282.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 13.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 169.

[9]  Eidanger ministerialbok 1859-1874. side 190.

[10]  Eidanger ministerialbok 1859-1874. side 267.

[11]  Eidanger ministerialbok 1859-1874. side 206.

[12]  Eidanger bygdehistorie bind 3, side 81.

[13]  Eidanger ministerialbok 1859-1874. side 14.

[14]  Eidanger ministerialbok 1859-1874. side 27.

[15]  stipulert.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 20.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 172.