| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE NORDRE


 

Børja (Borgen) u/Kiste Nordre

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1760 til 1777 (Inger til 1782)

 

Jens Mikkelsen f. 1704 og Inger Larsdatter f. ca 1702 døpte et barn i 1729 bosatt på Tormodsrød, men fra 1731 nevnes de på Hogstad nedre. De døpte barn der frem til og med 1737. I 1740 døpte de et barn bosatt på Tudal. Familien flytter så til Kiste i 1741. Jens bygslet 3 huder og 3 skinn på Kiste i 1741. Han måtte gi opp bygselen av Nordre Kiste på grunn av gjeld til grevskapet og flyttet ut til Børja (Borgen) u/Nordre Kiste som husmenn. Jens nevnes som husmann på Borgen i 1762. Jens døde der i 1777 og Inger i 1782.

 

Se Hogstad Nedre og Kiste Nordre

 

 

Etter dette hører en ikke mer om folk på denne plassen.