| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HOGSTAD NEDRE

 


   

 

 

Jens Mikkelsen f. 1704 og Inger Larsdatter f. ca 1702 sin familie

 

 

 

Jens Mikkelsen, født 1704 i Gjerpen,[1],[2] døpt 21.12.1704 i Gjerpen kirke,2 død 1777 på Børja u/Nordre Kiste i Siljan,[3] gravlagt 27.04.1777 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Mikkel Syversen og Dorte Taraldsdatter på Sølland.

  

Jens ble født i Gjerpen, men kom med familien til Siljan. Foreldrene nevnes på Sølland.

 

Han kom fra Sølland da han giftet seg i Siljan i 1728

 

Trol. 18/5-1728 i Slemdahl. Copul. 11/7-1728.

Jens Michelssøn Søeland med Inger Laersd. Tosholt. (Det står Island ved vielsen).

Caut: Jacob Michelssøn Tosholt og Laers Pederssøn Høysæt.

Aberste (Oberste) Tieyllnis (?) Seddel.

 

De døpte et barn i 1729 bosatt på Tormodsrød, men fra 1731 nevnes de på Hogstad Nedre. De døpte barn der frem til og med 1737. I 1740 døpte de et barn bosatt på Tudal.

 

Familien flytter så til Kiste i 1741. Jens bygslet 3 huder og 3 skinn i Oppstua på Kiste i 1741.

 

Han måtte gi opp bygselen av Nordre Kiste i 1755 på grunn av gjeld til grevskapet. Han flyttet ut til Børja u/Kiste (Borgen).

 

Kiste Nordre 1762:

Husmenn og Inderster under Kiste syndre:

Jens Borgen

 

Kiste 1762:

Uformuende Jens Borgens kone, gammel og syglig

 

Jens døde der i 1777.

 

Han gravlegges som "Jens Michelson Borgen 75 aar".

 

 

Gift 11.07.1728 i Siljan kirke,[4] med[5] Inger Larsdatter, født ca 1702 på Island i Siljan,[6] (datter av Lars Paulsen og Birthe Ingebretsdatter), død 1782 på Børja u/Nordre Kiste i Siljan,[7] gravlagt 17.03.1782 på Siljan kirkegård.7

 

Inger:

Gravlagt som " Inger Larsd. Borgen ): Kiste N 80 aar".

 

 

 

I.    Dorthe Jensdatter, født 1729 på Tormodsrød i Siljan,[8] døpt 04.03.1729 i Siljan kirke,8 død 1750 på Kiste i Siljan,[9] gravlagt 15.03.1750 på Siljan kirkegård.9

      

       Jens Michelsen Tormodsrøe og Inger Laersdatters første ægte barn ved nafn Daarthe.

       Faddere: baaren af Ingeborg Gundersdatter Solfverøe, Maren Laersdatter Iisseland, Kirsten Michelsdatter Søeland, mandfaddere: Peder Olsen Tvetten og Anders Nielsen Tosholt.

      

       Hun bodde på Kiste da hun giftet seg i februar 1750.

      

       Trol. 29/9-1749 i Slemdal. Copul. 2/2-1750.

       Soldat, Iver Halvorsøn Vergenæs og Dorthe Jensd. Kiste.

       Hafver Officer Seddel.

       Caut: Ole Larsøn S. Kiste og Lars Olsøn N. Kiste

      

       Det ble ikke noe langt ekteskap, for hun døde alt i måneden etter, i mars 1750.

 

       Hun gravlegges som "Iver Halvorsøn Kistes Kone Dorthe Jensdatter 21 aar".

 

      

       Gift 02.02.1750 i Siljan kirke,4 med Iver Halvorsen, født omkring 1725 på Vergenes i Hedrum,[10] (sønn av Halvor Trondsen og Maren Jacobsdatter).

      

       Iver:

       Han kom fra Vergenes i Hedrum da han giftet seg i Siljan i 1750. Han ble enkemann etter bare en måned.

      

       I bygdeboken for Hedrum under Vergenes står det om han: Bodde visst i Bukte u/Støvland ifølge L. Berg.

 

 

      

II.   Inger Jensdatter, født 1731 på Hogstad Nedre i Siljan,[11] død 1731 på Hogstad Nedre i Siljan, gravlagt 23.12.1731 på Siljan kirkegård.[12]

      

       Hun gravlegges som "Jens Michelsøn Nedre Haachstads barn Inger, hjemmedøpt 5 dager".

      

 

 

III. Birthe Jensdatter, født 1732 på Hogstad Nedre i Siljan, døpt 29.09.1732 i Siljan kirke.8

      

       Jens Michelsen Hogstad og Inger Laersdatter - Børthe

       Faddere: baaren af Ingeborg Jensdatter Søland, Marj Laersdatter Isseland, Anne Olsdatter Grorøe, mandfaddere: Michel Søland og Niels Michelsen.

      

 

 

IV. Gunhild Jensdatter, født 1735 på Hogstad Nedre i Siljan,11 døpt 08.05.1735 i Siljan kirke,[13] konfirmert 04.07.1751 i Siljan kirke,[14] død 1801 på Kiste i Siljan,[15] gravlagt 06.12.1801 på Siljan kirkegård.15

      

       Jens Michelsen Hogstad og Inger Larsdatter - Gunnild

       Faddere: baaren af Maren Island, ahs: (står ikke), mandfaddere: Anders Nielsen Toesholt, Jacob Olsen Øverbøe.

      

       Hun ble konfirmert som "Gunild Jensdatter Kiste 17 aar".

      

      

       Gift 27.12.1756 i Siljan kirke,4 med[16] Peder Olsen, født 1730 på Rød i Siljan,16 (sønn av Ole Olsen og Gunhild Pedersdatter), døpt 03.09.1730 i Siljan kirke,[17] død 1795 på Nordre Kiste i Siljan,[18] gravlagt 12.04.1795 på Siljan kirkegård.[19]

      

       Se Kiste Nordre

 

 

 

V.   Anne Jensdatter, født 1737 på Hogstad Nedre i Siljan,16,[20] døpt 27.12.1737 i Siljan kirke,20 død 1806 på Rød i Siljan,16 gravlagt 22.06.1806 på Siljan kirkegård.[21]

      

       Jens Hochstad og Ingri Larsdatter - Anne

       Faddere: baaren af Maren Larsdatter Iisland, Anne Christophersdatter, mandfaddere: Mons. Lauritz Bindrup, Peder Berreberg, Michel Søland.

            

       Hun ble nok konfirmert i 1754 bosatt på Kiste som "Anne Jensdatter Kiste 17 aar".

      

       Kiste Nordre 1762:

       Piiger over 12 aar: Anne Jensdatter

      

       Hun kom fra Kiste da hun giftet seg.

 

      

       Gift 22.06.1766 i Siljan kirke,4 med Ole Olsen, født 1729 på Rød i Siljan,16,8 (sønn av Ole Olsen og Gunhild Pedersdatter), døpt 19.04.1729 i Siljan kirke,8 død 1793 på Rød i Siljan,[22] gravlagt 13.10.1793 på Siljan kirkegård.22

      

       Se Rød

 

 

 

VI. Lisbeth Jensdatter, født 1740 på Tudal i Siljan,[23] døpt 16.10.1740 i Siljan kirke.23

      

       Jens Tufdahl og Ingri Larsdatter - Lisbeth

       Faddere: baaren af Anders Tosholtes kone Karen Erichsdatter, Giøran Pedersdatter Øverbø, mandfaddere: Niels Tveten, Christen Michelsen Søland.

      

      

 

VII. Karen Jensdatter, født 1743 på Kiste i Siljan,5 døpt 10.11.1743 i Siljan kirke,[24] død 1780 på Kiste i Siljan,7 gravlagt 17.09.1780 på Siljan kirkegård.7

      

       Jens Michelsen Kiste og Inger Hansdatter - Karen

       Faddere: baaren af Ole Kistes kone Gunild Guldbrandsdatter, Giertrud Evensdatter, mandfaddere: Ole Larsen Kiste, Simon Evensen Kiste.

      

       Kiste Nordre 1762:

       Piiger over 12 aar: Kari Jensdatter

      

      

       Gift 19.08.1770 i Siljan kirke,4 med[25] Even Nilsen, født ca 1745,25,[26] død 1812 på Modalen u/Kiste i Siljan,25 gravlagt 13.12.1812 på Siljan kirkegård.[27]

      

       Se Modalen u/Kiste Nordre

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 533.

[2]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 103.

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Stipulert, Stipulert.

[11]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 583.

[12]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 25.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 154.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[16]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 231.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[18]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 104.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 42.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 64.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 89.

[25]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 106.

[26]  1801 tellingen.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.