| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HØGSET 

 


 

 

Rød u/Høgset

 

 

 

Bosatt her i 1737

 

Marthe Christensdatter f. ca 1689 var gift med Even Amundsen f. omkring 1660. De døpte barn bosatt på Holte, men Marte døde bosatt på Rød u/Høgset i 1737 som Even Røds kone. De bodde da på Rød i 1737 og det var skifte etter hennes på plassen Rød u/Høgset i 1838.

 

Se Holte

 

 

 

Bosatt her i 1745

 

Amund Christensen f. ca 1684 døde på Høgset i 1745, 61 år gammel. Han var trolig bror av overnevnte Marthe Christensdatter, da det nok var han som var blant fadderne for hennes barn. Han døde da trolig på Rød.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1790 til ca 1805

 

Aslak Gundersen f. 1769 fra Søntvedt giftet seg 1. gang i 1789 med Gunild Andersdatter f. 1756 fra Tveitan. De bodde og døpte barn på Søntvedt i 1790. Gunild døde etter fødselen. Aslak må ha flyttet ganske fort til Rød u/Høgset, for skifte etter Gunild ble holdt på Rød i 1790. Aslak giftet seg 2. gang i 1791 med Inger Knudsdatter f. ca 1766. Aslak bodde da på Rød og hun kom fra Høgset. Inger døde på Rød i 1796. I 1801 bodde Aslak som enkemann og tjenestegutt hos Hans Olsen på Høgset. Aslak giftet seg 3. gang i 1802 med Marta Gulliksdatter f. 1777 fra Engelstad. Hun bodde på Høgset som tjenestepike da hun giftet seg med Aslak. De døpte en sønn på Høgset i 1803 men fra 1806 nevnes de på Søntvedt.

 

Se Søntvedt

 

 

 

 

Se Rød Bnr.4 og Rød Bnr.6 etter 1814