| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KJØLNES u/GURHOLT 

 


 

 

 

Ole Torsen f. 1735 og Gjøran Halvorsdatter f. 1741 sin familie.

 

 

 

Ole Torsen, født 1735 på Gurholt i Siljan,[1] døpt 06.03.1735 i Siljan kirke,[2] konfirmert 07.09.1755 i Siljan kirke,[3] død 1798 på Kjølnes u/Gurholt i Siljan,[4] gravlagt 25.03.1798 på Siljan kirkegård.[5]

Han var sønn av Tor Olsen og Rønnaug Olsdatter på Gurholt.

 

Ole var trolig bosatt på Engelstad i 1762:

Drenger over 12 aar: Ole Thorsen

 

Han giftet seg i 1763.

 

Trol. 24/5-1763 i Slemdal.

Uk. Ole Thoersen og Jøran Halvorsd.

Caut: Ole Holgersen fra Lardal og Povel Præstejordet.

 

De døpte et barn bosatt på Gurholt i 1764, fra 1766 til 1771 døpte de barn bosatt på Sortedal. Hennes foreldre bodde på Sortedal.

 

Fra 1774 døpte de barn bosatt på Kjølnes u/Gurholt. De var nok de første husmenn på plassen.

 

Ole døde på Kjølnes i 1798.

 

Gravlagt som "Ole Thorsen Kiølnæs 66 aar".

 

 

Forlovet 24.05.1763 i Siljan,[6] gift 1763,6 med Gjøran Halvorsdatter, født 1741 på Gonsholt i Siljan,[7] (datter av Halvor Nirisen og Anne Holgersdatter), døpt 08.01.1741 i Siljan kirke,7 konfirmert 21.10.1759 i Siljan kirke,[8] død 1809 på Kjølnes u/Gurholt i Siljan,4 gravlagt 23.04.1809 på Siljan kirkegård.[9]

 

Gjøran:

Hennes foreldre bodde på Sortedal.

 

Trolig hun som nevnes på Høgset i 1762:

Piiger over 12 aar: Jøran Halvorsdatter

 

Hennes onkel (mors bror), Ole Holgersen fra Lardal, var trolover.

 

Hennes søster, Anne Halvorsdatter, var bosatt hos dem med sin mann i 1779. De døpte et barn i Siljan dette året bosatt på Kjølnes.

 

Hennes far døde på Gurholt i 1764. Hennes mor, Anne Holgersdatter f. 1715, døde i 1795 bosatt hos dem på Kjølnes. Gravlagt som 22.11.1795 som ""Ane Holgersd. Kiølnæs 85 aar". 

 

Hennes mann døde i 1798. Da hadde sønnen Nils overtatt feste på Kjølnes. Den gikk i 1798 videre til Ole Olsen mot at Nils Olsen sin mor, denne Gjøran Halvorsdatter, fikk opphold der.

 

Gjøran var bosatt hos datteren Marie på Kjølnes i 1801 som "Jøran Halvorsdtr., Konens moder, 64 år, Enke".

 

Gjøran døde på Kjølnes i 1809.

 

Gravlagt som "Jøran Halvorsd. Kiølnes 69 aar".

 

 

 

I.    Maren Olsdatter, født 1764 på Gurholt i Siljan,[10],[11] konfirmert 02.07.1780 i Siljan kirke,[12] død 13.10.1843 på Kjølnes u/Gurholt i Siljan,[13] gravlagt 29.10.1843 på Siljan kirkegård.13

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 11. mars 1764 finnes blant introduserte kvinner "Ole Torsens Gurholts kone" etter å ha fått et barn.

      

       Dette var datteren Maren.

 

       Hun ble konfirmert i 1780 som "Maria Olsdatter Kiølnæs 16".

      

      

       Gift 26.05.1793 i Siljan kirke,6 med Anders Paulsen, født 1772 på Gurholt i Siljan,[14],[15] (sønn av Paul Jacobsen og Maren Bertelsdatter), døpt 12.01.1772 i Siljan kirke,15 konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke,[16] død 10.06.1856 på Kjølnes u/Gurholt i Siljan,[17] gravlagt 18.06.1856 på Siljan kirkegård.

      

       Se Kjølnes u/Gurholt denne gården

 

 

      

II.   Nils Olsen, født 1766 på Sortedal i Siljan,4 døpt 12.10.1766 i Siljan kirke,[18] konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,12 død 1802 på Hagen u/Gurholt i Siljan,[19] gravlagt 11.07.1802 på Siljan kirkegård.19

      

       Ole Toresen Surdal og Gøran Halvorsdtr. Nils

       Faddere: 1. Anne Torsdtr. Præstegdtr. 2. Anne Halvorsdtr. Suurdal 3. Anders Halvorsen Tangen 4. Amun Pedersen Ouestad og 5. Knud Aslesen Gurholt.

      

       Konfirmert i 1784 bosatt på Kjølnes som "Nils Olsen Kiølnæs 16".

      

      

       Gift 04.03.1798 i Siljan kirke,6 med Kirsten Jonsdatter, født 1739 på Skilbred i Siljan,[20] (datter av Jon Bjørnsen og Karen Johannsdatter), døpt 18.10.1739 i Siljan kirke,20 konfirmert 03.09.1758 i Siljan kirke,[21] død 1803 på Hagen u/Gurholt i Siljan,[22] gravlagt 05.06.1803 på Siljan kirkegård.22

      

       Se Hagen u/Gurholt

 

 

      

III. Karen Olsdatter, født 1769 på Sortedal i Siljan,[23] døpt 29.01.1769 i Siljan kirke,23 død 1769 på Sortedal i Siljan,[24] gravlagt 30.04.1769 på Siljan kirkegård.24

      

       Ole Torsen Surdal og Giøran Halvorsdtr. - Karen

       Faddere: 1. Anne Torsdtr. Sellien 2. Kirsten Halvorsdtr. Engelstad 3. Anders Halvorsen Tangen 4. Lars Torbiørnsen Sellien 5 Iwer Halvorsen Engelstad.

      

       Gravlagt som "Kari Olsd. Surdal 13 uger".

      

      

 

IV. Anne Olsdatter, født 1771 på Sortedal i Siljan,[25] døpt 16.06.1771 i Siljan kirke,25 konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke.16

      

       Ole Torsen Surdal og k. Giøran Halvorsdtr. - Anne

       Faddere: 1. Birte Christensdtr. Gurholt 2. Anne Halvorsdtr. Høysæt 3. Anders Halvorsen Tangen 4. Ole Aanesen Surdal og 5. Iwer Halvorsen Høysæt.

      

       Konfirmert som "Anne Olsdatter Kiølnæs 16".

      

            

       Gift 25.03.1804 i Siljan kirke,6 med Nils Michelsen, født 1779 på Gonsholt i Siljan,[26] (sønn av Michel Nilsen og Kari Olsdatter), døpt 19.12.1779 i Siljan kirke,26 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[27] død 08.04.1863 på Øverbø i Siljan, gravlagt 14.04.1863 på Siljan kirkegård.[28]

      

       Se Vierød u/Gonsholt Søndre

 

 

 

V.   Rønnaug Olsdatter, født 1774 på Kjølnes u/Gurholt i Siljan,4 døpt 25.09.1774 i Siljan kirke,[29] konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke,27 død 1808 på Høgset eje i Siljan,[30] gravlagt 27.11.1808 på Siljan kirkegård.[31]

      

       Ole Torsen Kiølnæs og k. Giøran Halvorsdtr. - Rønnou

       Faddere: 1. Dorte Christensdtr. Kløverød 2. Kirsten Halvorsdtr. Ouestad 3. Iwer Halvorsen Kløverød 4. Knud Aslesen Surdal og 5. Ole Christensen Ouestad.

      

       Konfirmert som "Rønnou Olsdatter Kiølnes 16".

      

      

       Gift 26.02.1797 i Siljan kirke,6 med Tor Larsen, født 1773 på Øverbø i Siljan,[32] (sønn av Lars Torbjørnsen og Anne Torsdatter), døpt 15.03.1773 i Siljan kirke,32 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,27 død 18.04.1847 på Puttekåsa u/Rising i Gjerpen.30

      

       Se Hagen u/Høgset

 

 

      

VI. Kari Olsdatter, født 1777 på Kjølnes u/Gurholt i Siljan,[33] døpt 28.09.1777 i Siljan kirke,33 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke.[34]

      

       Ole Thorsen Kiølnæs og k. Giøran Halvorsdtr. - Karen

       Faddere: 1. Pirnille Pedersdtr. Gurholt 2. Anna Halvorsdtr. ibid 3. Peder Jonsen Surdal 4. Anders Halvorsen Tangen 5. Ole Christensen Kløverød.

      

       Konfirmert som "Kari Olsdatter Kiølnæs 17".

      

       Trolig hun som var bosatt hos husmann Paul Ådnesen under Gonsholt Søndre i 1801 som "Karen Olsdtr., Tjenestepige, 20 år, Ugift".

 

       Det kan ha vært hun som døde på Rød i 1858?

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 242.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 23.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[4]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 248.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[6]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 65.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 194.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[10]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[11]  1801 tellingen.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[13]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 277.

[14]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 244.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[17]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 287.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 56.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[28]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 292.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 21.

[30]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 28.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.