| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE


 

Prestejordet u/Gonsholt Søndre

 

 

Bosatt her fra rundt 1715 (Maren til 1752)

 

Lars Asbjørnsen f. omkring 1660 var trolig 1. gang gift med Maren Larsdatter f. omkring 1670. Maren nevnes som fadder bosatt på Prestejorden i 1716 og 1720. Dette er første gang vi ser Prestejordet nevnt i kirkeboken. Maren må i så fall være død før 1724, for da giftet Lars seg, bosatt på Prestejordet, med Inger Torsdatter f. ca 1689. Lars finner jeg ikke nevnt mer, men Inger døde på Gonsholt i 1752.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1735 til 1772

 

Paul Olsen f. ca 1708 fra Grorud giftet seg 1. gang ca 1730 (sikkert i Hedrum) med Jøran Torsdatter f. ca 1698 fra Løvås i Hedrum. De døpte et barn ca 1731, trolig i Hedrum. De kom så til Prestejorden der de døpte barn fra 1737. Paul nevnes siden som husmann der. Jøran døde på Prestejordet i 1745. Paul giftet seg 2. gang i 1747 med Gjøran Olsdatter f. ca 1712 fra Gurholt. Hun døde på Prestejordet i 1758. Paul giftet seg så 3. gang i 1759 med Gunhild Nilsdatter f. 1731 fra Torsholt Saga. Paul døde på Prestejordet i 1772. Gunhild giftet seg på nytt og bodde videre på plassen.

 

Paul Olsen og Jøran Torsdatter sine barn:

Ole Paulsen f. ca 1731 d. 1747

Erik Paulsen f. 1737 d. 1813

Anders Paulsen f. 1740

NN Paulsen f. 1742 d. 1742

NN Paulsen f. 1742 d. 1742

 

Paul Olsen og Gjøran Olsdatter sine barn:

NN Paulsen f. 1747 d. 1747

NN Paulsen f. 1748 d. 1748

NN Paulsen f. 1748 d. 1748

Ole Paulsen f. 1752 d. 1753

Johannes Paulsen f. 1755

 

Paul Olsen og Gunhild Nilsdatter sine barn:

Nils Paulsen f. 1761 d. 1831

Jøran Paulsdatter f. 1764 d. 1791

Kari Paulsdatter f. 1767 d. 1776

Gunil Paulsdatter f. 1767 d. 1820

Johannes Paulsen f. 1770 d. 1798

Karen Paulsdatter f. ca 1770

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1773 til 1826

 

Poul Ådnesen f. 1747 fra Rød giftet seg i 1773 med enken etter overnevnte Poul Olsen Prestejordet, Gunhild Nilsdatter f. 1731. Han ble nå husmann på Prestejordet. Gunhild døde der i 1801 og Poul giftet seg 2. gang i 1803 med Mari Olsdatter f. 1771 fra Ødegården u/Gurholt. Hun tjente på Gonsholt da hun giftet seg. Poul døde på Prestejordet i 1826. Mari døde der i 1839.

 

Familieark

 

 

 

Se Prestejordet etter 1814