| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

 

Carl Nilsen f. 1768 og Kirsti Torjusdatter f. 1754 sin familie

 

 

 

Carl Nilsen, født 1768 på Klostergrinden i Solum, døpt 08.05.1768 i Solum,[1] død 08.01.1835 på Roligheten i Porsgrunn, gravlagt 15.01.1835 i Porsgrunn.[2]

Han var sønn av Nils Corneliusen og Anne Carlsdatter i Solum.

 

Carl, foreldre Niels Corneliussen og Anne Carlsdatter Clostergrinet.

Faddere: Anne Olsdatter Niels Clostergrinets, Elsebeth Carlsdatter Clostergrinet, Friderich Wesselsen? Bye?, Christen og Jørgen Carlsønner fra Cl.grinet.

 

Konfirmert 6. oktober 1782 i Solum.

 

Han giftet seg i 1794.

 

Østre Porsgrunn 02.02.1794:

Cop. hiæmme i huuset ungkarl Carl Nielsen med pigen Kirsten Torjusdatter.

 

Bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Østre Porsgrunn 1801:

Nr. 122

Carl Nielsen - Huusejer - 35 aar - Begge i 1ste ægteskab - Tømmerhugger

Kirsten Torjusdtr - Hans kone - 50 aar - Begge i 1ste ægteskab

Torjus - Deres søn - 5 aar

      

Familien bodde på Roligheten i 1815. Som vi ser var Carl skipsbyggmester.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.164

Avskrift 1

Gaarden Roligheden

Carl Nilsen 55 aar

Konen Kirsten Torjersdatter 62 aar

Tienestepige Margrethe Olsdatter 30 aar

Nils Johnsen 31 aar

Konen Torberg Olsdatter 45 aar

Datter Karen 15 aar

Datter Birgithe 13 aar

Datter Inger 11 aar

Datter Berte 9 aar

Datter Anne 9 aar

Pige Ingeborg Thorsdatter 21 aar

 

Avskrift 2

Gaard

Gaardeier Grosserer Jørgen Aall

Logerende

Skibsbygmæster Carl Nilsen 55 ½ aar

Konen Kirsten Torgiusdatter 63 aar

Tienestepige Anne Johannesdatter 34 aar

Ægtefolk Hugger Hans Olsen 64 aar

Kone Anne Hansdatter 63 aar

Ægtefolk Nils Jonsen 37 aar

Konen Torberg Olsdatter 45 aar

Datter Karen Nilsdatter 15 aar

Datter Birgithe Jørgine 13 aar

Datter Inger 11 aar

Datter Berte Gurine 9 aar

Datter Anne Kistine 8 aar

Tjensetepige Kirsten Olsdatter 21 aar

 

Hun var skipstømmermann og han og konen, samt en sønn og hans familie, var bosatt hos Jørgen Aal i 1825.

 

Østre Porsgrunn 1825

Rode 26

Hus 168

Jørgen Aall – 54 aar

Amborg Lina Aall - 30 aar - Ælste Datter

Chonstance Aall - 17 aar - Datter*

Elise Aall - 15 aar - Datter*

Anne Erboe - 24 aar - Huusholderske

Christiane Hansdatter - 22 aar - Stuepige

Anne Larsdatter- 24 aar - Kokkepige

Inger Christofersdatter - 48 aar - Enke* Fæpige

Marthe Fæen - 70 aar

Even Johannesen - 76 aar

Christen Hansen - 21 aar - Tjenestedreng

Ingebreth Stohen - 13 aar

Carl Nilsen - 54 aar - Skibs Tømmermand

Kistie Thorgiusdatter - 73 aar - Konen

Thorgius Carlsen - 28 aar - Logerende Snekker Svend

Børte Charine Andersdatter - 27 aar - Konen

Hans Torgiusen - 1 aar - Sønnen

Marthe Magrethe Aslaksdatter - 20 aar - Tjenestepige

Anne Sofie - 48 aar - Almisselem

Christiana Halvorsdatter - 16 aar - Datteren, Almisselem*

Anne Maria Halvorsdatter - 10 aar - Datteren, Almisselem*

Magrethe Halvorsdatter - 9 aar - Datteren, Almisselem*

 

Gravlagt som "Skibstømmermand Carl Nielsen, 67½ aar, østre Porsgrund".

 

 

Gift 02.02.1794 i Østre Porsgrunn kirke,[3] med Kirsti Torjusdatter, født 1754 på Borgestad eje i Gjerpen,[4] (datter av Torjus Hansen og Karen Olsdatter), døpt 01.12.1754 i Gjerpen,[5] død 11.10.1828 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.10.1828 i Østre Porsgrunn.[6]

 

Kirsti:

Torjus Hansens pb. Kisten fra Borrestad Ejet

Faddere: Peder Hansens kone, Anne Torjusdtr., Claus Henningsen, Christen Hansen, Johannes Olsen.

 

Hennes foreldre kom til Leirgravstrand under Bjørntvet søndre i Solum. De var også bosatt på Borgestad. Se gamlegjerpen.no (Borgestad 1720-1750 - Familie 3)

 

Konfirmert 6. oktober 1771 i Solum.

 

Hun døde i 1828. 

 

Gravlagt som "Kirsten Torjusdatter, gift med Skibstømmermand Carl Nielsen i østre Porsgrund, 76 aar".

 

 

 

I.    Torjus Carlsen, født 1797 i Østre Porsgrunn, døpt 29.01.1797 i Østre Porsgrunn kirke,[7] konfirmert 19.04.1812 i Østre Porsgrunn kirke,[8] død 1873.[9]

      

       Carl Nielsen og Kirstine Torjusdatters barn Torjus

       Faddere: Gunder Winddalens kone Anna Nielsdatter, pigen Ingeborg Kirstine Nielsdatter, Svend Holst, Hans Torjusen, Hans Olsen, Christen Rejersen.

      

       Konfirmert som "Torjus Carlsen - Døpt i Østre kirke den 29. jan 1797".

 

       Torjus giftet seg i 1822.

      

       Porsgrunn - viet 8/11-1822

       Uk. og Snedkersvend Torjus Carlsen, 26 aar af østre Porsgrund.

       Pige Marthe Karine Andersd., 23 aar, af Tyendeclassen i østre Porsgr.

       Forl: Ole Wærsvigen og John Hansen.

      

       F.C. Knudsen:

       Han var snedker og tømmermand.

       Tordenskioldsgade 9, L.matr.no. 50 a og c. Gunda Rønnings hus

       I 1817 eiede snedker Arne Berthelsen Berg tomtene, og huset takseres for 300 Spd. Han solgte da vaaningshuset til skipper Jørgen Johnsen og snedkerverkstedet til Torjus Carlsen, som der opførte et vaaningshus.

      

       Han nevnes her i 1815.

      

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.50

       Avskrift 1

       Snedker Arne Berg 31 aar

       Læredreng Peder Christensen 15 aar

       Læredreng Torjus Carlsen 16 ½ aar

       Konen Anne Kirstine 31 ½ aar

       Fosterdatter Anne Cicilie Christensdatter 9 aar

      

       Avskrift 2

       Husejer Sneker Arne Berg 32 aar

       Konen Anne Johansdatter 32 aar

       Snekerdreng Peder Christensen 16 aar

       Snekerdreng Torius Carlsen 18 aar

       Pige Helvig Bertelsdatter 28 aar

      

       De var bosatt med foreldrene hos Jørgen Aal i 1825.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 168

       Jørgen Aall - 54   aar

       Amborg Lina Aall - 30 aar - Ælste Datter

       Chonstance Aall - 17 aar - Datter*

       Elise Aall - 15 aar - Datter*

       Anne Erboe - 24   aar - Huusholderske

       Christiane Hansdatter - 22 aar - Stuepige

       Anne Larsdatter    - 24 aar - Kokkepige

       Inger Christofersdatter - 48 aar - Enke* Fæpige

       Marthe Fæen - 70 aar

       Even Johannesen - 76 aar

       Christen Hansen - 21 aar - Tjenestedreng

       Ingebreth Stohen - 13 aar

       Carl Nilsen - 54 aar - Skibs Tømmermand

       Kistie Thorgiusdatter - 73 aar - Konen

       Thorgius Carlsen - 28 aar - Logerende Snekker Svend

       Børte Charine Andersdatter - 27 aar - Konen

       Hans Torgiusen - 1 aar - Sønnen

       Marthe Magrethe Aslaksdatter - 20 aar - Tjenestepige

       Anne Sofie - 48 aar - Almisselem

       Christiana Halvorsdatter - 16 aar - Datteren, Almisselem*

       Anne Maria Halvorsdatter - 10 aar - Datteren, Almisselem*

       Magrethe Halvorsdatter - 9 aar - Datteren, Almisselem*.

 

       Torjus døde i 1873.

 

      

       Gift 08.11.1822 i Porsgrunn,7 med Marthe Karine Andersdatter, født 1798 i Brevik,7 (datter av Anders Halvorsen og Gunild Jonsdatter), døpt 16.11.1798 i Brevik kirke,[10] konfirmert 02.10.1814 i Brevik kirke,[11] død 06.02.1858 i Porsgrunn,7 gravlagt 14.02.1858 i Porsgrunn.[12]

      

       Marthe:

       Gunild Jonsdatters uægte Pbr. Marta Carine - Udlagt Anders Halvorsen Smedsvend

       Faddere: Inger Knudsdatter, Maren Halvorsdatter, Rasmus Erichsen, Frantz Carlheim

 

       Her var uekte født.

      

       Konfirmert i Brevik som "Marthe Karine Andersdatter 16 aar".

      

       Gunhild Andersdatter Røra som var fadder for hennes datter i 1835 var hennes halvsøster.

      

       Marte Karine står som 59 år gammel da hun døde.

 

 

       Barn:

 

      

        A.    Hans Torjusen, født 23.08.1824 i Østre Porsgrunn, døpt 05.09.1824 i Østre Porsgrunn,[13] konfirmert 03.05.1840 i Porsgrunn.[14]

              

               Født 23.08.1824 – døpt 05.09.1824: Hans Torjusen – Snedker Torjus Carlsen og Hutsrue Marthe Karine Andersd. i østre Porsgr., faddere: Styrmand John Hansens Kone Gurine Gundersd. fra Solum, Jomfr. Hanna Dahl fra østre Porsgr., Snedkermester Arne Berg, Do Nicolai Dahl, Skibstømmermand Jørgen Johnsen, Alle fra østre Porsgr., Tjenestekarl Ole Hansen Nenseth fra Solum.

              

               Konfirmert som "9. Hans, døbt 05.09.1824, fødested østre Porsgrund, foreldre Snedker Torjus Carlsen og hustru Marthe K. Andersdatter".

              

 

 

        B.    Kirsten Caroline Torjusdatter, født 28.01.1828 i Østre Porsgrunn, døpt 10.02.1828 i Østre Porsgrunn.14

              

               Født 28.01.1828 – døpt 10.02.1828: Kirsten Caroline – Snedker Torjus Carlsen og Hustrue Marthe Karine Andersd. af østre Porsgr., faddere: Styrmand Jørgen Johansens Berthea Bentsd., fra østre Pgd., Jomfrue Marthe Johnsd. fra Solum, Styrmd. Ole F. Windahlen, Snedkersvend Carl Nielsen, Begge fra Skien, Styrmd. Anders Olsen, Matros Christen Johnsen, Begge fra Solum, Hugger Ole Olsen fra østre Porgr.

              

 

 

        C.    Marie Marthine Torjusdatter, født 09.05.1835 i Østre Porsgrunn, døpt 16.08.1835 i Østre Porsgrunn.[15]

              

               Tvillingene Thorvald og Marie Marthine, foreldre Skibstømmermand Torjus Carlsen og hustru Maryhe Karine Andersdatter af Østre Porsgrund

               Faddere: kone Anne Andersdatter Herøen, pige Anne Helvig Larsdatter, Jørgen Johnsen, Ole Olsen Herøen, Ole Skjelbugten, Hans Skjelbugten. kone Gunhild Andersdatter Røra, Jomfru Anne Jørgensen, Ole Norbye, Ole Olsen, Lars Hansen, Thor Hansen.

              

 

 

        D.    Thorvald Torjusen, født 09.05.1835 i Østre Porsgrunn, døpt 16.08.1835 i Østre Porsgrunn.16

              

               Tvillingene Thorvald og Marie Marthine, foreldre Skibstømmermand Torjus Carlsen og hustru Maryhe Karine Andersdatter af Østre Porsgrund

               Faddere: kone Anne Andersdatter Herøen, pige Anne Helvig Larsdatter, Jørgen Johnsen, Ole Olsen Herøen, Ole Skjelbugten, Hans Skjelbugten. kone Gunhild Andersdatter Røra, Jomfru Anne Jørgensen, Ole Norbye, Ole Olsen, Lars Hansen, Thor Hansen.

 

 

 

 [1]  Solumslekt

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Klok. nr. II 2 (1828-1841), skannet av digitalarkivet, side 171.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 190-191.

[4]  1801 tellingen.

[5]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 4 (1814-1828), skannet av digitalarkivet, side 136.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 239.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), av digitalarkivet, side 302-303.

[9]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[12]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 7 (1858-1877), skannet av digitalarkivet, side 357.

[13]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[14]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 233.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Klok. nr. II 2 (1828-1841), skannet av digitalarkivet, side 35.