| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I VIKEN ETTER 1814

 


 

 

Jens Hansen f. 1813 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Grete Jacobsdatter f. 1802 og 2. gang med Anne Jacobsdatter f. 1804.

 

 

 

Jens Hansen, født 10.02.1813 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[1] døpt 21.03.1813 i Siljan kirke TE.,[2],[3] konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke TE.,[4] død 29.08.1893 i Gonsholt Siljan TE.,[5] gravlagt 06.09.1893 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Hans Aslaksen og Sara Dorothea Jensdatter på Grorudplassen før 1814..

 

Jens giftet seg i Lardal i 1836. 

 

De døpte barn bosatt på Grorud i 1837 og 1839.

 

Jens fikk i 1846 festeseddel på plassen Tangen(e) u/Austad som Rollef Mathiasen hadde brukt:

Festeseddel fra Treschow til Jens Hansen paa pladsen Tangene u/Austad som Rollev Mathiasen forhen brugte osv. Datert 01.08.1845, tinglyst 14.07.1846

 

Denne Rollef og hans kone bodde videre på plassen for Rollef døde på Tangen i 1854. 

 

Jens ble enkemann før 1863, for da giftet han seg 2. gang med enken etter brukeren før han Rollef Mathiasen. Jens bodde da på Tangen, så både han og enken etter Rollef som han giftet seg med, bodde begge der før de giftet seg.

 

Ved folketellingen i 1865 bodde han og kona på Viken i Siljan.

 

Jens bodde på Viken som forpakter, men vi ser av notatet i tellingen at en del av gården var brukt under Austad.

 

Siljan 1865 - Wigen - løpenummer 544, 45, 46, 47

En Del af Wigen drives som Underbrug af Opsidderne paa Auestad, hvilke ikke have Folk, Fæ eller Sæd der.

Eigar: Forpagter Jens Hansen Utsæd: by1/2 ha1/2 po1, kreaturhald: ku1 få2

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Jens Hansen m g Husfader Forpagter 52 (alder) Slemdal Prgj.

Anne Jacobsdatter k g hans Kone 63 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Tollefsdatter k ug Tjenestepige 11 (alder) Slemdal Prgj

 

De nevnes etter dette på Tangen. Viken ble drevet under Austad og Viken/Tangen Bnr.3 ble utskilt fra Viken som eget bruk i 1873. Dette var nok samme bruket.

 

Siljan 1875 – Viken/Tangen – løpenummer 544c, 545d

Jens Hansen f. 1813 – husfader – husleier – forskjellig arbeid

Anne Jacobsdatter f. 1804 – kone

 

Han døde i 1893 og gravlegges som Jens Hansen Tangen bosatt på Gonsholt.

 

 

(1) Gift 27.10.1836 i Lardal VE.,[6] med Grete Jacobsdatter, født 1802 i Opsal østre Lardal VE.,[7],[8] (datter av Jacob Mathiesen og Sissel Paulsdatter), døpt 12.12.1802 i Lardal VE.7

 

 

(2) Gift 02.01.1863 i Siljan kirke TE.,[9] med Anne Jacobsdatter,[10] født 1804 i Øverbøhagen Siljan TE. (datter av Jacob Isaksen og Helvig Larsdatter), døpt 30.09.1804 i Siljan kirke TE.,[11] konfirmert 25.08.1822 i Siljan kirke TE.,[12] død 29.04.1886 i Tangen Siljan TE., gravlagt 07.05.1886 i Siljan kirkegård TE.[13]

 

Anne:

Hun kom fra Øverbø. Ved dåpen er moren feilaktig kalt Jacobsdatter.

 

Hun var 1. gang gift med Rollef Mathiasen f. 1785. Han var sønn av Mathias Rollefsen Tangen. Hun giftet seg da for 2. gang i 1863.

 

Hun døde på Tangen i 1886 og ble gravlagt som "fattiglem, arb. kone på Tangen".

 

 

 

I.    Inger Sofie Jensdatter,[14] (datter av Jens Hansen og Grete Jacobsdatter) født 24.03.1837 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[15] døpt 11.06.1837 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 25.06.1854 i Siljan kirke TE.[16]

      

 

       Gift 13.10.1859 i Siljan kirke TE.,[17] med Nils Jacobsen,14 født 05.06.1834 i Moholt verk Siljan TE.,[18] (sønn av Jacob Nilsen og Dorte Hansdatter), døpt 13.07.1834 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 03.11.1850 i Siljan kirke TE.[19]

      

       Se Stegerønningen u/Moholt

      

 

 

II.   Maren Dortea Jensdatter,[20] (datter av Jens Hansen og Grete Jacobsdatter) født 06.09.1839 i Grorud Siljan TE.,[21] døpt 06.10.1839 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 12.08.1855 i Siljan kirke TE.,[22] død 29.09.1897 i Gromstul under Bø Gjerpen TE.[23]

      

 

       Gift 04.11.1864 i Siljan kirke TE., med Kristen Olsen,[24] født 12.10.1830 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE.,[25] (sønn av Ole Andersen og Pernille Siulsdatter), døpt 19.12.1830 i Siljan kirke TE.,25 konfirmert 09.08.1846 i Siljan kirke TE.,[26] død 13.03.1913 i Gromstul under Bø Gjerpen TE.23

      

       Se Gurholt/Ødegården Bnr.3

 

      

 

 

 

 [1]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side.

[2]  Gamle Gjerpen.

[3]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 161.

[4]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 275.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 256.

[6]  Lardal ministerialbok 1835-1860. side 271.

[7]  Lardal ministerialbok 1733-1815. side 807-808.

[8]  Lardal bygdebok bind 2. side 379.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 232.

[10]  Siljan bygdebok. side 346.

[11]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 107.

[12]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 286.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 249.

[14]  Siljan bygdebok. side 42.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 15.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 172.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 230.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 8.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 167.

[20]  Siljan bygdebok. side 250.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 21.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 173.

[23]  Gamle Gjerpen.

[24]  Siljan bygdebok. side 249 og 250.

[25]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 85.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 162.