| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT VERK u/MOHOLT ETTER 1814

 


 

 

Jacob Nilsen f. 1812 og Dorte Hansdatter f. 1811 sin familie.

 

 

 

Jacob Nilsen,[1] født 01.09.1812 i Naphaugrønningen Siljan TE., døpt 13.09.1812 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 13.07.1828 i Siljan kirke TE.,[3] død 26.04.1871 i Streket Siljan TE.,[4] gravlagt 04.05.1871 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Nils Jacobsen og Ingeborg Olsdatter på Moholt.

 

Jacob giftet seg i 1833 og ble bosatt på Moholt verk.

 

De nevnes der i 1865 og bodde da på en egen plass.

 

Siljan 1865 - Moholt

Marsovnarbeider med Jord Jacob Nielsen Utsæd: by1/8 ha5/8 po1 1/2, kreaturhald: ku2

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Jacob Nielsen m g Husfader Marsovnarbeider med Jord 55 (alder) Slemdal Prgj.

Daarthe Hansdatter k g hans Kone 56 (alder) Slemdal Prgj.

Hans Jacobsen m ug deres Søn 26 (alder) Slemdal Prgj.

Nella Bentsdatter k ug Tjenestepige 21 (alder) Slemdal Prgj.

 

Jacob Nilsen kjøpte i 1860 gården Berg Gnr.54 Bnr.1 i Lardal på auksjon sammen med sin sønn Nils. (tinglyst 05.10.1860). De solgte den igjen i 1868. Tinglyst 19.09.1868. (Lardal bygdebok bind 2, side 574).

 

Jacob døde på Streket i 1871.

 

 

Gift 15.09.1833 i Siljan kirke TE., med Dorte Hansdatter,1 født 01.01.1811 i Moholt verk Siljan TE. (datter av Hans Nilsen og Aaste Iversdatter), døpt 13.01.1811 i Siljan kirke TE.,[5] konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke TE.,[6] død 03.10.1878 i Strekrønningen Siljan TE.,[7] gravlagt 10.10.1878 i Siljan kirkegård TE.7

 

Dorte:

Hun kom fra Moholt og døde på Strekrønningen i 1878.

 

 

 

I.    Nils Jacobsen,[8] født 05.06.1834 i Moholt verk Siljan TE.,[9] døpt 13.07.1834 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 03.11.1850 i Siljan kirke TE.,[10] død 10.05.1919 i Cappelensgate i Skien, gravlagt 16.05.1919 i Gjerpen TE.[11]

      

      

       Gift 13.10.1859 i Siljan kirke TE.,[12] med Inger Sofie Jensdatter,8 født 24.03.1837 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[13] (datter av Jens Hansen og Grete Jacobsdatter), døpt 11.06.1837 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 25.06.1854 i Siljan kirke TE.,[14] død 22.09.1908 i Langangen u/Fossum Gjerpen TE., gravlagt 28.09.1908 i Gjerpen TE.[15]

      

       Se Moholt/Stregrønningen Bnr.19

 

 

 

II.   Aaste Jacobsdatter, født 1838 i Moholt verk Siljan TE., døpt i Hjemme., død 31.07.1838 i Moholt verk Siljan TE., gravlagt 19.08.1838 i Siljan kirkegård TE.[16]

 

 

 

III. Hans Jacobsen, født 17.02.1840 i Moholt verk Siljan TE.,[17] døpt 28.05.1840 i Siljan kirke TE.17

      

  

      

IV. Hans Jacobsen, født 04.03.1847 i Moholt verk Siljan TE.,[19] død 08.03.1847 i Moholt verk Siljan TE.,[20]død 22.06.1894 i Ås Gjerpen TE.[18]

 

       Under folketellingen for Gjerpen 1891, bodde han hos hans bror Nils på Frogner.

       Hans Jacobsen, "hører til familien". "Ugift og sindsyk", f. 1838 i Siljan.

      

       Han døde hos broren Nils på Ås i Gjerpen i 1894.

 

       Gravlagt som "Hans Jacobsen Aas, ug., idiot, d. 22/6-1894 Aas, f. 1847 Slemdal".

 

V.   Ingeborg Jacobsdatter, født 1843 i Moholt verk Siljan TE., døpt i Hjemme., død 15.12.1843 i Moholt verk Siljan TE.,[21] gravlagt 01.01.1844 i Siljan kirkegård TE.20

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Siljan.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 160.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 273.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 237.

[5]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 157.

[6]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 287.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 242.

[8]  Siljan bygdebok. side 42.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 8.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 167.

[11]  Gjerpen klokkerbok 1901-1919. side 441.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 230.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 15.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 172.

[15]  Gjerpen ministerialbok 1905-1913. side 275.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 266.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 22.

[18]  Gamle Gjerpen.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 36.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 281.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 277.