| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I STEGERØNNINGEN ØSTRE BNR.19 u/MOHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

Nils Jacobsen f. 1834 og Inger Sofie Jensdatter f. 1837 sin familie.

 

 

 

Nils Jacobsen,[1] født 05.06.1834 i Moholt verk Siljan TE.,[2] døpt 13.07.1834 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 03.11.1850 i Siljan kirke TE.,[3] død 10.05.1919 i Cappelensgate i Skien, gravlagt 16.05.1919 i Gjerpen TE.[4]

Han var sønn av Jacob Nilsen og Dorte Hansdatter på Moholt verk og Stegerønningen.

 

Nils giftet seg i 1859.

 

De døpte barn på Moholt verk i 1860 og 1862.

 

Fra 1865 til 1867 døpte barn på Berg i Svarstad i Lardal i 1865. Nils hadde kjøpte Berg Gnr.54 Bnr.1 i Lardal sammen med sin far Jacob Nilsen på auksjon i 1860 (tinglyst 05.10.1860). De solgte den igjen i 1868. Tinglyst 19.09.1868. (Lardal bygdebok bind 2, side 574. )

 

Familien flyttet nå til Løberg i Gjerpen og døpte et barn der i 1871.

 

Etter dette kom de tilbake til Siljan og døpte barn bosatt på Moholt verk i 1874 og 1875. Sønnen Nils f. 1874 ble gravlagt samme året bosatt på Stegerønningen og de nevnes der i 1875. Nils jobbet på verket, men det kan være at dette med Moholt verk var galt da de døpte barn i 1874 og 1875. Det kan ha vært en feilskriving og at de også da bodde på Stegerønningen. (Stegerønningen ble også siden kalt ”Verket”.)

 

I 1875 bodde de på Stegerønningen (nordre/østre) løpenummer 565e. Hans mor og broren Hans var da bosatt hos dem. (Hans far døde på Stegerønningen i 1871. Moren døde der i 1878.)

 

Siljan 1875 - Skogsrødningen løpenummer 565e

Niels Jacobsen f. 1833 - husfader - leilending, skovarbeider

Inger S Jensdatter f. 1838 - kone

Jacob f. 1862 - sønn

Johan f. 1867 - sønn

Hans f. 1871 - sønn

Kristian f. 1875 - sønn

Daartea f. 1865 - datter

Dorthe Hansdatter f. 1796 - Nils Jacobsens moder - enke - førsørges av husfaderen

Hans Jacobsen f. 1840 - hendes sønn - hel fattiguderstøttet

 

De døpte barn bosatt på Stegerønningen i 1878 og 1881.

 

Familien flyttet nå til Gjerpen igjen og nevnes på Frogner som forpaktere i 1891. Se gamlegjerpen.no (Frogner 1891 - fam.5)

 

Under folketellingen for Gjerpen 1891, bodde Nils sin bror Hans Jacobsen på Frogner. (Vi ser han også bosatt hos dem i Siljan i 1875.)

Han nevnes som: Hans Jacobsen, "hører til familien". "Ugift og sindsyk", f. 1838 i Siljan.

 

De nevnes etter dette på Ås. De nevnes der i 1900. Se gamlegjerpen.no (Nordre Ås B - Ås 6)

 

Nils ble enkemann i 1908.

 

I 1910 var han bosatt som enkemann hos sønnen Hans og hans familie på "Gonsholt" Bnr.30 under Strømdal.

 

Han døde i Cappelensgate i Skien i 1919 og ble da forsørget av sønnen ifølge kirkeboken.

 

 

Gift 13.10.1859 i Siljan kirke TE.,[5] med Inger Sofie Jensdatter,1 født 24.03.1837 i Grorudplassen u/Grorud Siljan TE.,[6] (datter av Jens Hansen og Grete Jacobsdatter), døpt 11.06.1837 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 25.06.1854 i Siljan kirke TE.,[7] død 22.09.1908 i Langangen u/Fossum Gjerpen TE., gravlagt 28.09.1908 i Gjerpen TE.[8]

 

Inger Sofie:

Hun kom fra Viken og døde på Langangen u/Fossum i Gjerpen i 1908.

 

 

 

I.    Jacob Nilsen, født 07.04.1860 i Moholt verk Siljan TE.,[9] døpt 03.06.1860 i Siljan kirke TE.,9 død 16.11.1861 i Moholt verk Siljan TE.,[10] gravlagt 24.11.1861 i Siljan kirkegård TE.10

 

 

 

II.   Jacob Nilsen,1 født 19.08.1862 i Moholt verk Siljan TE.,[11] døpt 21.09.1862 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 07.10.1877 Siljan kirke TE.,[12] død 23.03.1925 i Spokane Washington USA.[13]

      

       Han flyttet til Gjerpen i 1890.

      

       Gjerpen viet 17/7-1891

       Jakob Nilsen Gonsholt, Smed Skien, f. Slemdal 1862. Konf. Solum 1880. F: Værksarb. Nils Jakobsen.

       Maren Kirstine Andersd., f. Kleven 1866. F: G.br. Anders Eriksen Kleven.

            

       Jacob var bosatt som hovslagerelev i Kristiania (Tordenskjolds Pl. 1) i 1900. Han står der som gift.

      

       Han står også nevnt med konen i Skien i 1900. Han var smed og hovslager.

      

       Han døde i USA som smed og gift, så hans kone døde nok da etter han. Dette er notert i kirkeboken i Siljan.

      

 

       Gift 17.07.1891 i Gjerpen kirke TE.,[14] med Maren Kirstine Andersdatter, født 17.02.1866 i Kleven Gjerpen TE. (datter av Anders Eriksen og Kirsten Christensdatter).

      

 

 

III. Dortea Gunelia Nilsdatter,1 født 06.02.1865 i Berg Lardal VE.,[15],[16] døpt 26.03.1865 i Lardal VE.,16 konfirmert 10.10.1880 i Siljan kirke TE.[17]

      

       Hun meldte flytting fra Siljan til Gjerpen i 1886.

      

 

 

IV. Johan Nilsen,1 født 19.08.1867 i Berg Lardal VE.,[18] døpt 08.09.1867 i Lardal VE.,[19] konfirmert 12.10.1884 i Siljan kirke TE.[20]

      

       Ved dåpen står det i kirkeboken at moren heter Evensdatter. Det er feil.

 

       Johan flyttet til Gjerpen i 1891 og giftet seg i Kristiania i 1902.

      

 

       Gift 02.11.1902 i Kristiania.,[21] med Dagmar Emma Laurentze Lauritzen, født i Kristiania.

      

 

 

V.   Hans Nilsen,1 født 27.03.1871 i Løberg Gjerpen TE.,[22] døpt 28.05.1871 i Gjerpen kirke TE.,22 konfirmert 10.10.1886 i Siljan kirke TE.[23]

      

       Bosatt på Gonsholt Bnr.30 under Strømdal i 1910.

 

      

       Gift 27.12.1911 i Skien kirke TE.,[24] med Kari Jørundsdatter, født 07.03.1883 i Kviteseid TE.,24 (datter av Jørund Eivindsen Dale og Mari Jørgensdatter).

      

       Kari:

       Hun var skredderske i Skien og kom fra Dale under Gjelstad i Brunkeberg i Kviteseid.

      

 

 

VI. Nils Nilsen, født 12.03.1874 i Moholt verk Siljan TE.,[25] døpt 07.06.1874 i Siljan kirke TE., død 09.11.1874 i Strekrønningen Siljan TE.,[26] gravlagt 17.11.1874 i Siljan kirkegård TE.26

 

 

 

VII. Nils Kristian Nilsen,1 født 12.09.1875 i Moholt verk Siljan TE.,[27] døpt 31.10.1875 i Siljan kirke TE., død 1945 i Ballestad Gjerpen TE.15

      

       Han flyttet til Gjerpen i 1890. Han skrev seg trolig som Kristian Gonsholt.

      

       Han giftet seg i Tromøy kirke i Aust Agder i 1905. Han nevnes da som Nils Kristian Nilsen, konfirmert i Gjerpen kirke i 1891. Han ble konfirmert bosatt på Frogner i Gjerpen.

      

       I 1910 nevnes han som Kristian Gonsholt og de bodde på "Valberg" i Gjerpen.

 

       De bygde hus og ble bosatt under Strømdal i Gjerpen (Gulsetv.8). Han nevnes som smedformann. De fikk 2 barn, Sigrid Kaspara i 1912 og Kaare Nikolai i 1914.

      

       Kristian ble enkemann i 1916 og giftet seg på nytt i 1922.

      

      

       (1) Gift 16.11.1905 i Tromøy kirke,24 med Selma Gunhilde Gundersen, født 24.02.1886 på Skare i Tromøy,24 (datter av August Gundersen og Nikoline Johannesdatter), død 09.04.1916 i Gjerpen TE.24

      

       Selma:

       Hennes far var sjømann. Hun døde av tæring.

 

      

       (2) Gift 16.09.1922 i Borgestad kirke Gjerpen TE., med Ingeborg Kirstine Jensdatter, født 17.03.1887 i Ballestad Gjerpen TE. (datter av Jens Hansen og Karen Maria Andreasdatter).

      

 

 

VIII. Inger Marie Nilsdatter, født 28.07.1878 i Strekrønningen Siljan TE.,[28] døpt 13.10.1878 i Siljan kirke TE., død 18.12.1944 i Eriksrød Gjerpen TE.24

      

       Hun flyttet fra Siljan i 1892. 

 

       De bodde på Eriksrød i Gjerpen i 1910.

 

      

       Gift 07.02.1903 i Gjerpen TE.,24 med Ole Andreassen Eriksrød, født 14.05.1876 i Eriksrød Gjerpen TE.,24 (sønn av Andreas Olsen Eriksrød og Karen Marie Gundersdatter), død 13.02.1955 i Eriksrød Gjerpen TE.24

      

 

 

IX. Mathis Nilsen,[29] født 03.08.1881 i Strekrønningen Siljan TE., døpt 16.10.1881 i Siljan kirke TE.[30]

      

       Ved dåpen står det i kirkeboken at moren het Pedersdatter, men det er feil.

 

       Han flyttet fra Siljan til Gjerpen i 1892. Bodde med foreldrene på Ås i Gjerpen i 1900.

      

 

       Gift 10.09.1905 i Gjerpen TE.,24 med Lovise Gjermundsdatter, født 19.10.1885 i Myra u/Strømdal Gjerpen TE.,24 (datter av Gjermund Sigurdsen og Aaste Endresdatter).

      

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 42.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 8.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 167.

[4]  Gjerpen klokkerbok 1901-1919. side 441.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 230.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 15.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 172.

[8]  Gjerpen ministerialbok 1905-1913. side 275.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 62.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 290.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 67.

[12]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 101.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 142.

[14]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 223.

[15]  Gamle Gjerpen.

[16]  Lardal ministerialbok 1861-1880. side 26.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 135.

[18]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 240.

[19]  Lardal ministerialbok 1861-1880. side 41.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 143.

[21]  Johanneskirken Oslo ministerialbok 1893-1906. side 190.

[22]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 67.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 147.

[24]  Gamle Gjerpen.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 21.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 239.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 23.

[28]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 30.

[29]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 225.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 38.